Czernica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Czernica.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
15 354
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
94 626 145,92 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
30.27%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
28 643 988 zł
30.27%
CIT
305 236,83 zł
0.32%
Podatki od nieruchomości
8 506 358,75 zł
8.99%
Inne Podatki Lokalne
4 205 568,53 zł
4.44%
Dotacje
29 444 367,22 zł
31.12%
Subwencje
17 333 095 zł
18.32%
Pozostałe dochody
6 187 531,59 zł
6.54%

*15 354  liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy ze stanem na dzień 31.12.2019 rok

02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
87 567 376,94 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
22 131 110,70 zł
stanowiły 25% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
25%
22 131 110,70 zł
Wydatki bieżące
75%
65 436 266,24 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
30 476 342,85 zł
Rodzina
całkowity koszt
22 949 504,35 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
7 694 388,26 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 661 711,89 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
6 506 840,10 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 639 651,35 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 420 351,33 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 367 278,70 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 068 168,31 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 395 706,37 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 111 197,57 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
354 519,82 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
921 716,04 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Czernica w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
22 207 110,70 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
56.04%
Infrastruktura duża
15.41%
Infrastruktura mała
28.55%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
7 855 107,89 zł
2 160 426,48 zł
4 001 996,48 zł

Infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna i sanitacyjna

Budowa kanalizacji deszczowej;
Rozbudowa sieci wodociągowych;
Budowa stacji hydroforowej w Dobrzykowicach;
Infrastruktura wodociągowa;
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej, Dobrzykowicach;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej.

Całkowity koszt
4 736 873,16 zł

Poprawa komunikacji

Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF.


Całkowity koszt
119 161,55 zł

Budowa chodników

Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego.

Całkowity koszt
400 000,00 zł

Budowa i przebudowa dróg gminnych

Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic i chodników;
Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrząstawie Małej;
Modernizacja ul. Lipowej i Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich oraz ul. Kochanowskiego w Czernicy;
Przebudowa placu Jana Pawła II.


Całkowity koszt
2 599 066,18 zł

Rozwój budownictwa

Zakup gruntów i nieruchomości;
Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim;
Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Kamieńcu Wrocławskim;
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica;
Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych;


Całkowity koszt
450 366,39 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach.

Całkowity koszt
1 120 822,63 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego - projekty;
Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo.


Całkowity koszt
521 958,46 zł

Pozostałe inwestycje

Bezpieczeństwo;
Przebudowa mostu w Gajkowie.


Całkowity koszt
67 279,00 zł

Placówki oświatowe

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim;
Wykonanie sieci logicznej w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim;
Budowa sieci komputerowej oraz modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy;
Zakup monitoringu do szkoły w Chrząstawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść;
Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej w Kamieńcu Wrocławskim;
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy.


Całkowity koszt
919 511,92 zł

Sprawy społeczne i kultura

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich;
Remont/modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim;
Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy.


Całkowity koszt
524 644,50 zł

Sport i rekreacja

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach;
Zakup kontenera wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach;
Poprawa estetyki na terenach rekreacyjnych i publicznych w Gminie Czernica.


Całkowity koszt
1 676 900,47 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim;
Rezerwa - inicjatywa lokalna;
Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach.


Całkowity koszt
880 933,59 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża

Całkowity koszt

4 736 873,16 zł

Infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna i sanitacyjna

Budowa kanalizacji deszczowej;
Rozbudowa sieci wodociągowych;
Budowa stacji hydroforowej w Dobrzykowicach;
Infrastruktura wodociągowa;
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej, Dobrzykowicach;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej.

Całkowity koszt

119 161,55 zł

Poprawa komunikacji

Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF.


Całkowity koszt

400 000,00 zł

Budowa chodników

Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego.

Całkowity koszt

2 599 066,18 zł

Budowa i przebudowa dróg gminnych

Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic i chodników;
Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrząstawie Małej;
Modernizacja ul. Lipowej i Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich oraz ul. Kochanowskiego w Czernicy;
Przebudowa placu Jana Pawła II.


Infrastruktura mała

Całkowity koszt

450 366,39 zł

Rozwój budownictwa

Zakup gruntów i nieruchomości;
Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim;
Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Kamieńcu Wrocławskim;
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica;
Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych;


Całkowity koszt

1 120 822,63 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach.

Całkowity koszt

521 958,46 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego - projekty;
Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo.


Całkowity koszt

67 279,00 zł

Pozostałe inwestycje

Bezpieczeństwo;
Przebudowa mostu w Gajkowie.


Sprawy społeczne, kultura i sport

Całkowity koszt

919 511,92 zł

Placówki oświatowe

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim;
Wykonanie sieci logicznej w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim;
Budowa sieci komputerowej oraz modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy;
Zakup monitoringu do szkoły w Chrząstawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść;
Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej w Kamieńcu Wrocławskim;
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy.


Całkowity koszt

524 644,50 zł

Sprawy społeczne i kultura

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich;
Remont/modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim;
Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy.


Całkowity koszt

1 676 900,47 zł

Sport i rekreacja

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach;
Zakup kontenera wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach;
Poprawa estetyki na terenach rekreacyjnych i publicznych w Gminie Czernica.


Całkowity koszt

880 933,59 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim;
Rezerwa - inicjatywa lokalna;
Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach.


05

Fundusz sołecki

Rada gminy Czernicy zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

41 726,92 zł

Chrząstawa Mała

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.


Całkowity koszt

41 735,58 zł

Chrząstawa Wielka

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie dz. 373.


Całkowity koszt

41 641,01 zł

Czernica

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.


Całkowity koszt

41 664,28 zł

Dobrzykowice

Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej.


Całkowity koszt

40 092,60 zł

Gajków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.


Całkowity koszt

41 631,80 zł

Jeszkowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie dz. 342/13.


Całkowity koszt

41 740,39 zł

Kamieniec Wrocławski

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.


Całkowity koszt

25 578,11 zł

Krzyków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.


Całkowity koszt

15 742,89 zł

Łany

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.Całkowity koszt

20 137,53 zł

Nadolice Małe

Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.


Całkowity koszt

41 719,78 zł

Nadolice Wielkie

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.


Całkowity koszt

41 641,87 zł

Ratowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarza;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Modernizacja, rozbudowa i doposażenie terenów ogólnodostępnych.


Całkowity koszt

38 559,92 zł

Wojnowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
Wykonanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.


Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Czernica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Czernicę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.