Budżet gminy
Bobolice

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Bobolice

Budżet 2021

Dochody 52 562 851,15 zł

30,89% Dotacje
25,28% Subwencje
12,98% Pozostałe dochody
10,88% PIT
10,84% Podatki od nieruchomości
8,75% Inne podatki i opłaty lokalne
0,38% CIT

Wydatki 54 044 797,37 zł

Oświata i wychowanie 28,14%
Rodzina 25,1%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,84%
Administracja publiczna 7,97%
Gospodarka mieszkaniowa 7,11%
Pomoc społeczna 6,59%
Transport i łączność 4,92%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,42%
Pozostałe wydatki 1,97%
Obsługa długu publicznego 1,15%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,13%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1,02%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,96%
Kultura fizyczna 0,66%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Bobolice

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Bobolice

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

9 024
2018
8 898
2019
8 857
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2018
1
2019
1
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

5
2018
5
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.