Budżet gminy
Gniewino

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Gniewino

Budżet 2021

Dochody 53 001 737,0 zł

33,47% Podatki od nieruchomości
30,21% Dotacje
16,1% Subwencje
8,19% Inne podatki i opłaty lokalne
7,14% PIT
4,01% Pozostałe dochody
0,88% CIT

Wydatki 49 332 507,0 zł

Oświata i wychowanie 31,84%
Administracja publiczna 17,04%
Gospodarka mieszkaniowa 8,18%
Transport i łączność 7,95%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,17%
Pomoc społeczna 6,4%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,53%
Kultura fizyczna 4,38%
Różne rozliczenia 2,1%
Turystyka 1,99%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,74%
Pozostałe wydatki 1,01%
Rodzina 0,58%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Gniewino

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Gniewino

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

7 438
2018
7 436
2019
7 456
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

5
2017
5
2018
5
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.