Połczyn-
-Zdrój

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Połczynie-Zdroju.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
14 596
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
81 721 647,14 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
12.77%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
10 432 200 zł
12.77%
CIT
312 209,50 zł
0.38%
Podatki od nieruchomości
10 606 363,88 zł
12.98%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 192 484,05 zł
10.02%
Dotacje
29 472 018,63 zł
36.06%
Subwencje
17 602 675 zł
21.54%
Pozostałe dochody
5 103 696,08 zł
6.25%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
79 690 080,82 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
5 574 125,97 zł
stanowiły 7% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
7%
5 574 125,97 zł
Wydatki bieżące
93%
74 115 954,85 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
22 777 429,61 zł
Rodzina
całkowity koszt
20 259 720,91 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 515 612,24 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 441 116,80 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 468 801,09 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 027 293,42 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 352 289,60 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 022 186,88 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
1 693 384,64 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
896 851,68 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
786 202,56 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 630 940,20 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 818 251,19 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Połczyn-Zdrój w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
5 574 125,97 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
57.04%
Infrastruktura
42.96%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
3 179 691,23 zł
2 394 434,74 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rewitalizacja placu 1000-lecia w Połczynie-Zdroju;
Oświetlenie ulic i placów;
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych;
Zwiększenie udziałów w RWiK Sp. z o.o.;
Rewitalizacja Parku Zdrojowego.

Całkowity koszt
1 936 963,42 zł
Oświata

Oświata

Przebudowa budynku SP nr 2 w zakresie podziału korytarzy drzwiami dymoszczelnymi;
Wykonanie placu zabaw przy przedszkolu nr 1.

Całkowity koszt
166 460,72 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP Świdwin;
Rozbudowa monitoringu miejskiego.

Całkowity koszt
46 097,81 zł
Turystyka

Turystyka

Dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary szlak kolejowy na odc. Mielno-Kołobrzeg-Złocieniec.

Całkowity koszt
289 391,25 zł
Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa

Likwidacja barier architektonicznych przestrzeni publicznej poprzez przebudowę chodników i schodów na terenie miasta;
Przebudowa ulic Chopina i Wojska Polskiego;
Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa parkingu przy drodze wojewódzkiej nr 163 wraz z doświetleniem odcinka ul. Koszalińskiej.

Całkowity koszt
740 778,03 zł
Kultura

Kultura

Głęboka modernizacja energetyczna budynku Centrum Kultury;
Opracowanie projektu instalacji C.O. w budynku Centrum Kultury;
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy istniejącej kotłowni w budynku Centrum Kultury;
Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Centrum Kultury;
Remont pokrycia dachu świetlicy w miejscowości Brusno.

Całkowity koszt
1 516 142,23 zł
Sport

Sport

Wykup wierzytelności - hala sportowa;
Siłownia zewnętrzna w Toporzyku.

Całkowity koszt
565 334,40 zł
Zadania społeczne

Zadania społeczne

Projekt „Pomorze Zachodnie - Bezpieczna edukacja” w ramach RPO;
Klub seniora.

Całkowity koszt
70 828,68 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

Zamiana gruntów z Nadleśnictwem;
Ugoda sądowa – dot. części budynku przy ul. Szczecineckiej;
Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
242 129,43 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Całkowity koszt

1 936 963,42 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rewitalizacja placu 1000-lecia w Połczynie-Zdroju;
Oświetlenie ulic i placów;
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych;
Zwiększenie udziałów w RWiK Sp. z o.o.;
Rewitalizacja Parku Zdrojowego.

Oświata

Całkowity koszt

166 460,72 zł

Oświata

Przebudowa budynku SP nr 2 w zakresie podziału korytarzy drzwiami dymoszczelnymi;
Wykonanie placu zabaw przy przedszkolu nr 1.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Całkowity koszt

46 097,81 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP Świdwin;
Rozbudowa monitoringu miejskiego.

Turystyka

Całkowity koszt

289 391,25 zł

Turystyka

Dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary szlak kolejowy na odc. Mielno-Kołobrzeg-Złocieniec.

Infrastruktura drogowa

Całkowity koszt

740 778,03 zł

Infrastruktura drogowa

Likwidacja barier architektonicznych przestrzeni publicznej poprzez przebudowę chodników i schodów na terenie miasta;
Przebudowa ulic Chopina i Wojska Polskiego;
Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa parkingu przy drodze wojewódzkiej nr 163 wraz z doświetleniem odcinka ul. Koszalińskiej.

Oświata, kultura i sport
Kultura

Całkowity koszt

1 516 142,23 zł

Kultura

Głęboka modernizacja energetyczna budynku Centrum Kultury;
Opracowanie projektu instalacji C.O. w budynku Centrum Kultury;
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy istniejącej kotłowni w budynku Centrum Kultury;
Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Centrum Kultury;
Remont pokrycia dachu świetlicy w miejscowości Brusno.

Sport

Całkowity koszt

565 334,40 zł

Sport

Wykup wierzytelności - hala sportowa;
Siłownia zewnętrzna w Toporzyku.

Zadania społeczne

Całkowity koszt

70 828,68 zł

Zadania społeczne

Projekt „Pomorze Zachodnie - Bezpieczna edukacja” w ramach RPO;
Klub seniora.

Pozostała działalność

Całkowity koszt

242 129,43 zł

Pozostała działalność

Zamiana gruntów z Nadleśnictwem;
Ugoda sądowa – dot. części budynku przy ul. Szczecineckiej;
Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Połczyn-Zdrój zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

17 976,11 zł

Bolkowo

Całkowity koszt

15 235,00 zł

Bronowo

Całkowity koszt

22 488,40 zł

Brusno

Całkowity koszt

33 538,20 zł

Buślary

Całkowity koszt

13 172,61 zł

Czarnkowie

Całkowity koszt

13 930,27 zł

Gaworkowo

Całkowity koszt

24 208,45 zł

Gawroniec

Całkowity koszt

35 424,22 zł

Kołacz

Całkowity koszt

6 330,94 zł

Lipno

Całkowity koszt

21 765,47 zł

Łęgi

Całkowity koszt

13 026,30 zł

Łośnica

Całkowity koszt

12 266,75 zł

Nowe Resko

Całkowity koszt

18 532,76 zł

Ogartowo

Całkowity koszt

16 884,69 zł

Ogrodno

Całkowity koszt

19 367,61 zł

Ostre Bardo

Całkowity koszt

23 306,13 zł

Popielewo

Całkowity koszt

19 092,13 zł

Przyrowo

Całkowity koszt

42 958,30 zł

Redło

Całkowity koszt

21 019,51 zł

Sucha

Całkowity koszt

13 028,59 zł

Szeligowo

Całkowity koszt

22 101,53 zł

Toporzyk

Całkowity koszt

19 608,14 zł

Tychówko

Całkowity koszt

22 147,05 zł

Wardyń Górny

Całkowity koszt

16 211,11 zł

Zajączkowo

Całkowity koszt

15 851,97 zł

Zajączkówko

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Połczynie-Zdroju rozliczyło tylko 79% mieszkańców.

Teraz
79%
10 432 200,00 zł
Prognoza
100%
13 099 974,00 zł
Zobacz, jak brakujące +21%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Rozrywka dla najmłodszych
+ 1
plac zabaw
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Sport i rekreacja
+ 2 km
nowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie uliczne
+ 20
nowych lamp ulicznych
Więcej zieleni
całe miasto
roczne utrzymanie zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Połczynie-Zdroju?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Połczyn-Zdrój (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.