Budżet gminy
Barcin

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Barcin

Budżet 2022

Dochody 97 849 466,26 zł

30,14% Podatki od nieruchomości
14,43% Dotacje
14,14% Subwencje
13,6% Pozostałe dochody
12,77% Inne podatki i opłaty lokalne
11,59% PIT
3,32% CIT

Wydatki 98 397 282,67 zł

Oświata i wychowanie 35,92%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15,84%
Rodzina 12,79%
Administracja publiczna 9,13%
Pomoc społeczna 7,74%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,66%
Transport i łączność 5,34%
Kultura fizyczna 3,5%
Gospodarka mieszkaniowa 1,02%
Różne rozliczenia 0,88%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,76%
Ochrona zdrowia 0,54%
Rolnictwo i łowiectwo 0,33%
Obsługa długu publicznego 0,32%
Pozostałe wydatki 0,21%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Barcin

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Barcin

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

14 751
2019
14 720
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2019
1
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

6
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.