Czernica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Czernica
i razem ze mną mieszka oficjalnie
15 713
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
101 427 557,02 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
28.58%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
28 991 931 zł
28.58%
CIT
200 000 zł
0.2%
Podatki od nieruchomości
8 748 055 zł
8.62%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 279 749,40 zł
3.23%
Dotacje
30 359 456,96 zł
29.93%
Subwencje
18 837 940 zł
18.57%
Pozostałe dochody
11 010 424,66 zł
10.86%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
125 627 186,43 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
35 516 920,58 zł
stanowią 28% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
28%
35 516 920,58 zł
Wydatki bieżące
72%
90 110 265,85 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
37 551 618,30 zł
Rodzina
całkowity koszt
27 612 734,41 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
13 617 801,70 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
13 232 666,22 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 618 727,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 059 685,71 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 130 121,43 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 686 804,72 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 804 167,91 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 911 283,77 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 902 634,66 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 498 940,60 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Czernica w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
35 516 920,58 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
58.12%
Infrastruktura
24.67%
Oświata, kultura i sport
17.21%
Sprawy społeczne i inne
Wydatki na inwestycje w dziale
20 644 020,50 zł
8 761 047,94 zł
6 111 852,14 zł
Drogi publiczne

Drogi publiczne

Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF;
Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników;
Budowa łącznika ul. Gajowej;
Przebudowa odcinka ul. Klonowej;
Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej.

Całkowity koszt
2 561 367,50 zł
Chodniki

Chodniki

Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego;
Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego.

Całkowity koszt
454 728,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego - projekty i wykonawstwo.

Całkowity koszt
820 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozbudowa sieci wodociągowych;
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim;
Budowa sieci wodociągowej do szkoły w Chrząstawie Wielkiej od ul. Sportowej;
Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej;
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach.

Całkowity koszt
1 690 295,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach;
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Dobrzykowicach;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej.

Całkowity koszt
13 935 351,00 zł
Inne

Inne

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach;
Przebudowa mostu w Gajkowie;
Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach.

Całkowity koszt
1 182 279,00 zł
Oświata

Oświata

Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Zakup monitoringu do szkoły w Chrząstawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść;
Wydzielenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy;
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych.

Całkowity koszt
1 853 162,00 zł
Kultura

Kultura

Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych;
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie;
Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich.

Całkowity koszt
447 694,70 zł
Sport

Sport

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach.

Całkowity koszt
6 310 000,00 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego;
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach.

Całkowity koszt
150 191,24 zł
Obsługa mieszkańców

Obsługa mieszkańców

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica;
Zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19;
Profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej COVID-19 - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego.

Całkowity koszt
245 745,00 zł
Działalność usługowa

Działalność usługowa

Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.

Całkowity koszt
3 200 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dotacja na zakup samochodu strażackiego.

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Inne

Inne

Rezerwa - inicjatywa lokalna;
Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
Zakup gruntów i nieruchomości;
Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim;
Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach.

Całkowity koszt
2 516 107,14 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi publiczne

Całkowity koszt

2 561 367,50 zł

Drogi publiczne

Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF;
Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników;
Budowa łącznika ul. Gajowej;
Przebudowa odcinka ul. Klonowej;
Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej.

Chodniki

Całkowity koszt

454 728,00 zł

Chodniki

Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego;
Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego.

Oświetlenie

Całkowity koszt

820 000,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego - projekty i wykonawstwo.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

1 690 295,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozbudowa sieci wodociągowych;
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim;
Budowa sieci wodociągowej do szkoły w Chrząstawie Wielkiej od ul. Sportowej;
Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej;
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

13 935 351,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach;
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Dobrzykowicach;
Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej.

Inne

Całkowity koszt

1 182 279,00 zł

Inne

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach;
Przebudowa mostu w Gajkowie;
Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach.

Oświata, kultura i sport
Oświata

Całkowity koszt

1 853 162,00 zł

Oświata

Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej;
Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy;
Zakup monitoringu do szkoły w Chrząstawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść;
Wydzielenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy;
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych.

Kultura

Całkowity koszt

447 694,70 zł

Kultura

Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych;
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie;
Pozostałe wydatki i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich.

Sport

Całkowity koszt

6 310 000,00 zł

Sport

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach.

Pozostała działalność

Całkowity koszt

150 191,24 zł

Pozostała działalność

Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego;
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach.

Sprawy społeczne i inne
Obsługa mieszkańców

Całkowity koszt

245 745,00 zł

Obsługa mieszkańców

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica;
Zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19;
Profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej COVID-19 - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego.

Działalność usługowa

Całkowity koszt

3 200 000,00 zł

Działalność usługowa

Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Dotacja na zakup samochodu strażackiego.

Inne

Całkowity koszt

2 516 107,14 zł

Inne

Rezerwa - inicjatywa lokalna;
Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
Zakup gruntów i nieruchomości;
Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim;
Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Czernicy zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Chrząstawa Mała

Uporządkowanie działki 368/2 przy ul. Leśnej;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie dz. 207/4 oraz 180/2.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Chrząstawa Wielka

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie działek 516/1 i 516/2.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Czernica

Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Dobrzykowice

Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Gajków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Jeszkowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Kamieniec Wrocławski

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Działania informacyjno-promocyjne sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

33 554,53 zł

Krzyków

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

16 953,40 zł

Łany

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy.

Całkowity koszt

24 131,08 zł

Nadolice Małe

Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Nadolice Wielkie

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego.

Całkowity koszt

44 034,82 zł

Ratowice

Budowa ścieżki historycznej w formie tablic;
Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Zrekultywowanie terenów i budowa klombu w okolicu słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej;
Dofinansowanie" Kalendarza Ratowickiego";
Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarzy;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Zagospodarowanie i modernizacja placu zabaw, placu integracyjnego.

Całkowity koszt

42 757,81 zł

Wojnowice

Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa;
Dofinansowanie imprez integracyjnych;
Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy;
Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego;
Zakup sprzętu dla klubu pilkarskiego Skra Wojnowice.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Czernica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Czernicę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.