Budżet miasta
Tczew

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Tczew

Budżet 2021

Dochody 291 725 748,0 zł

32,12% Dotacje
21,71% Subwencje
19,58% PIT
10,46% Podatki od nieruchomości
7,38% Inne podatki i opłaty lokalne
7,05% Pozostałe dochody
1,71% CIT

Wydatki 313 654 638,0 zł

Oświata i wychowanie 27,37%
Transport i łączność 14,35%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11,7%
Administracja publiczna 10,93%
Pomoc społeczna 9,36%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8,02%
Kultura fizyczna 5,96%
Rodzina 2,62%
Edukacyjna opieka wychowawcza 2,4%
Różne rozliczenia 2,32%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,02%
Obsługa długu publicznego 1,67%
Gospodarka mieszkaniowa 0,71%
Działalność usługowa 0,45%
Ochrona zdrowia 0,12%
Pozostałe wydatki 0,0%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Tczew

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Tczew

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

60 279
2018
59 951
2019
59 430
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

8
2018
9
2019
10
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

31
2017
35
2018
35
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.