Budżet miasta
Mielec

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Mielec

Budżet 2023

Dochody 321 949 190,0 zł

19,47% Subwencje
18,9% PIT
18,73% Podatki od nieruchomości
11,45% Dotacje
10,86% Pozostałe dochody
9,49% Inne podatki i opłaty lokalne
6,31% Środki na dofinansowanie zadań
4,79% CIT

Wydatki 391 541 536,62 zł

Oświata i wychowanie 32,77%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14,28%
Transport i łączność 12,13%
Kultura fizyczna 11,82%
Rodzina 9,21%
Administracja publiczna 6,26%
Pomoc społeczna 3,65%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,74%
Obsługa długu publicznego 2,04%
Różne rozliczenia 1,61%
Gospodarka mieszkaniowa 1,4%
Działalność usługowa 0,91%
Ochrona zdrowia 0,54%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,28%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,21%
Pozostałe wydatki 0,14%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Mielec

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Mielec

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

60 075
2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

11
2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.