Budżet gminy
Kępno

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Kępno

Budżet 2023

Dochody 188 636 049,69 zł

16,64% PIT
16,49% Subwencje
16,3% Dotacje
15,45% Środki na dofinansowanie zadań
15,0% Podatki od nieruchomości
10,55% Inne podatki i opłaty lokalne
8,72% Pozostałe dochody
0,85% CIT

Wydatki 210 927 573,61 zł

Oświata i wychowanie 28,43%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23,56%
Transport i łączność 10,93%
Administracja publiczna 8,41%
Pomoc społeczna 5,91%
Rodzina 5,69%
Gospodarka mieszkaniowa 4,72%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wode 3,46%
Kultura fizyczna 3,05%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,86%
Obsługa długu publicznego 1,29%
Ochrona zdrowia 0,89%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,71%
Rolnictwo i łowiectwo 0,47%
Pozostałe wydatki 0,37%
Różne rozliczenia 0,27%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Kępno

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Kępno

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

24 375
2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

3
2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.