Budżet gminy
Stanin

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Stanin

Budżet 2021

Dochody 61 862 378,05 zł

45,66% Dotacje
17,66% Subwencja oświatowa
15,9% Subwencja wyrównawcza i równoważąca
7,05% PIT
6,58% Inne podatki i opłaty lokalne
4,4% Pozostałe dochody
2,73% Podatki od nieruchomości
0,02% CIT

Wydatki 63 966 615,44 zł

Oświata i wychowanie 39,61%
Administracja publiczna 17,04%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,96%
Kultura fizyczna 8,62%
Pomoc społeczna 5,91%
Rodzina 5,19%
Pozostałe wydatki 2,88%
Transport i łączność 2,83%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2,39%
Obsługa długu publicznego 1,64%
Turystyka 1,43%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,3%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,21%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Stanin

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Stanin

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

9 751
2018
9 729
2019
9 686
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2018
1
2019
1
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

9
2017
9
2018
9
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.