Budżet gminy
Gniewino

Zobacz budżet 2020 Gniewino

Budżet 2020

Dochody 54 244 341,49 zł

31,81% Podatki od nieruchomości
29,56% Dotacje
19,98% Subwencje
6,91% PIT
6,12% Inne podatki i opłaty lokalne
5,03% Pozostałe dochody
0,59% CIT

Wydatki 49 954 687,49 zł

Oświata i wychowanie 25,58%
Administracja publiczna 19,38%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 10,22%
Gospodarka mieszkaniowa 9,46%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8,39%
Pozostałe wydatki 7,82%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,72%
Kultura fizyczna 5,29%
Transport i łączność 4,53%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,02%
Rodzina 0,6%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Gniewino

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Gniewino

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

7 497
2017
7 438
2018
7 436
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2016
2017
2018

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

5
2016
5
2017
5
2018
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.