Czernica

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Czernica
i razem ze mną mieszka oficjalnie
15 713
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
98 986 178,69 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
29.29%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
28 991 931 zł
29.29%
CIT
CIT
200 000 zł
0.2%
Podatki od nieruchomości
8 748 055 zł
8.84%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 720 543 zł
3.76%
Dotacje
Dotacje
31 560 365,26 zł
31.88%
Subwencje
Subwencje
18 765 094 zł
18.96%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
7 000 190,43 zł
7.07%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
126 816 668,10 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
35 978 396,07 zł
stanowią 28% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
28%
35 978 396,07 zł
Wydatki bieżące
72%
90 838 272,03 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
37 816 460,30 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
27 585 878,41 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
13 741 677,70 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
13 190 533,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 563 251,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 146 551,82 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 113 013,79 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 889 068,11 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 768 432,27 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_VfKOIEq.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 275 989,77 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 985 803,66 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 740 008,27 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
37 816 460,30 zł
Wydatki bieżące
36 127 060,30 zł
Wydatki majątkowe
1 689 400,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
27 585 878,41 zł
Wydatki bieżące
27 585 878,41 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
13 741 677,70 zł
Wydatki bieżące
5 355 827,20 zł
Wydatki majątkowe
8 385 850,50 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
13 190 533,00 zł
Wydatki bieżące
1 783 782,00 zł
Wydatki majątkowe
11 406 751,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 563 251,00 zł
Wydatki bieżące
8 217 506,00 zł
Wydatki majątkowe
345 745,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 146 551,82 zł
Wydatki bieżące
632 147,29 zł
Wydatki majątkowe
6 514 404,53 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 113 013,79 zł
Wydatki bieżące
3 063 013,79 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 889 068,11 zł
Wydatki bieżące
2 497 823,07 zł
Wydatki majątkowe
391 245,04 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 768 432,27 zł
Wydatki bieżące
868 432,27 zł
Wydatki majątkowe
1 900 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_VfKOIEq.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 275 989,77 zł
Wydatki bieżące
610 256,77 zł
Wydatki majątkowe
8 290 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 985 803,66 zł
Wydatki bieżące
1 985 803,66 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 740 008,27 zł
Wydatki bieżące
2 335 008,27 zł
Wydatki majątkowe
3 405 000,00 zł
Wydatki bieżące
20 720 515,98 zł
Wydatki majątkowe
1 689 400,00 zł
Szkoły podstawowe
22 409 915,98 zł
Wydatki bieżące
10 103 934,51 zł
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego
10 103 934,51 zł
Wydatki bieżące
2 383 075,17 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
2 383 075,17 zł
Wydatki bieżące
1 704 418,47 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 704 418,47 zł
Wydatki bieżące
840 735,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
840 735,00 zł
Wydatki bieżące
218 148,17 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych
218 148,17 zł
Wydatki bieżące
120 233,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
120 233,00 zł
Wydatki bieżące
36 000,00 zł
Pozostała działalność
36 000,00 zł
Wydatki bieżące
23 185 500,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
23 185 500,00 zł
Wydatki bieżące
3 463 319,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
3 463 319,00 zł
Wydatki bieżące
860 159,41 zł
Wspieranie rodziny
860 159,41 zł
Wydatki bieżące
62 000,00 zł
Rodziny zastępcze
62 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 900,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
14 900,00 zł
Wydatki majątkowe
5 045 879,00 zł
Drogi wewnętrzne
5 045 879,00 zł
Wydatki bieżące
3 426 450,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
3 426 450,00 zł
Wydatki bieżące
99 377,20 zł
Wydatki majątkowe
2 191 590,00 zł
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
2 290 967,20 zł
Wydatki bieżące
1 720 000,00 zł
Wydatki majątkowe
224 377,50 zł
Drogi publiczne gminne
1 944 377,50 zł
Wydatki majątkowe
499 276,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
499 276,00 zł
Wydatki majątkowe
424 728,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
424 728,00 zł
Wydatki bieżące
110 000,00 zł
Pozostała działalność
110 000,00 zł
Wydatki bieżące
38 500,00 zł
Wydatki majątkowe
10 486 751,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
10 525 251,00 zł
Wydatki bieżące
1 075 000,00 zł
Wydatki majątkowe
670 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 745 000,00 zł
Wydatki bieżące
188 979,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
188 979,00 zł
Wydatki bieżące
1 021,00 zł
Wydatki majątkowe
250 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
251 021,00 zł
Wydatki bieżące
143 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
143 000,00 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
25 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 500,00 zł
Zakłady gospodarki komunalnej
1 500,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
290 782,00 zł
Pozostała działalność
290 782,00 zł
Wydatki bieżące
7 078 157,00 zł
Wydatki majątkowe
345 745,00 zł
Urzędy gmin
7 423 902,00 zł
Wydatki bieżące
372 834,00 zł
Urzędy wojewódzkie
372 834,00 zł
Wydatki bieżące
365 000,00 zł
Rady gmin
365 000,00 zł
Wydatki bieżące
270 725,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
270 725,00 zł
Wydatki bieżące
55 440,00 zł
Starostwa powiatowe
55 440,00 zł
Wydatki bieżące
75 350,00 zł
Pozostała działalność
75 350,00 zł
Wydatki bieżące
194 267,00 zł
Wydatki majątkowe
6 400 000,00 zł
Obiekty sportowe
6 594 267,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
407 880,29 zł
Wydatki majątkowe
114 404,53 zł
Pozostała działalność
522 284,82 zł
Wydatki bieżące
1 435 526,52 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 435 526,52 zł
Wydatki bieżące
378 463,26 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
378 463,26 zł
Wydatki bieżące
289 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
289 000,00 zł
Wydatki bieżące
311 795,01 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
311 795,01 zł
Wydatki bieżące
248 275,00 zł
Zasiłki stałe
248 275,00 zł
Wydatki bieżące
217 000,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
217 000,00 zł
Wydatki bieżące
75 100,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
75 100,00 zł
Wydatki bieżące
25 400,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
25 400,00 zł
Wydatki bieżące
9 129,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
9 129,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
2 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3 000,00 zł
Wydatki bieżące
101,00 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
101,00 zł
Wydatki bieżące
68 224,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Pozostała działalność
118 224,00 zł
Wydatki bieżące
1 400 000,00 zł
Biblioteki
1 400 000,00 zł
Wydatki bieżące
546 682,35 zł
Wydatki majątkowe
371 245,04 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
917 927,39 zł
Wydatki bieżące
317 700,72 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
317 700,72 zł
Wydatki bieżące
160 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
160 000,00 zł
Wydatki bieżące
73 440,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Pozostała działalność
93 440,00 zł
Wydatki bieżące
868 432,27 zł
Wydatki majątkowe
1 900 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 768 432,27 zł
Wydatki majątkowe
1 890 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1 890 000,00 zł
Wydatki bieżące
230 000,00 zł
Melioracje wodne
230 000,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Izby rolnicze
13 000,00 zł
Wydatki bieżące
142 989,77 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pozostała działalność
142 989,77 zł
Wydatki bieżące
1 717 963,66 zł
Świetlice szkolne
1 717 963,66 zł
Wydatki bieżące
19 800,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
19 800,00 zł
Wydatki bieżące
142 500,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
142 500,00 zł
Wydatki bieżące
48 540,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
48 540,00 zł
Wydatki bieżące
57 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
57 000,00 zł
Wydatki bieżące
488 275,00 zł
Wydatki majątkowe
45 000,00 zł
Różne rozliczenia
533 275,00 zł
Wydatki bieżące
802 500,00 zł
Obsługa długu publicznego
802 500,00 zł
Wydatki bieżące
538 850,00 zł
Wydatki majątkowe
160 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
698 850,00 zł
Wydatki bieżące
350 622,00 zł
Wydatki majątkowe
3 200 000,00 zł
Działalność usługowa
3 550 622,00 zł
Wydatki bieżące
68 100,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
68 100,00 zł
Wydatki bieżące
35 150,00 zł
Turystyka
35 150,00 zł
Wydatki bieżące
22 837,27 zł
Informatyka
22 837,27 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
18 174,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
18 174,00 zł
Wydatki bieżące
500,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Obrona narodowa
500,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Czernica w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
35 978 396,07 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
59.57%
Infrastruktura
23.89%
Oświata, kultura i sport
16.54%
Sprawy społeczne i inne
Wydatki na inwestycje w dziale
21 432 601,50 zł
8 595 049,57 zł
5 950 745,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_pRRf6C3.jpg

Drogi publiczne

Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF;
Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników;
Budowa łącznika ul. Gajowej;
Wykonanie projektu i realizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Wrocławskiej i Wojska Polskiego.

Całkowity koszt
2 415 967,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_chodniki_ZrWlZHt.jpg

Chodniki

Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego;
Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego.

Całkowity koszt
924 004,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_RF1Dyer.jpg

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego - projekty i wykonawstwo.

Całkowity koszt
670 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_ySI4nEV.jpg

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozbudowa sieci wodociągowych;
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim;
Budowa sieci wodociągowej do szkoły w Chrząstawie Wielkiej od ul. Sportowej;
Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej;
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach.

Całkowity koszt
1 890 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_uzbrojenie_terenu_3HbCwrt.jpg

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach;
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim;
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Dobrzykowicach;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej.

Całkowity koszt
10 486 751,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_uzbrojenie_terenu.jpg

Inne

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach;
Przebudowa mostu w Gajkowie.

Całkowity koszt
5 045 879,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej_SSpKM2u.jpg

Oświata

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Zakup monitoringu do szkoły w Chrząstawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść;
Wydzielenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy.

Całkowity koszt
1 689 400,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_swietlica_8idJ0Iv.jpg

Kultura

Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych;
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie.

Całkowity koszt
371 245,04 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_pkpL9tH.jpg

Sport

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach.

Całkowity koszt
6 400 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_plac-zabaw_p7s3HXu.jpg

Pozostała działalność

Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych;
Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego;
Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrząstawie Małej;
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach.

Całkowity koszt
134 404,53 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_djW2DQy.jpg

Obsługa mieszkańców

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica;
Zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19;
Profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej COVID-19 - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego.

Całkowity koszt
395 745,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_mur_i_ogrodzenie_woko%C5%82_cmentarza_jl6cLT4.jpg

Działalność usługowa

Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.

Całkowity koszt
3 200 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_zakup-pojazdu-dla-OSP_NcDsZFN.jpg

Bezpieczeństwo

Dotacja na zakup samochodu strażackiego;
Dotacja celowa na inwestycje dla OSP.

Całkowity koszt
160 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA__Termomodernizacja_budynku_Dr8s8P1.jpg

Inne

Rezerwa - inicjatywa lokalna;
Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
Zakup gruntów i nieruchomości;
Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim;
Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach.

Całkowity koszt
2 195 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_pRRf6C3.jpg

Całkowity koszt

2 415 967,50 zł

Drogi publiczne

Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF;
Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników;
Budowa łącznika ul. Gajowej;
Wykonanie projektu i realizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Wrocławskiej i Wojska Polskiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_chodniki_ZrWlZHt.jpg

Całkowity koszt

924 004,00 zł

Chodniki

Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego;
Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_RF1Dyer.jpg

Całkowity koszt

670 000,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego - projekty i wykonawstwo.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_ySI4nEV.jpg

Całkowity koszt

1 890 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozbudowa sieci wodociągowych;
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim;
Budowa sieci wodociągowej do szkoły w Chrząstawie Wielkiej od ul. Sportowej;
Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej;
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_uzbrojenie_terenu_3HbCwrt.jpg

Całkowity koszt

10 486 751,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach;
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim;
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Dobrzykowicach;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_uzbrojenie_terenu.jpg

Całkowity koszt

5 045 879,00 zł

Inne

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach;
Przebudowa mostu w Gajkowie.

Oświata, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej_SSpKM2u.jpg

Całkowity koszt

1 689 400,00 zł

Oświata

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Zakup monitoringu do szkoły w Chrząstawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść;
Wydzielenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_swietlica_8idJ0Iv.jpg

Całkowity koszt

371 245,04 zł

Kultura

Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych;
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_pkpL9tH.jpg

Całkowity koszt

6 400 000,00 zł

Sport

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_plac-zabaw_p7s3HXu.jpg

Całkowity koszt

134 404,53 zł

Pozostała działalność

Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych;
Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego;
Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrząstawie Małej;
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach.

Sprawy społeczne i inne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_djW2DQy.jpg

Całkowity koszt

395 745,00 zł

Obsługa mieszkańców

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica;
Zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19;
Profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej COVID-19 - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_mur_i_ogrodzenie_woko%C5%82_cmentarza_jl6cLT4.jpg

Całkowity koszt

3 200 000,00 zł

Działalność usługowa

Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_zakup-pojazdu-dla-OSP_NcDsZFN.jpg

Całkowity koszt

160 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Dotacja na zakup samochodu strażackiego;
Dotacja celowa na inwestycje dla OSP.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA__Termomodernizacja_budynku_Dr8s8P1.jpg

Całkowity koszt

2 195 000,00 zł

Inne

Rezerwa - inicjatywa lokalna;
Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
Zakup gruntów i nieruchomości;
Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim;
Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Czernicy zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Chrzstawa_Mala.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Chrzastawa_Wielka-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Czernica.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Dobrzykowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Gajkow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Jeszkowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Kamieniec_Wroclawski.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Krzykow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Lany.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Nadolice_Male.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Nadolice_Wielkie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Ratowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Wojnowice.jpg

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Chrząstawa Mała

Uporządkowanie działki 368/2 przy ul. Leśnej;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie dz. 207/4 oraz 180/2.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Chrząstawa Wielka

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie działek 516/1 i 516/2.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Czernica

Wykonanie projektu i realizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Wrocławskiej i Wojska Polskiego;
Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Dobrzykowice

Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Gajków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Jeszkowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Kamieniec Wrocławski

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

33 554,53 zł

Krzyków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

16 953,40 zł

Łany

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

24 131,08 zł

Nadolice Małe

Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Nadolice Wielkie

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Ratowice

Budowa ścieżki historycznej w formie tablic;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Zrekultywowanie terenów i budowa klombu w okolicu słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej;
Dofinansowanie" Kalendarza Ratowickiego";
Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarzy;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie i modernizacja placu zabaw, placu integracyjnego.

Całkowity koszt

42 757,81 zł

Wojnowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego;
Zakup sprzętu dla klubu pilkarskiego Skra Wojnowice.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Chrzstawa_Mala.jpg

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Chrząstawa Mała

Uporządkowanie działki 368/2 przy ul. Leśnej;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie dz. 207/4 oraz 180/2.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Chrzastawa_Wielka-.jpg

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Chrząstawa Wielka

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie działek 516/1 i 516/2.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Czernica.jpg

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Czernica

Wykonanie projektu i realizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Wrocławskiej i Wojska Polskiego;
Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Dobrzykowice.jpg

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Dobrzykowice

Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Gajkow.jpg

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Gajków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Jeszkowice.jpg

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Jeszkowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Kamieniec_Wroclawski.jpg

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Kamieniec Wrocławski

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Krzykow.jpg

Całkowity koszt

33 554,53 zł

Krzyków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Lany.jpg

Całkowity koszt

16 953,40 zł

Łany

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Nadolice_Male.jpg

Całkowity koszt

24 131,08 zł

Nadolice Małe

Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Nadolice_Wielkie.jpg

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Nadolice Wielkie

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Ratowice.jpg

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Ratowice

Budowa ścieżki historycznej w formie tablic;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Zrekultywowanie terenów i budowa klombu w okolicu słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej;
Dofinansowanie" Kalendarza Ratowickiego";
Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarzy;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie i modernizacja placu zabaw, placu integracyjnego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Wojnowice.jpg

Całkowity koszt

42 757,81 zł

Wojnowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego;
Zakup sprzętu dla klubu pilkarskiego Skra Wojnowice.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Czernica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Czernicę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.