Budżet miasta
Kościerzyna

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Kościerzyna

Budżet 2021

Dochody 142 600 435,71 zł

38,54% Dotacje
21,71% Subwencje
16,67% PIT
9,71% Pozostałe dochody
8,2% Podatki od nieruchomości
4,26% Inne podatki i opłaty lokalne
0,9% CIT

Wydatki 144 242 965,42 zł

Rodzina 30,39%
Oświata i wychowanie 28,12%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,09%
Transport i łączność 7,7%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,56%
Pomoc społeczna 6,66%
Administracja publiczna 6,09%
Kultura fizyczna 1,2%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,88%
Gospodarka mieszkaniowa 0,8%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,75%
Ochrona zdrowia 0,7%
Rolnictwo i łowiectwo 0,54%
Pozostałe wydatki 0,39%
Działalność usługowa 0,13%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Kościerzyna

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Kościerzyna

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

23 759
2018
23 742
2019
23 778
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

4
2018
4
2019
5
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

15
2018
16
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.