Połczyn-
-Zdrój

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Połczynie-Zdroju
i razem ze mną mieszka oficjalnie
15 017
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
74 083 223,71 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
13.91%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
10 308 237 zł
13.91%
CIT
CIT
297 805,37 zł
0.4%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
9 791 703,78 zł
13.22%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
8 020 884,83 zł
10.83%
Dotacje
Dotacje
22 578 031,98 zł
30.48%
Subwencje
Subwencje
16 486 026 zł
22.25%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
6 600 534,75 zł
8.91%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
69 575 695,24 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
2 375 627,27 zł
stanowiły 3% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
3%
2 375 627,27 zł
Wydatki bieżące
97%
67 200 067,97 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_qy6z2va.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
21 633 893,44 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_ARBGOIZ.svg
Rodzina
całkowity koszt
17 371 620,04 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_bE3O16h.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 577 161,85 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_rHMmvIp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 410 645,74 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_NQNRpvu.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
5 043 471,22 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_uF5vM0T.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 107 951,69 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_BhqKtC1.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 709 804,34 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_uf3ZPIk.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 512 002,15 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_a80Iz8O.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
1 360 579,99 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_0hzlao1.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
915 670,08 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_0PAFjgU.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
793 409,17 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_QQbsYJn.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
669 592,76 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_BsMGv03.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 469 892,77 zł

Żródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu z roku 2019 

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_qy6z2va.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
21 633 893,44 zł
Wydatki bieżące
21 243 593,44 zł
Wydatki majątkowe
390 300,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_ARBGOIZ.svg
Rodzina
całkowity koszt
17 371 620,04 zł
Wydatki bieżące
17 371 620,04 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_bE3O16h.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 577 161,85 zł
Wydatki bieżące
7 564 984,85 zł
Wydatki majątkowe
12 177,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_rHMmvIp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 410 645,74 zł
Wydatki bieżące
6 410 645,74 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_NQNRpvu.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
5 043 471,22 zł
Wydatki bieżące
4 520 583,71 zł
Wydatki majątkowe
522 887,51 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_uF5vM0T.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 107 951,69 zł
Wydatki bieżące
3 107 951,69 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_BhqKtC1.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 709 804,34 zł
Wydatki bieżące
1 610 000,00 zł
Wydatki majątkowe
99 804,34 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_uf3ZPIk.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 512 002,15 zł
Wydatki bieżące
1 492 002,15 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_a80Iz8O.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
1 360 579,99 zł
Wydatki bieżące
699 171,14 zł
Wydatki majątkowe
661 408,85 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_0hzlao1.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
915 670,08 zł
Wydatki bieżące
365 194,08 zł
Wydatki majątkowe
550 476,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_0PAFjgU.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
793 409,17 zł
Wydatki bieżące
793 409,17 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_QQbsYJn.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
669 592,76 zł
Wydatki bieżące
669 592,76 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_BsMGv03.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 469 892,77 zł
Wydatki bieżące
1 351 319,20 zł
Wydatki majątkowe
118 573,57 zł
Wydatki bieżące
11 820 954,58 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Szkoły podstawowe
11 820 954,58 zł
Wydatki bieżące
6 165 511,36 zł
Wydatki majątkowe
390 300,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
6 555 811,36 zł
Wydatki bieżące
1 023 106,41 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
1 023 106,41 zł
Wydatki bieżące
1 153 099,27 zł
Gimnazja
1 153 099,27 zł
Wydatki bieżące
498 085,02 zł
Dowożenie uczniów do szkół
498 085,02 zł
Wydatki bieżące
90 112,03 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
90 112,03 zł
Wydatki bieżące
73 875,50 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
73 875,50 zł
Wydatki bieżące
418 849,27 zł
Pozostała działalność
418 849,27 zł
Wydatki bieżące
10 145 818,46 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
10 145 818,46 zł
Wydatki bieżące
6 318 043,23 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
6 318 043,23 zł
Wydatki bieżące
309 090,57 zł
Rodziny zastępcze
309 090,57 zł
Wydatki bieżące
526 162,24 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Wspieranie rodziny
526 162,24 zł
Wydatki bieżące
67 086,54 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
67 086,54 zł
Wydatki bieżące
5 419,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Karta Dużej Rodziny
5 419,00 zł
Wydatki bieżące
6 701 799,87 zł
Wydatki majątkowe
12 177,00 zł
Urzędy gmin
6 713 976,87 zł
Wydatki bieżące
257 529,71 zł
Rady gmin
257 529,71 zł
Wydatki bieżące
241 617,50 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Urzędy wojewódzkie
241 617,50 zł
Wydatki bieżące
215 953,18 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
215 953,18 zł
Wydatki bieżące
148 084,59 zł
Pozostała działalność
148 084,59 zł
Wydatki bieżące
1 978 739,37 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Ośrodki pomocy społecznej
1 978 739,37 zł
Wydatki bieżące
1 241 118,42 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
1 241 118,42 zł
Wydatki bieżące
683 442,69 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Ośrodki wsparcia
683 442,69 zł
Wydatki bieżące
530 040,00 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Pomoc w zakresie dożywiania
530 040,00 zł
Wydatki bieżące
503 094,10 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Dodatki mieszkaniowe
503 094,10 zł
Wydatki bieżące
569 264,85 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
569 264,85 zł
Wydatki bieżące
493 548,61 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Zasiłki stałe
493 548,61 zł
Wydatki bieżące
235 018,37 zł

Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
235 018,37 zł
Wydatki bieżące
176 379,33 zł

Zwalczanie narkomanii, Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Pozostała działalność

Pozostałe wydatki:
176 379,33 zł
Wydatki bieżące
1 892 165,43 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
1 892 165,43 zł
Wydatki bieżące
965 408,11 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
965 408,11 zł
Wydatki bieżące
496 480,36 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
496 480,36 zł
Wydatki bieżące
707 028,43 zł
Oczyszczanie miast i wsi
707 028,43 zł
Wydatki bieżące
1 579,25 zł
Wydatki majątkowe
9 462,20 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
11 041,45 zł
Wydatki bieżące
14 917,19 zł
Wydatki majątkowe
154 405,71 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
169 322,90 zł
Wydatki bieżące
202 979,37 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
202 979,37 zł
Wydatki bieżące
12 515,80 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
12 515,80 zł
Wydatki bieżące
227 509,77 zł
Wydatki majątkowe
359 019,60 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Pozostała działalność
586 529,37 zł
Wydatki bieżące
2 433 776,09 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
2 433 776,09 zł
Wydatki bieżące
3 291,35 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
3 291,35 zł
Wydatki bieżące
670 884,25 zł
Pozostała działalność
670 884,25 zł
Wydatki bieżące
1 600 000,00 zł
Wydatki majątkowe
99 804,34 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 699 804,34 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
27 541,50 zł
Izby rolnicze
27 541,50 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Spółki wodne
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 454 460,65 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Pozostała działalność
1 474 460,65 zł
Wydatki bieżące
610 724,82 zł
Wydatki majątkowe
419 416,45 zł
Drogi publiczne gminne
1 030 141,27 zł
Wydatki majątkowe
220 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
220 000,00 zł
Wydatki majątkowe
21 992,40 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
21 992,40 zł
Wydatki bieżące
88 446,32 zł
Loklany transport zbiorowy
88 446,32 zł
Wydatki bieżące
117 683,45 zł
Wydatki majątkowe
550 476,00 zł
Obiekty sportowe
668 159,45 zł
Wydatki bieżące
247 510,63 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Zadania w zakresie kultury fizycznej
247 510,63 zł
Wydatki bieżące
378 545,86 zł
Straż gminna
378 545,86 zł
Wydatki bieżące
412 363,31 zł
Ochotnicze straże pożarne
412 363,31 zł
Wydatki bieżące
2 500,00 zł
Obrona cywilna
2 500,00 zł
Wydatki bieżące
518 757,76 zł
Świetlice szkolne
518 757,76 zł
Wydatki bieżące
150 835,00 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
150 835,00 zł
Wydatki bieżące
611 730,10 zł
Obsługa długu publicznego
611 730,10 zł
Wydatki bieżące
333 935,25 zł
Wydatki majątkowe
64 238,25 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Działalność usługowa
398 173,50 zł
Wydatki bieżące
255 429,70 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
255 429,70 zł
Wydatki majątkowe
54 335,32 zł
Turystyka
54 335,32 zł
Wydatki bieżące
108 182,93 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
108 182,93 zł
Wydatki bieżące
42 041,22 zł
Dostarczanie wody
42 041,22 zł
04

Zadania inwestycyjne

Połczyn-Zdrój w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
2 375 624,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
71.84%
Infrastruktura
28.16%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
1 706 643,00 zł
668 981,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_IoEpzFl.jpg

Drogi publiczne

Dotacja dla powiatu Świdnickiego - przebudowa drogi powiatowej w Łężku

Przebudowa drogi gminnej w m. Popielewo.

Całkowity koszt
565 202,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/parking_CKL5ufG.jpg

Parkingi

Budowa parkingu przy drodze wojewódzkiej nr 163;

Remont nawierzchni zatoki parkingowej przy ul. Solankowej.

Całkowity koszt
308 011,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/chodniki_kq3F2VZ.jpg

Chodniki i ciągi rowerowe

Budowa chodnika w m. Buślary;

Budowa sieci tras rowerowych pomorza zachodniego - trasa kolejowy szlak Etap I.

Całkowity koszt
128 549,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_oczyszczalni_sciekow_VC9dsWw.jpg

Oczyszczalnie ścieków

Budowa oczyszczalni ścieków w Ogartówku;

Dofinansowanie Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Całkowity koszt
154 405,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_POlZ3HY.jpg

Sport

Budowa hali widowiskowo-sportowej - wykup wierzytelności.

Całkowity koszt
550 476,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswiata_QoRMuGC.jpg

Oświata

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Sp nr 2 na przedszkole.

Całkowity koszt
390 300,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dla_dzieci_xkdqVN5.jpg

Dla dzieci

Zagospodarowanie placu zabaw Zajączkówko.

Całkowity koszt
20 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_2RBsFCb.jpg

Kultura

Rewitalizacja placu 1000-lecia;

Głęboka modernizacja energetyczna budynku Centrum Kultury;

Przebudowa budynku Centrum Kultury.

Całkowity koszt
109 266,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_kASGfWA.jpg

Pozostała działalność

Zakup działek;

Zakup centrali telefonicznej;

Zwiększenie udziałów w RWiK Sp. z o.o.

Całkowity koszt
149 415,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_IoEpzFl.jpg

Całkowity koszt

565 202,00 zł

Drogi publiczne

Dotacja dla powiatu Świdnickiego - przebudowa drogi powiatowej w Łężku

Przebudowa drogi gminnej w m. Popielewo.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/parking_CKL5ufG.jpg

Całkowity koszt

308 011,00 zł

Parkingi

Budowa parkingu przy drodze wojewódzkiej nr 163;

Remont nawierzchni zatoki parkingowej przy ul. Solankowej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/chodniki_kq3F2VZ.jpg

Całkowity koszt

128 549,00 zł

Chodniki i ciągi rowerowe

Budowa chodnika w m. Buślary;

Budowa sieci tras rowerowych pomorza zachodniego - trasa kolejowy szlak Etap I.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_oczyszczalni_sciekow_VC9dsWw.jpg

Całkowity koszt

154 405,00 zł

Oczyszczalnie ścieków

Budowa oczyszczalni ścieków w Ogartówku;

Dofinansowanie Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_POlZ3HY.jpg

Całkowity koszt

550 476,00 zł

Sport

Budowa hali widowiskowo-sportowej - wykup wierzytelności.

Oświata, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswiata_QoRMuGC.jpg

Całkowity koszt

390 300,00 zł

Oświata

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Sp nr 2 na przedszkole.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dla_dzieci_xkdqVN5.jpg

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Dla dzieci

Zagospodarowanie placu zabaw Zajączkówko.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_2RBsFCb.jpg

Całkowity koszt

109 266,00 zł

Kultura

Rewitalizacja placu 1000-lecia;

Głęboka modernizacja energetyczna budynku Centrum Kultury;

Przebudowa budynku Centrum Kultury.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_kASGfWA.jpg

Całkowity koszt

149 415,00 zł

Pozostała działalność

Zakup działek;

Zakup centrali telefonicznej;

Zwiększenie udziałów w RWiK Sp. z o.o.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Połczyn-Zdrój zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Bolkowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Bronowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Brusno.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Buslary.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Czarnkowie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Gaworkowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Gawroniec.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Kolacz.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Lipno.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Legi.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Losnica.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Nowe_Resko.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Ogartowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Ogrodno.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Ostre_Bardo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Popielewo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Przyrowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Redlo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Sucha_HA1adZY.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Szeligowo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Toporzyk.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Tychowko.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Wardyn_Gorny.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Zajaczkowo_kDT8IS3.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Zajaczkowko_8qeLYYs.jpg

Całkowity koszt

17 227,00 zł

Bolkowo

Zakup lamp oświetleniowych;

Rozbudowa placu zabaw;

Integracja.

Całkowity koszt

14 327,00 zł

Bronowo

Remont dróg;

Integracja;

Remont przystanków, zakup donic, zakup roślin;

Zjeżdżalnia na plac zabaw.

Całkowity koszt

21 440,00 zł

Brusno

Integracja;

Paliwo, żyłka, nasadzenia krzewów i kwiatów;

Naprawa dróg gminnych, rozbudowa oświetlenia: Brusno, Kocury, zakup tablic informacyjnych, zakup kosy spalinowej, budowa placu zabaw.

Całkowity koszt

32 029,00 zł

Buślary

Dokończenie remontu dachu na świetlicy w Buślarach;

Dokończenie oczyszczenia stawu w Buślarach;

Wykaszarka, wyposażenie placu zabaw i remont bieżący, zakup ławki, zakup pleksy, farby  na remont przystanku, zakup wiaty przystankowej i krzewów, tablic informacyjnych do Nowego Ludzicka.

Całkowity koszt

12 833,00 zł

Czarnkowie

Remont dróg gminnych;

Wyjazdy integracyjne;

Tablice informacyjne z numerami posesji;

Potrzeby sołectwa-olej paliwo, żyłka, sprzęt.

Całkowity koszt

13 285,00 zł

Gaworkowo

Altana, stoły, ławki, zadaszenie, kosze, piaskownica;

Paczki choinkowe, integracja;

Wycieczka;

Zakup tłucznia na remont dróg gminnych, tabliczki.

Całkowity koszt

23 106,00 zł

Gawroniec

Paliwo, olej, żyłka, naprawa sprzętu, kwiaty rabatowe, zakup ciągnika do koszenia, zakup namiotów;

Integracja;

Wykonanie placu z polbruku przy świetlicy, zadaszenie na boisku sportowym.

Całkowity koszt

31 952,63 zł

Kołacz

Remont dróg gminnych;

Integracja urządzenia do fitness;

Paliwo, żyłka, oleje, narzędzia, przygotowanie drewna na wiatę;

Przygotowanie miejsca na plac zabaw w Zaborzu;

Oświetlenie, tablice z numerami posesji.

Całkowity koszt

13 761,00 zł

Lipno

Lampa Lipno, naprawa plaży w Kłokowie;

Wycieczka, integracja;

Zakup ławek ,donic, kwiaty, paliwo.

Całkowity koszt

19 960,00 zł

Łęgi

Paliwo, środki ochrony roślin, rośliny ozdobne, sprzęt gospodarczy, barierki przy chodniku;

Integracja, pomoc dla szkoły i przedszkola w Redle, środki czystości do świetlicy;

Budowa wiaty przy świetlicy.

Całkowity koszt

12 084,00 zł

Łośnica

Cele rekreacyjne;

Poprawa estetyki wsi;

Wyposażenie świetlicy wiejskiej;

Zakup paliwa do kosiarki oraz części zamiennych.

Całkowity koszt

11 843,00 zł

Nowe Resko

Paliwo, żyłka, olej, części zamienne do kosiarek;

Integracja;

Tablice informacyjne;

Zakup bejcy i pokrycia na dach wiaty;

Zakup iglaków;

Zagospodarowanie terenu dz.80/16.

Całkowity koszt

18 020,00 zł

Ogartowo

Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, paliwo;

Integracja;

Zagospodarowanie dz.129/1-plac zabaw.

Całkowity koszt

15 790,00 zł

Ogrodno

Drogowskazy we wsi Ogrodno;

Integracja, zakup bramek do piłki nożnej na plac zabaw w Ogartówku;

Lampa solarna-Połczyńska;

Paliwo, kwiaty.

Całkowity koszt

18 940,00 zł

Ostre Bardo

Budowa wiaty na boisku, sprzęt audio, naprawa sprzętu, paliwo;

Zakup zestawów ogrodowych (stoły i ławki);

Integracja.

Całkowity koszt

22 417,00 zł

Popielewo

Wiata na boisku w Popielewku;

Odwodnienie drogi;

Integracja;

Utrzymanie zieleni-zakup kosiarki, żyłka, paliwo, olej, kwiaty, farba, pompa spalinowa do wody;

Warnik do wody;

Altana-boisko Popielewo.

Całkowity koszt

18 064,00 zł

Przyrowo

Prace ziemne, wykonanie ogrodzenia, niwelacja terenu-boisko sportowe w Dziwogórze;

Integracja, paliwo, olej, naprawa sprzętu, zakup narzędzi;

Wyposażenie placu zabaw i boiska sportowego w sprzęt.

Całkowity koszt

41 089,00 zł

Redło

Rekultywacja dz.gminnej 108/60, zakup i położenie polbruku pod wiatę, i scenę, zakup sceny drewnianej; 

Turniej szachowy, festyn rodzinny, wyjazdy, oświetlenie świąteczne, sprzęt nagłaśniający do świetlicy;

Grill gazowy, tablice ogłoszeniowe, flagi, paliwo, konserwacja sprzętu, zakup narzędzi.

Całkowity koszt

20 543,00 zł

Sucha

Ogrodzenie i altanki drewniane-plac Borkowo;

Montaż lamp-Sucha, konserwacja urządzeń-Sucha, zakup projektora, zestaw do siatkówki, stół do tenisa;

Integracja, paliwo, tablica informacyjna.

Całkowity koszt

12 599,00 zł

Szeligowo

Integracja;

Wyposażenie świetlicy, zakup stołów i ławek, zakup namiotu;

Nasadzenia, wyjazd mieszkańców, dofinansowanie OSP w Zajączkówku.

Całkowity koszt

21 316,00 zł

Toporzyk

Ogrodzenie boiska w Toporzyku;

Wycieczka dla dzieci i młodzieży;

Paliwo, żyłka, olej, naprawa, przegląd sprzętu.

Całkowity koszt

18 775,00 zł

Tychówko

Remont drogi gminnej w Tychówku;

Wykonanie przyłącza prądu;

Integracja.

Całkowity koszt

21 342,00 zł

Wadyń Górny

Oświetlenie drogowe w Wardyniu Górnym;

Integracja, materiały eksploatacyjne, paliwo;

Zakup namiotu.

Całkowity koszt

15 274,00 zł

Zajączkowo

Doposażenie placu zabaw na przystani rowerowej;

Zagospodarowanie dalszej części przystani rowerowej;

Integracja, zajęcia gimnastyczne dla kobiet.

Całkowity koszt

15 387,00 zł

Zajączkówko

Wyposażenie świetlicy, strażnicy, placu zabaw, adaptacja pomieszczeń świetlicy na zaplecze kuchenne;

Integracja.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Bolkowo.jpg

Całkowity koszt

17 227,00 zł

Bolkowo

Zakup lamp oświetleniowych;

Rozbudowa placu zabaw;

Integracja.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Bronowo.jpg

Całkowity koszt

14 327,00 zł

Bronowo

Remont dróg;

Integracja;

Remont przystanków, zakup donic, zakup roślin;

Zjeżdżalnia na plac zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Brusno.jpg

Całkowity koszt

21 440,00 zł

Brusno

Integracja;

Paliwo, żyłka, nasadzenia krzewów i kwiatów;

Naprawa dróg gminnych, rozbudowa oświetlenia: Brusno, Kocury, zakup tablic informacyjnych, zakup kosy spalinowej, budowa placu zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Buslary.jpg

Całkowity koszt

32 029,00 zł

Buślary

Dokończenie remontu dachu na świetlicy w Buślarach;

Dokończenie oczyszczenia stawu w Buślarach;

Wykaszarka, wyposażenie placu zabaw i remont bieżący, zakup ławki, zakup pleksy, farby  na remont przystanku, zakup wiaty przystankowej i krzewów, tablic informacyjnych do Nowego Ludzicka.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Czarnkowie.jpg

Całkowity koszt

12 833,00 zł

Czarnkowie

Remont dróg gminnych;

Wyjazdy integracyjne;

Tablice informacyjne z numerami posesji;

Potrzeby sołectwa-olej paliwo, żyłka, sprzęt.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Gaworkowo.jpg

Całkowity koszt

13 285,00 zł

Gaworkowo

Altana, stoły, ławki, zadaszenie, kosze, piaskownica;

Paczki choinkowe, integracja;

Wycieczka;

Zakup tłucznia na remont dróg gminnych, tabliczki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Gawroniec.jpg

Całkowity koszt

23 106,00 zł

Gawroniec

Paliwo, olej, żyłka, naprawa sprzętu, kwiaty rabatowe, zakup ciągnika do koszenia, zakup namiotów;

Integracja;

Wykonanie placu z polbruku przy świetlicy, zadaszenie na boisku sportowym.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Kolacz.jpg

Całkowity koszt

31 952,63 zł

Kołacz

Remont dróg gminnych;

Integracja urządzenia do fitness;

Paliwo, żyłka, oleje, narzędzia, przygotowanie drewna na wiatę;

Przygotowanie miejsca na plac zabaw w Zaborzu;

Oświetlenie, tablice z numerami posesji.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Lipno.jpg

Całkowity koszt

13 761,00 zł

Lipno

Lampa Lipno, naprawa plaży w Kłokowie;

Wycieczka, integracja;

Zakup ławek ,donic, kwiaty, paliwo.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Legi.jpg

Całkowity koszt

19 960,00 zł

Łęgi

Paliwo, środki ochrony roślin, rośliny ozdobne, sprzęt gospodarczy, barierki przy chodniku;

Integracja, pomoc dla szkoły i przedszkola w Redle, środki czystości do świetlicy;

Budowa wiaty przy świetlicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Losnica.jpg

Całkowity koszt

12 084,00 zł

Łośnica

Cele rekreacyjne;

Poprawa estetyki wsi;

Wyposażenie świetlicy wiejskiej;

Zakup paliwa do kosiarki oraz części zamiennych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Nowe_Resko.jpg

Całkowity koszt

11 843,00 zł

Nowe Resko

Paliwo, żyłka, olej, części zamienne do kosiarek;

Integracja;

Tablice informacyjne;

Zakup bejcy i pokrycia na dach wiaty;

Zakup iglaków;

Zagospodarowanie terenu dz.80/16.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Ogartowo.jpg

Całkowity koszt

18 020,00 zł

Ogartowo

Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, paliwo;

Integracja;

Zagospodarowanie dz.129/1-plac zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Ogrodno.jpg

Całkowity koszt

15 790,00 zł

Ogrodno

Drogowskazy we wsi Ogrodno;

Integracja, zakup bramek do piłki nożnej na plac zabaw w Ogartówku;

Lampa solarna-Połczyńska;

Paliwo, kwiaty.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Ostre_Bardo.jpg

Całkowity koszt

18 940,00 zł

Ostre Bardo

Budowa wiaty na boisku, sprzęt audio, naprawa sprzętu, paliwo;

Zakup zestawów ogrodowych (stoły i ławki);

Integracja.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Popielewo.jpg

Całkowity koszt

22 417,00 zł

Popielewo

Wiata na boisku w Popielewku;

Odwodnienie drogi;

Integracja;

Utrzymanie zieleni-zakup kosiarki, żyłka, paliwo, olej, kwiaty, farba, pompa spalinowa do wody;

Warnik do wody;

Altana-boisko Popielewo.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Przyrowo.jpg

Całkowity koszt

18 064,00 zł

Przyrowo

Prace ziemne, wykonanie ogrodzenia, niwelacja terenu-boisko sportowe w Dziwogórze;

Integracja, paliwo, olej, naprawa sprzętu, zakup narzędzi;

Wyposażenie placu zabaw i boiska sportowego w sprzęt.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Redlo.jpg

Całkowity koszt

41 089,00 zł

Redło

Rekultywacja dz.gminnej 108/60, zakup i położenie polbruku pod wiatę, i scenę, zakup sceny drewnianej; 

Turniej szachowy, festyn rodzinny, wyjazdy, oświetlenie świąteczne, sprzęt nagłaśniający do świetlicy;

Grill gazowy, tablice ogłoszeniowe, flagi, paliwo, konserwacja sprzętu, zakup narzędzi.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Sucha_HA1adZY.jpg

Całkowity koszt

20 543,00 zł

Sucha

Ogrodzenie i altanki drewniane-plac Borkowo;

Montaż lamp-Sucha, konserwacja urządzeń-Sucha, zakup projektora, zestaw do siatkówki, stół do tenisa;

Integracja, paliwo, tablica informacyjna.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Szeligowo.jpg

Całkowity koszt

12 599,00 zł

Szeligowo

Integracja;

Wyposażenie świetlicy, zakup stołów i ławek, zakup namiotu;

Nasadzenia, wyjazd mieszkańców, dofinansowanie OSP w Zajączkówku.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Toporzyk.jpg

Całkowity koszt

21 316,00 zł

Toporzyk

Ogrodzenie boiska w Toporzyku;

Wycieczka dla dzieci i młodzieży;

Paliwo, żyłka, olej, naprawa, przegląd sprzętu.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Tychowko.jpg

Całkowity koszt

18 775,00 zł

Tychówko

Remont drogi gminnej w Tychówku;

Wykonanie przyłącza prądu;

Integracja.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Wardyn_Gorny.jpg

Całkowity koszt

21 342,00 zł

Wadyń Górny

Oświetlenie drogowe w Wardyniu Górnym;

Integracja, materiały eksploatacyjne, paliwo;

Zakup namiotu.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Zajaczkowo_kDT8IS3.jpg

Całkowity koszt

15 274,00 zł

Zajączkowo

Doposażenie placu zabaw na przystani rowerowej;

Zagospodarowanie dalszej części przystani rowerowej;

Integracja, zajęcia gimnastyczne dla kobiet.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Zajaczkowko_8qeLYYs.jpg

Całkowity koszt

15 387,00 zł

Zajączkówko

Wyposażenie świetlicy, strażnicy, placu zabaw, adaptacja pomieszczeń świetlicy na zaplecze kuchenne;

Integracja.

06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Połczynie-Zdroju rozliczyło tylko 80% mieszkańców.

Teraz
80%
10 308 237,00 zł
Prognoza
100%
12 764 693,00 zł
Zobacz, jak brakujące +20%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
+ 1
Rozrywka dla najmłodszych
+ 1
place zabaw
+ 1 km
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 3 km
Sport i rekreacja
+ 3 km
nowych ścieżek rowerowych
+ 20
Oświetlenie uliczne
+ 20
nowych lamp ulicznych
całe miasto
Więcej zieleni
całe miasto
roczne utrzymanie zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Połczynie-Zdroju?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Połczyn-Zdrój (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.