Budżet gminy
Dębnica Kaszubska

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Dębnica Kaszubska

Budżet 2021

Dochody 62 511 834,0 zł

39,77% Dotacje
31,9% Subwencje
9,64% PIT
7,02% Inne podatki i opłaty lokalne
6,11% Pozostałe dochody
5,52% Podatki od nieruchomości
0,04% CIT

Wydatki 63 421 627,0 zł

Administracja publiczna 23,58%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13,85%
Oświata i wychowanie 13,23%
Transport i łączność 13,08%
Gospodarka mieszkaniowa 10,11%
Pomoc społeczna 9,75%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,91%
Pozostałe wydatki 3,64%
Obsługa długu publicznego 2,82%
Edukacyjna opieka wychowawcza 2,6%
Kultura fizyczna 1,9%
Rodzina 1,53%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,0%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Dębnica Kaszubska

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Dębnica Kaszubska

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

9 631
2018
9 534
2019
9 495
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

4
2017
4
2018
4
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.