Gniewino

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gniewinie.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
7 335
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
59 127 296,32 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
6.16%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
3 641 861 zł
6.16%
CIT
851 514,21 zł
1.44%
Podatki od nieruchomości
18 107 061,15 zł
30.62%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 765 590,35 zł
6.37%
Dotacje
19 915 031,65 zł
33.68%
Subwencje
10 877 538 zł
18.4%
Pozostałe dochody
1 968 699,96 zł
3.33%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
48 854 186,62 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
4 858 430,41 zł
stanowiły 10% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
10%
4 858 430,41 zł
Wydatki bieżące
90%
43 995 756,21 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
13 914 344,30 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
1 298 282,52 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 898 922,16 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
3 872 374,37 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
456 277,67 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 042 212,40 zł
Rodzina
całkowity koszt
16 314 082,02 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 031 427,68 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
968 436,80 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 186 196,21 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 871 630,49 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Gniewino za rok 2020.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Gniewino w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
4 858 430,41 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
76.18%
Infrastruktura
23.82%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
3 701 038,03 zł
1 157 392,38 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa i remont dróg gminnych;
Budowa chodników;
Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Zagrodowej;
Remont dróg na osiedlu kaszubskim.

Całkowity koszt
1 052 941,60 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup mienia komunalnego od spółki GPK;
Wykup nieruchomości gruntowej pod drogę publiczną i zatokę autobusową.

Całkowity koszt
2 508 626,43 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Dotacja celowa na budowę parkingu przy ulicy Jagalskiego w Wejherowie;
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gniewinku.

Całkowity koszt
139 470,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Gniewinie.

Całkowity koszt
880 444,73 zł
Sport

Sport

Montaż piłkochwytów wraz z naprawą ogrodzenia na boisku w Perlinie;
Montaż piłkochwytów, bramek oraz przyłącza elektrycznego na boisku sportowym w Mierzynku;
Remont Krytej Pływalni w Gniewinie;
Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej Toliszczek.

Całkowity koszt
108 810,32 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Przebudowa kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kostkowie;
Remont szatni na boisku Orlik w Kostkowie;
Przebudowa pomieszczeń przedszkola i oddziałów przedszkolnych w ZSP Kostkowo.

Całkowity koszt
97 442,00 zł
Kultura i rekreacja

Kultura i rekreacja

Budowa traktu spacerowego "MOLA" na j. Żamowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w Nadolu;
Remont zabytkowego budynku gospodarczego w Rybnie;
Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu fortepianu koncertowego do Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki;
Budowa domu sołeckiego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mierzynko - dokumentacja.

Całkowity koszt
70 695,33 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 052 941,60 zł

Lepsze drogi

Przebudowa i remont dróg gminnych;
Budowa chodników;
Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Zagrodowej;
Remont dróg na osiedlu kaszubskim.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

2 508 626,43 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup mienia komunalnego od spółki GPK;
Wykup nieruchomości gruntowej pod drogę publiczną i zatokę autobusową.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

139 470,00 zł

Pozostałe inwestycje

Dotacja celowa na budowę parkingu przy ulicy Jagalskiego w Wejherowie;
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gniewinku.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

880 444,73 zł

Ochrona zdrowia

Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Gniewinie.

Sport

Całkowity koszt

108 810,32 zł

Sport

Montaż piłkochwytów wraz z naprawą ogrodzenia na boisku w Perlinie;
Montaż piłkochwytów, bramek oraz przyłącza elektrycznego na boisku sportowym w Mierzynku;
Remont Krytej Pływalni w Gniewinie;
Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej Toliszczek.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

97 442,00 zł

Placówki oświatowe

Przebudowa kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kostkowie;
Remont szatni na boisku Orlik w Kostkowie;
Przebudowa pomieszczeń przedszkola i oddziałów przedszkolnych w ZSP Kostkowo.

Kultura i rekreacja

Całkowity koszt

70 695,33 zł

Kultura i rekreacja

Budowa traktu spacerowego "MOLA" na j. Żamowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w Nadolu;
Remont zabytkowego budynku gospodarczego w Rybnie;
Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu fortepianu koncertowego do Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki;
Budowa domu sołeckiego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mierzynko - dokumentacja.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Gniewino zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

36 319,00 zł

Bychowo

Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej w m. Toliszczek;
Remont budynku ośrodka zdrowia.

Całkowity koszt

44 969,00 zł

Chynowie

Przebudowa dróg gminnych.

Całkowity koszt

36 637,00 zł

Czymanowo

Urządzenie terenów zielonych;
Remont budynku ośrodka zdrowia.

Całkowity koszt

63 606,00 zł

Gniewino

Budowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej - dokumentacja projektowa;
Remont dróg na Osiedlu Kaszubskim;
Przebudowa ul. Zagrodowej - dokumentacja projektowa.

Całkowity koszt

60 489,00 zł

Kostkowo

Remont szatni na boisku Orlik;
Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej;
Zakup wraz z montażem progu zwalniającego w m. Słuszewo.

Całkowity koszt

42 616,00 zł

Lisewo

Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej.

Całkowity koszt

35 937,00 zł

Mierzynko

Montaż piłkochwytów, bramek oraz przyłącza elektrycznego na boisku sportowym;
Budowa domu sołeckiego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Całkowity koszt

17 121,00 zł

Mierzyno

Remont budynku ośrodka zdrowia.

Całkowity koszt

18 810,00 zł

Nadole

Remont budynku ośrodka zdrowia.

Całkowity koszt

36 254,00 zł

Perlino

Montaż piłkochwytów wraz z naprawą ogrodzenia na boisku sportowym;
Remont budynku ośrodka zdrowia.

Całkowity koszt

61 605,85 zł

Rybno

Remont budynku gospodarczego;
Remont budynku ośrodka zdrowia.

Całkowity koszt

30 085,00 zł

Tadzino

Remont budynku ośrodka zdrowia.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gniewinie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Gniewino (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.