Iwanowice

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Iwanowicach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
9 004
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
51 629 536,35 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
16.4%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
8 465 831 zł
16.4%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
1 610 000 zł
3.12%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
1 292 371 zł
2.5%
Dotacje
Dotacje
21 621 838,36 zł
41.88%
Subwencje
Subwencje
13 001 304 zł
25.18%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
5 638 191,99 zł
10.92%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
53 441 963,02 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
19 859 444,95 zł
stanowią 37% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
37%
19 859 444,95 zł
Wydatki bieżące
63%
33 582 518,07 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_dPTGa6q.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 819 957,03 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_OWnBDzT.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
5 679 421,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_J690poM.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
255 064,10 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_gSOsZdp.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
3 635 411,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_iVqh4ra.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
636 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ogrody-botaniczne_HjdPeZl.svg
Turystyka
całkowity koszt
8 185 401,54 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_DoB6Cur.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
105 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_CXyqXqs.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 946 315,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_DyMlj4a.svg
Rodzina
całkowity koszt
8 994 722,48 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_ShlVCmK.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
5 212 796,87 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_nkAetwy.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
929 104,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_3kr6Lf9.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
287 600,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_qvdcHq1.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
350 000,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_dPTGa6q.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 819 957,03 zł
Wydatki bieżące
13 927 399,06 zł
Wydatki majątkowe
1 892 557,97 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_OWnBDzT.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
5 679 421,00 zł
Wydatki bieżące
999 700,00 zł
Wydatki majątkowe
4 679 721,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_J690poM.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
255 064,10 zł
Wydatki bieżące
225 064,10 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_gSOsZdp.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
3 635 411,00 zł
Wydatki bieżące
3 635 411,00 zł
Turystyka
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_iVqh4ra.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
636 000,00 zł
Wydatki bieżące
269 700,00 zł
Wydatki majątkowe
366 300,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ogrody-botaniczne_HjdPeZl.svg
Turystyka
całkowity koszt
8 185 401,54 zł
Wydatki bieżące
22 000,00 zł
Wydatki majątkowe
8 163 401,54 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_DoB6Cur.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
105 000,00 zł
Wydatki bieżące
105 000,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_CXyqXqs.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 946 315,00 zł
Wydatki bieżące
1 296 315,00 zł
Wydatki majątkowe
650 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_DyMlj4a.svg
Rodzina
całkowity koszt
8 994 722,48 zł
Wydatki bieżące
8 994 722,48 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_ShlVCmK.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
5 212 796,87 zł
Wydatki bieżące
1 778 836,43 zł
Wydatki majątkowe
3 433 960,44 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_nkAetwy.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
929 104,00 zł
Wydatki bieżące
700 600,00 zł
Wydatki majątkowe
228 504,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_3kr6Lf9.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
287 600,00 zł
Wydatki bieżące
222 600,00 zł
Wydatki majątkowe
65 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_qvdcHq1.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
350 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 405 170,00 zł
Wydatki majątkowe
350 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 659 289,64 zł
Wydatki majątkowe
1 488 557,97 zł
Szkoły podstawowe
10 147 847,61 zł
Wydatki bieżące
3 556 495,00 zł
Wydatki majątkowe
38 000,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
3 594 495,00 zł
Wydatki bieżące
621 000,00 zł
Gimnazja
621 000,00 zł
Wydatki bieżące
388 200,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
388 200,00 zł
Wydatki bieżące
521 924,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
521 924,00 zł
Wydatki bieżące
18 080,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
18 080,00 zł
Wydatki bieżące
162 410,42 zł
Wydatki majątkowe
366 000,00 zł
Pozostała działalność
528 410,42 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Wydatki majątkowe
3 919 721,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
3 939 721,00 zł
Wydatki bieżące
579 700,00 zł
Wydatki majątkowe
350 000,00 zł
Drogi publiczne gminne
929 700,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Wydatki majątkowe
270 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
300 000,00 zł
Wydatki bieżące
280 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
280 000,00 zł
Wydatki bieżące
90 000,00 zł
Wydatki majątkowe
90 000,00 zł
Drogi wewnętrzne
180 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Drogi publiczne krajowe
50 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
2 884 685,00 zł
Urzędy gmin
2 884 685,00 zł
Wydatki bieżące
174 820,00 zł
Rady gmin
174 820,00 zł
Wydatki bieżące
216 951,00 zł
Urzędy wojewódzkie
216 951,00 zł
Wydatki bieżące
61 695,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
61 695,00 zł
Wydatki bieżące
55 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
55 000,00 zł
Wydatki bieżące
242 260,00 zł
Pozostała działalność
242 260,00 zł
Wydatki bieżące
251 200,00 zł
Wydatki majątkowe
352 300,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
603 500,00 zł
Wydatki bieżące
12 500,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
12 500,00 zł
Wydatki majątkowe
14 000,00 zł
Komendy wojewódzkie
14 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży
6 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
85 000,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
85 000,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
540 697,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
540 697,00 zł
Wydatki bieżące
208 032,00 zł
Domy pomocy społecznej
208 032,00 zł
Wydatki bieżące
143 082,00 zł
Zasiłki stałe
143 082,00 zł
Wydatki bieżące
110 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
110 000,00 zł
Wydatki bieżące
91 123,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
91 123,00 zł
Wydatki bieżące
35 538,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
35 538,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek częściowo pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
817 843,00 zł
Wydatki bieżące
5 757 438,34 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
5 757 438,34 zł
Wydatki bieżące
2 753 665,42 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
2 753 665,42 zł
Wydatki bieżące
374 024,00 zł
Wspieranie rodziny
374 024,00 zł
Wydatki bieżące
47 110,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
47 110,00 zł
Wydatki bieżące
32 400,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
32 400,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Rodziny zastępcze
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
84,72 zł
Karta Dużej Rodziny
84,72 zł
Wydatki bieżące
31 956,43 zł
Wydatki majątkowe
2 598 138,44 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
2 630 094,87 zł
Wydatki bieżące
995 880,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
995 880,00 zł
Wydatki bieżące
241 000,00 zł
Wydatki majątkowe
556 422,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
797 422,00 zł
Wydatki bieżące
445 000,00 zł
Wydatki majątkowe
279 400,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
724 400,00 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
25 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
25 000,00 zł
Wydatki bieżące
554 800,00 zł
Pozostałe instytucje kultury
554 800,00 zł
Wydatki majątkowe
228 504,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
228 504,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
65 800,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
65 800,00 zł
Wydatki bieżące
122 600,00 zł
Wydatki majątkowe
15 000,00 zł
Obiekty sportowe
137 600,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
100 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Pozostała działalność
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
665 400,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
665 400,00 zł
Wydatki bieżące
219 000,00 zł
Wydatki majątkowe
350 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
569 000,00 zł
Wydatki bieżące
420 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
420 000,00 zł
Wydatki bieżące
57 500,00 zł
Dostarczanie wody
57 500,00 zł
Wydatki bieżące
35 000,00 zł
Działalność usługowa
35 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 800,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
1 800,00 zł
Wydatki bieżące
6 000,00 zł
Informatyka
6 000,00 zł
Wydatki bieżące
470,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
470,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Iwanowice w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
19 859 444,95 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
46.27%
Infrastruktura duża
29.54%
Infrastruktura mała
24.18%
Rekreacja i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
9 189 324,54 zł
5 867 396,41 zł
4 802 724,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKI_scieka-rowerowa.jpg

Drogi rowerowe

Budowa ścieżek i tras rowerowych;
Budowa zintegrowanej sieci tras i ścieżek pieszo-rowerowych.

Całkowity koszt
3 639 181,54 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_drog_kNS2qkj.jpg

Modernizacja dróg

Modernizacja dróg gmin;
Przebudowa dróg powiatowych;
Opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity koszt
3 183 721,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_chodnikow.jpg

Budowa chodników

Budowa, przebudowa chodników.

Całkowity koszt
1 520 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja_sanitarna.jpg

Kanalizacja sanitarna, wodociągi, przydomowe oczyszczalnie

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Budowa kanalizacji sanitarnej;
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Władysław, Grzegorzowice Wielkie i Celiny;
Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika na wodę.


Całkowity koszt
846 422,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Grafiki_336x208_oswietlenie-uliczne.jpg

Oświetlenie

Wykonanie i rozbudowa oświetlenia ulicznego, dróg;
Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych;
Rozbudowa oświetlenia na boisku sportowym.Całkowity koszt
294 400,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswiata.jpg

Oświata

Przebudowa budynku szkoły w Celinach;
Wykonanie monitoringu, zagospodarowanie terenu, budowa placów zabaw;
Modernizacja kotłowni, termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Grzegorzowice Wielkie;
Dotacja celowa na pomoc finansową dla SP.


Całkowity koszt
1 958 557,97 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Grafiki_336x208_energia-odnawialna.jpg

Ochrona środowiska

Instalacja odnawialnych źródeł energii;
Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach.


Całkowity koszt
2 598 138,44 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_le64SDu.jpg

Bezpieczeństwo

Udzielenie wsparcia na zakup samochodu dla Policji;
Wydatki inwestycyjne realizowane w budynkach OSP.


Całkowity koszt
366 300,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pomoc_spo%C5%82eczna.jpg

Pomoc społeczna

Placówka dziennej opieki i aktywizacji osób starszych i Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych.

Całkowity koszt
650 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rewitalizacja_wsi_iwanowice.jpg

Rewitalizacja wsi Iwanowice Włościańskie

Rewitalizacja centrum wsi Iwanowice Włościańskie w gminie Iwanowice w ramach budowy nowoczesnego zaplecza turystyki i rekreacji w miejscowości Iwanowice Włościańskie w gminie Iwanowice - II etap

Całkowity koszt
656 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rewitalizacja_miejscowosci_maszkow.jpg

Rewitalizacja miejscowości Maszków

Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Maszkowie.

Całkowity koszt
1 568 943,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/biskupice.jpg

Rewitalizacja centrum wsi w gminie Iwanowice

Opracowanie projektów dla rewitalizacji centrum wsi: Iwanowice Dworskie, Krasieniec Zakupny, Narama, Sieciechowice, Biskupice.
Całkowity koszt
2 299 277,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_i_wyposazenie_swietlic_wiejskich.jpg

Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich

Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich: Władysław, Biskupice, Celiny, Damice, Narama, Zalesie, Żerkowice, Lesieniec, Poskwitów Stary.


Całkowity koszt
228 504,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_si%C5%82owni_zewnetrznej.jpg

Budowa siłowni zewnętrznej

Budowa siłowni zewnętrznej przy szkole w Widomej.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura duża

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKI_scieka-rowerowa.jpg

Całkowity koszt

3 639 181,54 zł

Drogi rowerowe

Budowa ścieżek i tras rowerowych;
Budowa zintegrowanej sieci tras i ścieżek pieszo-rowerowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_drog_kNS2qkj.jpg

Całkowity koszt

3 183 721,00 zł

Modernizacja dróg

Modernizacja dróg gmin;
Przebudowa dróg powiatowych;
Opracowanie dokumentacji projektowej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_chodnikow.jpg

Całkowity koszt

1 520 000,00 zł

Budowa chodników

Budowa, przebudowa chodników.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja_sanitarna.jpg

Całkowity koszt

846 422,00 zł

Kanalizacja sanitarna, wodociągi, przydomowe oczyszczalnie

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Budowa kanalizacji sanitarnej;
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Władysław, Grzegorzowice Wielkie i Celiny;
Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika na wodę.


Infrastruktura mała

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Grafiki_336x208_oswietlenie-uliczne.jpg

Całkowity koszt

294 400,00 zł

Oświetlenie

Wykonanie i rozbudowa oświetlenia ulicznego, dróg;
Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych;
Rozbudowa oświetlenia na boisku sportowym.https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswiata.jpg

Całkowity koszt

1 958 557,97 zł

Oświata

Przebudowa budynku szkoły w Celinach;
Wykonanie monitoringu, zagospodarowanie terenu, budowa placów zabaw;
Modernizacja kotłowni, termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Grzegorzowice Wielkie;
Dotacja celowa na pomoc finansową dla SP.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Grafiki_336x208_energia-odnawialna.jpg

Całkowity koszt

2 598 138,44 zł

Ochrona środowiska

Instalacja odnawialnych źródeł energii;
Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_le64SDu.jpg

Całkowity koszt

366 300,00 zł

Bezpieczeństwo

Udzielenie wsparcia na zakup samochodu dla Policji;
Wydatki inwestycyjne realizowane w budynkach OSP.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pomoc_spo%C5%82eczna.jpg

Całkowity koszt

650 000,00 zł

Pomoc społeczna

Placówka dziennej opieki i aktywizacji osób starszych i Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych.

Rekreacja i kultura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rewitalizacja_wsi_iwanowice.jpg

Całkowity koszt

656 000,00 zł

Rewitalizacja wsi Iwanowice Włościańskie

Rewitalizacja centrum wsi Iwanowice Włościańskie w gminie Iwanowice w ramach budowy nowoczesnego zaplecza turystyki i rekreacji w miejscowości Iwanowice Włościańskie w gminie Iwanowice - II etap

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rewitalizacja_miejscowosci_maszkow.jpg

Całkowity koszt

1 568 943,00 zł

Rewitalizacja miejscowości Maszków

Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Maszkowie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/biskupice.jpg

Całkowity koszt

2 299 277,00 zł

Rewitalizacja centrum wsi w gminie Iwanowice

Opracowanie projektów dla rewitalizacji centrum wsi: Iwanowice Dworskie, Krasieniec Zakupny, Narama, Sieciechowice, Biskupice.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_i_wyposazenie_swietlic_wiejskich.jpg

Całkowity koszt

228 504,00 zł

Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich

Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich: Władysław, Biskupice, Celiny, Damice, Narama, Zalesie, Żerkowice, Lesieniec, Poskwitów Stary.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_si%C5%82owni_zewnetrznej.jpg

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Budowa siłowni zewnętrznej

Budowa siłowni zewnętrznej przy szkole w Widomej.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Iwanowice zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Biskupice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Celiny.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Damice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Domiarki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Grzegowice_Ma%C5%82e-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Grzegowice_Wielkie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Iwanowice_Dworskie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Iwanowice_W%C5%82oscianskie-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Krasieniec_Stary.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Krasieniec_Zakupny.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Lesieniec-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Maszkow-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Narama.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Poskwitow_Nowy.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Poskwitow_Stary.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Przestansko.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Su%C5%82kowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Widoma.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_W%C5%82adys%C5%82aw.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Zagaje.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Zalesie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Zerkowice.jpg

Całkowity koszt

23 141,00 zł

Biskupice

Prace konserwatorskie przy zabytkowej Kapliczce; Montaż luster Biskupice i wyjazd przez most.

Całkowity koszt

34 851,51 zł

Celiny

Dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Celinach.

Całkowity koszt

19 716,00 zł

Damice

Rozbudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

15 693,14 zł

Domiarki

Zakup działki pod boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Widomej.

Całkowity koszt

15 016,02 zł

Grzegorzowice Małe

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Całkowity koszt

18 282,11 zł

Grzegorzowice Wielkie

Rozbudowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

29 992,22 zł

Iwanowice Dworskie

Nadanie nazw ulic.

Całkowity koszt

30 071,88 zł

Iwanowice Włościańskie

Nadanie nazw ulic.

Całkowity koszt

19 556,68 zł

Krasieniec Stary

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

21 269,38 zł

Krasieniec Zakupny

Remont drogi od kapliczki św. Anny.

Całkowity koszt

14 856,70 zł

Lesieniec

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

30 510,01 zł

Maszków

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku remizy OSP.

Całkowity koszt

39 830,30 zł

Narama

Modernizacja drogi gminnej.

Całkowity koszt

26 009,19 zł

Poskwitów Nowy

Budowa placu zabaw i ćwiczeń przy Szkole Podstawowej w Poskwitowie Nowym.

Całkowity koszt

16 967,71 zł

Poskwitów Stary

Zakup garażu blaszanego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.

Całkowity koszt

15 852,46 zł

Przestańsko

Budowa placu zabaw i ćwiczeń przy Szkole Podstawowej w Poskwitowie.

Całkowity koszt

24 216,82 zł

Sułkowice

Rozbudowa oświetlenia.

Całkowity koszt

21 866,83 zł

Widoma

Zakup działki pod boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Widomej.

Całkowity koszt

13 940,61 zł

Władysław

Budowa ogrodzenia wokół budynku remizy OSP.

Całkowity koszt

10 674,52 zł

Zagaje

Modernizacja ogrodzenia i otoczenia Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Iwanowicach.

Całkowity koszt

20 910,91 zł

Zalesie

Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy OSP Zalesie oraz wewnątrz budynku.

Całkowity koszt

21 627,85 zł

Żerkowice

Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Biskupice.jpg

Całkowity koszt

23 141,00 zł

Biskupice

Prace konserwatorskie przy zabytkowej Kapliczce; Montaż luster Biskupice i wyjazd przez most.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Celiny.jpg

Całkowity koszt

34 851,51 zł

Celiny

Dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Celinach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Damice.jpg

Całkowity koszt

19 716,00 zł

Damice

Rozbudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Domiarki.jpg

Całkowity koszt

15 693,14 zł

Domiarki

Zakup działki pod boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Widomej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Grzegowice_Ma%C5%82e-.jpg

Całkowity koszt

15 016,02 zł

Grzegorzowice Małe

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Grzegowice_Wielkie.jpg

Całkowity koszt

18 282,11 zł

Grzegorzowice Wielkie

Rozbudowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Iwanowice_Dworskie.jpg

Całkowity koszt

29 992,22 zł

Iwanowice Dworskie

Nadanie nazw ulic.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Iwanowice_W%C5%82oscianskie-.jpg

Całkowity koszt

30 071,88 zł

Iwanowice Włościańskie

Nadanie nazw ulic.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Krasieniec_Stary.jpg

Całkowity koszt

19 556,68 zł

Krasieniec Stary

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Krasieniec_Zakupny.jpg

Całkowity koszt

21 269,38 zł

Krasieniec Zakupny

Remont drogi od kapliczki św. Anny.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Lesieniec-.jpg

Całkowity koszt

14 856,70 zł

Lesieniec

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Maszkow-.jpg

Całkowity koszt

30 510,01 zł

Maszków

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku remizy OSP.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Narama.jpg

Całkowity koszt

39 830,30 zł

Narama

Modernizacja drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Poskwitow_Nowy.jpg

Całkowity koszt

26 009,19 zł

Poskwitów Nowy

Budowa placu zabaw i ćwiczeń przy Szkole Podstawowej w Poskwitowie Nowym.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Poskwitow_Stary.jpg

Całkowity koszt

16 967,71 zł

Poskwitów Stary

Zakup garażu blaszanego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Przestansko.jpg

Całkowity koszt

15 852,46 zł

Przestańsko

Budowa placu zabaw i ćwiczeń przy Szkole Podstawowej w Poskwitowie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Su%C5%82kowice.jpg

Całkowity koszt

24 216,82 zł

Sułkowice

Rozbudowa oświetlenia.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Widoma.jpg

Całkowity koszt

21 866,83 zł

Widoma

Zakup działki pod boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Widomej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_W%C5%82adys%C5%82aw.jpg

Całkowity koszt

13 940,61 zł

Władysław

Budowa ogrodzenia wokół budynku remizy OSP.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Zagaje.jpg

Całkowity koszt

10 674,52 zł

Zagaje

Modernizacja ogrodzenia i otoczenia Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Iwanowicach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Zalesie.jpg

Całkowity koszt

20 910,91 zł

Zalesie

Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy OSP Zalesie oraz wewnątrz budynku.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/IWANOWICE_SOLECTWA_Zerkowice.jpg

Całkowity koszt

21 627,85 zł

Żerkowice

Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Iwanowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Iwanowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.