Budżet gminy
Ożarów Mazowiecki

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Ożarów Mazowiecki

Budżet 2022

Dochody 245 884 886,0 zł

23,67% Podatki od nieruchomości
19,84% PIT
14,14% Inne podatki i opłaty lokalne
13,66% Pozostałe dochody
12,5% Subwencje
11,72% Dotacje
4,47% CIT

Wydatki 264 465 905,43 zł

Oświata i wychowanie 37,08%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18,15%
Transport i łączność 9,87%
Rodzina 9,16%
Administracja publiczna 7,57%
Różne rozliczenia 4,63%
Kultura fizyczna 4,62%
Gospodarka mieszkaniowa 3,76%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,66%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,25%
Pomoc społeczna 1,08%
Obsługa długu publicznego 0,71%
Ochrona zdrowia 0,26%
Pozostałe wydatki 0,19%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Ożarów Mazowiecki

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Ożarów Mazowiecki

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

25 440
2019
26 151
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

4
2019
5
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

16
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.