Budżet gminy
Suwałki

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Suwałki

Budżet 2021

Dochody 53 217 028,91 zł

37,6% Dotacje
21,68% Podatki od nieruchomości
14,99% PIT
13,29% Inne podatki i opłaty lokalne
9,66% Subwencje
1,83% Pozostałe dochody
0,94% CIT

Wydatki 69 049 095,17 zł

Transport i łączność 32,0%
Oświata i wychowanie 21,47%
Administracja publiczna 14,86%
Gospodarka mieszkaniowa 7,56%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,3%
Pomoc społeczna 4,19%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,11%
Rolnictwo i łowiectwo 2,92%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,67%
Kultura fizyczna 1,53%
Pozostałe zadania w zakresie polityki 1,53%
Różne rozliczenia 1,52%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,08%
Pozostałe wydatki 1,05%
Rodzina 0,65%
Turystyka 0,57%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Suwałki

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Suwałki

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

7 682
2018
7 739
2019
7 826
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

8
2017
8
2018
8
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.