Kocmyrzów-
-Luborzyca

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
16 552
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
114 563 833,16 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
21.11%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
24 189 783 zł
21.11%
CIT
93 320,66 zł
0.08%
Dotacje
46 348 601,20 zł
40.46%
Subwencje
16 429 829 zł
14.34%
Inne podatki i opłaty lokalne
10 744 775,22 zł
9.38%
Podatki od nieruchomości
3 437 559,65 zł
3.0%
Pozostałe dochody
13 319 964,43 zł
11.63%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
106 861 135,23 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
26 415 893,55 zł
stanowiły 25% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
25%
26 415 893,55 zł
Wydatki bieżące
75%
80 445 241,68 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
26 805 521,99 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
9 021 183,53 zł
Rodzina
całkowity koszt
25 560 968,04 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 510 452,88 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
26 397 322,58 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 414 115,81 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 728 136,48 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 401 983,77 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
849 399,22 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
200 652,97 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
810 557,83 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 713 644,02 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 447 196,11 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2021.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
26 080 274,13 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
68.91%
Infrastruktura komunalna
17.63%
Infrastruktura drogowa
13.46%
Oświata, sprawy społeczne i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
17 971 391,07 zł
4 597 918,67 zł
3 510 964,39 zł
Kanalizacja

Kanalizacja

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Całkowity koszt
117 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Kocioł gazowy do budynku komunalnego w Kocmyrzowie ul. Jagiellońska 2 wraz z oprzyrządowaniem;
 • Projekt OZE;
 • Projekt wymiany pieców.
Całkowity koszt
17 023 791,18 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

 • Zakup pompy głębinowej do wydobycia wody na ujęciu;
 • Modernizacja budynku przy ujęciu wody w m. Rawałowice wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku oraz wykonanie instalacji LAN i zaopatrzenia gazowego, umeblowanie budynku;
 • Mapa do celów projektowych rozbudowy sieci w m Kocmyrzów;
 • Wykonanie raportu o stanie wodociągów;
 • Przejęcie sieci wodociągowych.
Całkowity koszt
830 599,89 zł
Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe

 • Modernizacja, budowa i przebudowa dróg na terenie gminy;
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2152K w m. Łuczyce;
 • Wyświetlacz prędkości w Marszowicach;
 • Progi zwalniające w m. Wilków.
Całkowity koszt
3 313 307,06 zł
Chodniki

Chodniki

 • Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Baranówka;
 • Budowa chodnika na drodze DW776.
Całkowity koszt
602 005,69 zł
Transport lokalny

Transport lokalny

 • Pętla autobusowa w m. Rawałowice;
 • Wiaty przystankowe w m. Rawałowice.
Całkowity koszt
166 112,10 zł
Parkingi

Parkingi

 • Rozbudowa parkingu Park&Ride w m. Łuczyce i w m. Zastów;
 • Plac parkingowy w Wysiołku Luborzyckim.
Całkowity koszt
195 281,36 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy

Całkowity koszt
321 212,46 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

 • Budowa sali gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Goszczy;
 • Zagospodarowanie ogrodu przy budynku wiejskim w Kocmyrzowie, przy SP w m. Luborzyca, w Czulicach przy starej SP;
 • Rozbudowa SP w Prusach, w Luborzycy im. Noblistów Polskich;
 • Świetlica w Zastowie;
 • Sala gimnastyczna przy SP w Karniowie;
 • Laboratoria Przyszłości;
 • Krzesło ewakuacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w SP im. Jana Pawła II w Łuczycach.
Całkowity koszt
1 931 532,51 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Plac zabaw w m. Maciejowice, m. Głęboka, m. Sulechów, w Wilkowie;
 • Zagospodarowania placu zabaw w Kocmyrzowie.
Całkowity koszt
80 268,69 zł
E-standardy

E-standardy

Wdrożenie programu E-standardy w Gminie.

Całkowity koszt
389 509,95 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Modernizacja remizy OSP Goszcza;
 • Zakup pojazdów dla OSP Goszcza.
Całkowity koszt
321 694,11 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Zakup działek;
 • Dwór w Baranówce;
 • Budynek socjalny Zastów;
 • Budynek murowany w m. Kocmyrzów.
Całkowity koszt
122 521,19 zł
Rekreacja

Rekreacja

 • Budowa altany w m. Dojazdów, m. Goszyce, m. Karniów;
 • Utwardzenie dojścia oraz placu pod altanę w m. Goszyce;
 • Prozdrowotna strefa aktywności (tężnia) w Kocmyrzowie.
Całkowity koszt
139 987,88 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Kompleksowa modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Dojazdowie;
 • Kabina dla zawodników rezerwowych dla LKS Partyzant Dojazdów;
 • Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Luborzyca;
 • Boisko do piłki nożnej w m. Krzysztoforzyce;
 • Zaplecze sanitarno-sportowe Łuczyce;
 • Szatnie dla sportowców LKS Sokół Kocmyrzów;
 • Boisko Sportowe w Łuczycach-trawiaste;
 • Zaplecze sanitarno-szatniowe Ekler Baranówka;
 • Zakup traktorków dla Klubów Sportowych.
Całkowity koszt
436 706,36 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Przebudowa budynku Urzędu Gminy;
 • Zakup kserokopiarki.
Całkowity koszt
88 743,70 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura komunalna
Kanalizacja

Całkowity koszt

117 000,00 zł

Kanalizacja

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

17 023 791,18 zł

Ochrona środowiska

 • Kocioł gazowy do budynku komunalnego w Kocmyrzowie ul. Jagiellońska 2 wraz z oprzyrządowaniem;
 • Projekt OZE;
 • Projekt wymiany pieców.
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

830 599,89 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

 • Zakup pompy głębinowej do wydobycia wody na ujęciu;
 • Modernizacja budynku przy ujęciu wody w m. Rawałowice wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku oraz wykonanie instalacji LAN i zaopatrzenia gazowego, umeblowanie budynku;
 • Mapa do celów projektowych rozbudowy sieci w m Kocmyrzów;
 • Wykonanie raportu o stanie wodociągów;
 • Przejęcie sieci wodociągowych.
Infrastruktura drogowa
Inwestycje drogowe

Całkowity koszt

3 313 307,06 zł

Inwestycje drogowe

 • Modernizacja, budowa i przebudowa dróg na terenie gminy;
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2152K w m. Łuczyce;
 • Wyświetlacz prędkości w Marszowicach;
 • Progi zwalniające w m. Wilków.
Chodniki

Całkowity koszt

602 005,69 zł

Chodniki

 • Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Baranówka;
 • Budowa chodnika na drodze DW776.
Transport lokalny

Całkowity koszt

166 112,10 zł

Transport lokalny

 • Pętla autobusowa w m. Rawałowice;
 • Wiaty przystankowe w m. Rawałowice.
Parkingi

Całkowity koszt

195 281,36 zł

Parkingi

 • Rozbudowa parkingu Park&Ride w m. Łuczyce i w m. Zastów;
 • Plac parkingowy w Wysiołku Luborzyckim.
Oświetlenie

Całkowity koszt

321 212,46 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy

Oświata, sprawy społeczne i sport
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

1 931 532,51 zł

Placówki oświatowe

 • Budowa sali gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Goszczy;
 • Zagospodarowanie ogrodu przy budynku wiejskim w Kocmyrzowie, przy SP w m. Luborzyca, w Czulicach przy starej SP;
 • Rozbudowa SP w Prusach, w Luborzycy im. Noblistów Polskich;
 • Świetlica w Zastowie;
 • Sala gimnastyczna przy SP w Karniowie;
 • Laboratoria Przyszłości;
 • Krzesło ewakuacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w SP im. Jana Pawła II w Łuczycach.
Place zabaw

Całkowity koszt

80 268,69 zł

Place zabaw

 • Plac zabaw w m. Maciejowice, m. Głęboka, m. Sulechów, w Wilkowie;
 • Zagospodarowania placu zabaw w Kocmyrzowie.
E-standardy

Całkowity koszt

389 509,95 zł

E-standardy

Wdrożenie programu E-standardy w Gminie.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

321 694,11 zł

Bezpieczeństwo

 • Modernizacja remizy OSP Goszcza;
 • Zakup pojazdów dla OSP Goszcza.
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

122 521,19 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Zakup działek;
 • Dwór w Baranówce;
 • Budynek socjalny Zastów;
 • Budynek murowany w m. Kocmyrzów.
Rekreacja

Całkowity koszt

139 987,88 zł

Rekreacja

 • Budowa altany w m. Dojazdów, m. Goszyce, m. Karniów;
 • Utwardzenie dojścia oraz placu pod altanę w m. Goszyce;
 • Prozdrowotna strefa aktywności (tężnia) w Kocmyrzowie.
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

436 706,36 zł

Obiekty sportowe

 • Kompleksowa modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Dojazdowie;
 • Kabina dla zawodników rezerwowych dla LKS Partyzant Dojazdów;
 • Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Luborzyca;
 • Boisko do piłki nożnej w m. Krzysztoforzyce;
 • Zaplecze sanitarno-sportowe Łuczyce;
 • Szatnie dla sportowców LKS Sokół Kocmyrzów;
 • Boisko Sportowe w Łuczycach-trawiaste;
 • Zaplecze sanitarno-szatniowe Ekler Baranówka;
 • Zakup traktorków dla Klubów Sportowych.
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

88 743,70 zł

Pozostałe inwestycje

 • Przebudowa budynku Urzędu Gminy;
 • Zakup kserokopiarki.
05

Fundusz sołecki

Rada gminy Kocmyrzów-Luborzyca zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

44 798,00 zł

Baranówka

 • Wykonanie dokumentacji do budowy budynku gospodarczego na potrzeby klubu sportowego UKS EKLER i osób korzystających z terenu boiska sportowego;
 • Zakup piłek sportowych na potrzeby klubu sportowego UKS EKLER;
 • Zakup i dostawa koszy przy wejściach do Budynku Wiejskiego;
 • Montaż lamp ulicznych na terenie sołectwa;
 • Dostawa i montaż placu Park Street Workout.

Całkowity koszt

12 579,00 zł

Czulice

 • Zabezpieczenie parkingu wraz ze zmianą organizacji parkowania;
 • Zagospodarowanie parku;
 • Zakup siatek do bramek na boisko sportowe;
 • Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni w miejscowości.

Całkowity koszt

44 995,00 zł

Dojazdów

 • Budowa wielofunkcyjnej altany zewnętrznej przy świetlicy;
 • Utwardzenie terenu pod altanę i miejsca na rozłożenia podłogi drewnianej;
 • Wymiana lamp oświetleniowych na parkingu przy świetlicy wiejskiej;
 • Usługi porządkowe w sołectwie;
 • Zakup i montaż ławek.

Całkowity koszt

26 961,00 zł

Głęboka

 • Zakup materiałów do remontu w pomieszczeniach remizy strażackiej OSP Głęboka;
 • Zakup i montaż urządzeń zabawowych, stojaka rowerowego na plac zabaw, opracowanie dokumentacji projektowej;
 • Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw (zakup materiałów).

Całkowity koszt

37 448,00 zł

Goszcza

 • Wykonanie i doposażenie placu zabaw dla dzieci, siłowni, zewnętrznej strefy relaksu;
 • Zakup dwóch kompletów umundurowania bojowego dla OSP;
 • Prace związane z utrzymaniem czystości, zakup paliwa i oleju do kosy.

Całkowity koszt

34 256,00 zł

Goszyce

 • Budowa utwardzonego dojścia z kostki brukowej od placu zabaw do boiska sportowego;
 • Budowa altany rekreacyjno-edukacyjnej;
 • Zainstalowanie lamp ledowych;
 • Zakup i montaż ławeczek;
 • Dokumentacja techniczna inwestycji.

Całkowity koszt

35 290,00 zł

Karniów

Budowa altany obok garażu OSP Karniów.

Całkowity koszt

45 012,00 zł

Kocmyrzów

 • Zagospodarowanie terenu obok świetlicy;
 • Zagospodarowanie placu zabaw.

Całkowity koszt

43 122,00 zł

Krzysztoforzyce

Budowa boiska do piłki nożnej.

Całkowity koszt

44 619,00 zł

Luborzyca

 • Zabudowanie wiaty wyposażonej w ławki i leżankę oraz montaż koszy przy boisku wielofunkcyjnym;
 • Doposażenie placu zabaw przy SP Kocmyrzów I;
 • Wykonanie i montaż koszy betonowych;
 • Projekt oświetlenia ul. Spacerowej;
 • Zakup palisady zabezpieczającej teren wokół altany.

Całkowity koszt

17 240,00 zł

Łososkowice

Montaż lamp solarnych w sołectwie.

Całkowity koszt

44 647,00 zł

Łuczyce

 • Zakup kompletów umundurowania bojowego;
 • Budowa ogrodzenia boiska sportowego;
 • Montaż piłko chwytów na boisku sportowym;
 • Doposażenie placu zabaw.

Całkowity koszt

33 200,00 zł

Maciejowice

 • Rekultywacja boiska sportowego, wycięcie drzew, krzewów, wykonanie ogrodzenia;
 • Zakup wraz z montażem stołu pingpongowego;
 • Zakup i montaż lampy oświetleniowej.

Całkowity koszt

23 303,00 zł

Marszowice

 • Zakup ubrania bojowego dla OSP Marszowice;
 • Montaż lamp ulicznych.

Całkowity koszt

24 418,00 zł

Pietrzejowice

 • Wymiana ogrodzenia przy szkole podstawowej;
 • Doposażenie świetlicy poprzez zakup stołów z ławkami;
 • Konserwacja/naprawa sprzętu do koszenia i zakup paliwa;
 • Montaż lamp solarnych przy drogach gminnych;
 • Montaż lustra drogowego;
 • Zakup plecaka/torby ratownika medycznego.

Całkowity koszt

42 086,00 zł

Prusy

Rozbudowa oświetlenia przy ul. Zachodniej i ul. Kardynała Adama Sapiechy.

Całkowity koszt

23 054,00 zł

Rawałowice

Dostawa i montaż elementów ogrodzenia placu zabaw, lustra drogowego, lampy oświetlenia ulicznego i wiat przystankowych.

Całkowity koszt

19 588,00 zł

Sadowie

 • Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej dla Centrum Sportu i Rekreacji w Goszczy;
 • Montaż linii oświetlenia drogowego do istniejących słupów przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

31 373,00 zł

Skrzeszowice

 • Remont pobocza dróg gminnych i wykonanie pasa ruchu dla pieszych mieszkańców;
 • Montaż lamp przy drodze gminnej;
 • Budowa altany drewnianej w centrum sołectwa;
 • Montaż kamer przy remizie OSP i placu zabaw;
 • Oświetlenie solarne - zabezpieczenie obiektu altany.

Całkowity koszt

31 373,00 zł

Sulechów

Budowa siłowni plenerowej wraz z infrastrukturą.

Całkowity koszt

32 579,00 zł

Wilków

 • Zakup i montaż ławek, koszy, stojaków na rowery;
 • Oświetlenie centrum wsi i drogi gminnej nr 266;
 • Doposażenie placu zabaw w urządzenie Street Workout;
 • Zakup kosiarki, benzyny oraz serwisu, strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich.

Całkowity koszt

37 495,00 zł

Wysiołek Luborzycki

 • Dostawa i montaż placu Park Street Workout;
 • Montaż lamp ledowych;
 • wykonanie projektu oświetlenia ulicznego;
 • Warsztaty dla mieszkańców "Ogrody przyjazne pszczołom".

Całkowity koszt

34 020,00 zł

Zastów

 • Zakup naczyń kuchennych do świetlicy wiejskiej;
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego;
 • Montaż lamp solarnych;
 • Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi powiatowej.
Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kocmyrzów-Luborzyca (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.