Sztum

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Sztumie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
17 647
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
86 157 008,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
13.98%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
12 040 226 zł
13.98%
CIT
CIT
617 905 zł
0.72%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
10 107 784 zł
11.73%
Subwencje
Subwencje
16 207 624 zł
18.81%
Dotacje
Dotacje
37 294 877 zł
43.29%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
3 105 500 zł
3.6%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
6 783 092 zł
7.87%
02

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
02

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
23 478 878,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
22 827 109,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
9 555 413,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Drogi i transport publiczny
całkowity koszt
9 037 922,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
21 065 783,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
8 215 593,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 822 048,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Rezerwy ogólne i celowe
całkowity koszt
363 088,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 185 429,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 493 307,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza.svg
Fundusz Sołecki
całkowity koszt
243 742,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ogrody-botaniczne.svg
Budżet Obywatelski, inicjatywy lokalne i małe projekty
całkowity koszt
100 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 316 116,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
400 947,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe
całkowity koszt
838 886,00 zł

Zostawiasz swój podatek w Sztumie? Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

 

Pamiętaj: zamelduj się w Sztumie lub poinformuj Urząd Skarbowy o miejscu swojego zamieszkania składając druk ZAP-3.

Niech pieniądze z Twoich podatków trafią tam, gdzie jesteś Ty!

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
23 478 878,00 zł
Wydatki bieżące
23 310 990,00 zł
Wydatki majątkowe
23 478 878,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
22 827 109,00 zł
Wydatki bieżące
22 826 559,00 zł
Wydatki majątkowe
22 827 109,00 zł
Drogi i transport publiczny
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
9 555 413,00 zł
Wydatki bieżące
9 535 413,00 zł
Wydatki majątkowe
9 555 413,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Drogi i transport publiczny
całkowity koszt
9 037 922,00 zł
Wydatki bieżące
9 037 722,00 zł
Wydatki majątkowe
9 037 922,00 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
21 065 783,00 zł
Wydatki majątkowe
21 065 783,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
8 215 593,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 822 048,00 zł
Wydatki bieżące
2 822 048,00 zł
Wydatki majątkowe
2 822 048,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Rezerwy ogólne i celowe
całkowity koszt
363 088,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 185 429,00 zł
Wydatki majątkowe
7 185 429,00 zł
Fundusz Sołecki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 493 307,00 zł
Wydatki majątkowe
4 493 307,00 zł
Budżet Obywatelski, inicjatywy lokalne i małe projekty
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza.svg
Fundusz Sołecki
całkowity koszt
243 742,00 zł
Wydatki majątkowe
243 742,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ogrody-botaniczne.svg
Budżet Obywatelski, inicjatywy lokalne i małe projekty
całkowity koszt
100 000,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 316 116,00 zł
Wydatki bieżące
866 116,00 zł
Wydatki majątkowe
1 316 116,00 zł
Pozostałe
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
400 947,00 zł
Wydatki bieżące
400 947,00 zł
Wydatki majątkowe
400 947,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe
całkowity koszt
838 886,00 zł
Budowa sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie
2 369 682,00 zł
Wydatki bieżące
4 492 830,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne
4 492 830,00 zł
Wydatki bieżące
10 311 288,00 zł
Szkoły podstawowe
10 311 288,00 zł
Wydatki bieżące
2 270 920,00 zł
Gimnazja
2 270 920,00 zł
Wydatki bieżące
1 600 931,00 zł
Stołówki i świetlice w przedszkolach oraz szkołach podstawowych
1 600 931,00 zł
Wydatki bieżące
1 199 083,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
1 199 083,00 zł
Wydatki bieżące
561 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
561 000,00 zł
Wydatki bieżące
185 545,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
185 545,00 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Pozostała działalność

Pozostałe wydatki
403 296,00 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa
Świadczenie wychowawcze
11 275 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 879 802,00 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne
7 879 802,00 zł
Wydatki bieżące
2 621 737,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
2 621 737,00 zł
Wspieranie rodziny
739 038,00 zł

Rodziny zastępcze, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, Karta Dużej Rodziny, Pozostała działalność

Pozostałe wydatki
311 532,00 zł
Wydatki bieżące
1 594 562,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 594 562,00 zł
Wydatki bieżące
1 052 380,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
1 052 380,00 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
815 502,00 zł
Wydatki bieżące
795 030,00 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
795 030,00 zł
Wydatki bieżące
635 420,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
635 420,00 zł
Wydatki bieżące
373 174,00 zł
Ośrodki wsparcia - zadania zlecone
373 174,00 zł
Wydatki bieżące
253 280,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
253 280,00 zł
Wydatki bieżące
250 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
250 000,00 zł
Wydatki bieżące
147 300,00 zł
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa"
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
147 300,00 zł
Wydatki bieżące
15 740,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
15 740,00 zł
Izby wytrzeźwień, Programy polityki zdrowotnej, Zwalczanie narkomanii, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Pozostała działalność
Pozostała działalność
3 623 025,00 zł
Wydatki bieżące
4 169 951,00 zł
Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego - Przebudowa dróg osiedlowych
4 169 951,00 zł
Wydatki bieżące
670 294,00 zł
Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt Jumbo
670 294,00 zł
Wydatki bieżące
720 000,00 zł
Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie
720 000,00 zł
Wydatki bieżące
311 740,00 zł
Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie
311 740,00 zł
Wydatki bieżące
152 000,00 zł
Rewitalizacja centrum wsi Postolin
152 000,00 zł
Wydatki bieżące
160 000,00 zł
Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie
160 000,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Przebudowa drogi krajowej Nr 55 (ul. Jagiełły)
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 171 968,00 zł
Drogi publiczne gminne
1 171 968,00 zł
Wydatki bieżące
846 849,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
846 849,00 zł
Wydatki bieżące
454 420,00 zł
Drogi wewnętrzne
454 420,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie, Drogi publiczne krajowe, Pozostała działalność
Pozostałe
300 700,00 zł
na terenie Powiśla i Żuław
Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej
7 117 300,00 zł
oświetlenie uliczne
Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum
4 070 950,00 zł
Budowa kolektora deszczowego w Sztumie
3 150 000,00 zł
Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej - MOF Malbork
810 000,00 zł
Oświetlenie przy ul. Kochanowskiego w Sztumie
166 000,00 zł
Gospodarka odpadami
2 186 632,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
836 228,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
439 936,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
396 573,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
366 200,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
163 310,00 zł
Pozostała działalność
1 362 654,00 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
6 238 472,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 049 299,00 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
280 008,00 zł
(miast i miast na prawach powiatu)
Rady gmin
210 488,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
166 746,00 zł
Pozostała działalność
270 580,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 822 048,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie
4 400 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 010 889,00 zł
Biblioteki
430 000,00 zł
Przebudowa budynku na świetlicę dawnej szkoły w Piekle
259 290,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
85 250,00 zł
Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych w Sztumie
2 070 000,00 zł
Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Sztumie
1 110 000,00 zł
Obiekty sportowe
559 400,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
281 500,00 zł
Pozostała działalność
472 407,00 zł
Place zabaw, siłownie fitness na powietrzu, doposażenie boisk, wiaty rekreacyjne
101 526,00 zł
Drogi krajowe
45 866,00 zł
Oświetlenie, ulic, placów i dróg
34 149,00 zł
Wiaty przystankowe
18 000,00 zł
Doposażenie świetlic dla dzieci i młodzieży
28 201,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
16 000,00 zł
Budżet obywatelski 2018
100 000,00 zł
Wydatki majątkowe
450 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
450 000,00 zł
Wydatki bieżące
76 999,00 zł
Melioracje wodne
76 999,00 zł
Izby rolnicze, Pozostała działalność
Pozostała działalność
789 117,00 zł
Straż gminna (miejska)
156 227,00 zł
Wydatki bieżące
162 220,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
162 220,00 zł
Zarządzanie kryzysowe, Pozostała działalność
Pozostałe
82 500,00 zł
Działalność usługowa
462 840,00 zł
Obsługa długu publicznego
121 800,00 zł
Turystyka
109 268,00 zł
Leśnictwo
2 500,00 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji celowej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
142 478,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Sztumie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Sztum (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.