Budżet gminy
Ożarów Mazowiecki

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Ożarów Mazowiecki

Budżet 2023

Dochody 283 147 916,41 zł

26,13% Podatki od nieruchomości
16,52% PIT
15,23% Pozostałe dochody
14,59% Subwencje
13,39% Inne podatki i opłaty lokalne
6,19% Dotacje
5,81% CIT
2,14% Środki na dofinansowanie zadań

Wydatki 302 710 026,51 zł

Oświata i wychowanie 40,8%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16,09%
Transport i łączność 8,73%
Gospodarka mieszkaniowa 7,54%
Administracja publiczna 7,5%
Kultura fizyczna 4,92%
Różne rozliczenia 3,95%
Rodzina 2,98%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,8%
Obsługa długu publicznego 1,32%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,31%
Pomoc społeczna 1,25%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,41%
Ochrona zdrowia 0,23%
Pozostałe wydatki 0,17%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Ożarów Mazowiecki

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Ożarów Mazowiecki

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

25 440
2019
26 151
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

4
2019
5
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

16
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.