Budżet miasta
Łomianki

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Łomianki

Budżet 2021

Dochody 197 465 263,65 zł

39,2% PIT
24,77% Dotacje
13,96% Subwencje
9,25% Inne podatki i opłaty lokalne
8,96% Podatki od nieruchomości
2,79% Pozostałe dochody
1,06% CIT

Wydatki 221 055 723,96 zł

Oświata i wychowanie 28,48%
Rodzina 20,69%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14,79%
Transport i łączność 12,02%
Administracja publiczna 10,01%
Gospodarka mieszkaniowa 3,63%
Różne rozliczenia 2,25%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,76%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,52%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,33%
Pomoc społeczna 1,19%
Obsługa długu publicznego 0,99%
Pozostałe wydatki 0,55%
Ochrona zdrowia 0,53%
Działalność usługowa 0,27%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Łomianki

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Łomianki

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

26 723
2018
27 203
2019
27 705
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

4
2018
4
2019
4
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

27
2018
30
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.