Budżet gminy
Nowy Dwór Gdański

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Nowy Dwór Gdański

Budżet 2021

Dochody 83 895 110,0 zł

29,84% Dotacje
25,8% Subwencje
13,9% PIT
9,77% Podatki od nieruchomości
9,32% Pozostałe dochody
6,62% Inne podatki i opłaty lokalne
4,39% Podatki rolne
0,36% CIT

Wydatki 89 612 597,0 zł

Oświata i wychowanie 26,24%
Rodzina 24,86%
Administracja publiczna 11,89%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,24%
Gospodarka mieszkaniowa 6,77%
Pomoc społeczna 6,74%
Turystyka 2,77%
Transport i łączność 2,69%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,34%
Rolnictwo i łowiectwo 1,57%
Kultura fizyczna 1,51%
Różne rozliczenia 1,36%
Obsługa długu publicznego 1,01%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,99%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,91%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,55%
Ochrona zdrowia 0,45%
Pozostałe wydatki 0,1%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Nowy Dwór Gdański

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Nowy Dwór Gdański

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

17 780
2018
17 695
2019
17 607
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2018
1
2019
1
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

11
2018
11
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.