Budżet gminy
Ożarów Mazowiecki

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Ożarów Mazowiecki

Budżet 2023

Dochody 296 542 170,74 zł

24,95% Podatki od nieruchomości
17,46% Pozostałe dochody
15,77% PIT
13,9% Subwencje
10,92% Inne podatki i opłaty lokalne
7,16% Dotacje
5,55% CIT
4,28% Środki na dofinansowanie zadań

Wydatki 341 497 417,16 zł

Oświata i wychowanie 40,18%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16,42%
Gospodarka mieszkaniowa 8,12%
Transport i łączność 8,11%
Administracja publiczna 7,6%
Kultura fizyczna 5,2%
Różne rozliczenia 3,48%
Rodzina 2,77%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,56%
Obsługa długu publicznego 1,64%
Pomoc społeczna 1,62%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,23%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,46%
Ochrona zdrowia 0,39%
Pozostałe wydatki 0,22%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Ożarów Mazowiecki

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Ożarów Mazowiecki

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

26 151
2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

5
2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.