Budżet miasta
Suwałki

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Suwałki

Budżet 2021

Dochody 501 789 627,0 zł

32,08% Dotacje
25,74% Subwencje
16,84% PIT
10,84% Podatki od nieruchomości
9,41% Pozostałe dochody
4,49% Inne podatki i opłaty lokalne
0,6% CIT

Wydatki 516 049 345,0 zł

Oświata i wychowanie 31,39%
Rodzina 23,18%
Transport i łączność 11,19%
Pomoc społeczna 5,85%
Administracja publiczna 5,03%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,88%
Kultura fizyczna 4,18%
Gospodarka mieszkaniowa 3,36%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,79%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,77%
Różne rozliczenia 1,56%
Obsługa długu publicznego 0,97%
Pozostałe wydatki 0,83%
Ochrona zdrowia 0,69%
Działalność usługowa 0,33%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Suwałki

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Suwałki

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

69 827
2018
69 758
2019
69 639
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

10
2018
12
2019
12
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

32
2018
34
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.