Budżet gminy
Iwanowice

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Iwanowice

Budżet 2021

Dochody 52 633 515,33 zł

39,78% Dotacje
27,26% Subwencje
16,95% PIT
9,72% Inne podatki i opłaty lokalne
3,34% Podatki od nieruchomości
2,94% Pozostałe dochody

Wydatki 56 197 455,47 zł

Oświata i wychowanie 30,25%
Rodzina 24,44%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23,68%
Administracja publiczna 6,46%
Pomoc społeczna 3,25%
Turystyka 3,23%
Transport i łączność 2,69%
Pozostałe wydatki 1,58%
Różne rozliczenia 1,12%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,93%
Obsługa długu publicznego 0,87%
Kultura fizyczna 0,8%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,69%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Iwanowice

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Iwanowice

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

9 135
2018
9 164
2019
9 215
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2018
1
2019
1
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

9
2018
9
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.