Budżet gminy
Barcin

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Barcin

Budżet 2021

Dochody 86 379 454,56 zł

26,3% Dotacje
23,58% Podatki od nieruchomości
15,69% Subwencje
13,97% PIT
12,55% Inne podatki i opłaty lokalne
5,32% Pozostałe dochody
2,59% CIT

Wydatki 87 858 724,05 zł

Oświata i wychowanie 31,65%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16,43%
Administracja publiczna 15,24%
Pomoc społeczna 10,28%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9,85%
Kultura fizyczna 5,53%
Rodzina 3,93%
Pozostałe wydatki 2,03%
Transport i łączność 1,47%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,38%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,26%
Ochrona zdrowia 0,94%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Barcin

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Barcin

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

14 818
2018
14 751
2019
14 720
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2018
1
2019
1
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

6
2017
6
2018
6
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.