Budżet gminy
Kępno

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Kępno

Budżet 2022

Dochody 153 950 433,77 zł

23,74% Dotacje
21,63% PIT
16,37% Podatki od nieruchomości
14,67% Subwencje
11,73% Inne podatki i opłaty lokalne
11,08% Pozostałe dochody
0,77% CIT

Wydatki 167 878 706,75 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28,89%
Oświata i wychowanie 26,52%
Rodzina 11,49%
Transport i łączność 9,21%
Administracja publiczna 8,7%
Pomoc społeczna 5,36%
Kultura fizyczna 2,54%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,84%
Gospodarka mieszkaniowa 1,75%
Ochrona zdrowia 1,42%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,61%
Obsługa długu publicznego 0,58%
Pozostałe wydatki 0,56%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,53%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Kępno

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Kępno

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

24 482
2019
24 375
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

3
2019
3
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

10
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.