Budżet miasta
Tarnowskie Góry

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Tarnowskie Góry

Budżet 2021

Dochody 375 264 570,0 zł

33,18% Dotacje
22,32% PIT
13,61% Subwencje
11,09% Podatki od nieruchomości
9,63% Inne podatki i opłaty lokalne
9,41% Pozostałe dochody
0,76% CIT

Wydatki 405 419 542,0 zł

Oświata i wychowanie 25,58%
Rodzina 21,52%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15,74%
Transport i łączność 11,52%
Administracja publiczna 7,52%
Pomoc społeczna 5,97%
Gospodarka mieszkaniowa 3,92%
Kultura fizyczna 2,3%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,16%
Różne rozliczenia 0,88%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,88%
Obsługa długu publicznego 0,51%
Ochrona zdrowia 0,49%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,47%
Działalność usługowa 0,38%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,13%
Pozostałe wydatki 0,05%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Tarnowskie Góry

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Tarnowskie Góry

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

61 356
2018
61 686
2019
61 756
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

5
2018
4
2019
4
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

27
2018
28
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.