Budżet gminy
Bobolice

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Bobolice

Budżet 2021

Dochody 52 562 851,15 zł

30,89% Dotacje
25,28% Subwencje
12,98% Pozostałe dochody
10,88% PIT
10,84% Podatki od nieruchomości
8,75% Inne podatki i opłaty lokalne
0,38% CIT

Wydatki 54 044 797,37 zł

Oświata i wychowanie 23,77%
Administracja publiczna 15,49%
Gospodarka mieszkaniowa 14,09%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11,23%
Pomoc społeczna 7,92%
Transport i łączność 7,62%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,75%
Rodzina 3,76%
Obsługa długu publicznego 2,28%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,24%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2,02%
Pozostałe wydatki 1,86%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,64%
Kultura fizyczna 1,31%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Bobolice

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Bobolice

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

9 024
2018
8 898
2019
8 857
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2018
1
2019
1
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

5
2017
5
2018
5
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.