Budżet miasta
Suwałki

Zobacz budżet 2020 Suwałki

Budżet 2020

Dochody 484 966 414,51 zł

29,3% Dotacje
25,76% Subwencje
15,44% PIT
13,89% Pozostałe dochody
10,61% Podatki od nieruchomości
4,51% Inne podatki i opłaty lokalne
0,49% CIT

Wydatki 517 652 310,51 zł

Oświata i wychowanie 21,98%
Transport i łączność 18,63%
Administracja publiczna 9,18%
Pomoc społeczna 8,64%
Kultura fizyczna 7,78%
Gospodarka mieszkaniowa 7,23%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,8%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,6%
Rodzina 5,09%
Edukacyjna opieka wychowawcza 3,32%
Obsługa długu publicznego 1,92%
Różne rozliczenia 1,12%
Turystyka 0,99%
Pozostałe wydatki 0,95%
Ochrona zdrowia 0,92%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,5%
Działalność usługowa 0,34%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Suwałki

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Suwałki

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2016
2017
2018

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2016
2017
2018

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2016
2017
2018
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.