Budżet gminy
Radymno

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Radymno

Budżet 2022

Dochody 60 789 926,0 zł

35,81% Subwencje
22,53% Dotacje
15,13% Pozostałe dochody
10,06% Inne podatki i opłaty lokalne
8,65% Podatki od nieruchomości
7,56% PIT
0,26% CIT

Wydatki 78 563 457,57 zł

Oświata i wychowanie 24,39%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16,46%
Rodzina 16,44%
Kultura fizyczna 16,23%
Transport i łączność 9,42%
Administracja publiczna 8,65%
Pomoc społeczna 3,17%
Gospodarka mieszkaniowa 2,13%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,76%
Działalność usługowa 0,67%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,52%
Pozostałe wydatki 0,35%
Rózne rozliczenia 0,34%
Rolnictwo i łowiectwo 0,25%
Ochrona zdrowia 0,21%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Radymno

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Radymno

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

11 395
2019
11 394
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

10
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.