Budżet gminy
Olsztynek

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Olsztynek

Budżet 2021

Dochody 74 845 930,32 zł

39,63% Dotacje
20,61% Podatki od nieruchomości
17,51% Subwencje
13,62% PIT
4,76% Inne podatki i opłaty lokalne
2,54% Pozostałe dochody
1,34% CIT

Wydatki 83 123 614,45 zł

Oświata i wychowanie 27,42%
Rodzina 25,95%
Transport i łączność 13,02%
Administracja publiczna 8,48%
Pomoc społeczna 6,1%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,69%
Rolnictwo i łowiectwo 4,53%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3,43%
Gospodarka mieszkaniowa 1,08%
Kultura fizyczna 0,97%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,94%
Obsługa długu publicznego 0,87%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,75%
Działalność usługowa 0,72%
Różne rozliczenia 0,49%
Ochrona zdrowia 0,45%
Pozostałe wydatki 0,11%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Olsztynek

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Olsztynek

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

13 808
2018
13 701
2019
13 630
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2018
1
2019
1
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

5
2018
6
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.