Połczyn-
-Zdrój

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Połczynie-Zdroju.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
15 017
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
74 083 223,71 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
13.91%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
10 308 237 zł
13.91%
CIT
297 805,37 zł
0.4%
Podatki od nieruchomości
9 791 703,78 zł
13.22%
Inne Podatki Lokalne
8 020 884,83 zł
10.83%
Dotacje
22 578 031,98 zł
30.48%
Subwencje
16 486 026 zł
22.25%
Pozostałe dochody
6 600 534,75 zł
8.91%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
69 575 695,24 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
2 375 627,27 zł
stanowiły 3% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
3%
2 375 627,27 zł
Wydatki bieżące
97%
67 200 067,97 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
21 633 893,44 zł
Rodzina
całkowity koszt
17 371 620,04 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 577 161,85 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 410 645,74 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
5 043 471,22 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 107 951,69 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 709 804,34 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 512 002,15 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
1 360 579,99 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
915 670,08 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
793 409,17 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
669 592,76 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 469 892,77 zł

Żródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu z roku 2019 

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Połczyn-Zdrój w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
2 375 624,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
71.84%
Infrastruktura
28.16%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
1 706 643,00 zł
668 981,00 zł
Drogi publiczne

Drogi publiczne

Dotacja dla powiatu Świdnickiego - przebudowa drogi powiatowej w Łężku

Przebudowa drogi gminnej w m. Popielewo.

Całkowity koszt
565 202,00 zł
Parkingi

Parkingi

Budowa parkingu przy drodze wojewódzkiej nr 163;

Remont nawierzchni zatoki parkingowej przy ul. Solankowej.

Całkowity koszt
308 011,00 zł
Chodniki i ciągi rowerowe

Chodniki i ciągi rowerowe

Budowa chodnika w m. Buślary;

Budowa sieci tras rowerowych pomorza zachodniego - trasa kolejowy szlak Etap I.

Całkowity koszt
128 549,00 zł
Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków

Budowa oczyszczalni ścieków w Ogartówku;

Dofinansowanie Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Całkowity koszt
154 405,00 zł
Sport

Sport

Budowa hali widowiskowo-sportowej - wykup wierzytelności.

Całkowity koszt
550 476,00 zł
Oświata

Oświata

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Sp nr 2 na przedszkole.

Całkowity koszt
390 300,00 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Zagospodarowanie placu zabaw Zajączkówko.

Całkowity koszt
20 000,00 zł
Kultura

Kultura

Rewitalizacja placu 1000-lecia;

Głęboka modernizacja energetyczna budynku Centrum Kultury;

Przebudowa budynku Centrum Kultury.

Całkowity koszt
109 266,00 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

Zakup działek;

Zakup centrali telefonicznej;

Zwiększenie udziałów w RWiK Sp. z o.o.

Całkowity koszt
149 415,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi publiczne

Całkowity koszt

565 202,00 zł

Drogi publiczne

Dotacja dla powiatu Świdnickiego - przebudowa drogi powiatowej w Łężku

Przebudowa drogi gminnej w m. Popielewo.

Parkingi

Całkowity koszt

308 011,00 zł

Parkingi

Budowa parkingu przy drodze wojewódzkiej nr 163;

Remont nawierzchni zatoki parkingowej przy ul. Solankowej.

Chodniki i ciągi rowerowe

Całkowity koszt

128 549,00 zł

Chodniki i ciągi rowerowe

Budowa chodnika w m. Buślary;

Budowa sieci tras rowerowych pomorza zachodniego - trasa kolejowy szlak Etap I.

Oczyszczalnie ścieków

Całkowity koszt

154 405,00 zł

Oczyszczalnie ścieków

Budowa oczyszczalni ścieków w Ogartówku;

Dofinansowanie Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Sport

Całkowity koszt

550 476,00 zł

Sport

Budowa hali widowiskowo-sportowej - wykup wierzytelności.

Oświata, kultura i sport
Oświata

Całkowity koszt

390 300,00 zł

Oświata

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Sp nr 2 na przedszkole.

Dla dzieci

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Dla dzieci

Zagospodarowanie placu zabaw Zajączkówko.

Kultura

Całkowity koszt

109 266,00 zł

Kultura

Rewitalizacja placu 1000-lecia;

Głęboka modernizacja energetyczna budynku Centrum Kultury;

Przebudowa budynku Centrum Kultury.

Pozostała działalność

Całkowity koszt

149 415,00 zł

Pozostała działalność

Zakup działek;

Zakup centrali telefonicznej;

Zwiększenie udziałów w RWiK Sp. z o.o.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Połczyn-Zdrój zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

17 227,00 zł

Bolkowo

Zakup lamp oświetleniowych;

Rozbudowa placu zabaw;

Integracja.

Całkowity koszt

14 327,00 zł

Bronowo

Remont dróg;

Integracja;

Remont przystanków, zakup donic, zakup roślin;

Zjeżdżalnia na plac zabaw.

Całkowity koszt

21 440,00 zł

Brusno

Integracja;

Paliwo, żyłka, nasadzenia krzewów i kwiatów;

Naprawa dróg gminnych, rozbudowa oświetlenia: Brusno, Kocury, zakup tablic informacyjnych, zakup kosy spalinowej, budowa placu zabaw.

Całkowity koszt

32 029,00 zł

Buślary

Dokończenie remontu dachu na świetlicy w Buślarach;

Dokończenie oczyszczenia stawu w Buślarach;

Wykaszarka, wyposażenie placu zabaw i remont bieżący, zakup ławki, zakup pleksy, farby  na remont przystanku, zakup wiaty przystankowej i krzewów, tablic informacyjnych do Nowego Ludzicka.

Całkowity koszt

12 833,00 zł

Czarnkowie

Remont dróg gminnych;

Wyjazdy integracyjne;

Tablice informacyjne z numerami posesji;

Potrzeby sołectwa-olej paliwo, żyłka, sprzęt.

Całkowity koszt

13 285,00 zł

Gaworkowo

Altana, stoły, ławki, zadaszenie, kosze, piaskownica;

Paczki choinkowe, integracja;

Wycieczka;

Zakup tłucznia na remont dróg gminnych, tabliczki.

Całkowity koszt

23 106,00 zł

Gawroniec

Paliwo, olej, żyłka, naprawa sprzętu, kwiaty rabatowe, zakup ciągnika do koszenia, zakup namiotów;

Integracja;

Wykonanie placu z polbruku przy świetlicy, zadaszenie na boisku sportowym.

Całkowity koszt

31 952,63 zł

Kołacz

Remont dróg gminnych;

Integracja urządzenia do fitness;

Paliwo, żyłka, oleje, narzędzia, przygotowanie drewna na wiatę;

Przygotowanie miejsca na plac zabaw w Zaborzu;

Oświetlenie, tablice z numerami posesji.

Całkowity koszt

13 761,00 zł

Lipno

Lampa Lipno, naprawa plaży w Kłokowie;

Wycieczka, integracja;

Zakup ławek ,donic, kwiaty, paliwo.

Całkowity koszt

19 960,00 zł

Łęgi

Paliwo, środki ochrony roślin, rośliny ozdobne, sprzęt gospodarczy, barierki przy chodniku;

Integracja, pomoc dla szkoły i przedszkola w Redle, środki czystości do świetlicy;

Budowa wiaty przy świetlicy.

Całkowity koszt

12 084,00 zł

Łośnica

Cele rekreacyjne;

Poprawa estetyki wsi;

Wyposażenie świetlicy wiejskiej;

Zakup paliwa do kosiarki oraz części zamiennych.

Całkowity koszt

11 843,00 zł

Nowe Resko

Paliwo, żyłka, olej, części zamienne do kosiarek;

Integracja;

Tablice informacyjne;

Zakup bejcy i pokrycia na dach wiaty;

Zakup iglaków;

Zagospodarowanie terenu dz.80/16.

Całkowity koszt

18 020,00 zł

Ogartowo

Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, paliwo;

Integracja;

Zagospodarowanie dz.129/1-plac zabaw.

Całkowity koszt

15 790,00 zł

Ogrodno

Drogowskazy we wsi Ogrodno;

Integracja, zakup bramek do piłki nożnej na plac zabaw w Ogartówku;

Lampa solarna-Połczyńska;

Paliwo, kwiaty.

Całkowity koszt

18 940,00 zł

Ostre Bardo

Budowa wiaty na boisku, sprzęt audio, naprawa sprzętu, paliwo;

Zakup zestawów ogrodowych (stoły i ławki);

Integracja.

Całkowity koszt

22 417,00 zł

Popielewo

Wiata na boisku w Popielewku;

Odwodnienie drogi;

Integracja;

Utrzymanie zieleni-zakup kosiarki, żyłka, paliwo, olej, kwiaty, farba, pompa spalinowa do wody;

Warnik do wody;

Altana-boisko Popielewo.

Całkowity koszt

18 064,00 zł

Przyrowo

Prace ziemne, wykonanie ogrodzenia, niwelacja terenu-boisko sportowe w Dziwogórze;

Integracja, paliwo, olej, naprawa sprzętu, zakup narzędzi;

Wyposażenie placu zabaw i boiska sportowego w sprzęt.

Całkowity koszt

41 089,00 zł

Redło

Rekultywacja dz.gminnej 108/60, zakup i położenie polbruku pod wiatę, i scenę, zakup sceny drewnianej; 

Turniej szachowy, festyn rodzinny, wyjazdy, oświetlenie świąteczne, sprzęt nagłaśniający do świetlicy;

Grill gazowy, tablice ogłoszeniowe, flagi, paliwo, konserwacja sprzętu, zakup narzędzi.

Całkowity koszt

20 543,00 zł

Sucha

Ogrodzenie i altanki drewniane-plac Borkowo;

Montaż lamp-Sucha, konserwacja urządzeń-Sucha, zakup projektora, zestaw do siatkówki, stół do tenisa;

Integracja, paliwo, tablica informacyjna.

Całkowity koszt

12 599,00 zł

Szeligowo

Integracja;

Wyposażenie świetlicy, zakup stołów i ławek, zakup namiotu;

Nasadzenia, wyjazd mieszkańców, dofinansowanie OSP w Zajączkówku.

Całkowity koszt

21 316,00 zł

Toporzyk

Ogrodzenie boiska w Toporzyku;

Wycieczka dla dzieci i młodzieży;

Paliwo, żyłka, olej, naprawa, przegląd sprzętu.

Całkowity koszt

18 775,00 zł

Tychówko

Remont drogi gminnej w Tychówku;

Wykonanie przyłącza prądu;

Integracja.

Całkowity koszt

21 342,00 zł

Wadyń Górny

Oświetlenie drogowe w Wardyniu Górnym;

Integracja, materiały eksploatacyjne, paliwo;

Zakup namiotu.

Całkowity koszt

15 274,00 zł

Zajączkowo

Doposażenie placu zabaw na przystani rowerowej;

Zagospodarowanie dalszej części przystani rowerowej;

Integracja, zajęcia gimnastyczne dla kobiet.

Całkowity koszt

15 387,00 zł

Zajączkówko

Wyposażenie świetlicy, strażnicy, placu zabaw, adaptacja pomieszczeń świetlicy na zaplecze kuchenne;

Integracja.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Połczynie-Zdroju rozliczyło tylko 80% mieszkańców.

Teraz
80%
10 308 237,00 zł
Prognoza
100%
12 764 693,00 zł
Zobacz, jak brakujące +20%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Rozrywka dla najmłodszych
+ 1
place zabaw
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Sport i rekreacja
+ 3 km
nowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie uliczne
+ 20
nowych lamp ulicznych
Więcej zieleni
całe miasto
roczne utrzymanie zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Połczynie-Zdroju?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Połczyn-Zdrój (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.