Budżet gminy
Piątnica

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Piątnica

Budżet 2021

Dochody 53 951 726,88 zł

35,27% Subwencje
33,46% Dotacje
10,98% PIT
9,68% Podatki od nieruchomości
8,48% Inne podatki i opłaty lokalne
1,57% Pozostałe dochody
0,56% CIT

Wydatki 57 784 611,88 zł

Oświata i wychowanie 32,96%
Rodzina 25,57%
Transport i łączność 11,41%
Administracja publiczna 9,7%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,77%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,28%
Pomoc społeczna 3,15%
Rolnictwo i łowiectwo 2,7%
Kultura fizyczna 2,48%
Pozostałe wydatki 1,69%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,49%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,8%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Piątnica

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Piątnica

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

10 670
2018
10 702
2019
10 666
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2018
2019
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

7
2018
7
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.