Budżet gminy
Mrozy

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Mrozy

Budżet 2021

Dochody 60 851 672,14 zł

41,11% Dotacje
27,42% Subwencje
13,25% PIT
7,38% Pozostałe dochody
5,84% Podatki od nieruchomości
4,95% Inne podatki i opłaty lokalne
0,03% CIT

Wydatki 58 471 220,37 zł

Oświata i wychowanie 28,62%
Rodzina 23,61%
Rolnictwo i łowiectwo 18,74%
Administracja publiczna 7,48%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,88%
Transport i łączność 4,67%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,43%
Pozostałe wydatki 1,9%
Kultura fizyczna 1,88%
Pomoc społeczna 1,62%
Gospodarka mieszkaniowa 1,47%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,83%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,56%
Ochrona zdrowia 0,33%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Mrozy

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Mrozy

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

8 679
2018
8 712
2019
8 699
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2018
1
2019
1
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

7
2018
7
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.