Czernica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Czernica
i razem ze mną mieszka oficjalnie
19 192
mieszkańców
W 2024 roku planowane są dochody w wysokości
159 407 406,75 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
30.84%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
49 168 669 zł
30.84%
CIT
572 010 zł
0.36%
Dotacje
9 601 074,82 zł
6.02%
Subwencje
42 397 713 zł
26.6%
Środki na dofinansowanie zadań
1 458 245,94 zł
0.91%
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
13 273 000 zł
8.33%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 299 559 zł
3.95%
Podatki od nieruchomości
18 738 969 zł
11.76%
Pozostałe dochody
17 898 165,99 zł
11.23%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2024 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
191 005 389,04 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
55 604 415,08 zł
stanowią 29% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
29%
55 604 415,08 zł
Wydatki bieżące
71%
135 400 973,96 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.46%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
87 156 154,40 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
21 670 987,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 010 132,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
8 158 844,98 zł
Rodzina
całkowity koszt
5 708 303,35 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 474 064,75 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
43 472 011,68 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 853 449,40 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 720 321,70 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 581 054,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 736 093,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 030 780,75 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 256 545,43 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
808 000,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
927 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
441 646,60 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2024.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Czernica w 2024 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
55 604 415,08 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
72.57%
Sprawy społeczne, kultura i sport
27.43%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
40 354 635,08 zł
15 249 780,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim
Całkowity koszt
30 000,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica
Całkowity koszt
28 750 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Dotacja celowa dla OSP
Całkowity koszt
30 000,00 zł
Rezerwy

Rezerwy

 • Rezerwa - dostosowanie kubatury gminnej do realizacji zadań oświatowych
Całkowity koszt
60 200,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej - 750 000,00 zł
 • Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - 2 100 000,00 zł
 • Zakup klimatyzatorów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach - 30 000,00 zł
 • Budowa sal dydaktycznych na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy - 4 639 800,00 zł 
Całkowity koszt
7 519 800,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Modernizacja budynku przedszkola w Czernicy
Całkowity koszt
400 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Zaplecze-magazyn dla PWD i świetlic środowiskowych
Całkowity koszt
347 000,00 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

 • Modernizacja budynku GOPS w Czernicy
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt

Schroniska dla zwierząt

 • Dofinansowanie budowy schronika dla zwierząt
Całkowity koszt
236 000,00 zł
Zakłady gospodarki komunalnej

Zakłady gospodarki komunalnej

 • Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach
Całkowity koszt
2 221 300,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Modernizacja:
  - świetlicy wiejskiej w Gajkowie - 20 000,00 zł
  - świetlicy wiejskiej w Ratowicach - 20 000,00 zł
  - świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej - 100 000,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich - 27 267,08 zł
Całkowity koszt
167 267,08 zł
Place zabaw i tereny rekreacyjne

Place zabaw i tereny rekreacyjne

 • Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego - 71 000,00 zł
 • Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Łanach - 372 068,00 zł
Całkowity koszt
443 068,00 zł
Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa

Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej - 1 000 000,00 zł
 • Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - 100 000,00 zł 
Całkowity koszt
1 100 000,00 zł
Chodniki i ruch pieszo-rowerowy

Chodniki i ruch pieszo-rowerowy

 • Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego - 350 000,00 zł
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Nadolicach Wielkich (dz. nr 155/3) - 250 000,00 zł
 • Udostępnienie dla ruchu pieszo-rowerowego Jazu w Ratowicach - 30 000,00 zł
 • Montaż wiaty rowerowej - 46 000,00 zł
Całkowity koszt
676 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - 500 000,00 zł
 • Budowa:
  - ul. Gajowej w Chrząstawie Małej - Etap I - 576 000,00 zł
  - drogi ul. Wiedzy w Nadolicach Wielkich - 1 485 485,00 zł
  - infrastruktury drogowej (inicjatywa lokalna) - 1 000 000,00 zł
  - wyniesionego skrzyżowania przy zbiegu ulic Leśnej i Ziołowej w Chrząstawie Wielkiej - 35 000,00 zł
  - spowalniaczy na ulicy Sportowej przy szkole w Chrząstawie Wielkiej - 2 800,00 zł
 • Modernizacja:
  - ul. Widawskiej w Dobrzykowicach - 1 430 000,00 zł
  - ul. Kasztanowej w Nadolicach Wielkich - 2 869 495,00 zł
  - ul. Piaskowa w Chrząstawie Wielkiej (inicjatywa lokalna) - 1 400 000,00 zł
  - ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich - 300 000,00 zł
 • Przebudowa i rozbudowa:
  - ul. Zacisze w Kamieńcu Wrocławskim - 650 000,00 zł
  - drogi ul. Krótkiej/Ładnej w Dobrzykowicach - 532 000,00 zł
Całkowity koszt
10 780 780,00 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Zakup gruntów i nieruchomości - 730 000,00 zł
 • Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67 - 200 000,00 zł
Całkowity koszt
930 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia drogowego - projekty - 50 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia drogowego ul. Sportowa w Nadolicach Wielkich - 200 000,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernica - 1 513 000,00 zł
Całkowity koszt
1 763 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, kultura i sport
Cmentarze

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Cmentarze

 • Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim
Urząd Gminy

Całkowity koszt

28 750 000,00 zł

Urząd Gminy

 • Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Dotacja celowa dla OSP
Rezerwy

Całkowity koszt

60 200,00 zł

Rezerwy

 • Rezerwa - dostosowanie kubatury gminnej do realizacji zadań oświatowych
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

7 519 800,00 zł

Szkoły Podstawowe

 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej - 750 000,00 zł
 • Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - 2 100 000,00 zł
 • Zakup klimatyzatorów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach - 30 000,00 zł
 • Budowa sal dydaktycznych na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy - 4 639 800,00 zł 
Przedszkola

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Przedszkola

 • Modernizacja budynku przedszkola w Czernicy
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

347 000,00 zł

Ochrona zdrowia

 • Zaplecze-magazyn dla PWD i świetlic środowiskowych
Pomoc społeczna

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Pomoc społeczna

 • Modernizacja budynku GOPS w Czernicy
Schroniska dla zwierząt

Całkowity koszt

236 000,00 zł

Schroniska dla zwierząt

 • Dofinansowanie budowy schronika dla zwierząt
Zakłady gospodarki komunalnej

Całkowity koszt

2 221 300,00 zł

Zakłady gospodarki komunalnej

 • Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach
Świetlice

Całkowity koszt

167 267,08 zł

Świetlice

 • Modernizacja:
  - świetlicy wiejskiej w Gajkowie - 20 000,00 zł
  - świetlicy wiejskiej w Ratowicach - 20 000,00 zł
  - świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej - 100 000,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich - 27 267,08 zł
Place zabaw i tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

443 068,00 zł

Place zabaw i tereny rekreacyjne

 • Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego - 71 000,00 zł
 • Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Łanach - 372 068,00 zł
Infrastruktura
Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa

Całkowity koszt

1 100 000,00 zł

Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej - 1 000 000,00 zł
 • Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - 100 000,00 zł 
Chodniki i ruch pieszo-rowerowy

Całkowity koszt

676 000,00 zł

Chodniki i ruch pieszo-rowerowy

 • Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego - 350 000,00 zł
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Nadolicach Wielkich (dz. nr 155/3) - 250 000,00 zł
 • Udostępnienie dla ruchu pieszo-rowerowego Jazu w Ratowicach - 30 000,00 zł
 • Montaż wiaty rowerowej - 46 000,00 zł
Drogi gminne

Całkowity koszt

10 780 780,00 zł

Drogi gminne

 • Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - 500 000,00 zł
 • Budowa:
  - ul. Gajowej w Chrząstawie Małej - Etap I - 576 000,00 zł
  - drogi ul. Wiedzy w Nadolicach Wielkich - 1 485 485,00 zł
  - infrastruktury drogowej (inicjatywa lokalna) - 1 000 000,00 zł
  - wyniesionego skrzyżowania przy zbiegu ulic Leśnej i Ziołowej w Chrząstawie Wielkiej - 35 000,00 zł
  - spowalniaczy na ulicy Sportowej przy szkole w Chrząstawie Wielkiej - 2 800,00 zł
 • Modernizacja:
  - ul. Widawskiej w Dobrzykowicach - 1 430 000,00 zł
  - ul. Kasztanowej w Nadolicach Wielkich - 2 869 495,00 zł
  - ul. Piaskowa w Chrząstawie Wielkiej (inicjatywa lokalna) - 1 400 000,00 zł
  - ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich - 300 000,00 zł
 • Przebudowa i rozbudowa:
  - ul. Zacisze w Kamieńcu Wrocławskim - 650 000,00 zł
  - drogi ul. Krótkiej/Ładnej w Dobrzykowicach - 532 000,00 zł
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

930 000,00 zł

Grunty i nieruchomości

 • Zakup gruntów i nieruchomości - 730 000,00 zł
 • Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67 - 200 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

1 763 000,00 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia drogowego - projekty - 50 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia drogowego ul. Sportowa w Nadolicach Wielkich - 200 000,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernica - 1 513 000,00 zł
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Czernicy zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

52 861,10 zł

Chrząstawa Mała

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa wraz z działką 368/2 przy ulicy Leśnej;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych.

Całkowity koszt

52 861,10 zł

Chrząstawa Wielka

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego;
 • Budowa wyniesionego skrzyżowania przy zbiegu ulic Leśnej i Ziołowej;
 • Budowa spowalniaczy na ulicy Sportowej przy szkole.

Całkowity koszt

52 861,10 zł

Czernica

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Zakup tablic informacyjno promocyjnych sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

52 861,10 zł

Dobrzykowice

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

52 861,10 zł

Gajków

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

52 861,10 zł

Jeszkowice

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

52 861,10 zł

Kamieniec Wrocławski

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

52 861,10 zł

Krzyków

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

20 351,52 zł

Łany

 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

37 267,08 zł

Nadolice Małe

 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

52 861,10 zł

Nadolice Wielkie

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego;
 • Zakup sprzętu dla klubu sportowego "Piast" Nadolice Wielkie.

Całkowity koszt

52 861,10 zł

Ratowice

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie" Kalendarza Ratowickiego";
 • Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarza;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie.

Całkowity koszt

52 861,10 zł

Wojnowice

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.
Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Czernica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Czernicę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.