Budżet gminy
Wierzbica

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Wierzbica

Budżet 2021

Dochody 51 251 929,43 zł

38,16% Dotacje
31,41% Subwencje
12,1% PIT
7,15% Inne podatki i opłaty lokalne
5,47% Podatki od nieruchomości
5,42% Pozostałe dochody
0,29% CIT

Wydatki 53 014 787,82 zł

Oświata i wychowanie 36,05%
Rodzina 32,68%
Administracja publiczna 8,79%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,21%
Pomoc społeczna 4,32%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2,31%
Pozostałe wydatki 2,16%
Transport i łączność 1,81%
Gospodarka mieszkaniowa 1,43%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,32%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,04%
Kultura fizyczna 0,88%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Wierzbica

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Wierzbica

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

9 719
2018
9 672
2019
9 608
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2018
2019
1
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

5
2018
5
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.