Budżet gminy
Halinów

Zobacz budżet 2020 Mapa województwa miejscowości Halinów

Budżet 2020

Dochody 123 544 135,48 zł

36,33% Dotacje
19,18% PIT
15,55% Pozostałe dochody
14,67% Subwencje
7,93% Podatki od nieruchomości
6,1% Inne podatki i opłaty lokalne
0,24% CIT

Wydatki 103 399 347,62 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25,45%
Administracja publiczna 19,76%
Oświata i wychowanie 17,88%
Transport i łączność 14,1%
Pomoc społeczna 5,02%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,97%
Rodzina 3,51%
Gospodarka mieszkaniowa 2,71%
Pozostałe wydatki 2,22%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,53%
Rolnictwo i łowiectwo 0,86%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Halinów

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Halinów

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

16 174
2018
16 336
2019
16 438
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2018
1
2019
1
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

15
2017
15
2018
14
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.