Budżet miasta
Suwałki

Zobacz budżet 2020 Mapa województwa miejscowości Suwałki

Budżet 2020

Dochody 505 420 336,98 zł

31,62% Dotacje
24,87% Subwencje
15,41% PIT
12,97% Pozostałe dochody
10,18% Podatki od nieruchomości
4,51% Inne podatki i opłaty lokalne
0,44% CIT

Wydatki 529 699 144,98 zł

Oświata i wychowanie 23,41%
Transport i łączność 18,57%
Administracja publiczna 9,36%
Pomoc społeczna 8,92%
Kultura fizyczna 7,5%
Gospodarka mieszkaniowa 7,41%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,74%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,67%
Rodzina 4,67%
Edukacyjna opieka wychowawcza 3,27%
Obsługa długu publicznego 1,47%
Turystyka 0,96%
Pozostałe wydatki 0,87%
Ochrona zdrowia 0,85%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,52%
Różne rozliczenia 0,49%
Działalność usługowa 0,31%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Suwałki

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Suwałki

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2017
2018
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2017
2018
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.