Budżet gminy
Połczyn-Zdrój

Zobacz budżet 2020 Mapa województwa miejscowości Połczyn-Zdrój

Budżet 2020

Dochody 83 625 436,84 zł

35,98% Dotacje
20,83% Subwencje
12,85% PIT
12,14% Podatki od nieruchomości
11,11% Inne podatki i opłaty lokalne
6,81% Pozostałe dochody
0,3% CIT

Wydatki 83 496 517,89 zł

Oświata i wychowanie 31,03%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16,93%
Administracja publiczna 15,68%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 8,57%
Gospodarka mieszkaniowa 8,02%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,97%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4,89%
Pozostałe wydatki 3,88%
Transport i łączność 2,48%
Kultura fizyczna 2,2%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,85%
Rolnictwo i łowiectwo 1,46%
Rodzina 0,96%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Połczyn-Zdrój

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Połczyn-Zdrój

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

15 417
2017
15 275
2018
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

6
2017
6
2018
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.