Szczuczyn

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Szczuczynie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
3 508
mieszkańców
W 2014 roku planowane są dochody w wysokości
27 597 414,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
5.25%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
140 800 000 zł
5.25%
Podatek CIT
2 500 000 zł
0.09%
Fundusze unijne
861 080 800 zł
32.12%
Pozostałe
1 676 524 300 zł
62.54%
Subwencje
Subwencje
934 947 700 zł
34.87%
Podatek rolny
Podatek rolny
33 090 000 zł
1.23%
Podatek leśny
Podatek leśny
5 800 000 zł
0.22%
Podatek od środków transportowych
Podatek od środków transportowych
18 300 000 zł
0.68%
Odsetki i rekompensaty
Odsetki i rekompensaty
4 445 400 zł
0.17%
Podatek od spadków i datowizn
Podatek od spadków i datowizn
3 000 000 zł
0.11%
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
5 000 000 zł
0.19%
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty skarbowej
2 500 000 zł
0.09%
Wpływy z zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wpływy z zezwolenia na sprzedaż alkoholu
10 000 000 zł
0.37%
Pozostałe
Pozostałe
559 441 200 zł
20.87%
02

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.53%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
02

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-drogi.svg
Infrastruktura
całkowity koszt
0,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
0,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańców
całkowity koszt
0,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa i wykup gruntów
całkowity koszt
0,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
całkowity koszt
0,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
0,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura
całkowity koszt
0,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Obsługa długu i rezerwy
całkowity koszt
0,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
całkowity koszt
0,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Rekreacja, sport i turystyka
całkowity koszt
0,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe
całkowity koszt
0,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-inwestycje.svg
Inwestycje
całkowity koszt
0,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-drogi.svg
Infrastruktura
całkowity koszt
0,00 zł
Obsługa mieszkańców
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
0,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa i wykup gruntów
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańców
całkowity koszt
0,00 zł
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa i wykup gruntów
całkowity koszt
0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
całkowity koszt
0,00 zł
Kultura
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
0,00 zł
Obsługa długu i rezerwy
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura
całkowity koszt
0,00 zł
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Obsługa długu i rezerwy
całkowity koszt
0,00 zł
Rekreacja, sport i turystyka
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
całkowity koszt
0,00 zł
Pozostałe
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Rekreacja, sport i turystyka
całkowity koszt
0,00 zł
Inwestycje
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe
całkowity koszt
0,00 zł
Infrastruktura
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-inwestycje.svg
Inwestycje
całkowity koszt
0,00 zł
Projekt budowy oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji przy ul. Niedźwiadniej
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
0,00 zł
Remonty i eksploatacja
Drogi gminne
0,00 zł
Oświetlenie dróg i placów
Oświetlenie miasta
0,00 zł
Szkoły podstawowe
0,00 zł
Przedszkola
0,00 zł
Gimnazja
0,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
0,00 zł
Doskonalenie nauczycieli
0,00 zł
Stołówki
0,00 zł
Świetlice szkolne
0,00 zł
Pozostałe zadania m.in. Pomoc materialna dla uczniów
Pozostałe
0,00 zł
Rada Miasta
0,00 zł
Urząd Miasta
0,00 zł
Zadania pozostałe oraz zadania zlecone m.in. Wydziały paszportowe
Pozostałe
0,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
0,00 zł
Domy i ośrodki pomocy społecznej
0,00 zł
Pomoc rodzinie
0,00 zł
Zasiłki i pomoc w naturze
0,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
0,00 zł
Usługi opiekuńcze
0,00 zł
Pozostałe
0,00 zł
Utrzymanie porządku i czystości
0,00 zł
Wodociągi i kanalizacja
0,00 zł
Utrzymanie zieleni
0,00 zł
Gospodarka odpadami
0,00 zł
Pozostałe
0,00 zł
Biblioteki
0,00 zł
Domy kultury
0,00 zł
Obsługa długu publicznego
0,00 zł
Rezerwa ogólna
0,00 zł
Straż pożarna
0,00 zł
Pozostałe
0,00 zł
Obiekty sportowe
0,00 zł
Kultura fizyczna
0,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
0,00 zł
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
0,00 zł
Promocja miasta
0,00 zł
Pozostałe
0,00 zł
Przebudowa i nadbudowa budynku urzędu
Budowa Urzędu Miasta
0,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum miasta oraz kanalizacji deszczowej na osiedlu Pawełki
Kanalizacja
0,00 zł
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie
Strefa aktywności gospodarczej w Szczuczynie
0,00 zł
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Termomodernizacja budynków
0,00 zł
Zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych
Instalacje solarne
0,00 zł
Budowa pomnika Stanisława Antoniego Szczuki - założyciela miasta Szczuczyna
Budowa pomnika St. A. Szczuki
0,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Szczuczynie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Szczuczyn (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.