Budżet gminy
Kępno

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Kępno

Budżet 2021

Dochody 162 558 188,69 zł

35,6% Dotacje
21,0% PIT
16,0% Podatki od nieruchomości
13,6% Subwencje
8,2% Inne podatki i opłaty lokalne
5,1% Pozostałe dochody
0,5% CIT

Wydatki 171 643 755,29 zł

Oświata i wychowanie 23,25%
Transport i łączność 15,77%
Administracja publiczna 13,78%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12,66%
Gospodarka mieszkaniowa 8,99%
Pomoc społeczna 8,22%
Kultura fizyczna 4,73%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,39%
Rodzina 3,05%
Obsługa długu publicznego 1,65%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,24%
Ochrona zdrowia 1,23%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,67%
Różne rozliczenia 0,66%
Rolnictwo i łowiectwo 0,32%
Pozostałe wydatki 0,31%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,09%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Kępno

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Kępno

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

24 546
2018
24 482
2019
24 375
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

3
2018
3
2019
3
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

9
2017
10
2018
10
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.