Budżet gminy
Radymno

Zobacz budżet 2020 Mapa województwa miejscowości Radymno

Budżet 2020

Dochody 61 315 440,0 zł

39,79% Dotacje
32,32% Subwencje
7,89% PIT
7,13% Podatki od nieruchomości
6,68% Pozostałe dochody
6,03% Inne podatki i opłaty lokalne
0,16% CIT

Wydatki 60 482 440,0 zł

Oświata i wychowanie 24,18%
Administracja publiczna 20,81%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17,3%
Transport i łączność 11,37%
Gospodarka mieszkaniowa 8,67%
Pomoc społeczna 6,76%
Pozostałe wydatki 4,15%
Kultura fizyczna 2,46%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,9%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,64%
Rodzina 0,76%
Ochrona zdrowia 0,0%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Radymno

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Radymno

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2017
2018
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2017
2018
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.