Czernica

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Czernica
i razem ze mną mieszka oficjalnie
15 713
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
99 330 002,24 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
29.19%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
28 991 931 zł
29.19%
CIT
CIT
200 000 zł
0.2%
Podatki od nieruchomości
8 748 055 zł
8.81%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 272 337 zł
3.29%
Dotacje
Dotacje
31 828 485,36 zł
32.04%
Subwencje
Subwencje
18 837 940 zł
18.97%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
7 451 253,88 zł
7.5%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
127 160 491,65 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
36 542 185,19 zł
stanowią 29% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
29%
36 542 185,19 zł
Wydatki bieżące
71%
90 618 306,46 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
37 785 888,30 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
27 577 344,41 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
13 632 401,70 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
13 397 666,22 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 690 807,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 149 551,82 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 129 644,79 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 939 068,11 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 928 432,27 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_VfKOIEq.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 351 283,77 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 983 362,66 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 595 040,60 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
37 785 888,30 zł
Wydatki bieżące
35 765 988,30 zł
Wydatki majątkowe
2 019 900,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
27 577 344,41 zł
Wydatki bieżące
27 577 344,41 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
13 632 401,70 zł
Wydatki bieżące
5 555 827,20 zł
Wydatki majątkowe
8 076 574,50 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
13 397 666,22 zł
Wydatki bieżące
1 840 915,22 zł
Wydatki majątkowe
11 556 751,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 690 807,00 zł
Wydatki bieżące
8 345 062,00 zł
Wydatki majątkowe
345 745,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 149 551,82 zł
Wydatki bieżące
646 551,82 zł
Wydatki majątkowe
6 503 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 129 644,79 zł
Wydatki bieżące
3 079 644,79 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 939 068,11 zł
Wydatki bieżące
2 489 148,42 zł
Wydatki majątkowe
449 919,69 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 928 432,27 zł
Wydatki bieżące
723 432,27 zł
Wydatki majątkowe
2 205 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_VfKOIEq.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 351 283,77 zł
Wydatki bieżące
420 988,77 zł
Wydatki majątkowe
1 930 295,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 983 362,66 zł
Wydatki bieżące
1 983 362,66 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 595 040,60 zł
Wydatki bieżące
2 190 040,60 zł
Wydatki majątkowe
3 405 000,00 zł
Wydatki bieżące
20 451 563,98 zł
Wydatki majątkowe
1 992 900,00 zł
Szkoły podstawowe
22 444 463,98 zł
Wydatki bieżące
10 243 314,51 zł
Wydatki majątkowe
12 500,00 zł
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego
10 255 814,51 zł
Wydatki bieżące
2 383 075,17 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
2 383 075,17 zł
Wydatki bieżące
1 654 918,47 zł
Wydatki majątkowe
14 500,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 669 418,47 zł
Wydatki bieżące
658 735,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
658 735,00 zł
Wydatki bieżące
218 148,17 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych
218 148,17 zł
Wydatki bieżące
120 233,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
120 233,00 zł
Wydatki bieżące
36 000,00 zł
Pozostała działalność
36 000,00 zł
Wydatki bieżące
23 154 720,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
23 154 720,00 zł
Wydatki bieżące
3 473 092,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
3 473 092,00 zł
Wydatki bieżące
860 159,41 zł
Wspieranie rodziny
860 159,41 zł
Wydatki bieżące
62 000,00 zł
Rodziny zastępcze
62 000,00 zł
Wydatki bieżące
302,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
302,00 zł
Wydatki bieżące
27 071,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
27 071,00 zł
Wydatki majątkowe
5 045 879,00 zł
Drogi wewnętrzne
5 045 879,00 zł
Wydatki bieżące
3 359 850,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
3 359 850,00 zł
Wydatki bieżące
64 977,20 zł
Wydatki majątkowe
2 191 590,00 zł
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
2 256 567,20 zł
Wydatki bieżące
2 021 000,00 zł
Wydatki majątkowe
384 377,50 zł
Drogi publiczne gminne
2 405 377,50 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
30 000,00 zł
Wydatki majątkowe
424 728,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
424 728,00 zł
Wydatki bieżące
110 000,00 zł
Pozostała działalność
110 000,00 zł
Wydatki bieżące
106 500,00 zł
Wydatki majątkowe
10 285 351,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
10 391 851,00 zł
Wydatki bieżące
1 005 000,00 zł
Wydatki majątkowe
820 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 825 000,00 zł
Wydatki bieżące
168 979,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
168 979,00 zł
Wydatki bieżące
1 021,00 zł
Wydatki majątkowe
250 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
251 021,00 zł
Wydatki bieżące
131 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
131 000,00 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
25 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 500,00 zł
Wydatki majątkowe
201 400,00 zł
Zakłady gospodarki komunalnej
204 900,00 zł
Wydatki bieżące
29 133,22 zł
Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami
29 133,22 zł
Wydatki bieżące
370 782,00 zł
Pozostała działalność
370 782,00 zł
Wydatki bieżące
7 086 092,00 zł
Wydatki majątkowe
345 745,00 zł
Urzędy gmin
7 431 837,00 zł
Wydatki bieżące
372 834,00 zł
Urzędy wojewódzkie
372 834,00 zł
Wydatki bieżące
470 000,00 zł
Rady gmin
470 000,00 zł
Wydatki bieżące
262 725,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
262 725,00 zł
Wydatki bieżące
55 440,00 zł
Starostwa powiatowe
55 440,00 zł
Wydatki bieżące
22 556,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Spis powszechny i inne
22 556,00 zł
Wydatki bieżące
75 415,00 zł
Pozostała działalność
75 415,00 zł
Wydatki bieżące
207 767,00 zł
Wydatki majątkowe
6 400 000,00 zł
Obiekty sportowe
6 607 767,00 zł
Wydatki bieżące
31 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
31 000,00 zł
Wydatki bieżące
407 784,82 zł
Wydatki majątkowe
103 000,00 zł
Pozostała działalność
510 784,82 zł
Wydatki bieżące
1 484 966,52 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 484 966,52 zł
Wydatki bieżące
399 663,26 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
399 663,26 zł
Wydatki bieżące
289 700,00 zł
Domy pomocy społecznej
289 700,00 zł
Wydatki bieżące
311 795,01 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
311 795,01 zł
Wydatki bieżące
216 275,00 zł
Zasiłki stałe
216 275,00 zł
Wydatki bieżące
196 200,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
196 200,00 zł
Wydatki bieżące
71 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
71 000,00 zł
Wydatki bieżące
18 800,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
18 800,00 zł
Wydatki bieżące
9 220,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
9 220,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
2 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3 000,00 zł
Wydatki bieżące
101,00 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
101,00 zł
Wydatki bieżące
76 924,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Pozostała działalność
126 924,00 zł
Wydatki bieżące
1 400 000,00 zł
Biblioteki
1 400 000,00 zł
Wydatki bieżące
538 007,70 zł
Wydatki majątkowe
429 919,69 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
967 927,39 zł
Wydatki bieżące
317 700,72 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
317 700,72 zł
Wydatki bieżące
160 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
160 000,00 zł
Wydatki bieżące
73 440,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Pozostała działalność
93 440,00 zł
Wydatki bieżące
723 432,27 zł
Wydatki majątkowe
2 205 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 928 432,27 zł
Wydatki majątkowe
1 930 295,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1 930 295,00 zł
Wydatki bieżące
264 999,00 zł
Melioracje wodne
264 999,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Izby rolnicze
13 000,00 zł
Wydatki bieżące
142 989,77 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pozostała działalność
142 989,77 zł
Wydatki bieżące
1 687 178,66 zł
Świetlice szkolne
1 687 178,66 zł
Wydatki bieżące
32 400,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
32 400,00 zł
Wydatki bieżące
145 865,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
145 865,00 zł
Wydatki bieżące
48 540,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
48 540,00 zł
Wydatki bieżące
69 379,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
69 379,00 zł
Wydatki bieżące
438 275,00 zł
Wydatki majątkowe
45 000,00 zł
Różne rozliczenia
483 275,00 zł
Wydatki bieżące
642 500,00 zł
Obsługa długu publicznego
642 500,00 zł
Wydatki bieżące
538 850,00 zł
Wydatki majątkowe
160 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
698 850,00 zł
Wydatki bieżące
350 622,00 zł
Wydatki majątkowe
3 200 000,00 zł
Działalność usługowa
3 550 622,00 zł
Wydatki bieżące
68 100,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
68 100,00 zł
Wydatki bieżące
35 150,00 zł
Turystyka
35 150,00 zł
Wydatki bieżące
25 297,60 zł
Informatyka
25 297,60 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
81 046,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
81 046,00 zł
Wydatki bieżące
200,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Obrona narodowa
200,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Czernica w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
36 542 185,19 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
58.33%
Infrastruktura
24.55%
Oświata, kultura i sport
17.12%
Sprawy społeczne i inne
Wydatki na inwestycje w dziale
21 313 620,50 zł
8 972 819,69 zł
6 255 745,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_pRRf6C3.jpg

Drogi publiczne

Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF;
Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników;
Budowa łącznika ul. Gajowej;
Przebudowa odcinka ul. Klonowej;
Wykonanie projektu i realizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Wrocławskiej i Wojska Polskiego;
Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej.

Całkowity koszt
2 575 967,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_chodniki_ZrWlZHt.jpg

Chodniki

Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego;
Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego.

Całkowity koszt
454 728,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_RF1Dyer.jpg

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego - projekty i wykonawstwo.

Całkowity koszt
820 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_ySI4nEV.jpg

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozbudowa sieci wodociągowych;
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim;
Budowa sieci wodociągowej do szkoły w Chrząstawie Wielkiej od ul. Sportowej;
Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej;
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach.

Całkowity koszt
1 930 295,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_uzbrojenie_terenu_3HbCwrt.jpg

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach;
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim;
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Dobrzykowicach;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej.

Całkowity koszt
10 285 351,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_uzbrojenie_terenu.jpg

Inne

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach;
Przebudowa mostu w Gajkowie;
Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach.

Całkowity koszt
5 247 279,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej_SSpKM2u.jpg

Oświata

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Zakup monitoringu do szkoły w Chrząstawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść;
Wydzielenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy;
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych.

Całkowity koszt
2 019 900,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_swietlica_8idJ0Iv.jpg

Kultura

Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych;
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie.

Całkowity koszt
429 919,69 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_pkpL9tH.jpg

Sport

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach.

Całkowity koszt
6 400 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_plac-zabaw_p7s3HXu.jpg

Pozostała działalność

Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych;
Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego;
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach.

Całkowity koszt
123 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_djW2DQy.jpg

Obsługa mieszkańców

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica;
Zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19;
Profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej COVID-19 - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego.

Całkowity koszt
395 745,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_mur_i_ogrodzenie_woko%C5%82_cmentarza_jl6cLT4.jpg

Działalność usługowa

Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.

Całkowity koszt
3 200 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_zakup-pojazdu-dla-OSP_NcDsZFN.jpg

Bezpieczeństwo

Dotacja na zakup samochodu strażackiego;
Dotacja celowa na inwestycje dla OSP.

Całkowity koszt
160 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA__Termomodernizacja_budynku_Dr8s8P1.jpg

Inne

Rezerwa - inicjatywa lokalna;
Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
Zakup gruntów i nieruchomości;
Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim;
Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach.

Całkowity koszt
2 500 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_pRRf6C3.jpg

Całkowity koszt

2 575 967,50 zł

Drogi publiczne

Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF;
Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników;
Budowa łącznika ul. Gajowej;
Przebudowa odcinka ul. Klonowej;
Wykonanie projektu i realizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Wrocławskiej i Wojska Polskiego;
Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_chodniki_ZrWlZHt.jpg

Całkowity koszt

454 728,00 zł

Chodniki

Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego;
Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_RF1Dyer.jpg

Całkowity koszt

820 000,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego - projekty i wykonawstwo.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_ySI4nEV.jpg

Całkowity koszt

1 930 295,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozbudowa sieci wodociągowych;
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim;
Budowa sieci wodociągowej do szkoły w Chrząstawie Wielkiej od ul. Sportowej;
Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej;
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_uzbrojenie_terenu_3HbCwrt.jpg

Całkowity koszt

10 285 351,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach;
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim;
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Dobrzykowicach;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_uzbrojenie_terenu.jpg

Całkowity koszt

5 247 279,00 zł

Inne

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach;
Przebudowa mostu w Gajkowie;
Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach.

Oświata, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej_SSpKM2u.jpg

Całkowity koszt

2 019 900,00 zł

Oświata

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Zakup monitoringu do szkoły w Chrząstawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść;
Wydzielenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy;
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_swietlica_8idJ0Iv.jpg

Całkowity koszt

429 919,69 zł

Kultura

Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych;
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_pkpL9tH.jpg

Całkowity koszt

6 400 000,00 zł

Sport

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_plac-zabaw_p7s3HXu.jpg

Całkowity koszt

123 000,00 zł

Pozostała działalność

Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych;
Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego;
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach.

Sprawy społeczne i inne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_djW2DQy.jpg

Całkowity koszt

395 745,00 zł

Obsługa mieszkańców

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica;
Zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19;
Profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej COVID-19 - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_mur_i_ogrodzenie_woko%C5%82_cmentarza_jl6cLT4.jpg

Całkowity koszt

3 200 000,00 zł

Działalność usługowa

Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_zakup-pojazdu-dla-OSP_NcDsZFN.jpg

Całkowity koszt

160 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Dotacja na zakup samochodu strażackiego;
Dotacja celowa na inwestycje dla OSP.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA__Termomodernizacja_budynku_Dr8s8P1.jpg

Całkowity koszt

2 500 000,00 zł

Inne

Rezerwa - inicjatywa lokalna;
Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
Zakup gruntów i nieruchomości;
Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim;
Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Czernicy zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Chrzstawa_Mala.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Chrzastawa_Wielka-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Czernica.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Dobrzykowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Gajkow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Jeszkowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Kamieniec_Wroclawski.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Krzykow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Lany.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Nadolice_Male.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Nadolice_Wielkie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Ratowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Wojnowice.jpg

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Chrząstawa Mała

Uporządkowanie działki 368/2 przy ul. Leśnej;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie dz. 207/4 oraz 180/2.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Chrząstawa Wielka

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie działek 516/1 i 516/2.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Czernica

Wykonanie projektu i realizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Wrocławskiej i Wojska Polskiego;
Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Dobrzykowice

Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Gajków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Jeszkowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Kamieniec Wrocławski

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

33 554,53 zł

Krzyków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

16 953,40 zł

Łany

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

24 131,08 zł

Nadolice Małe

Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Nadolice Wielkie

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Ratowice

Budowa ścieżki historycznej w formie tablic;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Zrekultywowanie terenów i budowa klombu w okolicu słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej;
Dofinansowanie" Kalendarza Ratowickiego";
Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarzy;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie i modernizacja placu zabaw, placu integracyjnego.

Całkowity koszt

42 757,81 zł

Wojnowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego;
Zakup sprzętu dla klubu pilkarskiego Skra Wojnowice.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Chrzstawa_Mala.jpg

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Chrząstawa Mała

Uporządkowanie działki 368/2 przy ul. Leśnej;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie dz. 207/4 oraz 180/2.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Chrzastawa_Wielka-.jpg

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Chrząstawa Wielka

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie działek 516/1 i 516/2.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Czernica.jpg

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Czernica

Wykonanie projektu i realizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Wrocławskiej i Wojska Polskiego;
Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Dobrzykowice.jpg

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Dobrzykowice

Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Gajkow.jpg

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Gajków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Jeszkowice.jpg

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Jeszkowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Kamieniec_Wroclawski.jpg

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Kamieniec Wrocławski

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Krzykow.jpg

Całkowity koszt

33 554,53 zł

Krzyków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Lany.jpg

Całkowity koszt

16 953,40 zł

Łany

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Nadolice_Male.jpg

Całkowity koszt

24 131,08 zł

Nadolice Małe

Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Nadolice_Wielkie.jpg

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Nadolice Wielkie

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Ratowice.jpg

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Ratowice

Budowa ścieżki historycznej w formie tablic;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Zrekultywowanie terenów i budowa klombu w okolicu słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej;
Dofinansowanie" Kalendarza Ratowickiego";
Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarzy;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie i modernizacja placu zabaw, placu integracyjnego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/So%C5%82ectwo_Wojnowice.jpg

Całkowity koszt

42 757,81 zł

Wojnowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego;
Zakup sprzętu dla klubu pilkarskiego Skra Wojnowice.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Czernica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Czernicę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.