Budżet miasta
Tarnowskie Góry

Zobacz budżet 2020 Mapa województwa miejscowości Tarnowskie Góry

Budżet 2020

Dochody 354 477 885,0 zł

33,12% Dotacje
22,61% PIT
13,24% Subwencje
11,43% Podatki od nieruchomości
11,42% Pozostałe dochody
7,38% Inne podatki i opłaty lokalne
0,8% CIT

Wydatki 366 570 574,0 zł

Oświata i wychowanie 24,58%
Administracja publiczna 15,6%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13,34%
Transport i łączność 10,5%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 9,74%
Gospodarka mieszkaniowa 8,74%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,06%
Kultura fizyczna 3,39%
Rodzina 2,35%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,82%
Działalność usługowa 1,5%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,41%
Obsługa długu publicznego 0,98%
Różne rozliczenia 0,58%
Pozostałe wydatki 0,4%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Tarnowskie Góry

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Tarnowskie Góry

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

61 262
2017
61 356
2018
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

4
2017
5
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

26
2017
27
2018
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.