Budżet gminy
Ożarów Mazowiecki

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Ożarów Mazowiecki

Budżet 2021

Dochody 249 005 053,07 zł

21,33% Dotacje
20,33% PIT
20,08% Podatki od nieruchomości
11,86% Inne podatki i opłaty lokalne
11,57% Pozostałe dochody
11,41% Subwencje
3,41% CIT

Wydatki 282 835 231,64 zł

Oświata i wychowanie 30,56%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20,69%
Transport i łączność 13,99%
Administracja publiczna 11,47%
Kultura fizyczna 5,16%
Różne rozliczenia 4,61%
Gospodarka mieszkaniowa 3,5%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,94%
Edukacyjna opieka wychowawcza 2,13%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,81%
Obsługa długu publicznego 0,97%
Pomoc społeczna 0,95%
Rodzina 0,9%
Ochrona zdrowia 0,19%
Pozostałe wydatki 0,12%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Ożarów Mazowiecki

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Ożarów Mazowiecki

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

24 676
2018
25 440
2019
26 151
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

5
2018
4
2019
5
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

16
2017
16
2018
16
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.