Budżet gminy
Połczyn-Zdrój

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Połczyn-Zdrój

Budżet 2021

Dochody 83 584 096,29 zł

32,28% Dotacje
20,89% Subwencje
14,78% Podatki od nieruchomości
13,52% PIT
11,41% Inne podatki i opłaty lokalne
6,75% Pozostałe dochody
0,36% CIT

Wydatki 85 723 192,5 zł

Oświata i wychowanie 31,15%
Administracja publiczna 14,63%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12,4%
Pomoc społeczna 8,52%
Gospodarka mieszkaniowa 7,23%
Transport i łączność 7,23%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,71%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3,91%
Kultura fizyczna 2,54%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,61%
Rolnictwo i łowiectwo 1,58%
Działalność usługowa 1,55%
Obsługa długu publicznego 1,34%
Rodzina 1,05%
Pozostałe wydatki 0,32%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,19%
Ochrona zdrowia 0,04%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Połczyn-Zdrój

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Połczyn-Zdrój

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

15 275
2018
15 118
2019
14 998
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

6
2017
6
2018
6
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.