Budżet gminy
Ożarowice

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Ożarowice

Budżet 2022

Dochody 50 507 717,32 zł

31,25% Dotacje
16,83% Podatki od nieruchomości
16,14% PIT
13,34% Subwencje
10,52% Pozostałe dochody
10,1% Inne podatki i opłaty lokalne
1,83% CIT

Wydatki 55 651 529,67 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24,63%
Oświata i wychowanie 23,4%
Administracja publiczna 11,28%
Rodzina 9,94%
Transport i łączność 7,11%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 4,49%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,6%
Gospodarka mieszkaniowa 3,56%
Rolnictwo i łowiectwo 3,41%
Pomoc społeczna 2,62%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,57%
Ochrona zdrowia 1,14%
Obsługa długu publicznego 1,09%
Pozostałe wydatki 0,62%
Różne rozliczenia 0,55%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Ożarowice

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Ożarowice

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

5 793
2019
5 795
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

4
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.