Gniewino

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gniewinie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
7 335
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
54 244 341,49 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
6.91%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
3 748 697 zł
6.91%
CIT
CIT
320 000 zł
0.59%
Podatki od nieruchomości
17 254 920 zł
31.81%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 320 032 zł
6.12%
Dotacje
Dotacje
16 035 656,49 zł
29.56%
Subwencje
Subwencje
10 836 538 zł
19.98%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
2 728 498 zł
5.03%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
49 954 687,49 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
4 977 747,00 zł
stanowią 10% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
10%
4 977 747,00 zł
Wydatki bieżące
90%
44 976 940,49 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_dPTGa6q.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 599 858,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_OWnBDzT.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
1 720 430,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_J690poM.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 186 248,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_gSOsZdp.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 582 582,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_iVqh4ra.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
466 680,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_CXyqXqs.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 540 496,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_DyMlj4a.svg
Rodzina
całkowity koszt
13 252 258,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_ShlVCmK.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 184 853,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_nkAetwy.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 939 007,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_3kr6Lf9.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 224 132,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_qvdcHq1.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 258 143,49 zł

Źródło: Zmiany do planu budżetu Gminy Gniewino na rok 2020 z dnia 24.07.2020r.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_dPTGa6q.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 599 858,00 zł
Wydatki bieżące
15 319 858,00 zł
Wydatki majątkowe
280 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_OWnBDzT.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
1 720 430,00 zł
Wydatki bieżące
482 930,00 zł
Wydatki majątkowe
1 237 500,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_J690poM.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 186 248,00 zł
Wydatki bieżące
432 148,00 zł
Wydatki majątkowe
1 754 100,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_gSOsZdp.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 582 582,00 zł
Wydatki bieżące
4 582 582,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_iVqh4ra.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
466 680,00 zł
Wydatki bieżące
466 680,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_CXyqXqs.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 540 496,00 zł
Wydatki bieżące
2 740 496,00 zł
Wydatki majątkowe
800 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_DyMlj4a.svg
Rodzina
całkowity koszt
13 252 258,00 zł
Wydatki bieżące
13 252 258,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_ShlVCmK.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 184 853,00 zł
Wydatki bieżące
3 135 743,00 zł
Wydatki majątkowe
49 110,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_nkAetwy.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 939 007,00 zł
Wydatki bieżące
1 598 970,00 zł
Wydatki majątkowe
340 037,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_3kr6Lf9.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 224 132,00 zł
Wydatki bieżące
1 087 132,00 zł
Wydatki majątkowe
137 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_qvdcHq1.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 258 143,49 zł
Wydatki bieżące
1 878 143,49 zł
Wydatki majątkowe
380 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 391 866,00 zł
Wydatki majątkowe
95 000,00 zł
Szkoły podstawowe
10 486 866,00 zł
Wydatki bieżące
2 265 710,00 zł
Wydatki majątkowe
185 000,00 zł
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego
2 450 710,00 zł
Wydatki bieżące
1 307 959,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 307 959,00 zł
Wydatki bieżące
844 654,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
844 654,00 zł
Wydatki bieżące
372 702,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
372 702,00 zł
Wydatki bieżące
50 350,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
50 350,00 zł
Wydatki bieżące
86 617,00 zł
Pozostała działalność
86 617,00 zł
Wydatki majątkowe
1 160 000,00 zł
Drogi wewnętrzne
1 160 000,00 zł
Wydatki bieżące
466 930,00 zł
Wydatki majątkowe
47 500,00 zł
Drogi publiczne gminne
514 430,00 zł
Wydatki bieżące
16 000,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Pozostała działalność
46 000,00 zł
Wydatki bieżące
432 148,00 zł
Wydatki majątkowe
1 754 100,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 186 248,00 zł
Wydatki bieżące
2 833 116,00 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
2 833 116,00 zł
Wydatki bieżące
539 676,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
539 676,00 zł
Wydatki bieżące
212 600,00 zł
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
212 600,00 zł
Wydatki bieżące
79 253,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
79 253,00 zł
Wydatki bieżące
22 556,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Spis powszechny i inne
22 556,00 zł
Wydatki bieżące
895 381,00 zł
Pozostała działalność
895 381,00 zł
Wydatki bieżące
267 246,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
267 246,00 zł
Wydatki bieżące
170 134,00 zł
Straż gminna
170 134,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
13 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 300,00 zł
Obrona cywilna
4 300,00 zł
Wydatki bieżące
12 000,00 zł
Pozostała działalność
12 000,00 zł
Wydatki bieżące
676 999,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
676 999,00 zł
Wydatki bieżące
728 010,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
728 010,00 zł
Wydatki bieżące
313 410,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
313 410,00 zł
Wydatki bieżące
178 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
178 000,00 zł
Wydatki bieżące
156 291,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
156 291,00 zł
Wydatki bieżące
181 100,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
181 100,00 zł
Wydatki bieżące
70 365,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
70 365,00 zł
Wydatki bieżące
68 000,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
68 000,00 zł
Wydatki bieżące
35 021,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
35 021,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
13 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
319 300,00 zł
Wydatki majątkowe
800 000,00 zł
Pozostała działalność
1 119 300,00 zł
Wydatki bieżące
7 500 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
7 500 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 208 248,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
5 208 248,00 zł
Wydatki bieżące
353 010,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Wspieranie rodziny
353 010,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Rodziny zastępcze
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
90 000,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
90 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 632 111,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
1 632 111,00 zł
Wydatki bieżące
868 460,00 zł
Wydatki majątkowe
36 110,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
904 570,00 zł
Wydatki bieżące
323 979,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
323 979,00 zł
Wydatki bieżące
152 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
152 000,00 zł
Wydatki bieżące
83 230,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
83 230,00 zł
Wydatki bieżące
75 963,00 zł
Wydatki majątkowe
13 000,00 zł
Pozostała działalność
88 963,00 zł
Wydatki bieżące
915 100,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
915 100,00 zł
Wydatki bieżące
461 200,00 zł
Wydatki majątkowe
110 037,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
571 237,00 zł
Wydatki majątkowe
230 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
230 000,00 zł
Wydatki bieżące
121 660,00 zł
Biblioteki
121 660,00 zł
Wydatki bieżące
101 010,00 zł
Pozostała działalność
101 010,00 zł
Wydatki bieżące
620 132,00 zł
Wydatki majątkowe
137 000,00 zł
Obiekty sportowe
757 132,00 zł
Wydatki bieżące
441 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
441 000,00 zł
Wydatki bieżące
26 000,00 zł
Pozostała działalność
26 000,00 zł
Wydatki bieżące
563 976,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
563 976,00 zł
Wydatki bieżące
276 412,49 zł
Wydatki majątkowe
250 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
526 412,49 zł
Wydatki bieżące
175 030,00 zł
Wydatki majątkowe
120 000,00 zł
Działalność usługowa
295 030,00 zł
Wydatki bieżące
329 536,00 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Turystyka
339 536,00 zł
Wydatki bieżące
285 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
285 000,00 zł
Wydatki bieżące
195 989,00 zł
Różne rozliczenia
195 989,00 zł
Wydatki bieżące
51 408,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
51 408,00 zł
Wydatki bieżące
792,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu powiatu

Wymiar sprawiedliwości
792,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gniewino w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
4 977 747,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
68.26%
Infrastruktura
31.74%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
3 397 710,00 zł
1 580 037,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_1_EaOClD9.jpg

Lepsze drogi

Przebudowa i remont dróg gminnych;
Budowa chodników;
Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Zagrodowej;
Remont dróg na osiedlu kaszubskim.

Całkowity koszt
1 457 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_1.jpg

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Bychowo-Toliszczek - dokumentacja projektowa;
Montaż punktów świetlnych w Gniewinku, Nadolu.

Całkowity koszt
36 110,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_makieta_1.jpg

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup mienia komunalnego od spółki GPK;
Wykup nieruchomości gruntowej pod drogę publiczną.

Całkowity koszt
1 754 100,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_parking_1.jpg

Pozostałe inwestycje

Dotacja celowa na budowę parkingu przy ulicy Jagalskiego w Wejherowie;
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gniewinku.

Całkowity koszt
150 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_1_2G4VMfp.jpg

Ochrona zdrowia

Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Gniewinie.

Całkowity koszt
800 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_1.jpg

Sport

Remont boiska sportowego w miejscowości Nadole;
Montaż piłkochwytów wraz z naprawą ogrodzenia na boisku w Perlinie;
Montaż piłkochwytów, bramek oraz przyłącza elektrycznego na boisku sportowym w Mierzynku;
Zakup wraz z montażem zjeżdżalni na placu zabaw oraz elementów siłowni zewnętrznej w m. Jęczewo;
Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej Toliszczek.

Całkowity koszt
137 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_przedszkole_1.jpg

Placówki oświatowe

Przebudowa kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kostkowie;
Remont szatni na boisku Orlik w Kostkowie;
Przebudowa pomieszczeń przedszkola i oddziałów przedszkolnych w ZSP Kostkowo.

Całkowity koszt
280 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_scieka-rowerowa_1.jpg

Kultura i rekreacja

Budowa traktu spacerowego "MOLA" na j. Żamowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w Nadolu;
Urządzenie terenów zielonych wraz z budową wiaty grillowej w m. Toliszczek;
Urządzenie terenów kulturalno-rekreacyjnych;
Budowa Centrum Rekreacji w m. Kostkowo - dokumentacja;
Remont zabytkowego budynku gospodarczego w Rybnie;
Remont zabytkowej stodoły w miejscowości Gniewino wraz z nadaniem jej nowej funkcji - dokumentacja projektowa;
Budowa domu sołeckiego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mierzynko - dokumentacja.

Całkowity koszt
363 037,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_1_EaOClD9.jpg

Całkowity koszt

1 457 500,00 zł

Lepsze drogi

Przebudowa i remont dróg gminnych;
Budowa chodników;
Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Zagrodowej;
Remont dróg na osiedlu kaszubskim.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_1.jpg

Całkowity koszt

36 110,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Bychowo-Toliszczek - dokumentacja projektowa;
Montaż punktów świetlnych w Gniewinku, Nadolu.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_makieta_1.jpg

Całkowity koszt

1 754 100,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup mienia komunalnego od spółki GPK;
Wykup nieruchomości gruntowej pod drogę publiczną.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_parking_1.jpg

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Dotacja celowa na budowę parkingu przy ulicy Jagalskiego w Wejherowie;
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gniewinku.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_1_2G4VMfp.jpg

Całkowity koszt

800 000,00 zł

Ochrona zdrowia

Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Gniewinie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_1.jpg

Całkowity koszt

137 000,00 zł

Sport

Remont boiska sportowego w miejscowości Nadole;
Montaż piłkochwytów wraz z naprawą ogrodzenia na boisku w Perlinie;
Montaż piłkochwytów, bramek oraz przyłącza elektrycznego na boisku sportowym w Mierzynku;
Zakup wraz z montażem zjeżdżalni na placu zabaw oraz elementów siłowni zewnętrznej w m. Jęczewo;
Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej Toliszczek.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_przedszkole_1.jpg

Całkowity koszt

280 000,00 zł

Placówki oświatowe

Przebudowa kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kostkowie;
Remont szatni na boisku Orlik w Kostkowie;
Przebudowa pomieszczeń przedszkola i oddziałów przedszkolnych w ZSP Kostkowo.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_scieka-rowerowa_1.jpg

Całkowity koszt

363 037,00 zł

Kultura i rekreacja

Budowa traktu spacerowego "MOLA" na j. Żamowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w Nadolu;
Urządzenie terenów zielonych wraz z budową wiaty grillowej w m. Toliszczek;
Urządzenie terenów kulturalno-rekreacyjnych;
Budowa Centrum Rekreacji w m. Kostkowo - dokumentacja;
Remont zabytkowego budynku gospodarczego w Rybnie;
Remont zabytkowej stodoły w miejscowości Gniewino wraz z nadaniem jej nowej funkcji - dokumentacja projektowa;
Budowa domu sołeckiego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mierzynko - dokumentacja.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Gniewino zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYCHOWO.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/CHYNOWIE.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/CZYMANOWO.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/GNIEWINO.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KOSTKOWO.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/LISEWO.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/MIERZYNKO.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/MIERZYNO.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/NADOLE.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/PERLINO.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/RYBNO.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/TADZINO.jpg

Całkowity koszt

36 319,00 zł

Bychowo

Urządzenie terenów zielonych wraz z budową wiaty grillowej w m. Toliszczek;
Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej w m. Toliszczek.

Całkowity koszt

44 969,00 zł

Chynowie

Przebudowa dróg gminnych.

Całkowity koszt

36 637,00 zł

Czymanowo

Urządzenie terenu kulturalno-rekreacyjnego;
Urządzenie terenów zielonych.

Całkowity koszt

63 606,00 zł

Gniewino

Budowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej - dokumentacja projektowa;
Remont dróg na Osiedlu Kaszubskim;
Przebudowa ul. Zagrodowej - dokumentacja projektowa.

Całkowity koszt

60 489,00 zł

Kostkowo

Budowa Centrum Rekreacji - dokumentacja projektowa;
Remont szatni na boisku Orlik;
Zakup wraz z montażem progu zwalniającego w m. Słuszewo.

Całkowity koszt

42 616,00 zł

Lisewo

Zakup wraz z montażem zjeżdżalni na plac zabaw oraz elementów siłowni zewnętrznych w m. Jęczewo;
Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej.

Całkowity koszt

35 937,00 zł

Mierzynko

Montaż piłkochwytów, bramek oraz przyłącza elektrycznego na boisku sportowym;
Budowa domu sołeckiego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Całkowity koszt

32 121,00 zł

Mierzyno

Urządzenie terenu kulturalno-rekreacyjnego;
Montaż punktów świetlnych w Gniewinku.

Całkowity koszt

35 810,00 zł

Nadole

Remont boiska sportowego;
Montaż punktów świetlnych przy ul. Strażackiej.

Całkowity koszt

36 255,00 zł

Perlino

Montaż piłkochwytów wraz z naprawą ogrodzenia na boisku sportowym.

Całkowity koszt

63 606,00 zł

Rybno

Remont budynku gospodarczego.

Całkowity koszt

30 085,00 zł

Tadzino

Remonty dróg.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYCHOWO.jpg

Całkowity koszt

36 319,00 zł

Bychowo

Urządzenie terenów zielonych wraz z budową wiaty grillowej w m. Toliszczek;
Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej w m. Toliszczek.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/CHYNOWIE.jpg

Całkowity koszt

44 969,00 zł

Chynowie

Przebudowa dróg gminnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/CZYMANOWO.jpg

Całkowity koszt

36 637,00 zł

Czymanowo

Urządzenie terenu kulturalno-rekreacyjnego;
Urządzenie terenów zielonych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/GNIEWINO.jpg

Całkowity koszt

63 606,00 zł

Gniewino

Budowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej - dokumentacja projektowa;
Remont dróg na Osiedlu Kaszubskim;
Przebudowa ul. Zagrodowej - dokumentacja projektowa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KOSTKOWO.jpg

Całkowity koszt

60 489,00 zł

Kostkowo

Budowa Centrum Rekreacji - dokumentacja projektowa;
Remont szatni na boisku Orlik;
Zakup wraz z montażem progu zwalniającego w m. Słuszewo.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/LISEWO.jpg

Całkowity koszt

42 616,00 zł

Lisewo

Zakup wraz z montażem zjeżdżalni na plac zabaw oraz elementów siłowni zewnętrznych w m. Jęczewo;
Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/MIERZYNKO.jpg

Całkowity koszt

35 937,00 zł

Mierzynko

Montaż piłkochwytów, bramek oraz przyłącza elektrycznego na boisku sportowym;
Budowa domu sołeckiego wraz z zagospodarowaniem terenu.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/MIERZYNO.jpg

Całkowity koszt

32 121,00 zł

Mierzyno

Urządzenie terenu kulturalno-rekreacyjnego;
Montaż punktów świetlnych w Gniewinku.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/NADOLE.jpg

Całkowity koszt

35 810,00 zł

Nadole

Remont boiska sportowego;
Montaż punktów świetlnych przy ul. Strażackiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/PERLINO.jpg

Całkowity koszt

36 255,00 zł

Perlino

Montaż piłkochwytów wraz z naprawą ogrodzenia na boisku sportowym.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/RYBNO.jpg

Całkowity koszt

63 606,00 zł

Rybno

Remont budynku gospodarczego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/TADZINO.jpg

Całkowity koszt

30 085,00 zł

Tadzino

Remonty dróg.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gniewinie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Gniewino (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.