Budżet gminy
Mrozy

Zobacz budżet 2020 Mapa województwa miejscowości Mrozy

Budżet 2020

Dochody 58 194 759,05 zł

30,43% Dotacje oraz środki pozyskane na realizację zadań gminy
26,87% Subwencje
11,74% PIT
11,71% Dotacje na zadania współfinansowane z UE
9,19% Pozostałe dochody
5,69% Podatek od nieruchomości
4,33% Inne podatki i opłaty lokalne
0,04% CIT

Wydatki 58 933 913,1 zł

Rolnictwo i łowiectwo 28,59%
Oświata i wychowanie 17,37%
Administracja publiczna 16,9%
Transport i łączność 10,33%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,57%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,94%
Kultura fizyczna 4,06%
Pozostałe wydatki 3,99%
Gospodarka mieszkaniowa 3,05%
Pomoc społeczna 1,88%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,71%
Rodzina 0,61%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Mrozy

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Mrozy

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

8 679
2018
8 712
2019
8 699
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2018
1
2019
1
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

7
2017
7
2018
7
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.