Budżet gminy
Nowy Dwór Gdański

Zobacz budżet 2020 Mapa województwa miejscowości Nowy Dwór Gdański

Budżet 2020

Dochody 85 212 948,36 zł

37,47% Dotacje
22,55% Subwencje
13,46% PIT
9,58% Podatki od nieruchomości
6,69% Pozostałe dochody
5,59% Inne podatki i opłaty lokalne
4,31% Podatki rolne
0,35% CIT

Wydatki 90 577 982,36 zł

Oświata i wychowanie 22,16%
Gospodarka mieszkaniowa 16,31%
Administracja publiczna 15,25%
Pomoc społeczna 10,49%
Transport i łączność 5,87%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,43%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,35%
Turystyka 4,01%
Różne rozliczenia 3,28%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3,1%
Rodzina 2,29%
Edukacyjna opieka wychowawcza 2,27%
Kultura fizyczna 2,17%
Obsługa długu publicznego 1,95%
Rolnictwo i łowiectwo 0,79%
Pozostałe wydatki 0,16%
Ochrona zdrowia 0,12%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Nowy Dwór Gdański

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Nowy Dwór Gdański

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2017
2018
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2017
2018
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.