Budżet gminy
Wyry

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Wyry

Budżet 2021

Dochody 51 567 543,0 zł

31,54% Dotacje
25,29% PIT
20,33% Subwencje
9,5% Podatki od nieruchomości
8,41% Inne podatki i opłaty lokalne
4,69% Pozostałe dochody
0,23% CIT

Wydatki 63 543 283,0 zł

Oświata i wychowanie 27,76%
Rolnictwo i łowiectwo 15,25%
Administracja publiczna 14,88%
Transport i łączność 11,11%
Kultura fizyczna 8,7%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,65%
Pomoc społeczna 4,4%
Gospodarka mieszkaniowa 3,21%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,49%
Obsługa długu publicznego 2,26%
Edukacyjna opieka wychowawcza 2,06%
Pozostałe wydatki 1,99%
Rodzina 1,05%
Ochrona zdrowia 0,19%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Wyry

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Wyry

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

8 226
2018
8 409
2019
8 600
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2018
1
2019
1
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

6
2017
6
2018
5
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.