Czernica

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Czernica
i razem ze mną mieszka oficjalnie
15 267
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
88 260 113,31 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
32.15%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
28 375 524 zł
32.15%
CIT
CIT
250 000 zł
0.28%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
7 974 457 zł
9.04%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
1 561 842 zł
1.77%
Dotacje
Dotacje
24 984 584,73 zł
28.31%
Subwencje
Subwencje
17 050 162 zł
19.32%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
8 063 543,58 zł
9.14%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
95 607 755,31 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
22 207 110,70 zł
stanowią 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
22 207 110,70 zł
Wydatki bieżące
77%
73 400 644,61 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
32 432 601,88 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
10 588 546,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 355 109,69 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 478 901,33 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_AQIBjvL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
364 400,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 412 039,81 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 652 710,29 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
18 207 787,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 447 824,86 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 679 901,14 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 314 373,81 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_VfKOIEq.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 504 876,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 168 683,00 zł

Źródło: Uchwała XI/96/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 23.10.2019r.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
32 432 601,88 zł
Wydatki bieżące
31 535 901,88 zł
Wydatki inwestycyjne
896 700,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
10 588 546,00 zł
Wydatki bieżące
4 753 016,00 zł
Wydatki inwestycyjne
5 835 530,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 355 109,69 zł
Wydatki bieżące
939 619,69 zł
Wydatki inwestycyjne
415 490,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 478 901,33 zł
Wydatki bieżące
6 962 689,93 zł
Wydatki inwestycyjne
516 211,40 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_AQIBjvL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
364 400,00 zł
Wydatki bieżące
354 400,00 zł
Wydatki inwestycyjne
10 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 412 039,81 zł
Wydatki bieżące
1 412 039,81 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 652 710,29 zł
Wydatki bieżące
2 652 710,29 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
18 207 787,00 zł
Wydatki bieżące
18 207 787,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 447 824,86 zł
Wydatki bieżące
2 044 487,36 zł
Wydatki inwestycyjne
8 403 337,50 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 679 901,14 zł
Wydatki bieżące
2 031 261,14 zł
Wydatki inwestycyjne
648 640,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 314 373,81 zł
Wydatki bieżące
494 374,01 zł
Wydatki inwestycyjne
2 819 999,80 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_VfKOIEq.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 504 876,50 zł
Wydatki bieżące
389 674,50 zł
Wydatki inwestycyjne
2 115 202,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 168 683,00 zł
Wydatki bieżące
1 622 683,00 zł
Wydatki inwestycyjne
546 000,00 zł
Wydatki bieżące
18 495 743,09 zł
Wydatki inwestycyjne
856 200,00 zł
Szkoły podstawowe
19 351 943,09 zł
Wydatki bieżące
7 923 718,00 zł
Wydatki inwestycyjne
15 000,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
7 938 718,00 zł
Wydatki bieżące
1 868 250,00 zł
Wydatki inwestycyjne
25 500,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 893 750,00 zł
Wydatki bieżące
1 473 433,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
1 473 433,00 zł
Wydatki bieżące
864 245,71 zł
Dowożenie uczniów do szkół
864 245,71 zł
Wydatki bieżące
615 189,19 zł
Gimnazja
615 189,19 zł
Wydatki bieżące
165 815,89 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
165 815,89 zł
Wydatki bieżące
91 507,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
91 507,00 zł
Wydatki bieżące
38 000,00 zł
Pozostała działalność
38 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 823 016,00 zł
Wydatki inwestycyjne
3 255 950,00 zł
Drogi publiczne gminne
5 078 966,00 zł
Wydatki bieżące
2 740 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
2 740 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 960 000,00 zł
Drogi wewnętrzne
1 960 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
400 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
189 580,00 zł
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
269 580,00 zł
Wydatki inwestycyjne
30 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
110 000,00 zł
Pozostała działalność
110 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
6 007 306,93 zł
Wydatki inwestycyjne
516 211,40 zł
Urzędy gmin
6 523 518,33 zł
Wydatki bieżące
295 409,00 zł
Urzędy wojewódzkie
295 409,00 zł
Wydatki bieżące
279 210,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
279 210,00 zł
Wydatki bieżące
273 500,00 zł
Rady gmin
273 500,00 zł
Wydatki bieżące
27 720,00 zł
Starostwa powiatowe
27 720,00 zł
Wydatki bieżące
79 544,00 zł
Pozostała działalność
79 544,00 zł
Wydatki bieżące
352 900,00 zł
Wydatki inwestycyjne
10 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
362 900,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona cywilna
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
500,00 zł
Straż Graniczna
500,00 zł
Wydatki bieżące
1 074 500,81 zł
Świetlice szkolne
1 074 500,81 zł
Wydatki bieżące
146 327,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
146 327,00 zł
Wydatki bieżące
82 515,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
82 515,00 zł
Wydatki bieżące
62 979,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
62 979,00 zł
Wydatki bieżące
45 718,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
45 718,00 zł
Wydatki bieżące
1 255 127,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 255 127,00 zł
Wydatki bieżące
310 085,29 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
310 085,29 zł
Wydatki bieżące
278 322,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
278 322,00 zł
Wydatki bieżące
218 650,00 zł
Domy pomocy społecznej
218 650,00 zł
Wydatki bieżące
202 400,00 zł
Zasiłki stałe
202 400,00 zł
Wydatki bieżące
185 200,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
185 200,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 117,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
10 117,00 zł
Wydatki bieżące
2 500,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
2 500,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
2 000,00 zł
Wydatki bieżące
110,00 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
110,00 zł
Wydatki bieżące
98 199,00 zł
Pozostała działalność
98 199,00 zł
Wydatki bieżące
14 334 400,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
14 334 400,00 zł
Wydatki bieżące
2 948 722,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
2 948 722,00 zł
Wydatki bieżące
853 796,00 zł
Wspieranie rodziny
853 796,00 zł
Wydatki bieżące
57 300,00 zł
Rodziny zastępcze
57 300,00 zł
Wydatki bieżące
13 300,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
13 300,00 zł
Wydatki bieżące
269,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
269,00 zł
Wydatki bieżące
60 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
6 937 495,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
6 997 495,00 zł
Wydatki bieżące
1 055 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
815 842,50 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 870 842,50 zł
Wydatki bieżące
180 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
500 000,00 zł
Zakłady gospodarki komunalnej
680 000,00 zł
Wydatki bieżące
310 987,36 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
310 987,36 zł
Wydatki bieżące
192 500,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
192 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne
150 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
25 000,00 zł
Wydatki bieżące
221 000,00 zł
Pozostała działalność
221 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 250 000,00 zł
Biblioteki
1 250 000,00 zł
Wydatki bieżące
235 807,32 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
235 807,32 zł
Wydatki bieżące
436 578,82 zł
Wydatki inwestycyjne
470 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
906 578,82 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
78 875,00 zł
Wydatki inwestycyjne
178 640,00 zł
Pozostała działalność
257 515,00 zł
Wydatki bieżące
90 300,00 zł
Wydatki inwestycyjne
2 800 000,00 zł
Obiekty sportowe
2 890 300,00 zł
Wydatki bieżące
6 100,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
6 100,00 zł
Wydatki bieżące
397 974,01 zł
Wydatki inwestycyjne
19 999,80 zł
Pozostała działalność
417 973,81 zł
Wydatki bieżące
3 075,00 zł
Wydatki inwestycyjne
2 100 202,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
2 103 277,00 zł
Wydatki bieżące
243 994,00 zł
Wydatki inwestycyjne
15 000,00 zł
Melioracje wodne
258 994,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Izby rolnicze
13 000,00 zł
Wydatki bieżące
129 605,50 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pozostała działalność
129 605,50 zł
Wydatki bieżące
391 312,00 zł
Wydatki inwestycyjne
500 000,00 zł
Działalność usługowa
891 312,00 zł
Wydatki bieżące
610 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
610 000,00 zł
Wydatki bieżące
422 315,00 zł
Wydatki inwestycyjne
46 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
468 315,00 zł
Wydatki bieżące
120 960,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z budżetu środków europejskich
Informatyka
120 960,00 zł
Wydatki bieżące
75 596,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
75 596,00 zł
Wydatki bieżące
2 300,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2 300,00 zł
Wydatki bieżące
200,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
200,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Czernica w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
22 207 110,70 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
52.21%
Infrastruktura duża
23.28%
Infrastruktura mała
24.51%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
11 594 927,00 zł
5 169 483,90 zł
5 442 699,80 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wodociagowa_6Yb9EOn.jpg

Infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna i sanitacyjna

Budowa kanalizacji deszczowej;
Rozbudowa sieci wodociągowych;
Budowa stacji hydroforowej w Dobrzykowicach;
Infrastruktura wodociągowa;
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej, Dobrzykowicach;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej.

Całkowity koszt
7 719 397,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/poprawa_komunikacji.jpg

Poprawa komunikacji

Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF.

Całkowity koszt
189 580,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_chodnika_i0UP7ug.jpg

Budowa chodników

Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego;
Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego.


Całkowity koszt
430 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_gminne.jpg

Budowa i przebudowa dróg gminnych

Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic i chodników;
Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrząstawie Małej;
Przebudowa odcinka ul. Klonowej w Kamieńcu Wrocławskim;
Modernizacja ul. Lipowej i Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich oraz ul. Kochanowskiego w Czernicy;
Przebudowa placu Jana Pawła II.


Całkowity koszt
3 255 950,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_budownictwa_9MLDjDZ.jpg

Rozwój budownictwa

Zakup gruntów i nieruchomości;
Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim;
Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Kamieńcu Wrocławskim;
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica;
Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych;
Pozostałe zadania inwestycyjne.


Całkowity koszt
1 050 341,40 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/uzbrojenie_terenow_inwestycyjnych.jpg

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe;
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach.


Całkowity koszt
2 646 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_rBvrKdk.jpg

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego - projekty;
Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo.


Całkowity koszt
815 842,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_4fnlhlc.jpg

Pozostałe inwestycje

Bezpieczeństwo;
Przebudowa mostu w Gajkowie.


Całkowity koszt
656 600,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_NzbKyGF.jpg

Placówki oświatowe

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim;
Wykonanie sieci logicznej w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim;
Budowa sieci komputerowej oraz modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy;
Zakup monitoringu do szkoły w Chrząstawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść;
Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej w Kamieńcu Wrocławskim;
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy.


Całkowity koszt
896 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/jeszkowice_swietlica.jpg

Sprawy społeczne i kultura

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich;
Remont/modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim;
Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy.


Całkowity koszt
530 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_i_rekreacja_n2ZVvoL.jpg

Sport i rekreacja

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach;
Zakup kontenera wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach;
Poprawa estetyki na terenach rekreacyjnych i publicznych w Gminie Czernica.


Całkowity koszt
2 819 999,80 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Grafiki_336x208_piec-na-biomase.jpg

Pozostałe inwestycje

Budowa cmentarzu komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim;
Rezerwa - inicjatywa lokalna;
Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach.


Całkowity koszt
1 196 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura duża

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wodociagowa_6Yb9EOn.jpg

Całkowity koszt

7 719 397,00 zł

Infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna i sanitacyjna

Budowa kanalizacji deszczowej;
Rozbudowa sieci wodociągowych;
Budowa stacji hydroforowej w Dobrzykowicach;
Infrastruktura wodociągowa;
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej, Dobrzykowicach;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/poprawa_komunikacji.jpg

Całkowity koszt

189 580,00 zł

Poprawa komunikacji

Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_chodnika_i0UP7ug.jpg

Całkowity koszt

430 000,00 zł

Budowa chodników

Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego;
Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_gminne.jpg

Całkowity koszt

3 255 950,00 zł

Budowa i przebudowa dróg gminnych

Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic i chodników;
Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrząstawie Małej;
Przebudowa odcinka ul. Klonowej w Kamieńcu Wrocławskim;
Modernizacja ul. Lipowej i Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich oraz ul. Kochanowskiego w Czernicy;
Przebudowa placu Jana Pawła II.


Infrastruktura mała

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_budownictwa_9MLDjDZ.jpg

Całkowity koszt

1 050 341,40 zł

Rozwój budownictwa

Zakup gruntów i nieruchomości;
Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim;
Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Kamieńcu Wrocławskim;
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica;
Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych;
Pozostałe zadania inwestycyjne.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/uzbrojenie_terenow_inwestycyjnych.jpg

Całkowity koszt

2 646 700,00 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe;
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_rBvrKdk.jpg

Całkowity koszt

815 842,50 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego - projekty;
Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_4fnlhlc.jpg

Całkowity koszt

656 600,00 zł

Pozostałe inwestycje

Bezpieczeństwo;
Przebudowa mostu w Gajkowie.


Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_NzbKyGF.jpg

Całkowity koszt

896 700,00 zł

Placówki oświatowe

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim;
Wykonanie sieci logicznej w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim;
Budowa sieci komputerowej oraz modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy;
Zakup monitoringu do szkoły w Chrząstawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść;
Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej w Kamieńcu Wrocławskim;
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/jeszkowice_swietlica.jpg

Całkowity koszt

530 000,00 zł

Sprawy społeczne i kultura

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich;
Remont/modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim;
Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_i_rekreacja_n2ZVvoL.jpg

Całkowity koszt

2 819 999,80 zł

Sport i rekreacja

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach;
Zakup kontenera wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach;
Poprawa estetyki na terenach rekreacyjnych i publicznych w Gminie Czernica.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Grafiki_336x208_piec-na-biomase.jpg

Całkowity koszt

1 196 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa cmentarzu komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim;
Rezerwa - inicjatywa lokalna;
Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach.


05

Fundusz sołecki

Rada gminy Czernica zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/chrzastawa_mala.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Chrzastawa_wielka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/czernica.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/dobrzykowice_tKHbTe0.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Gajkew.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Jeszkowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Kamieniec.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/krzykow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/%C5%81any.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/nadolice_male.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/nadolice_wielkie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Ratowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Wojnowice.jpg

Całkowity koszt

41 740,40 zł

Chrząstawa Mała

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.


Całkowity koszt

41 740,40 zł

Chrząstawa Wielka

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie dz. 373.


Całkowity koszt

41 740,40 zł

Czernica

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.


Całkowity koszt

41 740,40 zł

Dobrzykowice

Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej.


Całkowity koszt

41 740,40 zł

Gajków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.


Całkowity koszt

41 740,40 zł

Jeszkowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie dz. 342/13.


Całkowity koszt

41 740,40 zł

Kamieniec Wrocławski

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.


Całkowity koszt

27 966,07 zł

Krzyków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.


Całkowity koszt

15 861,35 zł

Łany

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.Całkowity koszt

20 744,98 zł

Nadolice Małe

Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.


Całkowity koszt

41 740,40 zł

Nadolice Wielkie

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.


Całkowity koszt

41 740,40 zł

Ratowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarza;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Modernizacja, rozbudowa i doposażenie terenów ogólnodostępnych.


Całkowity koszt

38 776,83 zł

Wojnowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
Wykonanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.


Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/chrzastawa_mala.jpg

Całkowity koszt

41 740,40 zł

Chrząstawa Mała

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Chrzastawa_wielka.jpg

Całkowity koszt

41 740,40 zł

Chrząstawa Wielka

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie dz. 373.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/czernica.jpg

Całkowity koszt

41 740,40 zł

Czernica

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/dobrzykowice_tKHbTe0.jpg

Całkowity koszt

41 740,40 zł

Dobrzykowice

Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Gajkew.jpg

Całkowity koszt

41 740,40 zł

Gajków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Jeszkowice.jpg

Całkowity koszt

41 740,40 zł

Jeszkowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie dz. 342/13.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Kamieniec.jpg

Całkowity koszt

41 740,40 zł

Kamieniec Wrocławski

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/krzykow.jpg

Całkowity koszt

27 966,07 zł

Krzyków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/%C5%81any.jpg

Całkowity koszt

15 861,35 zł

Łany

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/nadolice_male.jpg

Całkowity koszt

20 744,98 zł

Nadolice Małe

Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/nadolice_wielkie.jpg

Całkowity koszt

41 740,40 zł

Nadolice Wielkie

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Ratowice.jpg

Całkowity koszt

41 740,40 zł

Ratowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarza;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Modernizacja, rozbudowa i doposażenie terenów ogólnodostępnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Wojnowice.jpg

Całkowity koszt

38 776,83 zł

Wojnowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
Wykonanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.


Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Czernica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Czernica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.