Połczyn-
-Zdrój

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Połczynie-Zdroju
i razem ze mną mieszka oficjalnie
14 596
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
83 625 436,84 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
12.85%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
10 741 979 zł
12.85%
CIT
CIT
250 000 zł
0.3%
Podatki od nieruchomości
10 150 000 zł
12.14%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 287 355 zł
11.11%
Dotacje
Dotacje
30 085 013,84 zł
35.98%
Subwencje
Subwencje
17 416 489 zł
20.83%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
5 694 600 zł
6.81%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
83 496 517,89 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
5 115 722,16 zł
stanowią 6% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
6%
5 115 722,16 zł
Wydatki bieżące
94%
78 362 295,73 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_ARBGOIZ.svg
Rodzina
całkowity koszt
24 047 158,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_qy6z2va.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
23 468 872,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_NQNRpvu.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
8 463 490,47 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_bE3O16h.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 040 899,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_rHMmvIp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 876 990,78 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_uF5vM0T.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 537 600,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_BhqKtC1.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 412 840,36 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_0PAFjgU.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 187 100,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_a80Iz8O.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
1 095 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_0hzlao1.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
968 776,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_QQbsYJn.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
817 142,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_uf3ZPIk.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
642 334,55 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_BsMGv03.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 938 314,73 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_ARBGOIZ.svg
Rodzina
całkowity koszt
24 047 158,00 zł
Wydatki bieżące
24 047 158,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_qy6z2va.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
23 468 872,00 zł
Wydatki bieżące
23 288 872,00 zł
Wydatki majątkowe
180 000,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_NQNRpvu.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
8 463 490,47 zł
Wydatki bieżące
6 039 864,74 zł
Wydatki majątkowe
2 423 625,73 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_bE3O16h.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 040 899,00 zł
Wydatki bieżące
7 040 899,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_rHMmvIp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 876 990,78 zł
Wydatki bieżące
6 876 990,78 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_uF5vM0T.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 537 600,00 zł
Wydatki bieżące
3 537 600,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_BhqKtC1.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 412 840,36 zł
Wydatki bieżące
1 765 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 647 840,36 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_0PAFjgU.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 187 100,00 zł
Wydatki bieżące
1 095 100,00 zł
Wydatki majątkowe
92 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_a80Iz8O.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
1 095 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 095 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_0hzlao1.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
968 776,00 zł
Wydatki bieżące
418 300,00 zł
Wydatki majątkowe
550 476,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_QQbsYJn.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
817 142,00 zł
Wydatki bieżące
817 142,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_uf3ZPIk.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
642 334,55 zł
Wydatki bieżące
2 155 734,55 zł
Wydatki majątkowe
642 476,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_BsMGv03.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 938 314,73 zł
Wydatki majątkowe
221 780,07 zł
Wydatki bieżące
17 300 000,00 zł

Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Świadczenia wychowawcze
17 300 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 850 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
5 850 000,00 zł
Wydatki bieżące
502 658,00 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Wspieranie rodziny
502 658,00 zł
Wydatki bieżące
331 500,00 zł
Rodziny zastępcze
331 500,00 zł
Wydatki bieżące
53 000,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
53 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Karta Dużej Rodziny
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 822 605,00 zł
Wydatki majątkowe
155 000,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Szkoły podstawowe
14 977 605,00 zł
Wydatki bieżące
6 550 021,00 zł
Wydatki majątkowe
25 000,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego
6 575 021,00 zł
Wydatki bieżące
786 501,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
786 501,00 zł
Wydatki bieżące
564 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
564 000,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
495 745,00 zł
Pozostała działalność
495 745,00 zł
Wydatki bieżące
3 211 855,00 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi
3 211 855,00 zł
Wydatki bieżące
970 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
970 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 218,74 zł
Wydatki majątkowe
882 435,95 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
883 654,69 zł
Wydatki bieżące
738 080,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
738 080,00 zł
Wydatki bieżące
525 440,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
525 440,00 zł
Wydatki bieżące
220 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
220 000,00 zł
Wydatki bieżące
45 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
45 000,00 zł
Wydatki bieżące
328 271,00 zł
Wydatki majątkowe
1 541 189,78 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Pozostała działalność
1 869 460,78 zł
Wydatki bieżące
6 348 600,00 zł
Urzędy gmin
6 348 600,00 zł
Wydatki bieżące
270 000,00 zł
Rady gmin
270 000,00 zł
Wydatki bieżące
131 863,00 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
131 863,00 zł
Wydatki bieżące
125 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
125 000,00 zł
Wydatki bieżące
165 436,00 zł
Pozostała działalność
165 436,00 zł
Wydatki bieżące
2 276 951,16 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Ośrodki pomocy społecznej
2 276 951,16 zł
Wydatki bieżące
1 545 320,00 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
1 545 320,00 zł
Wydatki bieżące
689 000,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
689 000,00 zł
Wydatki bieżące
652 981,50 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Ośrodki wsparcia
652 981,50 zł
Wydatki bieżące
452 036,12 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Dodatki mieszkaniowe
452 036,12 zł
Wydatki bieżące
444 000,00 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Zasiłki stałe
444 000,00 zł
Wydatki bieżące
400 000,00 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Pomoc w zakresie dożywiania
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
282 500,00 zł

Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
282 500,00 zł
Wydatki bieżące
134 202,00 zł

Zwalczanie narkomanii, Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Pozostała działalność

Pozostałe wydatki:
134 202,00 zł
Wydatki bieżące
3 537 600,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
3 537 600,00 zł
Wydatki bieżące
1 765 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 647 840,36 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3 412 840,36 zł
Wydatki bieżące
431 900,00 zł
Wydatki majątkowe
62 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
493 900,00 zł
Wydatki bieżące
418 700,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Straż gminna (miejska)
448 700,00 zł
Wydatki bieżące
242 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
242 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 500,00 zł
Obrona cywilna
2 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 003 000,00 zł
Drogi publiczne gminne
1 003 000,00 zł
Wydatki bieżące
92 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
92 000,00 zł
Wydatki bieżące
148 300,00 zł
Wydatki majątkowe
550 476,00 zł
Obiekty sportowe
698 776,00 zł
Wydatki bieżące
270 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
270 000,00 zł
Wydatki bieżące
779 642,00 zł
Świetlice szkolne
779 642,00 zł
Wydatki bieżące
37 500,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
37 500,00 zł
Wydatki bieżące
36 000,00 zł
Izby rolnicze
36 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Spółki wodne
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
596 334,55 zł
Pozostała działalność
596 334,55 zł
Wydatki bieżące
700 478,54 zł
Obsługa długu publicznego
700 478,54 zł
Wydatki bieżące
556 700,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Działalność usługowa
556 700,00 zł
Wydatki bieżące
377 882,12 zł
Wydatki majątkowe
65 000,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
442 882,12 zł
Wydatki majątkowe
156 780,07 zł
Turystyka
156 780,07 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
40 000,00 zł
Wydatki bieżące
22 974,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
22 974,00 zł
Wydatki bieżące
18 500,00 zł
Różne rozliczenia
18 500,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Połczyn-Zdrój w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
5 115 722,16 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
54.24%
Infrastruktura
45.76%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
2 774 905,80 zł
2 340 816,36 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_park_75PBnYZ.jpg

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rewitalizacja placu 1000-lecia w Połczynie Zdroju - przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2021;
Rewitalizacja parku zdrowojowego - poprawa infrastruktury.

Całkowity koszt
2 346 125,73 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej_hXVtej2.jpg

Oświata

Przebudowa budynku SP nr 2 w zakresie podziału korytarzy drzwiami dymoszczelnymi;
Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Bolkowie;
Wykonanie placu zabaw przy przedszkolu nr 1.

Całkowity koszt
180 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja-OSP_pWjbLuF.jpg

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przebudowa remizy OSP w Kołaczu;
Zakup i montaż kamer do monitoringu.

Całkowity koszt
92 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_scieka-rowerowa_srJnP5e.jpg

Turystyka

Budowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Kolejowy Szlak etap I - przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020.

Całkowity koszt
156 780,07 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_QTQ2184.jpg

Kultura

Przebudowa budynku Centrum Kultury;
Głęboka modernizacja energetyczna budynku Centrum kultury- przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2021.

Całkowity koszt
1 647 840,36 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_dzia%C5%82ania_spo%C5%82eczne_eenI9h2.jpg

Dla niepełnosprawnych

Zakup i montaż podnośnika dla inwalidów.

Całkowity koszt
65 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_jo3R4Yy.jpg

Sport

Budowa hali widowiskowo-sportowej - wykup wierzytelności - przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022.

Całkowity koszt
550 476,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_OoQFMHl.jpg

Pozostała działalność

Zwiększenie udziałów w RWiK - przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2024.

Całkowity koszt
77 500,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_park_75PBnYZ.jpg

Całkowity koszt

2 346 125,73 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rewitalizacja placu 1000-lecia w Połczynie Zdroju - przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2021;
Rewitalizacja parku zdrowojowego - poprawa infrastruktury.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej_hXVtej2.jpg

Całkowity koszt

180 000,00 zł

Oświata

Przebudowa budynku SP nr 2 w zakresie podziału korytarzy drzwiami dymoszczelnymi;
Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Bolkowie;
Wykonanie placu zabaw przy przedszkolu nr 1.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja-OSP_pWjbLuF.jpg

Całkowity koszt

92 000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przebudowa remizy OSP w Kołaczu;
Zakup i montaż kamer do monitoringu.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_scieka-rowerowa_srJnP5e.jpg

Całkowity koszt

156 780,07 zł

Turystyka

Budowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Kolejowy Szlak etap I - przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020.

Oświata, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_QTQ2184.jpg

Całkowity koszt

1 647 840,36 zł

Kultura

Przebudowa budynku Centrum Kultury;
Głęboka modernizacja energetyczna budynku Centrum kultury- przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2021.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_dzia%C5%82ania_spo%C5%82eczne_eenI9h2.jpg

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Dla niepełnosprawnych

Zakup i montaż podnośnika dla inwalidów.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_jo3R4Yy.jpg

Całkowity koszt

550 476,00 zł

Sport

Budowa hali widowiskowo-sportowej - wykup wierzytelności - przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_OoQFMHl.jpg

Całkowity koszt

77 500,00 zł

Pozostała działalność

Zwiększenie udziałów w RWiK - przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2024.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Połczyn-Zdrój zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Bolkowo_09PrOdA.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Bronowo_OpOS4qb.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Brusno_AE9gVRl.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Buslary_WuCIMcs.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Czarnkowie_9zGkyRr.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Gaworkowo_XdCcTCl.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Gawroniec_4ZVdnso.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Kolacz_QXcv5SN.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Lipno_KX8bAJM.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Legi_HyJBEJz.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Losnica_BRWVju0.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Nowe_Resko_psNpuBS.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Ogartowo_4c5SHf3.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Ogrodno_OercdIW.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Ostre_Bardo_z8G7JGT.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Popielewo_1mPsFba.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Przyrowo_qVAhFWm.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Redlo_lI3CoKO.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Sucha_HA1adZY_cq6s0ws.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Szeligowo_0LKrwFx.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Toporzyk_JMKH0mz.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Tychowko_OTOq6iq.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Wardyn_Gorny_GhSim1h.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Zajaczkowo_kDT8IS3_QnfgnI4.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Zajaczkowko_8qeLYYs_tDCr79C.jpg

Całkowity koszt

18 017,13 zł

Bolkowo

Całkowity koszt

15 265,11 zł

Bronowo

Całkowity koszt

22 489,16 zł

Brusno

Całkowity koszt

33 540,23 zł

Buślary

Całkowity koszt

13 373,09 zł

Czarnkowie

Całkowity koszt

13 932,10 zł

Gaworkowo

Całkowity koszt

24 209,17 zł

Gawroniec

Całkowity koszt

35 604,25 zł

Kołacz

Całkowity koszt

13 932,10 zł

Lipno

Całkowity koszt

21 887,15 zł

Łęgi

Całkowity koszt

13 029,09 zł

Łośnica

Całkowity koszt

12 513,09 zł

Nowe Resko

Całkowity koszt

18 533,13 zł

Ogartowo

Całkowity koszt

16 942,12 zł

Ogrodno

Całkowity koszt

19 436,14 zł

Ostre Bardo

Całkowity koszt

23 306,16 zł

Popielewo

Całkowity koszt

19 092,13 zł

Przyrowo

Całkowity koszt

43 000,30 zł

Redło

Całkowity koszt

21 027,15 zł

Sucha

Całkowity koszt

13 029,09 zł

Szeligowo

Całkowity koszt

22 102,15 zł

Toporzyk

Całkowity koszt

19 608,14 zł

Tychówko

Całkowity koszt

22 188,15 zł

Wardyń Górny

Całkowity koszt

16 211,11 zł

Zajączkowo

Całkowity koszt

15 867,11 zł

Zajączkówko

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Bolkowo_09PrOdA.jpg

Całkowity koszt

18 017,13 zł

Bolkowo

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Bronowo_OpOS4qb.jpg

Całkowity koszt

15 265,11 zł

Bronowo

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Brusno_AE9gVRl.jpg

Całkowity koszt

22 489,16 zł

Brusno

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Buslary_WuCIMcs.jpg

Całkowity koszt

33 540,23 zł

Buślary

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Czarnkowie_9zGkyRr.jpg

Całkowity koszt

13 373,09 zł

Czarnkowie

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Gaworkowo_XdCcTCl.jpg

Całkowity koszt

13 932,10 zł

Gaworkowo

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Gawroniec_4ZVdnso.jpg

Całkowity koszt

24 209,17 zł

Gawroniec

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Kolacz_QXcv5SN.jpg

Całkowity koszt

35 604,25 zł

Kołacz

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Lipno_KX8bAJM.jpg

Całkowity koszt

13 932,10 zł

Lipno

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Legi_HyJBEJz.jpg

Całkowity koszt

21 887,15 zł

Łęgi

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Losnica_BRWVju0.jpg

Całkowity koszt

13 029,09 zł

Łośnica

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Nowe_Resko_psNpuBS.jpg

Całkowity koszt

12 513,09 zł

Nowe Resko

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Ogartowo_4c5SHf3.jpg

Całkowity koszt

18 533,13 zł

Ogartowo

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Ogrodno_OercdIW.jpg

Całkowity koszt

16 942,12 zł

Ogrodno

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Ostre_Bardo_z8G7JGT.jpg

Całkowity koszt

19 436,14 zł

Ostre Bardo

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Popielewo_1mPsFba.jpg

Całkowity koszt

23 306,16 zł

Popielewo

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Przyrowo_qVAhFWm.jpg

Całkowity koszt

19 092,13 zł

Przyrowo

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Redlo_lI3CoKO.jpg

Całkowity koszt

43 000,30 zł

Redło

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Sucha_HA1adZY_cq6s0ws.jpg

Całkowity koszt

21 027,15 zł

Sucha

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Szeligowo_0LKrwFx.jpg

Całkowity koszt

13 029,09 zł

Szeligowo

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Toporzyk_JMKH0mz.jpg

Całkowity koszt

22 102,15 zł

Toporzyk

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Tychowko_OTOq6iq.jpg

Całkowity koszt

19 608,14 zł

Tychówko

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Wardyn_Gorny_GhSim1h.jpg

Całkowity koszt

22 188,15 zł

Wardyń Górny

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Zajaczkowo_kDT8IS3_QnfgnI4.jpg

Całkowity koszt

16 211,11 zł

Zajączkowo

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/so%C5%82ectwa_Po%C5%82czyn_Zdroj_Zajaczkowko_8qeLYYs_tDCr79C.jpg

Całkowity koszt

15 867,11 zł

Zajączkówko

06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Połczynie-Zdroju rozlicza tylko 82% mieszkańców.

Teraz
82%
10 741 979,00 zł
Prognoza
100%
13 099 974,00 zł
Zobacz, jak brakujące +18%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 1
Rozrywka dla najmłodszych
+ 1
plac zabaw
+ 1 km
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 2 km
Sport i rekreacja
+ 2 km
nowych ścieżek rowerowych
+ 20
Oświetlenie uliczne
+ 20
nowych lamp ulicznych
całe miasto
Więcej zieleni
całe miasto
roczne utrzymanie zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Połczynie-Zdroju?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Połczyn-Zdrój (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.