Budżet gminy
Ożarowice

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Ożarowice

Budżet 2021

Dochody 55 620 974,76 zł

47,27% Dotacje
16,18% PIT
13,84% Podatki od nieruchomości
10,39% Subwencje
7,76% Inne podatki i opłaty lokalne
3,12% Pozostałe dochody
1,44% CIT

Wydatki 65 208 250,19 zł

Oświata i wychowanie 39,29%
Administracja publiczna 16,62%
Transport i łączność 11,39%
Gospodarka mieszkaniowa 7,25%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,41%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,01%
Pomoc społeczna 3,02%
Pozostałe wydatki 2,59%
Różne rozliczenia 2,38%
Obsługa długu publicznego 2,0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,99%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1,56%
Ochrona zdrowia 0,34%
Rodzina 0,16%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Ożarowice

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Ożarowice

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

5 715
2018
5 793
2019
5 795
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

4
2017
4
2018
4
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.