Budżet gminy
Nowy Dwór Gdański

Zobacz budżet 2020 Mapa województwa miejscowości Nowy Dwór Gdański

Budżet 2020

Dochody 90 458 338,85 zł

40,69% Dotacje
21,43% Subwencje
12,32% PIT
8,55% Podatki od nieruchomości
6,53% Pozostałe dochody
5,93% Inne podatki i opłaty lokalne
4,12% Podatki rolne
0,43% CIT

Wydatki 89 525 524,36 zł

Oświata i wychowanie 24,76%
Gospodarka mieszkaniowa 16,55%
Administracja publiczna 15,3%
Pomoc społeczna 10,54%
Transport i łączność 5,57%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,29%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,84%
Turystyka 4,24%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3,01%
Rodzina 2,4%
Edukacyjna opieka wychowawcza 2,35%
Kultura fizyczna 2,14%
Obsługa długu publicznego 2,05%
Rolnictwo i łowiectwo 0,81%
Ochrona zdrowia 0,09%
Pozostałe wydatki 0,05%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Nowy Dwór Gdański

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Nowy Dwór Gdański

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2017
2018
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2017
2018
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.