Budżet gminy
Radymno

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Radymno

Budżet 2021

Dochody 63 490 610,76 zł

41,75% Dotacje
33,06% Subwencje
8,06% PIT
7,73% Inne podatki i opłaty lokalne
7,15% Podatki od nieruchomości
2,09% Pozostałe dochody
0,16% CIT

Wydatki 78 015 902,26 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27,97%
Transport i łączność 23,25%
Oświata i wychowanie 19,12%
Administracja publiczna 14,49%
Pomoc społeczna 4,51%
Gospodarka mieszkaniowa 2,82%
Pozostałe wydatki 2,01%
Kultura fizyczna 1,89%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,36%
Działalność usługowa 1,1%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,0%
Rodzina 0,49%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Radymno

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Radymno

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

11 478
2018
11 395
2019
11 394
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

10
2017
10
2018
10
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.