Budżet gminy
Olsztynek

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Olsztynek

Budżet 2021

Dochody 74 845 930,32 zł

39,63% Dotacje
20,61% Podatki od nieruchomości
17,51% Subwencje
13,62% PIT
4,76% Inne podatki i opłaty lokalne
2,54% Pozostałe dochody
1,34% CIT

Wydatki 83 123 614,45 zł

Oświata i wychowanie 27,26%
Transport i łączność 17,19%
Administracja publiczna 15,46%
Pomoc społeczna 8,49%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,33%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,85%
Rolnictwo i łowiectwo 5,84%
Rodzina 2,61%
Gospodarka mieszkaniowa 1,99%
Kultura fizyczna 1,8%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,73%
Obsługa długu publicznego 1,6%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,39%
Działalność usługowa 1,33%
Różne rozliczenia 0,9%
Pozostałe wydatki 0,2%
Ochrona zdrowia 0,03%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Olsztynek

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Olsztynek

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

13 808
2018
13 701
2019
13 630
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2018
1
2019
1
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

5
2017
5
2018
6
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.