Iwanowice

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Iwanowicach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
9 038
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
51 045 064,57 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
17.22%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
8 791 424 zł
17.22%
Podatki od nieruchomości
1 630 000 zł
3.19%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 866 366,19 zł
7.57%
Dotacje
Dotacje bieżące
13 719 113,68 zł
26.88%
Dotacje
Dotacje majątkowe
8 545 234,70 zł
16.74%
Subwencje
Subwencje
13 396 874 zł
26.25%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
1 096 052 zł
2.15%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
58 225 064,01 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
17 838 630,00 zł
stanowią 31% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
31%
17 838 630,00 zł
Wydatki bieżące
69%
40 386 434,01 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_dPTGa6q.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 742 483,08 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_DyMlj4a.svg
Rodzina
całkowity koszt
13 204 706,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_ShlVCmK.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 739 865,28 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_gSOsZdp.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
3 774 015,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ogrody-botaniczne_HjdPeZl.svg
Turystyka
całkowity koszt
3 360 995,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_OWnBDzT.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
2 632 769,36 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_CXyqXqs.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 364 425,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_iVqh4ra.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
818 200,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_qvdcHq1.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
700 640,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_nkAetwy.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
680 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_3kr6Lf9.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
425 557,34 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_J690poM.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
264 807,95 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_qvdcHq1.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 516 600,00 zł

Źródło: Uchwała Nr XVI/165/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 18 grudnia 2019 r.- Uchwała Budżetowa na 2020 rok - wraz z późniejszymi zmianami.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_dPTGa6q.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 742 483,08 zł
Wydatki bieżące
15 115 933,08 zł
Wydatki majątkowe
1 626 550,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_DyMlj4a.svg
Rodzina
całkowity koszt
13 204 706,00 zł
Wydatki bieżące
13 204 706,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_ShlVCmK.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 739 865,28 zł
Wydatki bieżące
2 016 925,54 zł
Wydatki majątkowe
14 010 134,74 zł
Turystyka
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_gSOsZdp.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
3 774 015,00 zł
Wydatki bieżące
3 537 195,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ogrody-botaniczne_HjdPeZl.svg
Turystyka
całkowity koszt
3 360 995,00 zł
Wydatki bieżące
648 800,00 zł
Wydatki majątkowe
3 322 195,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_OWnBDzT.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
2 632 769,36 zł
Wydatki bieżące
1 869 681,44 zł
Wydatki majątkowe
763 087,92 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_CXyqXqs.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 364 425,00 zł
Wydatki bieżące
1 364 425,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_iVqh4ra.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
818 200,00 zł
Wydatki bieżące
371 200,00 zł
Wydatki majątkowe
447 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_qvdcHq1.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
700 640,00 zł
Wydatki bieżące
700 640,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_nkAetwy.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
680 000,00 zł
Wydatki bieżące
645 000,00 zł
Wydatki majątkowe
35 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_3kr6Lf9.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
425 557,34 zł
Wydatki bieżące
257 700,00 zł
Wydatki majątkowe
167 857,34 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_J690poM.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
264 807,95 zł
Wydatki bieżące
264 807,95 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_qvdcHq1.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 516 600,00 zł
Wydatki majątkowe
798 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 108 201,00 zł
Wydatki majątkowe
1 598 000,00 zł
Szkoły podstawowe
11 706 201,00 zł
Wydatki bieżące
3 728 156,00 zł
Wydatek w części pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego
3 728 156,00 zł
Wydatki bieżące
630 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
630 000,00 zł
Wydatki bieżące
346 100,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
346 100,00 zł
Wydatki bieżące
20 960,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
20 960,00 zł
Wydatki bieżące
376,00 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
376,00 zł
Wydatki bieżące
282 140,08 zł
Wydatki majątkowe
28 550,00 zł
Pozostała działalność
310 690,08 zł
Wydatki bieżące
10 006 735,00 zł
Wydatek w znacznej części pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
10 006 735,00 zł
Wydatki bieżące
2 641 172,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
2 641 172,00 zł
Wydatki bieżące
441 428,00 zł
Wydatek w znacznej części pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Wspieranie rodziny
441 428,00 zł
Wydatki bieżące
45 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
45 000,00 zł
Wydatki bieżące
40 371,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
40 371,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Rodziny zastępcze
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
30 750,00 zł
Wydatki majątkowe
7 567 797,00 zł
Wydatek w znacznej części pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
7 598 547,00 zł
Wydatki bieżące
1 423 055,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
1 423 055,00 zł
Wydatki bieżące
21 120,54 zł
Wydatki majątkowe
3 085 525,34 zł
Wydatek w znacznej części pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
3 106 645,88 zł
Wydatki bieżące
463 000,00 zł
Wydatki majątkowe
69 617,40 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
532 617,40 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
39 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
39 000,00 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
25 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 862 765,00 zł
Urzędy gmin
2 862 765,00 zł
Wydatki bieżące
266 265,00 zł
Wydatek w części pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Urzędy wojewódzkie
266 265,00 zł
Wydatki bieżące
181 470,00 zł
Rady gmin
181 470,00 zł
Wydatki bieżące
165 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
165 000,00 zł
Wydatki bieżące
61 695,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
61 695,00 zł
Wydatki bieżące
236 820,00 zł
Pozostała działalność
236 820,00 zł
Wydatki majątkowe
3 287 195,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
3 287 195,00 zł
Wydatki bieżące
36 000,00 zł
Zakup usług pozostałych
36 000,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Zakup energii
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 500,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia
15 500,00 zł
Wydatki bieżące
2 300,00 zł
Dotacje celowe
2 300,00 zł
Wydatki bieżące
1 144 358,77 zł
Wydatki majątkowe
45 000,00 zł
Drogi publiczne gminne
1 189 358,77 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Wydatki majątkowe
500 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
540 000,00 zł
Wydatki bieżące
444 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
444 000,00 zł
Wydatki bieżące
211 322,67 zł
Wydatki majątkowe
105 207,92 zł
Drogi wewnętrzne
316 530,59 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Wydatki majątkowe
62 880,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
92 880,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Drogi publiczne krajowe
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
597 900,00 zł
Wydatek w części pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Ośrodki pomocy społecznej
597 900,00 zł
Wydatki bieżące
210 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
210 000,00 zł
Wydatki bieżące
158 959,00 zł
Wydatek w znacznej części pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Zasiłki stałe
158 959,00 zł
Wydatki bieżące
112 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
112 000,00 zł
Wydatki bieżące
94 878,00 zł
Wydatek w części pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
94 878,00 zł
Wydatki bieżące
35 010,00 zł
Wydatek w znacznej części pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Pomoc w zakresie dożywiania
35 010,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
17 678,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
17 678,00 zł
Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
118 000,00 zł
Wydatki bieżące
348 700,00 zł
Wydatki majątkowe
432 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
780 700,00 zł
Wydatki majątkowe
15 000,00 zł
Komendy powiatowe Policji
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
12 500,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
12 500,00 zł
Wydatki bieżące
9 500,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
9 500,00 zł
Wydatki bieżące
500,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Obrona cywilna
500,00 zł
Wydatki bieżące
699 040,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
699 040,00 zł
Wydatki bieżące
1 600,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
1 600,00 zł
Wydatki bieżące
550 000,00 zł
Pozostała instytucje kultury
550 000,00 zł
Wydatki majątkowe
35 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
35 000,00 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
25 000,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
147 700,00 zł
Obiekty sportowe
147 700,00 zł
Wydatki bieżące
110 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
110 000,00 zł
Wydatki majątkowe
167 857,34 zł
Pozostała działalność
167 857,34 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
111 000,00 zł
Wydatki majątkowe
798 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
909 000,00 zł
Wydatki bieżące
485 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
485 000,00 zł
Wydatki bieżące
67 500,00 zł
Dostarczanie wody
67 500,00 zł
Wydatki bieżące
25 500,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
25 500,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Działalność usługowa
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 500,00 zł
Informatyka
7 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 700,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
1 700,00 zł
Wydatki bieżące
400,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
400,00 zł
Wydatki majątkowe
17 838 630,00 zł
58 225 064,01 zł
Wydatki majątkowe
9 000,00 zł
0,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Iwanowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Iwanowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.