Budżet miasta
Tarnowskie Góry

Zobacz budżet 2020 Tarnowskie Góry

Budżet 2020

Dochody 353 670 019,0 zł

33,11% Dotacje
22,66% PIT
13,27% Subwencje
11,45% Podatki od nieruchomości
10,55% Pozostałe dochody
8,16% Inne podatki i opłaty lokalne
0,81% CIT

Wydatki 365 762 708,0 zł

Oświata i wychowanie 24,76%
Administracja publiczna 15,62%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12,83%
Transport i łączność 10,81%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 9,65%
Gospodarka mieszkaniowa 8,52%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,31%
Kultura fizyczna 3,34%
Rodzina 2,36%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,83%
Działalność usługowa 1,51%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,41%
Obsługa długu publicznego 0,98%
Różne rozliczenia 0,66%
Pozostałe wydatki 0,41%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Tarnowskie Góry

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Tarnowskie Góry

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

61 229
2016
61 262
2017
61 356
2018

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

4
2016
4
2017
5
2018

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

27
2016
26
2017
27
2018
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.