Gniewino

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gniewinie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
7 436
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
56 555 258,80 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
6.62%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
3 741 358 zł
6.62%
CIT
CIT
267 992,01 zł
0.47%
Podatki od nieruchomości
18 705 931,35 zł
33.08%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 693 265,87 zł
6.53%
Dotacje
Dotacje
17 618 238,86 zł
31.15%
Subwencje
Subwencje
9 702 910 zł
17.16%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
2 825 562,71 zł
5.0%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
51 773 470,83 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
8 040 969,83 zł
stanowiły 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
8 040 969,83 zł
Wydatki bieżące
84%
43 708 680,48 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_dPTGa6q.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 073 648,48 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_DyMlj4a.svg
Rodzina
całkowity koszt
14 460 006,35 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_gSOsZdp.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
3 470 965,10 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_nkAetwy.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 425 568,18 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_OWnBDzT.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
2 984 719,37 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_CXyqXqs.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 471 587,80 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_ShlVCmK.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 113 654,25 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_J690poM.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 077 165,74 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_3kr6Lf9.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 784 036,54 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_iVqh4ra.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
467 894,94 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_qvdcHq1.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
3 444 224,08 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniewino za rok 2019.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_dPTGa6q.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 073 648,48 zł
Wydatki bieżące
14 280 604,39 zł
Wydatki majątkowe
793 044,09 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_DyMlj4a.svg
Rodzina
całkowity koszt
14 460 006,35 zł
Wydatki bieżące
14 460 006,35 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_gSOsZdp.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
3 470 965,10 zł
Wydatki bieżące
3 470 965,10 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_nkAetwy.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 425 568,18 zł
Wydatki bieżące
1 666 913,29 zł
Wydatki majątkowe
1 758 654,89 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_OWnBDzT.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
2 984 719,37 zł
Wydatki bieżące
510 418,07 zł
Wydatki majątkowe
2 474 301,30 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_CXyqXqs.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 471 587,80 zł
Wydatki bieżące
2 379 791,69 zł
Wydatki majątkowe
91 796,11 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_ShlVCmK.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 113 654,25 zł
Wydatki bieżące
2 091 637,75 zł
Wydatki majątkowe
22 016,50 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_J690poM.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 077 165,74 zł
Wydatki bieżące
269 165,74 zł
Wydatki majątkowe
1 808 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_3kr6Lf9.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 784 036,54 zł
Wydatki bieżące
1 149 846,99 zł
Wydatki majątkowe
634 189,55 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_iVqh4ra.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
467 894,94 zł
Wydatki bieżące
467 894,94 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_qvdcHq1.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
3 444 224,08 zł
Wydatki bieżące
2 985 256,69 zł
Wydatki majątkowe
458 967,39 zł
Wydatki bieżące
7 537 237,96 zł
Wydatki majątkowe
211 067,51 zł
Szkoły podstawowe
7 748 305,47 zł
Wydatki bieżące
2 029 855,59 zł
Wydatki majątkowe
581 976,58 zł
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego
2 611 832,17 zł
Wydatki bieżące
1 906 199,75 zł
Gimnazja
1 906 199,75 zł
Wydatki bieżące
1 212 422,33 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 212 422,33 zł
Wydatki bieżące
735 376,22 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
735 376,22 zł
Wydatki bieżące
695 418,13 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
695 418,13 zł
Wydatki bieżące
70 886,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
70 886,00 zł
Wydatki bieżące
21 296,78 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
21 296,78 zł
Wydatki bieżące
71 911,63 zł
Pozostała działalność
71 911,63 zł
Wydatki bieżące
8 126 569,58 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
8 126 569,58 zł
Wydatki bieżące
5 734 545,27 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
5 734 545,27 zł
Wydatki bieżące
377 137,99 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Wspieranie rodziny
377 137,99 zł
Wydatki bieżące
124 746,53 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
124 746,53 zł
Wydatki bieżące
95 786,45 zł
Rodziny zastępcze
95 786,45 zł
Wydatki bieżące
1 220,53 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
1 220,53 zł
Wydatki bieżące
2 457 924,23 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
2 457 924,23 zł
Wydatki bieżące
292 848,53 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
292 848,53 zł
Wydatki bieżące
197 231,18 zł
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
197 231,18 zł
Wydatki bieżące
68 094,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
68 094,00 zł
Wydatki bieżące
454 867,16 zł
Pozostała działalność
454 867,16 zł
Wydatki bieżące
39 813,29 zł
Wydatki majątkowe
1 716 008,80 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
1 755 822,09 zł
Wydatki bieżące
1 501 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 501 000,00 zł
Wydatki bieżące
126 100,00 zł
Biblioteki
126 100,00 zł
Wydatki majątkowe
42 646,09 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
42 646,09 zł
Wydatki bieżące
509 568,07 zł
Wydatki majątkowe
1 231 847,04 zł
Drogi publiczne gminne
1 741 415,11 zł
Wydatki majątkowe
919 887,06 zł
Drogi wewnętrzne
919 887,06 zł
Wydatki bieżące
850,00 zł
Wydatki majątkowe
322 567,20 zł
Pozostała działalność
323 417,20 zł
Wydatki bieżące
796 341,40 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
796 341,40 zł
Wydatki bieżące
533 450,27 zł
Ośrodki pomocy społecznej
533 450,27 zł
Wydatki bieżące
192 424,82 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
192 424,82 zł
Wydatki bieżące
185 563,14 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
185 563,14 zł
Wydatki bieżące
182 929,38 zł
Domy pomocy społecznej
182 929,38 zł
Wydatki bieżące
86 569,24 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
86 569,24 zł
Wydatki bieżące
67 071,64 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
67 071,64 zł
Wydatki bieżące
65 596,52 zł
Dodatki mieszkaniowe
65 596,52 zł
Wydatki bieżące
39 104,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
39 104,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Szpitale ogólne
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
12 958,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
12 958,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
216 783,28 zł
Wydatki majątkowe
61 796,11 zł
Pozostała działalność
278 579,39 zł
Wydatki bieżące
1 367 436,68 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
1 367 436,68 zł
Wydatki bieżące
295 408,65 zł
Wydatki majątkowe
3 136,50 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
298 545,15 zł
Wydatki bieżące
236 260,59 zł
Wydatki majątkowe
18 880,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
255 140,59 zł
Wydatki bieżące
110 088,48 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
110 088,48 zł
Wydatki bieżące
32 922,16 zł
Oczyszczanie miast i wsi
32 922,16 zł
Wydatki bieżące
49 521,19 zł
Pozostała działalność
49 521,19 zł
Wydatki bieżące
269 165,74 zł
Wydatki majątkowe
1 808 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 077 165,74 zł
Wydatki bieżące
649 199,10 zł
Wydatki majątkowe
634 189,55 zł
Obiekty sportowe
1 283 388,65 zł
Wydatki bieżące
488 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
488 000,00 zł
Wydatki bieżące
12 647,89 zł
Pozostała działalność
12 647,89 zł
Wydatki bieżące
316 490,66 zł
Ochotnicze straże pożarne
316 490,66 zł
Wydatki bieżące
138 104,28 zł
Straż gminna
138 104,28 zł
Wydatki bieżące
9 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
9 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 300,00 zł
Obrona cywilna
4 300,00 zł
Wydatki bieżące
1 040 329,00 zł
Różne rozliczenia
1 040 329,00 zł
Wydatki bieżące
421 028,61 zł
Wydatki majątkowe
406 780,21 zł
Rolnictwo i łowiectwo
827 808,82 zł
Wydatki bieżące
528 355,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
528 355,00 zł
Wydatki bieżące
411 181,97 zł
Obsługa długu publicznego
411 181,97 zł
Wydatki bieżące
320 385,26 zł
Wydatki majątkowe
37 187,33 zł
Turystyka
357 572,59 zł
Wydatki bieżące
179 954,65 zł
Wydatki majątkowe
14 999,85 zł
Działalność usługowa
194 954,50 zł
Wydatki bieżące
60 201,68 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
60 201,68 zł
Wydatki bieżące
23 028,52 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
23 028,52 zł
Wydatki bieżące
792,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu powiatu

Wymiar sprawiedliwości
792,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gniewino w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
8 040 969,83 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
58.78%
Infrastruktura
41.22%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
4 726 097,86 zł
3 314 871,97 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przebudowa_drogi-perlino.jpg

Lepsze drogi

Przebudowa drogi gminnej - śródpolnej Mierzyno - Rukowo;
Budowa i przebudowa dróg gminnych w Perlinie, Chynowiu, Gniewinie, Salino-Dębina, Selinie;
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Tadzino;
Przebudowa dróg na osiedlu kaszubskim.

Całkowity koszt
2 463 994,31 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_chodniki_xD8e7Vx.jpg

Dla pieszych

Budowa chodnika przy Osiedlu Kaszubskim w Gniewinie;
Przebudowa chodnika w Gniewinie przy ul. Pomorskiej - dokumentacja.

Całkowity koszt
327 007,20 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_VW3dMU3.jpg

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup mienia komunalnego od spółki GPK.

Całkowity koszt
1 808 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_9rWPYfU.jpg

Pozostałe inwestycje

Przebudowa mostu na drodze gminnej w m. Bychowo;
Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Bychowo i Toliszczek;
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gniewinku;
Rozbudowa systemu nawadniania terenów zielonych w m. Gniewino;
Montaż 2 szt. lamp w ciągu ul. Zielonej.

Całkowity koszt
127 096,35 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA__Termomodernizacja_budynku_rYmj0Wc.jpg

Ochrona zdrowia

Dotacja celowa na dofinansowanie do remontu Oddziału Urologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie;
Remont budynku ośrodka zdrowia w Gniewinie.

Całkowity koszt
91 796,11 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/si%C5%82ownia-chynowie.jpg

Sport

Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wraz z ogrodzeniem w m. Nadole;
Budowa Otwartych Stref Aktywności w m. Chynowie, Czymanowo, Gniewino i Perlino;
Zakup wraz z montażem urządzeń sportowo-rekreacyjno-zabawowych na teren "Kaszubskie Oko";
Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych w m. Tadzino i Lisewo.

Całkowity koszt
634 189,55 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej_kMCJnny.jpg

Placówki oświatowe

Rozbudowa obiektu sportowego przy Samorządowym Zespole Szkół w Kostkowie;
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w SZS w Gniewinie na funkcje przedszkola.

Całkowity koszt
793 044,09 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dom_so%C5%82ecki-tadzin.jpg

Kultura i rekreacja

Budowa traktu spacerowego "MOLA" na j. Żarnowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w Nadolu;
Zakup wraz z montażem monitoringu i alarmu na terenie tzw. "nowej przystani" i "starej przystani" w Nadolu;
Budowa oraz wyposażenie Domu Sołeckiego w Czymanowie i Tadzinie;
Powiększenie parkingu wraz z odprowadzeniem wód przy Domu Sołeckim w Rybnie;
Budowa monitoringu przy Domu Sołeckim w Lisewie, Perlinie i Mierzynie;
Remont dachu Domu Sołeckiego w m. Mierzynko;
Remont zabytkowego budynku gospodarczego w Rybnie.

Całkowity koszt
1 795 842,22 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przebudowa_drogi-perlino.jpg

Całkowity koszt

2 463 994,31 zł

Lepsze drogi

Przebudowa drogi gminnej - śródpolnej Mierzyno - Rukowo;
Budowa i przebudowa dróg gminnych w Perlinie, Chynowiu, Gniewinie, Salino-Dębina, Selinie;
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Tadzino;
Przebudowa dróg na osiedlu kaszubskim.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_chodniki_xD8e7Vx.jpg

Całkowity koszt

327 007,20 zł

Dla pieszych

Budowa chodnika przy Osiedlu Kaszubskim w Gniewinie;
Przebudowa chodnika w Gniewinie przy ul. Pomorskiej - dokumentacja.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_VW3dMU3.jpg

Całkowity koszt

1 808 000,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup mienia komunalnego od spółki GPK.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_9rWPYfU.jpg

Całkowity koszt

127 096,35 zł

Pozostałe inwestycje

Przebudowa mostu na drodze gminnej w m. Bychowo;
Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Bychowo i Toliszczek;
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gniewinku;
Rozbudowa systemu nawadniania terenów zielonych w m. Gniewino;
Montaż 2 szt. lamp w ciągu ul. Zielonej.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA__Termomodernizacja_budynku_rYmj0Wc.jpg

Całkowity koszt

91 796,11 zł

Ochrona zdrowia

Dotacja celowa na dofinansowanie do remontu Oddziału Urologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie;
Remont budynku ośrodka zdrowia w Gniewinie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/si%C5%82ownia-chynowie.jpg

Całkowity koszt

634 189,55 zł

Sport

Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wraz z ogrodzeniem w m. Nadole;
Budowa Otwartych Stref Aktywności w m. Chynowie, Czymanowo, Gniewino i Perlino;
Zakup wraz z montażem urządzeń sportowo-rekreacyjno-zabawowych na teren "Kaszubskie Oko";
Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych w m. Tadzino i Lisewo.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej_kMCJnny.jpg

Całkowity koszt

793 044,09 zł

Placówki oświatowe

Rozbudowa obiektu sportowego przy Samorządowym Zespole Szkół w Kostkowie;
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w SZS w Gniewinie na funkcje przedszkola.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dom_so%C5%82ecki-tadzin.jpg

Całkowity koszt

1 795 842,22 zł

Kultura i rekreacja

Budowa traktu spacerowego "MOLA" na j. Żarnowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w Nadolu;
Zakup wraz z montażem monitoringu i alarmu na terenie tzw. "nowej przystani" i "starej przystani" w Nadolu;
Budowa oraz wyposażenie Domu Sołeckiego w Czymanowie i Tadzinie;
Powiększenie parkingu wraz z odprowadzeniem wód przy Domu Sołeckim w Rybnie;
Budowa monitoringu przy Domu Sołeckim w Lisewie, Perlinie i Mierzynie;
Remont dachu Domu Sołeckiego w m. Mierzynko;
Remont zabytkowego budynku gospodarczego w Rybnie.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Gniewino zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYCHOWO_N0eEA3Q.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/CHYNOWIE_3q9QsLY.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/CZYMANOWO_vklVKpf.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/GNIEWINO_2lcf5LI.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KOSTKOWO_7nRzfj6.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/LISEWO_J8P4mCG.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/MIERZYNKO_K2fEFaq.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/MIERZYNO_D0J9hWi.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/NADOLE_khl7D0C.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/PERLINO_B2Udaqo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/RYBNO_3LVDcgu.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/TADZINO_2OzMa76.jpg

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Bychowo

Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w Bychowie i Toliszczku.

Całkowity koszt

48 532,00 zł

Chynowie

Budowa Otwartej Strefy Aktywności.

Całkowity koszt

44 202,00 zł

Czymanowo

Zakup i instalacja wyposażenia w domu sołeckiego w Czymanowie.

Całkowity koszt

69 830,00 zł

Gniewino

Przebudowa ulicy Zielonej;
Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy Osiedlu Kaszubskim.

Całkowity koszt

66 548,00 zł

Kostkowo

Rozbudowa obiektu sportowego przy Samorządowym Zespole Szkół w Kostkowie.

Całkowity koszt

46 309,50 zł

Lisewo

Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej.

Całkowity koszt

39 243,07 zł

Mierzynko

Przebudowa drogi gminnej Salino - Dębina (dokumentacja techniczna);
Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Salinie.

Całkowity koszt

34 636,00 zł

Mierzyno

Przebudowa drogi gminnej Mierzyno - Rukowo.

Całkowity koszt

34 018,00 zł

Nadole

Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wraz z ogrodzeniem;
Zakup wraz z montażem monitoringu i alarmu na terenie "starej przystani".

Całkowity koszt

39 943,00 zł

Perlino

Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznych w Perlinie.

Całkowity koszt

69 329,18 zł

Rybno

Zakup wraz z montażem 3 szt. lamp solarnych na potrzeby sołectwa;
Powiększenie parkingu wraz z odprowadzeniem wód przy domu sołeckim;
Remont zabytkowego budynku gospodarczego.

Całkowity koszt

33 030,00 zł

Tadzino

Zakup i instalacja wyposażenie domu sołeckiego w Tadzinie.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BYCHOWO_N0eEA3Q.jpg

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Bychowo

Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w Bychowie i Toliszczku.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/CHYNOWIE_3q9QsLY.jpg

Całkowity koszt

48 532,00 zł

Chynowie

Budowa Otwartej Strefy Aktywności.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/CZYMANOWO_vklVKpf.jpg

Całkowity koszt

44 202,00 zł

Czymanowo

Zakup i instalacja wyposażenia w domu sołeckiego w Czymanowie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/GNIEWINO_2lcf5LI.jpg

Całkowity koszt

69 830,00 zł

Gniewino

Przebudowa ulicy Zielonej;
Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy Osiedlu Kaszubskim.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KOSTKOWO_7nRzfj6.jpg

Całkowity koszt

66 548,00 zł

Kostkowo

Rozbudowa obiektu sportowego przy Samorządowym Zespole Szkół w Kostkowie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/LISEWO_J8P4mCG.jpg

Całkowity koszt

46 309,50 zł

Lisewo

Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/MIERZYNKO_K2fEFaq.jpg

Całkowity koszt

39 243,07 zł

Mierzynko

Przebudowa drogi gminnej Salino - Dębina (dokumentacja techniczna);
Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Salinie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/MIERZYNO_D0J9hWi.jpg

Całkowity koszt

34 636,00 zł

Mierzyno

Przebudowa drogi gminnej Mierzyno - Rukowo.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/NADOLE_khl7D0C.jpg

Całkowity koszt

34 018,00 zł

Nadole

Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wraz z ogrodzeniem;
Zakup wraz z montażem monitoringu i alarmu na terenie "starej przystani".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/PERLINO_B2Udaqo.jpg

Całkowity koszt

39 943,00 zł

Perlino

Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznych w Perlinie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/RYBNO_3LVDcgu.jpg

Całkowity koszt

69 329,18 zł

Rybno

Zakup wraz z montażem 3 szt. lamp solarnych na potrzeby sołectwa;
Powiększenie parkingu wraz z odprowadzeniem wód przy domu sołeckim;
Remont zabytkowego budynku gospodarczego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/TADZINO_2OzMa76.jpg

Całkowity koszt

33 030,00 zł

Tadzino

Zakup i instalacja wyposażenie domu sołeckiego w Tadzinie.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gniewinie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Gniewino (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.