Tarnowskie Góry

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Tarnowskich Górach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
58 933
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
354 234 621,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
22.63%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
80 148 892 zł
22.63%
CIT
CIT
2 850 000 zł
0.8%
Podatki od nieruchomości
40 500 000 zł
11.43%
Inne podatki i opłaty lokalne
26 145 742 zł
7.38%
Dotacje
Dotacje
117 651 421 zł
33.21%
Subwencje
Subwencje
46 921 889 zł
13.25%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
40 016 677 zł
11.3%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
365 762 708,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
55 095 629,00 zł
stanowią 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
55 095 629,00 zł
Wydatki bieżące
85%
311 231 681,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
102 563 018,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
83 636 673,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
45 682 958,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
29 971 158,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
27 064 643,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
25 735 515,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
22 807 270,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
9 520 982,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 224 232,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 498 951,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
2 815 490,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 629 326,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 834 658,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 208 247,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 134 189,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
102 563 018,00 zł
Wydatki bieżące
95 808 606,00 zł
Wydatki majątkowe
6 754 412,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
83 636 673,00 zł
Wydatki bieżące
83 636 673,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
45 682 958,00 zł
Wydatki bieżące
29 918 162,00 zł
Wydatki majątkowe
15 764 796,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
29 971 158,00 zł
Wydatki bieżące
29 811 158,00 zł
Wydatki majątkowe
160 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
27 064 643,00 zł
Wydatki bieżące
15 127 869,00 zł
Wydatki majątkowe
11 936 774,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
25 735 515,00 zł
Wydatki bieżące
21 123 383,00 zł
Wydatki majątkowe
4 612 132,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
22 807 270,00 zł
Wydatki bieżące
12 274 094,00 zł
Wydatki majątkowe
10 533 176,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
9 520 982,00 zł
Wydatki bieżące
8 880 982,00 zł
Wydatki majątkowe
640 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
6 224 232,00 zł
Wydatki bieżące
4 074 232,00 zł
Wydatki majątkowe
2 150 000,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 498 951,00 zł
Wydatki bieżące
3 498 951,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
2 815 490,00 zł
Wydatki bieżące
398 400,00 zł
Wydatki majątkowe
2 417 090,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 629 326,00 zł
Wydatki bieżące
2 602 077,00 zł
Wydatki majątkowe
27 249,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 834 658,00 zł
Wydatki bieżące
1 834 658,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 208 247,00 zł
Wydatki bieżące
1 108 247,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 134 189,00 zł
Wydatki bieżące
1 134 189,00 zł
Wydatki bieżące
50 164 681,00 zł
Wydatki majątkowe
6 754 412,00 zł
Szkoły podstawowe
56 919 093,00 zł
Wydatki bieżące
25 693 109,00 zł
Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego
25 693 109,00 zł
Wydatki bieżące
8 686 803,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
8 686 803,00 zł
Wydatki bieżące
9 294 822,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
9 294 822,00 zł
Wydatki bieżące
405 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
405 000,00 zł
Wydatki bieżące
388 477,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
388 477,00 zł
Wydatki bieżące
503 637,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
503 637,00 zł
Wydatki bieżące
672 077,00 zł
Pozostała działalność
672 077,00 zł
Wydatki bieżące
60 189 300,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
60 189 300,00 zł
Wydatki bieżące
17 819 928,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjneg oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
17 819 928,00 zł
Wydatki bieżące
3 204 398,00 zł
Wspieranie rodziny
3 204 398,00 zł
Wydatki bieżące
2 334 739,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
2 334 739,00 zł
Wydatki bieżące
87 121,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
87 121,00 zł
Wydatki bieżące
1 187,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
1 187,00 zł
Wydatki bieżące
14 376 397,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi
14 376 397,00 zł
Wydatki bieżące
6 101 350,00 zł
Wydatki majątkowe
3 899 871,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
10 001 221,00 zł
Wydatki bieżące
433 395,00 zł
Wydatki majątkowe
4 981 322,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
5 414 717,00 zł
Wydatki bieżące
3 664 000,00 zł
Wydatki majątkowe
228 232,00 zł
Oświetlice ulic, placów i dróg
3 892 232,00 zł
Wydatki bieżące
2 833 270,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
2 833 270,00 zł
Wydatki bieżące
1 476 689,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1 476 689,00 zł
Wydatki bieżące
374 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
374 000,00 zł
Wydatki bieżące
21 013,00 zł
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
21 013,00 zł
Wydatki majątkowe
15 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
638 048,00 zł
Wydatki majątkowe
6 640 371,00 zł
Pozostała działalność
7 278 419,00 zł
Wydatki bieżące
24 225 191,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
24 325 191,00 zł
Wydatki bieżące
2 234 562,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
2 234 562,00 zł
Wydatki bieżące
1 084 787,00 zł
Wydatki majątkowe
60 000,00 zł
Promocje jednostek samorządu terytorialnego
1 144 787,00 zł
Wydatki bieżące
672 228,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
672 228,00 zł
Wydatki bieżące
459 300,00 zł
Rady gmin
459 300,00 zł
Wydatki bieżące
1 135 090,00 zł
Pozostała działalność
1 135 090,00 zł
Wydatki bieżące
11 194 474,00 zł
Wydatki majątkowe
5 943 418,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
17 137 892,00 zł
Wydatki bieżące
3 933 395,00 zł
Wydatki majątkowe
5 993 356,00 zł
Drogi publiczne gminne
9 926 751,00 zł
Wydatki bieżące
7 089 945,00 zł
Wydatki majątkowe
2 380 200,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
9 470 145,00 zł
Wydatki bieżące
2 381 275,00 zł
Wydatki majątkowe
77 000,00 zł
Ośrodki wsparcia
2 458 275,00 zł
Wydatki bieżące
2 280 400,00 zł
Domy pomocy społecznej
2 280 400,00 zł
Wydatki bieżące
2 040 997,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
2 040 997,00 zł
Wydatki bieżące
1 645 486,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 645 486,00 zł
Wydatki bieżące
1 564 588,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1 564 588,00 zł
Wydatki bieżące
1 083 025,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
1 083 025,00 zł
Wydatki bieżące
901 348,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
901 348,00 zł
Wydatki bieżące
953 654,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
953 654,00 zł
Wydatki bieżące
181 564,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
211 564,00 zł
Wydatki bieżące
96 277,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
96 277,00 zł
Wydatki bieżące
84 596,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
84 596,00 zł
Wydatki majątkowe
61 500,00 zł
Szpitale ogólne
61 500,00 zł
Wydatki bieżące
13 700,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
13 700,00 zł
Wydatki bieżące
806 528,00 zł
Wydatki majątkowe
2 063 432,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa i środków europejskich

Pozostała działalność
2 869 960,00 zł
Wydatki bieżące
11 103 253,00 zł
Wydatki majątkowe
8 325 938,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
19 429 191,00 zł
Wydatki bieżące
1 119 871,00 zł
Wydatki majątkowe
2 207 238,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
3 327 109,00 zł
Wydatki bieżące
50 970,00 zł
Pozostała działalność
50 970,00 zł
Wydatki bieżące
3 301 000,00 zł
Wydatki majątkowe
600 000,00 zł
Centra kultury i sztuki
3 901 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 757 038,00 zł
Wydatki majątkowe
40 000,00 zł
Biblioteki
2 797 038,00 zł
Wydatki bieżące
1 060 623,00 zł
Muzea
1 060 623,00 zł
Wydatki bieżące
858 200,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
858 200,00 zł
Wydatki bieżące
705 000,00 zł
Pozostałe instytucje kultury
705 000,00 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
49 121,00 zł
Pozostała działalność
49 121,00 zł
Wydatki bieżące
3 776 650,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
3 776 650,00 zł
Wydatki bieżące
271 010,00 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Obiekty sportowe
421 010,00 zł
Wydatki bieżące
26 572,00 zł
Wydatki majątkowe
2 000 000,00 zł
Pozostała działalność
2 026 572,00 zł
Wydatki bieżące
2 881 221,00 zł
Świetlice szkolne
2 881 221,00 zł
Wydatki bieżące
419 440,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
419 440,00 zł
Wydatki bieżące
198 290,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
198 290,00 zł
Wydatki bieżące
225 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
225 000,00 zł
Wydatki bieżące
158 400,00 zł
Cmentarze
158 400,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Wydatki majątkowe
2 417 090,00 zł
Pozostała działalność
2 432 090,00 zł
Wydatki bieżące
1 262 586,00 zł
Straż gminna (miejska)
1 262 586,00 zł
Wydatki bieżące
633 601,00 zł
Wydatki majątkowe
13 249,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
646 850,00 zł
Wydatki bieżące
469 640,00 zł
Wydatki majątkowe
14 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
483 640,00 zł
Wydatki bieżące
12 500,00 zł
Obrona cywilna
12 500,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
213 750,00 zł
Pozostała działalność
213 750,00 zł
Wydatki bieżące
1 023 402,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innyc zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego
1 023 402,00 zł
Wydatki bieżące
811 256,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
811 256,00 zł
Wydatki bieżące
889 301,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
989 301,00 zł
Wydatki bieżące
205 323,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
205 323,00 zł
Wydatki bieżące
13 623,00 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
13 623,00 zł
Wydatki bieżące
580 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
580 000,00 zł
Wydatki bieżące
121 000,00 zł
Turystyka
121 000,00 zł
Wydatki bieżące
82 096,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
82 096,00 zł
Wydatki bieżące
336 793,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
336 793,00 zł
Wydatki bieżące
14 000,00 zł
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
14 000,00 zł
Wydatki bieżące
300,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Obrona narodowa
300,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Tarnowskie Góry w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
52 870 480,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
45.63%
Infrastruktura
54.37%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
24 123 086,00 zł
28 747 394,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_kanalizacyjna_dmF0GG0.jpg

Infrastruktura kanalizacyjna

Dotacja celowa na dofinansowanie do kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji;
Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków;
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Całkowity koszt
3 799 871,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/uzbrojenie_terenow_inwestycyjnych_aN0xs2m.jpg

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych - kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych znajdujących się w rejonie ul. Polnej oraz poprawa warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Całkowity koszt
6 090 371,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_komunikacyjna.jpg

Infrastruktura komunikacyjna

Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego.

Całkowity koszt
8 011 256,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lepsze_drogi_AEthavY.jpg

Lepsze drogi

Budowa chodnika przy ul. Saperów;
Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. Staffa;
Dokumentacja projektowa budowy drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego;
Rozbudowa układów drogowych ulic;
Rozbudowa, budowa i dokumentacja projektowa ulic.

Całkowity koszt
5 993 356,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_w32JUuw.jpg

Oświetlenie

Budowa i uzupełnienie oświetlenia ulic na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego.

Całkowity koszt
228 232,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_budynkow_XQmGHYi.jpg

Modernizacja budynków

Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia;
Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych - zwiększenie efektywności energetycznej budynków;
Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta;
Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8;
Mieszkania chronione - instalacja awaryjno-ewakuacyjna;
Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 z zagospodarowaniem terenów przyległych.

Całkowity koszt
12 219 938,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_e7y2N3b.jpg

Placówki oświatowe

Termomodernizacja budynku SP Nr 9 w celu zwiększenia efektywności energetycznej placówki;
Termomodernizacja budynku SP Nr 10;
Budowa instalacji hydrantowej zewnętrznej wokół budynku SP 8 oraz CAS przy ul. Janasa 11;
Przebudowa sali gimnastycznej na dwie odrębne sale dydaktyczne w SP Nr 8;
Montaż instalacji zasilającej do sterowania okien na sali gimnastycznej.

Całkowity koszt
6 754 412,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_Centrum_Aktywnosci_Seniorow.jpg

Dla seniorów

Adaptacja segmentu budynku szkoły przy ul. Janasa 11 na cele Centrum Aktywności Seniorów.

Całkowity koszt
2 063 432,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ochrona_srodowiska_FXSpYqB.jpg

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej.

Całkowity koszt
3 697 522,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_LefaDDd.jpg

Kultura

Remont i przebudowa TCK - poprawa stanu technicznego obiektu oraz dostosowanie go do aktualnych standardów;
Rozbiórka budynku po zakładach odzieżowych "TARMILO" wraz z zagospodarowaniem terenu - zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta;
Przebudowa pomieszczeń budynku filii TCK nr 3 - poprawa warunków dla organizacji życia kulturalnego mieszkańców dzielnicy Opatowice;
Wykonanie i posadowienie VIII rzeźby Gwarka oraz tablic informacyjno - promocyjnych miasta.

Całkowity koszt
2 777 090,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rekreacja.jpg

Rekreacja

Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy Stare Tarnowice;
Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki poprzez przebudowę fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową i Placu Zabaw TPD.

Całkowity koszt
630 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dla_dzieci_U0ukSPp.jpg

Dla dzieci

Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych, pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie.

Całkowity koszt
70 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82a_dzia%C5%82alnosc.jpg

Pozostała działalność

Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu;
Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych;
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami;
Zakup systemu finansowo-księgowego;
Wykupy gruntów pod pasy drogowe;
Pozostałe inwestycje.

Całkowity koszt
535 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_kanalizacyjna_dmF0GG0.jpg

Całkowity koszt

3 799 871,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

Dotacja celowa na dofinansowanie do kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji;
Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków;
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/uzbrojenie_terenow_inwestycyjnych_aN0xs2m.jpg

Całkowity koszt

6 090 371,00 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych - kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych znajdujących się w rejonie ul. Polnej oraz poprawa warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_komunikacyjna.jpg

Całkowity koszt

8 011 256,00 zł

Infrastruktura komunikacyjna

Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lepsze_drogi_AEthavY.jpg

Całkowity koszt

5 993 356,00 zł

Lepsze drogi

Budowa chodnika przy ul. Saperów;
Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. Staffa;
Dokumentacja projektowa budowy drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego;
Rozbudowa układów drogowych ulic;
Rozbudowa, budowa i dokumentacja projektowa ulic.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_w32JUuw.jpg

Całkowity koszt

228 232,00 zł

Oświetlenie

Budowa i uzupełnienie oświetlenia ulic na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_budynkow_XQmGHYi.jpg

Całkowity koszt

12 219 938,00 zł

Modernizacja budynków

Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia;
Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych - zwiększenie efektywności energetycznej budynków;
Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta;
Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8;
Mieszkania chronione - instalacja awaryjno-ewakuacyjna;
Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 z zagospodarowaniem terenów przyległych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_e7y2N3b.jpg

Całkowity koszt

6 754 412,00 zł

Placówki oświatowe

Termomodernizacja budynku SP Nr 9 w celu zwiększenia efektywności energetycznej placówki;
Termomodernizacja budynku SP Nr 10;
Budowa instalacji hydrantowej zewnętrznej wokół budynku SP 8 oraz CAS przy ul. Janasa 11;
Przebudowa sali gimnastycznej na dwie odrębne sale dydaktyczne w SP Nr 8;
Montaż instalacji zasilającej do sterowania okien na sali gimnastycznej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_Centrum_Aktywnosci_Seniorow.jpg

Całkowity koszt

2 063 432,00 zł

Dla seniorów

Adaptacja segmentu budynku szkoły przy ul. Janasa 11 na cele Centrum Aktywności Seniorów.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ochrona_srodowiska_FXSpYqB.jpg

Całkowity koszt

3 697 522,00 zł

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_LefaDDd.jpg

Całkowity koszt

2 777 090,00 zł

Kultura

Remont i przebudowa TCK - poprawa stanu technicznego obiektu oraz dostosowanie go do aktualnych standardów;
Rozbiórka budynku po zakładach odzieżowych "TARMILO" wraz z zagospodarowaniem terenu - zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta;
Przebudowa pomieszczeń budynku filii TCK nr 3 - poprawa warunków dla organizacji życia kulturalnego mieszkańców dzielnicy Opatowice;
Wykonanie i posadowienie VIII rzeźby Gwarka oraz tablic informacyjno - promocyjnych miasta.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rekreacja.jpg

Całkowity koszt

630 000,00 zł

Rekreacja

Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy Stare Tarnowice;
Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki poprzez przebudowę fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową i Placu Zabaw TPD.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dla_dzieci_U0ukSPp.jpg

Całkowity koszt

70 000,00 zł

Dla dzieci

Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych, pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82a_dzia%C5%82alnosc.jpg

Całkowity koszt

535 000,00 zł

Pozostała działalność

Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu;
Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych;
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami;
Zakup systemu finansowo-księgowego;
Wykupy gruntów pod pasy drogowe;
Pozostałe inwestycje.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Tarnowskich Górach rozlicza tylko 84% mieszkańców.

Teraz
84%
80 148 892,00 zł
Prognoza
100%
95 020 233,74 zł
Zobacz, jak brakujące +16%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
+ 5 km
Lepsze drogi
+ 5 km
przebudowy dróg
+ 6 km
Drogi rowerowe
+ 6 km
dodatkowych dróg rowerowych
+ 20
Więcej zieleni
+ 20
dodatkowych drzew z roczną pielęgnacją
+ 6
Wydarzenia kulturalne
+ 6
lokalnych wydarzeń kulturalnych
+ 9 km
Mała architektura ulicy
+ 9 km
ulicy wyposażonej w małą architekturę
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Tarnowskich Górach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Tarnowskie Góry (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.