Tarnowskie Góry

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Tarnowskich Górach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
58 933
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
351 348 316,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
22.81%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
80 148 892 zł
22.81%
CIT
CIT
2 850 000 zł
0.81%
Podatki od nieruchomości
40 500 000 zł
11.53%
Inne podatki i opłaty lokalne
28 858 748 zł
8.21%
Dotacje
Dotacje
114 791 674 zł
32.67%
Subwencje
Subwencje
46 921 889 zł
13.35%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
37 277 113 zł
10.61%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
363 441 005,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
54 673 615,00 zł
stanowią 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
54 673 615,00 zł
Wydatki bieżące
85%
308 767 390,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
101 807 553,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
83 632 520,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
45 729 033,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
29 965 110,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
27 615 085,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
25 177 127,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
22 385 429,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
10 011 343,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 224 232,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 498 951,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
2 815 490,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 529 326,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 834 658,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 344 247,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
870 901,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
101 807 553,00 zł
Wydatki bieżące
95 082 822,00 zł
Wydatki majątkowe
6 724 731,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
83 632 520,00 zł
Wydatki bieżące
83 632 520,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
45 729 033,00 zł
Wydatki bieżące
29 964 237,00 zł
Wydatki majątkowe
15 764 796,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
29 965 110,00 zł
Wydatki bieżące
29 805 110,00 zł
Wydatki majątkowe
160 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
27 615 085,00 zł
Wydatki bieżące
13 494 395,00 zł
Wydatki majątkowe
14 120 690,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
25 177 127,00 zł
Wydatki bieżące
20 664 995,00 zł
Wydatki majątkowe
4 512 132,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
22 385 429,00 zł
Wydatki bieżące
12 261 253,00 zł
Wydatki majątkowe
10 124 176,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
10 011 343,00 zł
Wydatki bieżące
9 411 343,00 zł
Wydatki majątkowe
600 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 224 232,00 zł
Wydatki bieżące
4 074 232,00 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 498 951,00 zł
Wydatki bieżące
3 498 951,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
2 815 490,00 zł
Wydatki bieżące
398 400,00 zł
Wydatki majątkowe
2 417 090,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 529 326,00 zł
Wydatki bieżące
2 529 326,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 834 658,00 zł
Wydatki bieżące
2 859 959,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 344 247,00 zł
Wydatki bieżące
1 244 247,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
870 901,00 zł
Wydatki bieżące
870 901,00 zł
Wydatki bieżące
50 074 164,00 zł
Wydatki majątkowe
6 724 731,00 zł
Szkoły podstawowe
56 798 895,00 zł
Wydatki bieżące
25 922 261,00 zł
Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego
25 922 261,00 zł
Wydatki bieżące
8 677 708,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
8 677 708,00 zł
Wydatki bieżące
8 840 175,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
8 840 175,00 zł
Wydatki bieżące
405 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
405 000,00 zł
Wydatki bieżące
388 477,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
388 477,00 zł
Wydatki bieżące
286,00 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
286,00 zł
Wydatki bieżące
774 751,00 zł
Pozostała działalność
774 751,00 zł
Wydatki bieżące
60 189 300,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
60 189 300,00 zł
Wydatki bieżące
17 819 928,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjneg oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
17 819 928,00 zł
Wydatki bieżące
3 204 398,00 zł
Wspieranie rodziny
3 204 398,00 zł
Wydatki bieżące
2 336 763,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
2 336 763,00 zł
Wydatki bieżące
81 504,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
81 504,00 zł
Wydatki bieżące
627,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
627,00 zł
Wydatki bieżące
14 376 397,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi
14 376 397,00 zł
Wydatki bieżące
6 102 500,00 zł
Wydatki majątkowe
3 899 871,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
10 002 371,00 zł
Wydatki bieżące
423 395,00 zł
Wydatki majątkowe
4 981 322,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
5 404 717,00 zł
Wydatki bieżące
3 664 000,00 zł
Wydatki majątkowe
228 232,00 zł
Oświetlice ulic, placów i dróg
3 892 232,00 zł
Wydatki bieżące
2 833 270,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
2 833 270,00 zł
Wydatki bieżące
1 476 689,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1 476 689,00 zł
Wydatki bieżące
374 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
374 000,00 zł
Wydatki bieżące
31 013,00 zł
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
31 013,00 zł
Wydatki majątkowe
15 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
682 973,00 zł
Wydatki majątkowe
6 640 371,00 zł
Pozostała działalność
7 323 344,00 zł
Wydatki bieżące
24 219 080,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
24 319 080,00 zł
Wydatki bieżące
2 234 562,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
2 234 562,00 zł
Wydatki bieżące
1 087 850,00 zł
Wydatki majątkowe
60 000,00 zł
Promocje jednostek samorządu terytorialnego
1 147 850,00 zł
Wydatki bieżące
669 228,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
669 228,00 zł
Wydatki bieżące
459 300,00 zł
Rady gmin
459 300,00 zł
Wydatki bieżące
1 135 090,00 zł
Pozostała działalność
1 135 090,00 zł
Wydatki bieżące
10 061 000,00 zł
Wydatki majątkowe
5 943 418,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
16 004 418,00 zł
Wydatki bieżące
3 433 395,00 zł
Wydatki majątkowe
8 177 272,00 zł
Drogi publiczne gminne
11 610 667,00 zł
Wydatki bieżące
6 973 672,00 zł
Wydatki majątkowe
2 280 200,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
9 253 872,00 zł
Wydatki bieżące
2 381 275,00 zł
Wydatki majątkowe
77 000,00 zł
Ośrodki wsparcia
2 458 275,00 zł
Wydatki bieżące
2 280 400,00 zł
Domy pomocy społecznej
2 280 400,00 zł
Wydatki bieżące
2 057 946,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
2 057 946,00 zł
Wydatki bieżące
1 645 486,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 645 486,00 zł
Wydatki bieżące
1 528 833,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1 528 833,00 zł
Wydatki bieżące
902 502,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
902 502,00 zł
Wydatki bieżące
897 103,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
897 103,00 zł
Wydatki bieżące
817 200,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
817 200,00 zł
Wydatki bieżące
181 564,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
211 564,00 zł
Wydatki bieżące
96 277,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
96 277,00 zł
Wydatki bieżące
84 596,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
84 596,00 zł
Wydatki majątkowe
61 500,00 zł
Szpitale ogólne
61 500,00 zł
Wydatki bieżące
13 700,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
13 700,00 zł
Wydatki bieżące
804 441,00 zł
Wydatki majątkowe
2 063 432,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Pozostała działalność
2 867 873,00 zł
Wydatki bieżące
11 383 253,00 zł
Wydatki majątkowe
8 045 938,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
19 429 191,00 zł
Wydatki bieżące
827 030,00 zł
Wydatki majątkowe
2 078 238,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 905 268,00 zł
Wydatki bieżące
50 970,00 zł
Pozostała działalność
50 970,00 zł
Wydatki bieżące
3 801 000,00 zł
Wydatki majątkowe
600 000,00 zł
Centra kultury i sztuki
4 401 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 790 462,00 zł
Biblioteki
2 790 462,00 zł
Wydatki bieżące
1 060 623,00 zł
Muzea
1 060 623,00 zł
Wydatki bieżące
858 200,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
858 200,00 zł
Wydatki bieżące
705 000,00 zł
Pozostałe instytucje kultury
705 000,00 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
46 058,00 zł
Pozostała działalność
46 058,00 zł
Wydatki bieżące
3 776 650,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
3 776 650,00 zł
Wydatki bieżące
271 010,00 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Obiekty sportowe
421 010,00 zł
Wydatki bieżące
26 572,00 zł
Pozostała działalność
26 572,00 zł
Wydatki bieżące
2 881 221,00 zł
Świetlice szkolne
2 881 221,00 zł
Wydatki bieżące
419 440,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
419 440,00 zł
Wydatki bieżące
198 290,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
198 290,00 zł
Wydatki bieżące
225 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
225 000,00 zł
Wydatki bieżące
158 400,00 zł
Cmentarze
158 400,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Wydatki majątkowe
2 417 090,00 zł
Pozostała działalność
2 432 090,00 zł
Wydatki bieżące
1 262 586,00 zł
Straż gminna (miejska)
1 262 586,00 zł
Wydatki bieżące
546 850,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
546 850,00 zł
Wydatki bieżące
483 640,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
483 640,00 zł
Wydatki bieżące
12 500,00 zł
Obrona cywilna
12 500,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
213 750,00 zł
Pozostała działalność
213 750,00 zł
Wydatki bieżące
1 023 402,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innyc zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego
1 023 402,00 zł
Wydatki bieżące
811 256,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
811 256,00 zł
Wydatki bieżące
1 025 301,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
1 125 301,00 zł
Wydatki bieżące
205 323,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
205 323,00 zł
Wydatki bieżące
13 623,00 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
13 623,00 zł
Wydatki bieżące
580 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
580 000,00 zł
Wydatki bieżące
121 000,00 zł
Turystyka
121 000,00 zł
Wydatki bieżące
82 096,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
82 096,00 zł
Wydatki bieżące
73 505,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
73 505,00 zł
Wydatki bieżące
14 000,00 zł
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
14 000,00 zł
Wydatki bieżące
300,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Obrona narodowa
300,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Tarnowskie Góry w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
54 501 715,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
48.27%
Infrastruktura
51.73%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
26 307 002,00 zł
28 194 713,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_kanalizacyjna_dmF0GG0.jpg

Infrastruktura kanalizacyjna

Dotacja celowa na dofinansowanie do kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji;
Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków;
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Całkowity koszt
3 799 871,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/uzbrojenie_terenow_inwestycyjnych_aN0xs2m.jpg

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych - kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych znajdujących się w rejonie ul. Polnej oraz poprawa warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Całkowity koszt
6 090 371,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_komunikacyjna.jpg

Infrastruktura komunikacyjna

Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego.

Całkowity koszt
8 011 256,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lepsze_drogi_AEthavY.jpg

Lepsze drogi

Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej;
Budowa chodnika przy ul. Saperów;
Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. Staffa;
Dokumentacja projektowa budowy drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego;
Rozbudowa układów drogowych ulic;
Rozbudowa, budowa i dokumentacja projektowa ulic.

Całkowity koszt
8 177 272,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_w32JUuw.jpg

Oświetlenie

Budowa i uzupełnienie oświetlenia ulic na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego.

Całkowity koszt
228 232,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_budynkow_XQmGHYi.jpg

Modernizacja budynków

Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia;
Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych - zwiększenie efektywności energetycznej budynków;
Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta;
Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8;
Mieszkania chronione - instalacja awaryjno-ewakuacyjna;
Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 z zagospodarowaniem terenów przyległych.

Całkowity koszt
11 839 938,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_e7y2N3b.jpg

Placówki oświatowe

Termomodernizacja budynku SP Nr 9 w celu zwiększenia efektywności energetycznej placówki;
Termomodernizacja budynku SP Nr 10;
Budowa instalacji hydrantowej zewnętrznej wokół budynku SP 8 oraz CAS przy ul. Janasa 11.

Całkowity koszt
6 724 731,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_Centrum_Aktywnosci_Seniorow.jpg

Dla seniorów

Adaptacja segmentu budynku szkoły przy ul. Janasa 11 na cele Centrum Aktywności Seniorów.

Całkowity koszt
2 063 432,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ochrona_srodowiska_FXSpYqB.jpg

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej.

Całkowity koszt
3 697 522,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_LefaDDd.jpg

Kultura

Remont i przebudowa TCK - poprawa stanu technicznego obiektu oraz dostosowanie go do aktualnych standardów;
Rozbiórka budynku po zakładach odzieżowych "TARMILO" wraz z zagospodarowaniem terenu - zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta;
Przebudowa pomieszczeń budynku filii TCK nr 3 - poprawa warunków dla organizacji życia kulturalnego mieszkańców dzielnicy Opatowice;
Wykonanie i posadowienie VIII rzeźby Gwarka oraz tablic informacyjno - promocyjnych miasta.

Całkowity koszt
2 777 090,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rekreacja.jpg

Rekreacja

Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy Stare Tarnowice;
Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki poprzez przebudowę fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową i Placu Zabaw TPD.

Całkowity koszt
630 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dla_dzieci_U0ukSPp.jpg

Dla dzieci

Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych, pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie.

Całkowity koszt
70 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82a_dzia%C5%82alnosc.jpg

Pozostała działalność

Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu;
Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych;
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami;
Pozostałe inwestycje.

Całkowity koszt
392 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_kanalizacyjna_dmF0GG0.jpg

Całkowity koszt

3 799 871,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

Dotacja celowa na dofinansowanie do kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji;
Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków;
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/uzbrojenie_terenow_inwestycyjnych_aN0xs2m.jpg

Całkowity koszt

6 090 371,00 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych - kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych znajdujących się w rejonie ul. Polnej oraz poprawa warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_komunikacyjna.jpg

Całkowity koszt

8 011 256,00 zł

Infrastruktura komunikacyjna

Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lepsze_drogi_AEthavY.jpg

Całkowity koszt

8 177 272,00 zł

Lepsze drogi

Rozbudowa ulicy Sobieskiego i Opolskiej;
Budowa chodnika przy ul. Saperów;
Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. Staffa;
Dokumentacja projektowa budowy drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego;
Rozbudowa układów drogowych ulic;
Rozbudowa, budowa i dokumentacja projektowa ulic.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_w32JUuw.jpg

Całkowity koszt

228 232,00 zł

Oświetlenie

Budowa i uzupełnienie oświetlenia ulic na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_budynkow_XQmGHYi.jpg

Całkowity koszt

11 839 938,00 zł

Modernizacja budynków

Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia;
Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych - zwiększenie efektywności energetycznej budynków;
Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta;
Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8;
Mieszkania chronione - instalacja awaryjno-ewakuacyjna;
Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 z zagospodarowaniem terenów przyległych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_e7y2N3b.jpg

Całkowity koszt

6 724 731,00 zł

Placówki oświatowe

Termomodernizacja budynku SP Nr 9 w celu zwiększenia efektywności energetycznej placówki;
Termomodernizacja budynku SP Nr 10;
Budowa instalacji hydrantowej zewnętrznej wokół budynku SP 8 oraz CAS przy ul. Janasa 11.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_Centrum_Aktywnosci_Seniorow.jpg

Całkowity koszt

2 063 432,00 zł

Dla seniorów

Adaptacja segmentu budynku szkoły przy ul. Janasa 11 na cele Centrum Aktywności Seniorów.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ochrona_srodowiska_FXSpYqB.jpg

Całkowity koszt

3 697 522,00 zł

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_LefaDDd.jpg

Całkowity koszt

2 777 090,00 zł

Kultura

Remont i przebudowa TCK - poprawa stanu technicznego obiektu oraz dostosowanie go do aktualnych standardów;
Rozbiórka budynku po zakładach odzieżowych "TARMILO" wraz z zagospodarowaniem terenu - zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta;
Przebudowa pomieszczeń budynku filii TCK nr 3 - poprawa warunków dla organizacji życia kulturalnego mieszkańców dzielnicy Opatowice;
Wykonanie i posadowienie VIII rzeźby Gwarka oraz tablic informacyjno - promocyjnych miasta.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rekreacja.jpg

Całkowity koszt

630 000,00 zł

Rekreacja

Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy Stare Tarnowice;
Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki poprzez przebudowę fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową i Placu Zabaw TPD.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dla_dzieci_U0ukSPp.jpg

Całkowity koszt

70 000,00 zł

Dla dzieci

Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych, pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82a_dzia%C5%82alnosc.jpg

Całkowity koszt

392 000,00 zł

Pozostała działalność

Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu;
Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych;
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami;
Pozostałe inwestycje.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Tarnowskich Górach rozlicza tylko 84% mieszkańców.

Teraz
84%
80 148 892,00 zł
Prognoza
100%
95 020 233,74 zł
Zobacz, jak brakujące +16%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
+ 5 km
Lepsze drogi
+ 5 km
przebudowy dróg
+ 6 km
Drogi rowerowe
+ 6 km
dodatkowych dróg rowerowych
+ 20
Więcej zieleni
+ 20
dodatkowych drzew z roczną pielęgnacją
+ 6
Wydarzenia kulturalne
+ 6
lokalnych wydarzeń kulturalnych
+ 9 km
Mała architektura ulicy
+ 9 km
ulicy wyposażonej w małą architekturę
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Tarnowskich Górach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Tarnowskie Góry (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.