Budżet gminy
Zarszyn

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Zarszyn

Budżet 2021

Dochody 45 052 232,78 zł

37,44% Subwencje
36,21% Dotacje
11,59% PIT
7,1% Inne podatki i opłaty lokalne
3,84% Podatki od nieruchomości
3,8% Pozostałe dochody
0,02% CIT

Wydatki 48 376 191,89 zł

Rodzina 32,0%
Oświata i wychowanie 25,91%
Administracja publiczna 8,98%
Transport i łączność 7,44%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,1%
Pomoc społeczna 5,43%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,33%
Rolnictwo i łowiectwo 3,4%
Pozostałe wydatki 2,16%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,12%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,93%
Różne rozliczenia 0,63%
Kultura fizyczna 0,57%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Zarszyn

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Zarszyn

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

9 329
2018
9 292
2019
9 240
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2018
2019
1
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

9
2018
9
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.