Budżet gminy
Zarszyn

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Zarszyn

Budżet 2021

Dochody 45 052 232,78 zł

37,44% Subwencje
36,21% Dotacje
11,59% PIT
7,1% Inne podatki i opłaty lokalne
3,84% Podatki od nieruchomości
3,8% Pozostałe dochody
0,02% CIT

Wydatki 48 376 191,89 zł

Administracja publiczna 20,26%
Transport i łączność 17,08%
Oświata i wychowanie 15,57%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9,93%
Pomoc społeczna 8,06%
Rolnictwo i łowiectwo 7,8%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,29%
Pozostałe wydatki 3,92%
Rodzina 2,65%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,57%
Edukacyjna opieka wychowawcza 2,13%
Różne rozliczenia 1,45%
Kultura fizyczna 1,3%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Zarszyn

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Zarszyn

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

9 329
2018
9 292
2019
9 240
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

9
2017
9
2018
9
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.