Budżet gminy
Połczyn-Zdrój

Zobacz budżet 2020

Budżet 2020

Dochody 83 625 436,84 zł

31,03% Oświata i wychowanie
16,93% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
15,68% Administracja publiczna
8,57% Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
8,02% Gospodarka mieszkaniowa
6,97% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
4,89% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3,88% Pozostałe wydatki
2,48% Transport i łączność
2,2% Kultura fizyczna
1,85% Edukacyjna opieka wychowawcza
1,46% Rolnictwo i łowiectwo
0,96% Rodzina

Wydatki 83 496 517,89 zł

Oświata i wychowanie 31,03%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16,93%
Administracja publiczna 15,68%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 8,57%
Gospodarka mieszkaniowa 8,02%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,97%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4,89%
Pozostałe wydatki 3,88%
Transport i łączność 2,48%
Kultura fizyczna 2,2%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,85%
Rolnictwo i łowiectwo 1,46%
Rodzina 0,96%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Połczyn-Zdrój

Dochody

  • Dochody
  • PIT
  • Dotacje
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Połczyn-Zdrój

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2017
2018
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2017
2018
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.