Czernica

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Czernica
i razem ze mną mieszka oficjalnie
15 267
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
94 626 145,92 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
30.27%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
28 643 988 zł
30.27%
CIT
CIT
305 236,83 zł
0.32%
Podatki od nieruchomości
8 506 358,75 zł
8.99%
Inne Podatki Lokalne
4 205 568,53 zł
4.44%
Dotacje
Dotacje
29 444 367,22 zł
31.12%
Subwencje
Subwencje
17 333 095 zł
18.32%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
6 187 531,59 zł
6.54%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
87 567 376,94 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
22 131 110,70 zł
stanowiły 25% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
25%
22 131 110,70 zł
Wydatki bieżące
75%
65 436 266,24 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
30 476 342,85 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
22 949 504,35 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
7 694 388,26 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 661 711,89 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
6 506 840,10 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 639 651,35 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 420 351,33 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_VfKOIEq.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 367 278,70 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 068 168,31 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 395 706,37 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 111 197,57 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_AQIBjvL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
354 519,82 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
921 716,04 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
30 476 342,85 zł
Wydatki bieżące
29 579 642,85 zł
Wydatki majątkowe
896 700,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
22 949 504,35 zł
Wydatki bieżące
22 949 504,35 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
7 694 388,26 zł
Wydatki bieżące
1 888 858,26 zł
Wydatki majątkowe
5 805 530,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 661 711,89 zł
Wydatki bieżące
6 145 500,49 zł
Wydatki majątkowe
516 211,40 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
6 506 840,10 zł
Wydatki bieżące
-1 896 497,40 zł
Wydatki majątkowe
8 403 337,50 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 639 651,35 zł
Wydatki bieżące
1 991 011,35 zł
Wydatki majątkowe
648 640,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 420 351,33 zł
Wydatki bieżące
2 420 351,33 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_VfKOIEq.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 367 278,70 zł
Wydatki bieżące
252 076,70 zł
Wydatki majątkowe
2 115 202,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 068 168,31 zł
Wydatki bieżące
-751 831,49 zł
Wydatki majątkowe
2 819 999,80 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 395 706,37 zł
Wydatki bieżące
1 395 706,37 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 111 197,57 zł
Wydatki bieżące
695 707,57 zł
Wydatki majątkowe
415 490,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_AQIBjvL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
354 519,82 zł
Wydatki bieżące
344 519,82 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
921 716,04 zł
Wydatki bieżące
421 716,04 zł
Wydatki majątkowe
500 000,00 zł
Wydatki bieżące
18 047 726,40 zł
Wydatki majątkowe
856 200,00 zł
Szkoły podstawowe
18 903 926,40 zł
Wydatki bieżące
7 038 027,10 zł
Wydatki majątkowe
15 000,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
7 053 027,10 zł
Wydatki bieżące
1 591 703,04 zł
Wydatki majątkowe
25 500,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 617 203,04 zł
Wydatki bieżące
1 275 242,15 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
1 275 242,15 zł
Wydatki bieżące
747 071,41 zł
Dowożenie uczniów do szkół
747 071,41 zł
Wydatki bieżące
603 122,34 zł
Gimnazja
603 122,34 zł
Wydatki bieżące
165 227,34 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
165 227,34 zł
Wydatki bieżące
79 811,07 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
79 811,07 zł
Wydatki bieżące
31 712,00 zł
Pozostała działalność
31 712,00 zł
Wydatki bieżące
18 522 266,77 zł

Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
18 522 266,77 zł
Wydatki bieżące
3 478 480,31 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
3 478 480,31 zł
Wydatki bieżące
877 639,76 zł
Wspieranie rodziny
877 639,76 zł
Wydatki bieżące
51 955,04 zł
Rodziny zastępcze
51 955,04 zł
Wydatki bieżące
17 921,26 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
17 921,26 zł
Wydatki bieżące
1 241,21 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
1 241,21 zł
Wydatki bieżące
768 612,63 zł
Wydatki majątkowe
3 255 950,00 zł
Drogi publiczne gminne
4 024 562,63 zł
Wydatki bieżące
2 797 710,04 zł
Lokalny transport zbiorowy
2 797 710,04 zł
Wydatki bieżące
-1 785 215,76 zł
Wydatki majątkowe
1 960 000,00 zł
Drogi wewnętrzne
174 784,24 zł
Wydatki majątkowe
400 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 851,35 zł
Wydatki majątkowe
189 580,00 zł
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
197 431,35 zł
Wydatki bieżące
99 900,00 zł
Pozostała działalność
99 900,00 zł
Wydatki bieżące
5 248 284,09 zł
Wydatki majątkowe
516 211,40 zł
Urzędy gmin
5 764 495,49 zł
Wydatki bieżące
297 392,25 zł
Urzędy wojewódzkie
297 392,25 zł
Wydatki bieżące
235 924,39 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
235 924,39 zł
Wydatki bieżące
262 088,09 zł
Rady gmin
262 088,09 zł
Wydatki bieżące
27 720,00 zł
Starostwa powiatowe
27 720,00 zł
Wydatki bieżące
74 091,67 zł
Pozostała działalność
74 091,67 zł
Wydatki bieżące
-3 117 349,16 zł
Wydatki majątkowe
6 937 495,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
3 820 145,84 zł
Wydatki bieżące
557 591,57 zł
Wydatki majątkowe
815 842,50 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 373 434,07 zł
Wydatki bieżące
154 985,64 zł
Wydatki majątkowe
500 000,00 zł
Zakłady gospodarki komunalnej
654 985,64 zł
Wydatki bieżące
235 953,80 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
235 953,80 zł
Wydatki bieżące
155 144,05 zł
Oczyszczanie miast i wsi
155 144,05 zł
Wydatki bieżące
-9 023,00 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
140 977,00 zł
Wydatki bieżące
6 150,00 zł
Schroniska dla zwierząt
6 150,00 zł
Wydatki bieżące
120 049,70 zł
Pozostała działalność
120 049,70 zł
Wydatki bieżące
1 250 000,00 zł
Biblioteki
1 250 000,00 zł
Wydatki bieżące
220 088,35 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
220 088,35 zł
Wydatki bieżące
427 644,66 zł
Wydatki majątkowe
470 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
897 644,66 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
63 278,34 zł
Wydatki majątkowe
178 640,00 zł
Pozostała działalność
241 918,34 zł
Wydatki bieżące
1 146 261,78 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 146 261,78 zł
Wydatki bieżące
252 445,99 zł

Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
252 445,99 zł
Wydatki bieżące
251 837,47 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
251 837,47 zł
Wydatki bieżące
202 353,65 zł
Domy pomocy społecznej
202 353,65 zł
Wydatki bieżące
218 395,83 zł
Zasiłki stałe
218 395,83 zł
Wydatki bieżące
177 713,93 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
177 713,93 zł
Wydatki bieżące
59 595,33 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
59 595,33 zł
Wydatki bieżące
18 352,47 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
18 352,47 zł
Wydatki bieżące
9 229,33 zł
Dodatki mieszkaniowe
9 229,33 zł
Wydatki bieżące
2 492,40 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
2 492,40 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
2 000,00 zł
Wydatki bieżące
79 673,15 zł
Pozostała działalność
79 673,15 zł
Wydatki bieżące
-175 230,34 zł
Wydatki majątkowe
2 100 202,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1 924 971,66 zł
Wydatki bieżące
219 987,69 zł
Wydatki majątkowe
15 000,00 zł
Melioracje wodne
234 987,69 zł
Wydatki bieżące
10 621,41 zł
Izby rolnicze
10 621,41 zł
Wydatki bieżące
196 697,94 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pozostała działalność
196 697,94 zł
Wydatki bieżące
-1 079 342,16 zł
Wydatki majątkowe
2 800 000,00 zł
Obiekty sportowe
1 720 657,84 zł
Wydatki bieżące
1 250,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
1 250,00 zł
Wydatki bieżące
326 260,67 zł
Wydatki majątkowe
19 999,80 zł
Pozostała działalność
346 260,47 zł
Wydatki bieżące
1 063 276,90 zł
Świetlice szkolne
1 063 276,90 zł
Wydatki bieżące
146 296,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
146 296,00 zł
Wydatki bieżące
82 515,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
82 515,00 zł
Wydatki bieżące
74 040,40 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
74 040,40 zł
Wydatki bieżące
29 578,07 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
29 578,07 zł
Wydatki bieżące
695 707,57 zł
Wydatki majątkowe
415 490,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 111 197,57 zł
Wydatki bieżące
343 019,82 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
353 019,82 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Obrona cywilna
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
500,00 zł
Straż Graniczna
500,00 zł
Wydatki bieżące
-121 771,78 zł
Wydatki majątkowe
500 000,00 zł
Działalność usługowa
378 228,22 zł
Wydatki bieżące
367 288,99 zł
Obsługa długu publicznego
367 288,99 zł
Wydatki bieżące
98 122,73 zł

Wydatek w całości pokrywany z budżetu środków europejskich

Informatyka
98 122,73 zł
Wydatki bieżące
75 576,10 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
75 576,10 zł
Wydatki bieżące
2 300,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2 300,00 zł
Wydatki bieżące
200,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Obrona narodowa
200,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Czernica w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
22 207 110,70 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
56.04%
Infrastruktura duża
15.41%
Infrastruktura mała
28.55%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
7 855 107,89 zł
2 160 426,48 zł
4 001 996,48 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wodociagowa_6Yb9EOn.jpg

Infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna i sanitacyjna

Budowa kanalizacji deszczowej;
Rozbudowa sieci wodociągowych;
Budowa stacji hydroforowej w Dobrzykowicach;
Infrastruktura wodociągowa;
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej, Dobrzykowicach;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej.

Całkowity koszt
4 736 873,16 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/poprawa_komunikacji.jpg

Poprawa komunikacji

Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF.


Całkowity koszt
119 161,55 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_chodnika_i0UP7ug.jpg

Budowa chodników

Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego.

Całkowity koszt
400 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_gminne.jpg

Budowa i przebudowa dróg gminnych

Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic i chodników;
Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrząstawie Małej;
Modernizacja ul. Lipowej i Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich oraz ul. Kochanowskiego w Czernicy;
Przebudowa placu Jana Pawła II.


Całkowity koszt
2 599 066,18 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_budownictwa_9MLDjDZ.jpg

Rozwój budownictwa

Zakup gruntów i nieruchomości;
Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim;
Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Kamieńcu Wrocławskim;
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica;
Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych;


Całkowity koszt
450 366,39 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/uzbrojenie_terenow_inwestycyjnych.jpg

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach.

Całkowity koszt
1 120 822,63 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_rBvrKdk.jpg

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego - projekty;
Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo.


Całkowity koszt
521 958,46 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_4fnlhlc.jpg

Pozostałe inwestycje

Bezpieczeństwo;
Przebudowa mostu w Gajkowie.


Całkowity koszt
67 279,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_NzbKyGF.jpg

Placówki oświatowe

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim;
Wykonanie sieci logicznej w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim;
Budowa sieci komputerowej oraz modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy;
Zakup monitoringu do szkoły w Chrząstawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść;
Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej w Kamieńcu Wrocławskim;
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy.


Całkowity koszt
919 511,92 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/jeszkowice_swietlica.jpg

Sprawy społeczne i kultura

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich;
Remont/modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim;
Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy.


Całkowity koszt
524 644,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_i_rekreacja_n2ZVvoL.jpg

Sport i rekreacja

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach;
Zakup kontenera wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach;
Poprawa estetyki na terenach rekreacyjnych i publicznych w Gminie Czernica.


Całkowity koszt
1 676 900,47 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Grafiki_336x208_piec-na-biomase.jpg

Pozostałe inwestycje

Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim;
Rezerwa - inicjatywa lokalna;
Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach.


Całkowity koszt
880 933,59 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura duża

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wodociagowa_6Yb9EOn.jpg

Całkowity koszt

4 736 873,16 zł

Infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna i sanitacyjna

Budowa kanalizacji deszczowej;
Rozbudowa sieci wodociągowych;
Budowa stacji hydroforowej w Dobrzykowicach;
Infrastruktura wodociągowa;
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej, Dobrzykowicach;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/poprawa_komunikacji.jpg

Całkowity koszt

119 161,55 zł

Poprawa komunikacji

Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_chodnika_i0UP7ug.jpg

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Budowa chodników

Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_gminne.jpg

Całkowity koszt

2 599 066,18 zł

Budowa i przebudowa dróg gminnych

Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic i chodników;
Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrząstawie Małej;
Modernizacja ul. Lipowej i Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich oraz ul. Kochanowskiego w Czernicy;
Przebudowa placu Jana Pawła II.


Infrastruktura mała

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_budownictwa_9MLDjDZ.jpg

Całkowity koszt

450 366,39 zł

Rozwój budownictwa

Zakup gruntów i nieruchomości;
Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim;
Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Kamieńcu Wrocławskim;
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica;
Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych;


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/uzbrojenie_terenow_inwestycyjnych.jpg

Całkowity koszt

1 120 822,63 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_rBvrKdk.jpg

Całkowity koszt

521 958,46 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego - projekty;
Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_4fnlhlc.jpg

Całkowity koszt

67 279,00 zł

Pozostałe inwestycje

Bezpieczeństwo;
Przebudowa mostu w Gajkowie.


Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_NzbKyGF.jpg

Całkowity koszt

919 511,92 zł

Placówki oświatowe

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim;
Wykonanie sieci logicznej w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim;
Budowa sieci komputerowej oraz modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy;
Zakup monitoringu do szkoły w Chrząstawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść;
Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej w Kamieńcu Wrocławskim;
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/jeszkowice_swietlica.jpg

Całkowity koszt

524 644,50 zł

Sprawy społeczne i kultura

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich;
Remont/modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim;
Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_i_rekreacja_n2ZVvoL.jpg

Całkowity koszt

1 676 900,47 zł

Sport i rekreacja

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach;
Zakup kontenera wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach;
Poprawa estetyki na terenach rekreacyjnych i publicznych w Gminie Czernica.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Grafiki_336x208_piec-na-biomase.jpg

Całkowity koszt

880 933,59 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim;
Rezerwa - inicjatywa lokalna;
Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach.


05

Fundusz sołecki

Rada gminy Czernicy zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/chrzastawa_mala.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Chrzastawa_wielka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/czernica.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/dobrzykowice_tKHbTe0.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Gajkew.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Jeszkowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Kamieniec.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/krzykow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/%C5%81any.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/nadolice_male.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/nadolice_wielkie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Ratowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Wojnowice.jpg

Całkowity koszt

41 726,92 zł

Chrząstawa Mała

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.


Całkowity koszt

41 735,58 zł

Chrząstawa Wielka

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie dz. 373.


Całkowity koszt

41 641,01 zł

Czernica

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.


Całkowity koszt

41 664,28 zł

Dobrzykowice

Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej.


Całkowity koszt

40 092,60 zł

Gajków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.


Całkowity koszt

41 631,80 zł

Jeszkowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie dz. 342/13.


Całkowity koszt

41 740,39 zł

Kamieniec Wrocławski

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.


Całkowity koszt

25 578,11 zł

Krzyków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.


Całkowity koszt

15 742,89 zł

Łany

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.Całkowity koszt

20 137,53 zł

Nadolice Małe

Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.


Całkowity koszt

41 719,78 zł

Nadolice Wielkie

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.


Całkowity koszt

41 641,87 zł

Ratowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarza;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Modernizacja, rozbudowa i doposażenie terenów ogólnodostępnych.


Całkowity koszt

38 559,92 zł

Wojnowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
Wykonanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.


Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/chrzastawa_mala.jpg

Całkowity koszt

41 726,92 zł

Chrząstawa Mała

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Chrzastawa_wielka.jpg

Całkowity koszt

41 735,58 zł

Chrząstawa Wielka

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie dz. 373.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/czernica.jpg

Całkowity koszt

41 641,01 zł

Czernica

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/dobrzykowice_tKHbTe0.jpg

Całkowity koszt

41 664,28 zł

Dobrzykowice

Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Gajkew.jpg

Całkowity koszt

40 092,60 zł

Gajków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Jeszkowice.jpg

Całkowity koszt

41 631,80 zł

Jeszkowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie dz. 342/13.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Kamieniec.jpg

Całkowity koszt

41 740,39 zł

Kamieniec Wrocławski

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/krzykow.jpg

Całkowity koszt

25 578,11 zł

Krzyków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/%C5%81any.jpg

Całkowity koszt

15 742,89 zł

Łany

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/nadolice_male.jpg

Całkowity koszt

20 137,53 zł

Nadolice Małe

Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/nadolice_wielkie.jpg

Całkowity koszt

41 719,78 zł

Nadolice Wielkie

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Ratowice.jpg

Całkowity koszt

41 641,87 zł

Ratowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarza;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Modernizacja, rozbudowa i doposażenie terenów ogólnodostępnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Wojnowice.jpg

Całkowity koszt

38 559,92 zł

Wojnowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
Wykonanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.


Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Czernica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Czernicę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.