Czernica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Czernica
i razem ze mną mieszka oficjalnie
18 388
mieszkańców
W 2023 roku planowane są dochody w wysokości
119 815 814,36 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
26.21%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
31 403 326 zł
26.21%
CIT
603 010 zł
0.5%
Dotacje
9 510 620,92 zł
7.94%
Subwencje
28 465 739 zł
23.76%
Środki na dofinansowanie zadań
2 156 984,52 zł
1.8%
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
6 510 217,84 zł
5.43%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 900 889,52 zł
4.92%
Podatki od nieruchomości
15 523 468 zł
12.96%
Pozostałe dochody
19 741 558,56 zł
16.48%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
144 164 795,15 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
32 015 880,49 zł
stanowią 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
32 015 880,49 zł
Wydatki bieżące
78%
112 148 914,66 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
72 683 359,45 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
18 554 319,26 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
7 217 037,92 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
7 119 490,92 zł
Rodzina
całkowity koszt
5 425 548,97 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 465 727,31 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 090 601,08 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
3 827 097,60 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 487 847,36 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 518 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 185 202,04 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 008 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 006 380,58 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
906 500,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
870 217,85 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
554 677,74 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
244 787,07 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Czernica w 2023 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
32 015 880,49 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
54.58%
Infrastruktura
45.42%
Oświata, sprawy społeczne i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
17 473 881,23 zł
14 541 999,26 zł
Infrastruktura sanitacyjna

Infrastruktura sanitacyjna

 • Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim - Budowa zamkniętego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przebudową istniejących zbiorników na terenie CWPŚK w Kamieńcu Wrocławskim - 5 382 895,00 zł 
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej - 1 150 000,00 zł 
 • Przebudowa odcinka instalacji kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego w Czernicy - 13 530,00 zł 
Całkowity koszt
6 546 425,00 zł
Chodniki

Chodniki

 • Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego - 540 000,00 zł 
 • Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego - 175 000,00 zł 
 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Czernica - wykonanie chodnika przy ul. Główna w Wojnowicach - 1 752 957,40 zł
Całkowity koszt
2 467 957,40 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - 269 020,00 zł 
 • Budowa infrastruktury drogowej w ramach inicjatywy lokalnej - 1 930 300,00 zł 
 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Czernica - ul. Wodna w Kamieńcu Wrocławskim - 471 879,52 zł 
 • Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - budowa dróg do nowej szkoły - dokumentacja projektowa - 59 040,00 zł
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Budowa ul. Usługowej celem połączenia terenów inwestycyjnych gminy wiejskiej Czernica ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia - 2 878 680,34 zł 
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach ze środków funduszu sołeckiego - 20 000,00 zł 
Całkowity koszt
5 628 919,86 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia drogowego - projekty - 20 910,00 zł 
 • Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo - 443 235,00 zł 
 • Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica:
  - ul. Kolejowa w Dobrzykowicach - 181 413,81 zł
  - ul. Kolejowa w Kamieńcu Wrocławskim - 172 677,76 zł
  - ul. Czysta w Kamieńcu Wrocławskim - 133 646,22 zł
  - ul. Norwida w Kamieńcu Wrocławskim - 41 503,63 zł
  - ul. Główna w Krzykowie - 107 267,47 zł
  - ul. Owocowa w Łanach - 65 908,26 zł
  - ul. Modrzewiowa w Nadolicach Wielkich - 124 016,82 zł
Całkowity koszt
1 290 578,97 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Zakup gruntów i nieruchomości - 280 000,00 zł
 • Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67 - 60 000,00 zł 
 • Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica - 1 200 000,00 zł 
Całkowity koszt
1 540 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Dotacja dla OSP
Całkowity koszt
203 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - 5 500,00 zł  
 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej - 13 000 000,00 zł 
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach - 200 000,00 zł
 • Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - 200 000,00 zł
Całkowity koszt
13 405 500,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Zaplecze-magazyn dla PWD i świetlic środowiskowych
Całkowity koszt
280 000,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich - 39 607,66 zł
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie - 53 000,00 zł 
 • Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy dla osób ze szczególnymi potrzebami polegające na przebudowie sanitariatów - 210 010,00 zł
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowicach - 80 000,00 zł 
Całkowity koszt
382 617,66 zł
Rekreacja i place zabaw

Rekreacja i place zabaw

 • Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego - 147 686,60 zł
 • Zaplecze boiska w Wojnowicach - 1 230,00 zł 
 • Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Łanach - 121 965,00 z
Całkowity koszt
270 881,60 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura sanitacyjna

Całkowity koszt

6 546 425,00 zł

Infrastruktura sanitacyjna

 • Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim - Budowa zamkniętego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przebudową istniejących zbiorników na terenie CWPŚK w Kamieńcu Wrocławskim - 5 382 895,00 zł 
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej - 1 150 000,00 zł 
 • Przebudowa odcinka instalacji kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego w Czernicy - 13 530,00 zł 
Chodniki

Całkowity koszt

2 467 957,40 zł

Chodniki

 • Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego - 540 000,00 zł 
 • Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego - 175 000,00 zł 
 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Czernica - wykonanie chodnika przy ul. Główna w Wojnowicach - 1 752 957,40 zł
Drogi gminne

Całkowity koszt

5 628 919,86 zł

Drogi gminne

 • Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - 269 020,00 zł 
 • Budowa infrastruktury drogowej w ramach inicjatywy lokalnej - 1 930 300,00 zł 
 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Czernica - ul. Wodna w Kamieńcu Wrocławskim - 471 879,52 zł 
 • Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - budowa dróg do nowej szkoły - dokumentacja projektowa - 59 040,00 zł
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Budowa ul. Usługowej celem połączenia terenów inwestycyjnych gminy wiejskiej Czernica ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia - 2 878 680,34 zł 
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach ze środków funduszu sołeckiego - 20 000,00 zł 
Oświetlenie

Całkowity koszt

1 290 578,97 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia drogowego - projekty - 20 910,00 zł 
 • Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo - 443 235,00 zł 
 • Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica:
  - ul. Kolejowa w Dobrzykowicach - 181 413,81 zł
  - ul. Kolejowa w Kamieńcu Wrocławskim - 172 677,76 zł
  - ul. Czysta w Kamieńcu Wrocławskim - 133 646,22 zł
  - ul. Norwida w Kamieńcu Wrocławskim - 41 503,63 zł
  - ul. Główna w Krzykowie - 107 267,47 zł
  - ul. Owocowa w Łanach - 65 908,26 zł
  - ul. Modrzewiowa w Nadolicach Wielkich - 124 016,82 zł
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

1 540 000,00 zł

Grunty i nieruchomości

 • Zakup gruntów i nieruchomości - 280 000,00 zł
 • Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67 - 60 000,00 zł 
 • Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica - 1 200 000,00 zł 
Oświata, sprawy społeczne i sport
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

203 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Dotacja dla OSP
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

13 405 500,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - 5 500,00 zł  
 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej - 13 000 000,00 zł 
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach - 200 000,00 zł
 • Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - 200 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

280 000,00 zł

Ochrona zdrowia

 • Zaplecze-magazyn dla PWD i świetlic środowiskowych
Świetlice

Całkowity koszt

382 617,66 zł

Świetlice

 • Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich - 39 607,66 zł
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie - 53 000,00 zł 
 • Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy dla osób ze szczególnymi potrzebami polegające na przebudowie sanitariatów - 210 010,00 zł
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowicach - 80 000,00 zł 
Rekreacja i place zabaw

Całkowity koszt

270 881,60 zł

Rekreacja i place zabaw

 • Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego - 147 686,60 zł
 • Zaplecze boiska w Wojnowicach - 1 230,00 zł 
 • Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Łanach - 121 965,00 z
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Czernicy zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

64 343,30 zł

Chrząstawa Mała

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych.

Całkowity koszt

64 343,30 zł

Chrząstawa Wielka

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Zagospodarowanie dz. 248 i 249.

Całkowity koszt

64 343,30 zł

Czernica

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

64 343,30 zł

Dobrzykowice

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
 • Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej.

Całkowity koszt

64 343,30 zł

Gajków

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

64 343,30 zł

Jeszkowice

 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w sołectwie;
 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

64 343,30 zł

Kamieniec Wrocławski

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

64 343,30 zł

Krzyków

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

25 222,57 zł

Łany

 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

41 887,49 zł

Nadolice Małe

 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

64 343,30 zł

Nadolice Wielkie

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Oświetlenie ulic, placów i ulic na terenie sołectwa Nadolice Wielkie;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego;
 • Zakup sprzętu dla klubu sportowego "Piast" Nadolice Wielkie.

Całkowity koszt

64 343,30 zł

Ratowice

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie "Kalendarza Ratowickiego";
 • Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarza;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
 • Modernizacja, rozbudowa i doposażenie terenów ogólnodostępnych.

Całkowity koszt

64 343,30 zł

Wojnowice

 • Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
 • Dofinansowanie imprez integracyjnych;
 • Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
 • Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.
Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Czernica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Czernicę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.