Budżet gminy
Strzegom

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Strzegom

Budżet 2021

Dochody 145 809 779,41 zł

31,63% Dotacje
15,81% PIT
15,4% Inne podatki i opłaty lokalne
14,81% Podatki od nieruchomości
13,02% Subwencje
8,5% Pozostałe dochody
0,82% CIT

Wydatki 164 738 531,46 zł

Oświata i wychowanie 17,96%
Transport i łączność 17,58%
Administracja publiczna 15,24%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12,19%
Gospodarka mieszkaniowa 10,71%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,26%
Pomoc społeczna 5,17%
Kultura fizyczna 3,05%
Działalność usługowa 2,22%
Obsługa długu publicznego 1,85%
Rodzina 1,73%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,64%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,26%
Różne rozliczenia 0,57%
Ochrona zdrowia 0,25%
Rolnictwo i łowiectwo 0,21%
Pozostałe wydatki 0,13%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Strzegom

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Strzegom

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

25 887
2018
25 708
2019
25 499
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2018
2
2019
2
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

18
2017
17
2018
18
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.