Budżet gminy
Drezdenko

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Drezdenko

Budżet 2021

Dochody 98 967 324,0 zł

31,83% Dotacje
20,07% Podatki od nieruchomości
16,17% Subwencje
13,24% PIT
10,5% Inne podatki i opłaty lokalne
6,46% Pozostałe dochody
1,72% CIT

Wydatki 98 967 324,0 zł

Rodzina 33,16%
Oświata i wychowanie 25,75%
Administracja publiczna 8,73%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,86%
Pomoc społeczna 6,9%
Transport i łączność 5,67%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,51%
Kultura fizyczna 2,0%
Gospodarka mieszkaniowa 1,88%
Działalność usługowa 0,9%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,82%
Ochrona zdrowia 0,55%
Różne rozliczenia 0,53%
Obsługa długu publicznego 0,5%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,48%
Pozostałe wydatki 0,37%
Turystyka 0,37%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Drezdenko

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Drezdenko

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

17 236
2018
17 100
2019
17 009
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2018
2019
1
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

13
2018
13
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.