Budżet gminy
Gniewino

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Gniewino

Budżet 2021

Dochody 53 001 737,0 zł

33,47% Podatki od nieruchomości
30,21% Dotacje
16,1% Subwencje
8,19% Inne podatki i opłaty lokalne
7,14% PIT
4,01% Pozostałe dochody
0,88% CIT

Wydatki 49 332 507,0 zł

Oświata i wychowanie 32,11%
Rodzina 26,17%
Administracja publiczna 8,1%
Transport i łączność 7,68%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,41%
Pomoc społeczna 4,76%
Gospodarka mieszkaniowa 3,82%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,35%
Pozostałe wydatki 2,84%
Kultura fizyczna 2,05%
Różne rozliczenia 0,98%
Turystyka 0,93%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,81%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Gniewino

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Gniewino

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

7 438
2018
7 436
2019
7 456
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2018
2019
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

5
2018
5
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.