Budżet gminy
Nowy Dwór Gdański

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Nowy Dwór Gdański

Budżet 2021

Dochody 83 895 110,0 zł

29,84% Dotacje
25,8% Subwencje
13,9% PIT
9,77% Podatki od nieruchomości
9,32% Pozostałe dochody
6,62% Inne podatki i opłaty lokalne
4,39% Podatki rolne
0,36% CIT

Wydatki 89 612 597,0 zł

Oświata i wychowanie 21,76%
Administracja publiczna 21,57%
Gospodarka mieszkaniowa 11,52%
Pomoc społeczna 10,17%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,36%
Transport i łączność 4,99%
Turystyka 4,55%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,26%
Rolnictwo i łowiectwo 2,91%
Kultura fizyczna 2,8%
Różne rozliczenia 2,52%
Rodzina 1,87%
Obsługa długu publicznego 1,87%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,84%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,69%
Pozostałe wydatki 0,17%
Ochrona zdrowia 0,09%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,05%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Nowy Dwór Gdański

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Nowy Dwór Gdański

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

17 780
2018
17 695
2019
17 607
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2018
1
2019
1
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

11
2017
11
2018
11
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.