Budżet gminy
Bobolice

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Bobolice

Budżet 2021

Dochody 46 662 000,0 zł

32,83% Dotacje
28,66% Subwencje
12,26% PIT
12,21% Podatki od nieruchomości
9,87% Inne podatki i opłaty lokalne
3,74% Pozostałe dochody
0,43% CIT

Wydatki 48 007 000,0 zł

Oświata i wychowanie 19,65%
Administracja publiczna 19,13%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14,91%
Transport i łączność 10,08%
Pomoc społeczna 9,78%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,83%
Gospodarka mieszkaniowa 3,42%
Rodzina 3,14%
Obsługa długu publicznego 2,91%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,77%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2,5%
Edukacyjna opieka wychowawcza 2,16%
Kultura fizyczna 1,62%
Pozostałe wydatki 1,23%
Działalność usługowa 0,87%
Ochrona zdrowia 0,0%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Bobolice

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Bobolice

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

9 124
2017
9 024
2018
8 898
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
1
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

7
2017
7
2018
7
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.