Budżet gminy
Ożarowice

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Ożarowice

Budżet 2023

Dochody 55 296 583,5 zł

19,72% Dotacje
17,54% Podatki od nieruchomości
15,28% Subwencje
13,6% PIT
11,34% Środki na dofinansowanie zadań
11,14% Inne podatki i opłaty lokalne
9,08% Pozostałe dochody
2,29% CIT

Wydatki 68 685 398,18 zł

Oświata i wychowanie 23,31%
Transport i łączność 18,0%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16,89%
Administracja publiczna 14,54%
Rolnictwo i łowiectwo 6,98%
Rodzina 4,43%
Obsługa długu publicznego 4,03%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,4%
Pomoc społeczna 2,88%
Gospodarka mieszkaniowa 2,24%
Ochrona zdrowia 1,18%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,87%
Różne rozliczenia 0,82%
Pozostałe wydatki 0,43%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Ożarowice

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Ożarowice

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

5 795
2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.