Budżet gminy
Drezdenko

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Drezdenko

Budżet 2021

Dochody 98 967 324,0 zł

31,83% Dotacje
20,07% Podatki od nieruchomości
16,17% Subwencje
13,24% PIT
10,5% Inne podatki i opłaty lokalne
6,46% Pozostałe dochody
1,72% CIT

Wydatki 98 967 324,0 zł

Oświata i wychowanie 27,01%
Administracja publiczna 17,0%
Transport i łączność 11,19%
Rodzina 9,43%
Pomoc społeczna 7,25%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,93%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,74%
Kultura fizyczna 3,94%
Gospodarka mieszkaniowa 3,72%
Działalność usługowa 1,77%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,63%
Różne rozliczenia 1,05%
Obsługa długu publicznego 0,98%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,95%
Turystyka 0,72%
Pozostałe wydatki 0,51%
Ochrona zdrowia 0,18%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Drezdenko

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Drezdenko

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

17 236
2018
17 100
2019
17 009
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

16
2017
13
2018
13
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.