Budżet gminy
Jedlnia-Letnisko

Zobacz budżet 2024 Mapa województwa miejscowości Jedlnia-Letnisko

Budżet 2024

Dochody 94 990 561,65 zł

32,04% Subwencje
20,35% Dotacje
17,14% PIT
14,3% Środki na dofinansowanie zadań
6,62% Inne podatki i opłaty lokalne
5,24% Podatki od nieruchomości
4,3% Pozostałe dochody
0,02% CIT

Wydatki 112 087 561,65 zł

Oświata i wychowanie 29,74%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,95%
Transport i łączność 9,36%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9,2%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 8,5%
Administracja publiczna 7,15%
Rodzina 7,0%
Rolnictwo i łowiectwo 6,71%
Kultura fizyczna 4,62%
Pomoc społeczna 2,94%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,24%
Obsługa długu publicznego 1,07%
Pozostałe wydatki 1,04%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,47%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Jedlnia-Letnisko

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Jedlnia-Letnisko

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.