Kocmyrzów-
-Luborzyca

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
i razem ze mną mieszka oficjalnie
16 552
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
119 134 920,58 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
17.32%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
20 640 391 zł
17.32%
CIT
12 000 zł
0.01%
Podatki od nieruchomości
2 890 000 zł
2.43%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 099 750 zł
7.64%
Dotacje
33 256 607,38 zł
27.92%
Dotacja celowa - Odnawialne Źródła Energii
32 749 273,20 zł
27.49%
Subwencje
16 226 529 zł
13.62%
Pozostałe dochody
4 260 370 zł
3.58%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
129 163 380,58 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
57 414 037,90 zł
stanowią 44% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
44%
57 414 037,90 zł
Wydatki bieżące
56%
71 749 342,68 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rO0fKMD.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
44 929 735,87 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_pAWXpQ3.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
34 143 233,92 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_tQR1Wb8.svg
Rodzina
całkowity koszt
22 383 205,68 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_HxbUJUP.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
9 606 769,62 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FW0nDtN.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 676 042,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Au69gjl.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 420 312,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_CbZ5zwF.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 953 343,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_oGkdGBl.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 034 866,59 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_GZdwHP8.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 475 320,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_sWfqTEC.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
744 946,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_JKNtsRH.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
340 020,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_GVKMOVk.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
191 200,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_XFdnlVp.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
36 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 228 385,90 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rO0fKMD.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
44 929 735,87 zł
Wydatki bieżące
6 407 676,18 zł
Wydatki majątkowe
38 522 059,69 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_pAWXpQ3.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
34 143 233,92 zł
Wydatki bieżące
24 327 977,92 zł
Wydatki majątkowe
9 815 256,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_tQR1Wb8.svg
Rodzina
całkowity koszt
22 383 205,68 zł
Wydatki bieżące
22 383 205,68 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_HxbUJUP.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
9 606 769,62 zł
Wydatki bieżące
2 404 500,00 zł
Wydatki majątkowe
7 202 269,62 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FW0nDtN.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 676 042,00 zł
Wydatki bieżące
2 676 042,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Au69gjl.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 420 312,00 zł
Wydatki bieżące
1 420 312,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_CbZ5zwF.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 953 343,00 zł
Wydatki bieżące
7 535 123,00 zł
Wydatki majątkowe
418 220,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_oGkdGBl.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 034 866,59 zł
Wydatki bieżące
988 200,00 zł
Wydatki majątkowe
1 046 666,59 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_GZdwHP8.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 475 320,00 zł
Wydatki bieżące
1 475 320,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_sWfqTEC.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
744 946,00 zł
Wydatki bieżące
527 400,00 zł
Wydatki majątkowe
217 546,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_JKNtsRH.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
340 020,00 zł
Wydatki bieżące
308 000,00 zł
Wydatki majątkowe
32 020,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_GVKMOVk.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
191 200,00 zł
Wydatki bieżące
31 200,00 zł
Wydatki majątkowe
160 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_XFdnlVp.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
36 000,00 zł
Wydatki bieżące
36 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 228 385,90 zł
Wydatki bieżące
1 228 385,90 zł
Wydatki bieżące
300 697,38 zł
Wydatki majątkowe
35 643 066,83 zł

Wydatki na inwestycje w programie: "Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego". Program realizowany w partnerstwie z 41 gminami oraz wydatki w gminie Kocmyrzów-Luborzyca na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz wymiana pieców na terenie gminy

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
35 943 764,21 zł
Wydatki bieżące
4 849 526,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
4 849 526,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Wydatki majątkowe
2 250 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
2 330 000,00 zł
Wydatki bieżące
657 800,80 zł
Wydatki majątkowe
168 992,86 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
826 793,66 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Wydatki majątkowe
400 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
550 000,00 zł
Wydatki bieżące
222 652,00 zł
Wydatki majątkowe
60 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
282 652,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Opieka nad zwierzętami
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł
Wydatek związany z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w całości pokrywany z wpływów z tytułu opłat za korzystanie z ochrony środowiska i gospodarki wodnej nq 2020 rok
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
25 000,00 zł
Wydatki majątkowe
160 000,00 zł
Pozostała działalność
160 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 458 721,60 zł
Wydatki majątkowe
9 678 471,00 zł
Szkoły podstawowe
24 137 192,60 zł
Wydatki bieżące
6 391 266,32 zł
Wydatki majątkowe
136 785,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
6 528 051,32 zł
Wydatki bieżące
885 200,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
885 200,00 zł
Wydatki bieżące
1 620 290,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
1 620 290,00 zł
Wydatki bieżące
810 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
810 000,00 zł
Wydatki bieżące
12 000,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
12 000,00 zł
Wydatki majątkowe
160 000,00 zł
Pozostała działalność
160 000,00 zł
Wydatki bieżące
17 087 006,00 zł
Wydatek w większości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
17 087 006,00 zł
Wydatki bieżące
4 465 341,68 zł
Wydatek częściowo pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 465 341,68 zł
Wydatki bieżące
774 040,00 zł
Wydatek częściowo pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Wspieranie rodziny
774 040,00 zł
Wydatki bieżące
35 000,00 zł
Rodziny zastępcze
35 000,00 zł
Wydatki bieżące
21 818,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
21 818,00 zł
Wydatki bieżące
1 435 000,00 zł
Wydatki majątkowe
3 003 253,98 zł
Lokalny transport zbiorowy
4 438 253,98 zł
Wydatki bieżące
906 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 658 015,64 zł
Drogi publiczne gminne
2 564 015,64 zł
Wydatki bieżące
9 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 991 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
2 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
52 000,00 zł
Wydatki majątkowe
400 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
452 000,00 zł
Wydatki majątkowe
160 000,00 zł
Pozostała działalność
160 000,00 zł
Wydatki bieżące
881 709,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
881 709,00 zł
Wydatki bieżące
750 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
750 000,00 zł
Wydatki bieżące
264 000,00 zł
Zasiłki stałe
264 000,00 zł
Wydatki bieżące
251 000,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
251 000,00 zł
Wydatki bieżące
156 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
156 000,00 zł
Wydatki bieżące
120 000,00 zł
Ośrodki wsparcia
120 000,00 zł
Wydatki bieżące
94 669,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
94 669,00 zł
Wydatki bieżące
86 164,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
86 164,00 zł
Wydatki bieżące
34 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
34 000,00 zł
Wydatki bieżące
21 818,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
21 818,00 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł
Izby wytrzeźwień
8 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 023 832,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 023 832,00 zł
Wydatki bieżące
293 980,00 zł
Biblioteki
293 980,00 zł
Wydatki majątkowe
160 000,00 zł
Pozostała działalność
160 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 059 575,00 zł
Wydatki majątkowe
418 220,00 zł
Urzędy gmin
6 477 795,00 zł
Wydatki bieżące
748 200,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
748 200,00 zł
Wydatki bieżące
362 600,00 zł
Rady gmin
362 600,00 zł
Wydatki bieżące
136 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
136 000,00 zł
Wydatki bieżące
91 248,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
91 248,00 zł
Wydatki majątkowe
160 000,00 zł
Pozostała działalność
160 000,00 zł
Wydatki bieżące
986 500,00 zł
Wydatki majątkowe
967 959,06 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 954 459,06 zł
Wydatki majątkowe
160 000,00 zł
Pozostała działalność
160 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 475 320,00 zł
Dostarczanie wody
1 475 320,00 zł
Wydatki bieżące
506 600,00 zł
Wydatki majątkowe
217 546,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
724 146,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 800,00 zł
Obrona cywilna
5 800,00 zł
Wydatki bieżące
308 000,00 zł
Wydatki majątkowe
32 020,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
340 020,00 zł
Wydatki bieżące
31 200,00 zł
Izby rolnicze
31 200,00 zł
Wydatki majątkowe
160 000,00 zł
Pozostała działalność
160 000,00 zł
Wydatki bieżące
18 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjanym
18 000,00 zł
Wydatki bieżące
18 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
18 000,00 zł
Wydatki bieżące
520 000,00 zł
Różne rozliczenia
520 000,00 zł
Wydatki bieżące
275 283,94 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z środków europejskich
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
275 283,94 zł
Wydatki bieżące
237 801,96 zł
Obsługa długu publicznego
237 801,96 zł
Wydatki bieżące
190 000,00 zł
Działalność usługowa
190 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 900,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
2 900,00 zł
Wydatki bieżące
2 400,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
2 400,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Kocmyrzów-Luborzyca w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
57 414 037,90 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
56.21%
Infrastruktura
43.79%
Sport i rekreacja
Wydatki na inwestycje w dziale
13 066 679,26 zł
10 647 928,40 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_1.jpg

Inwestycje drogowe

Budowa dróg rolniczych.

Rozwój transportu publicznego. 
Przygotowanie dokumentacji technicznej, budowa i remonty dróg gminnych. 

Całkowity koszt
2 138 015,64 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/nowe_parking_JQO6fXc.jpg

Budowa parkingów P&R

Budowa parkingu P&R w miejscowości Zastów.

Budowa parkingu P&R w miejscowości Goszcza.

Całkowity koszt
2 385 681,71 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_chodniki.jpg

Inwestycje w ciągi dla pieszych

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 776.

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodników przy drogach powiatowych.


Całkowity koszt
2 391 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej.jpg

Sieci kanalizacyjne

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Przejęcia odcinków sieci kanalizacji sanitarnej od prywatnych właścicieli.

Całkowity koszt
400 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_Solary-fotowoltaika.jpg

Odnawialne źródła energii

Realizacja Partnerskiego programu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii.


Całkowity koszt
5 092 989,05 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wymiana-piecow.jpg

Efektywność energetyczna

Realizacja Programu poprawy efektywności energetycznej - wymiana pieców - ZIT.

Całkowity koszt
490 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne.jpg

Oświetlenie uliczne

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.      

Całkowity koszt
168 992,86 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/__OSPLuszczyce.jpg

Straż Pożarna

Modernizacja remizy OSP Karniów.

Monitoring OSP i LKS „Kosynierzy” w m. Łuczyce.

Całkowity koszt
184 815,68 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_dzia%C5%82ania_spo%C5%82eczne_0SqRGp6.jpg

Inne wydatki inwestycyjne

Wydatki związane z inwestycją w budynku administracyjnym urzędu gminy.

Wdrożenie programu E-standardy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby budynku administracyjnego urzędu gminy.

Całkowity koszt
418 220,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/%C5%82uczyce.jpg

Sale gimnastyczne

Budowa sal gimnastycznych przy szkołach w Karniowie, Goszycach i Łuczycach.

Całkowity koszt
9 692 491,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/nowe_place_zabaw.jpg

Budowa placów zabaw

Budowa nowych placów zabaw oraz zakup i montaż urządzeń dla placów zabaw i siłowni zewnętrznych

Całkowity koszt
147 135,12 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_park-szlak-zwierzeta.jpg

Utrzymanie zieleni

Zagospodarowanie zielenią terenu pętli autobusowej oraz terenu obok krzyża umieszczonego na głazie w m. Wysiołek Luborzycki.


Całkowity koszt
49 026,20 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/__sweitlicaDojazdowo.jpg

Świetlice wiejskie

Modernizacja budynku wiejskiego w Zastowie

Budowa budynku wiejskiego w Dojazdowie

Całkowity koszt
759 276,08 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_1.jpg

Całkowity koszt

2 138 015,64 zł

Inwestycje drogowe

Budowa dróg rolniczych.

Rozwój transportu publicznego. 
Przygotowanie dokumentacji technicznej, budowa i remonty dróg gminnych. 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/nowe_parking_JQO6fXc.jpg

Całkowity koszt

2 385 681,71 zł

Budowa parkingów P&R

Budowa parkingu P&R w miejscowości Zastów.

Budowa parkingu P&R w miejscowości Goszcza.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_chodniki.jpg

Całkowity koszt

2 391 000,00 zł

Inwestycje w ciągi dla pieszych

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 776.

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodników przy drogach powiatowych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej.jpg

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Sieci kanalizacyjne

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Przejęcia odcinków sieci kanalizacji sanitarnej od prywatnych właścicieli.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_Solary-fotowoltaika.jpg

Całkowity koszt

5 092 989,05 zł

Odnawialne źródła energii

Realizacja Partnerskiego programu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wymiana-piecow.jpg

Całkowity koszt

490 000,00 zł

Efektywność energetyczna

Realizacja Programu poprawy efektywności energetycznej - wymiana pieców - ZIT.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne.jpg

Całkowity koszt

168 992,86 zł

Oświetlenie uliczne

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.      

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/__OSPLuszczyce.jpg

Całkowity koszt

184 815,68 zł

Straż Pożarna

Modernizacja remizy OSP Karniów.

Monitoring OSP i LKS „Kosynierzy” w m. Łuczyce.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_dzia%C5%82ania_spo%C5%82eczne_0SqRGp6.jpg

Całkowity koszt

418 220,00 zł

Inne wydatki inwestycyjne

Wydatki związane z inwestycją w budynku administracyjnym urzędu gminy.

Wdrożenie programu E-standardy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby budynku administracyjnego urzędu gminy.

Sport i rekreacja

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/%C5%82uczyce.jpg

Całkowity koszt

9 692 491,00 zł

Sale gimnastyczne

Budowa sal gimnastycznych przy szkołach w Karniowie, Goszycach i Łuczycach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/nowe_place_zabaw.jpg

Całkowity koszt

147 135,12 zł

Budowa placów zabaw

Budowa nowych placów zabaw oraz zakup i montaż urządzeń dla placów zabaw i siłowni zewnętrznych

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_park-szlak-zwierzeta.jpg

Całkowity koszt

49 026,20 zł

Utrzymanie zieleni

Zagospodarowanie zielenią terenu pętli autobusowej oraz terenu obok krzyża umieszczonego na głazie w m. Wysiołek Luborzycki.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/__sweitlicaDojazdowo.jpg

Całkowity koszt

759 276,08 zł

Świetlice wiejskie

Modernizacja budynku wiejskiego w Zastowie

Budowa budynku wiejskiego w Dojazdowie

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Kocmyrzów-Luborzyca zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Baranowka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Czulice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Dojazdow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Gleboka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Goszcza.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Goszyce.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Karniow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Kocmyrzow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Krzysztoforzyce.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Luborzyca.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Lososkowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__%C5%81uczyce.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Maciejowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Marszowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Pietrzejowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Prusy.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Rawalowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Sadowie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Skrzeszowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Sulechow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Wiktorowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Wilkow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Wola_Luborzycka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Wysiolek_Luborzycki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Zastow.jpg

Całkowity koszt

38 840,20 zł

Baranówka

Zakup i montaż tyrolki na boisku;
Doposażenie istniejącego miejsca rekreacji.


Całkowity koszt

26 838,58 zł

Czulice

Zagospodarowanie ronda przy kościele;
Zagospodarowanie terenu przy starej szkole w Czulicach.


Całkowity koszt

38 840,20 zł

Dojazdów

Budowa placu zabaw (zakup urządzeń).

Całkowity koszt

22 200,00 zł

Głęboka

Przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci i młodzieży.

Całkowity koszt

31 700,00 zł

Goszcza

Wykonanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, strefy relaksu w centrum wsi do spędzania wolnego czasu;
Zakup dwóch kompletów umundurowania bojowego dla OSP Goszcza;
Organizacja dożynek wiejskich w 2020r.


Całkowity koszt

30 379,00 zł

Goszyce

Budowa chodnika za budynkiem Remizy OSP;
Wykonanie bezpiecznego przejścia z boiska sportowego do opisanego wyżej chodnika;
Położenie kostki brukowej na istniejącej ścieżce i pod dwiema ławkami na placu zabaw.


Całkowity koszt

30 178,84 zł

Karniów

Remont zabytkowego, bojowego wozu strażackiego do zaprzęgu konnego;
Modernizacja i rozbudowa ogrodzeń wokół remizy OSP Karniów.


Całkowity koszt

38 840,20 zł

Kocmyrzów

Zagospodarowanie ogrodu przy budynku wiejskim (budowa altany, zakup stołów i ławek do altany, zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej).

Całkowity koszt

36 537,00 zł

Krzysztoforzyce

Stworzenie terenu rekreacyjno-sportowego:
1. Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej do zgłoszenia wraz z wcześniejszym opracowaniem mapy do celów projektowych;
2. Wykonanie pumptruck.


Całkowity koszt

38 742,82 zł

Luborzyca

Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy SP Kocmyrzów I w Luborzycy poprzez zbudowanie drewnianej altany ze stołem i ławkami, doposażenie placu zabaw w piramidę oraz ławki i kosze.

Całkowity koszt

14 500,00 zł

Łososkowice

Montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego drogi gminnej od pętli autobusowej linii 202 w kierunku Zalipia.

Całkowity koszt

38 138,61 zł

Łuczyce

Trasa rekreacyjna;
Monitoring OSP i LKS "Kosynierzy";
Utwardzenie terenu pod dwoma urządzeniami siłowni zewnętrznej.


Całkowity koszt

28 935,70 zł

Maciejowice

Budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej;
Zakup i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej;
Utwardzenie terenu pod dwoma urządzeniami siłowni zewnętrznej.


Całkowity koszt

20 546,47 zł

Marszowice

Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji dla mieszkańców;
Zakup wykaszarki.


Całkowity koszt

22 650,00 zł

Pietrzejowice

Zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa;
Organizacja imprezy promocyjno-integracyjnej mieszkańców "Truskawka Łączy";
Zakup luster drogowych i lampy solarnej przy drodze gminnej.


Całkowity koszt

38 015,64 zł

Prusy

Remont części chodnika w Prusach przy ul. Niepodległości od skrzyżowania z ul. Miętową w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową na Zastów.

Całkowity koszt

21 012,55 zł

Rawałowice

Budowa placu zabaw (zakup urządzeń).

Całkowity koszt

17 500,00 zł

Sadowie

Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej na budowę nowego odcinka linii oświetlenia drogowego przy drodze gminnej - ul. Widokowa; 
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej związanej z montażem oświetlenia drogowego do istniejących słupów wzdłuż drogi gminnej - ul. Widokowa;

Montaż 2 lamp solarnych przy drodze - ul. Jesionowa.

Całkowity koszt

27 500,00 zł

Skrzeszowice

Zakup materiałów i wyposażenia;
Piknik integracyjny dla mieszkańców;
Remont instrumentów orkiestry dętej Skrzeszowianka;
Wyposażenie remizy OSP;
Poprawa estetyki centrum sołectwa przy remizie OSP;
Zakup na plac zabaw altanki ze stolikiem;
Zakup lamp solarnych przy drodze gminnej w Moczyłkach;
Zakup bramki treningowej na boisko.


Całkowity koszt

27 421,18 zł

Sulechów

Zorganizowanie ogródka "jordanowskiego" dla dzieci;
Zakup kosy spalinowej.


Całkowity koszt

18 992,86 zł

Wiktorowice

Zakup nieruchomości.

Całkowity koszt

28 858,27 zł

Wilków

Oświetlenie odcinka drogi;
Instalacja monitoringu placu zabaw terenu stawu oraz kamery do obserwacji nielegalnych wysypisk śmieci.


Całkowity koszt

19 573,00 zł

Wola Luborzycka

Instalacja 2 lamp solarnych;
Odnowa i remont 2 krzyży przydrożnych;
Wykonanie barierki na przystanku MPK z rur.

Całkowity koszt

31 692,70 zł

Wysiołek Luborzycki

Zagospodarowanie zielenią terenu pętli autobusowej oraz terenu obok krzyża umieszczonego na głazie;
monitoring pętli autobusowej;
Montaż ławek w parku lipowym i poprawa istniejących urządzeń.

Całkowity koszt

32 000,00 zł

Zastów

Oświetlenie drogi gminnej;
Nagłośnienie świetlicy wiejskiej;
Zakup naczyń kuchennych - doposażenie świetlicy wiejskiej;
Zakup urządzeń monitorujących budynek świetlicy, boiska sportowego oraz otoczenia.


Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Baranowka.jpg

Całkowity koszt

38 840,20 zł

Baranówka

Zakup i montaż tyrolki na boisku;
Doposażenie istniejącego miejsca rekreacji.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Czulice.jpg

Całkowity koszt

26 838,58 zł

Czulice

Zagospodarowanie ronda przy kościele;
Zagospodarowanie terenu przy starej szkole w Czulicach.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Dojazdow.jpg

Całkowity koszt

38 840,20 zł

Dojazdów

Budowa placu zabaw (zakup urządzeń).

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Gleboka.jpg

Całkowity koszt

22 200,00 zł

Głęboka

Przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci i młodzieży.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Goszcza.jpg

Całkowity koszt

31 700,00 zł

Goszcza

Wykonanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, strefy relaksu w centrum wsi do spędzania wolnego czasu;
Zakup dwóch kompletów umundurowania bojowego dla OSP Goszcza;
Organizacja dożynek wiejskich w 2020r.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Goszyce.jpg

Całkowity koszt

30 379,00 zł

Goszyce

Budowa chodnika za budynkiem Remizy OSP;
Wykonanie bezpiecznego przejścia z boiska sportowego do opisanego wyżej chodnika;
Położenie kostki brukowej na istniejącej ścieżce i pod dwiema ławkami na placu zabaw.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Karniow.jpg

Całkowity koszt

30 178,84 zł

Karniów

Remont zabytkowego, bojowego wozu strażackiego do zaprzęgu konnego;
Modernizacja i rozbudowa ogrodzeń wokół remizy OSP Karniów.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Kocmyrzow.jpg

Całkowity koszt

38 840,20 zł

Kocmyrzów

Zagospodarowanie ogrodu przy budynku wiejskim (budowa altany, zakup stołów i ławek do altany, zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej).

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Krzysztoforzyce.jpg

Całkowity koszt

36 537,00 zł

Krzysztoforzyce

Stworzenie terenu rekreacyjno-sportowego:
1. Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej do zgłoszenia wraz z wcześniejszym opracowaniem mapy do celów projektowych;
2. Wykonanie pumptruck.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Luborzyca.jpg

Całkowity koszt

38 742,82 zł

Luborzyca

Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy SP Kocmyrzów I w Luborzycy poprzez zbudowanie drewnianej altany ze stołem i ławkami, doposażenie placu zabaw w piramidę oraz ławki i kosze.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Lososkowice.jpg

Całkowity koszt

14 500,00 zł

Łososkowice

Montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego drogi gminnej od pętli autobusowej linii 202 w kierunku Zalipia.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__%C5%81uczyce.jpg

Całkowity koszt

38 138,61 zł

Łuczyce

Trasa rekreacyjna;
Monitoring OSP i LKS "Kosynierzy";
Utwardzenie terenu pod dwoma urządzeniami siłowni zewnętrznej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Maciejowice.jpg

Całkowity koszt

28 935,70 zł

Maciejowice

Budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej;
Zakup i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej;
Utwardzenie terenu pod dwoma urządzeniami siłowni zewnętrznej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Marszowice.jpg

Całkowity koszt

20 546,47 zł

Marszowice

Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji dla mieszkańców;
Zakup wykaszarki.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Pietrzejowice.jpg

Całkowity koszt

22 650,00 zł

Pietrzejowice

Zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa;
Organizacja imprezy promocyjno-integracyjnej mieszkańców "Truskawka Łączy";
Zakup luster drogowych i lampy solarnej przy drodze gminnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Prusy.jpg

Całkowity koszt

38 015,64 zł

Prusy

Remont części chodnika w Prusach przy ul. Niepodległości od skrzyżowania z ul. Miętową w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową na Zastów.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Rawalowice.jpg

Całkowity koszt

21 012,55 zł

Rawałowice

Budowa placu zabaw (zakup urządzeń).

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Sadowie.jpg

Całkowity koszt

17 500,00 zł

Sadowie

Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej na budowę nowego odcinka linii oświetlenia drogowego przy drodze gminnej - ul. Widokowa; 
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej związanej z montażem oświetlenia drogowego do istniejących słupów wzdłuż drogi gminnej - ul. Widokowa;

Montaż 2 lamp solarnych przy drodze - ul. Jesionowa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Skrzeszowice.jpg

Całkowity koszt

27 500,00 zł

Skrzeszowice

Zakup materiałów i wyposażenia;
Piknik integracyjny dla mieszkańców;
Remont instrumentów orkiestry dętej Skrzeszowianka;
Wyposażenie remizy OSP;
Poprawa estetyki centrum sołectwa przy remizie OSP;
Zakup na plac zabaw altanki ze stolikiem;
Zakup lamp solarnych przy drodze gminnej w Moczyłkach;
Zakup bramki treningowej na boisko.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Sulechow.jpg

Całkowity koszt

27 421,18 zł

Sulechów

Zorganizowanie ogródka "jordanowskiego" dla dzieci;
Zakup kosy spalinowej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Wiktorowice.jpg

Całkowity koszt

18 992,86 zł

Wiktorowice

Zakup nieruchomości.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Wilkow.jpg

Całkowity koszt

28 858,27 zł

Wilków

Oświetlenie odcinka drogi;
Instalacja monitoringu placu zabaw terenu stawu oraz kamery do obserwacji nielegalnych wysypisk śmieci.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Wola_Luborzycka.jpg

Całkowity koszt

19 573,00 zł

Wola Luborzycka

Instalacja 2 lamp solarnych;
Odnowa i remont 2 krzyży przydrożnych;
Wykonanie barierki na przystanku MPK z rur.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Wysiolek_Luborzycki.jpg

Całkowity koszt

31 692,70 zł

Wysiołek Luborzycki

Zagospodarowanie zielenią terenu pętli autobusowej oraz terenu obok krzyża umieszczonego na głazie;
monitoring pętli autobusowej;
Montaż ławek w parku lipowym i poprawa istniejących urządzeń.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/__Zastow.jpg

Całkowity koszt

32 000,00 zł

Zastów

Oświetlenie drogi gminnej;
Nagłośnienie świetlicy wiejskiej;
Zakup naczyń kuchennych - doposażenie świetlicy wiejskiej;
Zakup urządzeń monitorujących budynek świetlicy, boiska sportowego oraz otoczenia.


06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca rozlicza tylko 75% mieszkańców.

Teraz
75%
20 640 391,00 zł
Prognoza
100%
27 303 377,36 zł
Zobacz, jak brakujące +25%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 2 km
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
+3 km
Wygodne spacery
+3 km
nowych chodników
teren gminy
Ochrona środowiska
teren gminy
budowa instalacji odnawialnych źródeł energii
teren gminy
Oświetlenie uliczne
teren gminy
rozbudowa oświetlenia drogowego
+ 1
Edukacja
+ 1
placówka przedszkolna
teren gminy
Wodociągi i kanalizacja
teren gminy
rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kocmyrzów-Luborzyca (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.