Radymno

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Radymno.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
11 268
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
73 098 294,43 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
7.57%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
5 536 168 zł
7.57%
CIT
122 365,91 zł
0.17%
Podatki od nieruchomości
4 750 881,20 zł
6.5%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 487 814,29 zł
11.61%
Dotacje
30 094 912,51 zł
41.17%
Subwencje
21 200 166 zł
29.0%
Pozostałe dochody
2 905 986,52 zł
3.98%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
71 468 065,98 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
20 608 163,05 zł
stanowiły 29% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
29%
20 608 163,05 zł
Wydatki bieżące
71%
50 859 902,93 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
17 826 134,58 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
8 447 534,30 zł
Rodzina
całkowity koszt
17 527 451,74 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 128 123,62 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
16 491 907,43 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 040 990,57 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 989 791,63 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
351 835,59 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
675 481,63 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
92 226,92 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
351 042,01 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 101 161,44 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
444 384,52 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Radymno za 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Radymno w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
20 608 163,05 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
55.7%
Infrastruktura
44.3%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
11 479 384,34 zł
9 128 778,71 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa skrzyżowania ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscowości Skołoszów;
Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy;
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych.

Całkowity koszt
4 875 057,69 zł
Dla pieszych

Dla pieszych

Budowa chodnika w miejscowości Chotyniec, Korczowa, Łazy, Michałówka, Nienowice, Ostrów, Święte, Ostrów;
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1793R Radymno - Wacławice w m. Zabłotce
Projekt budowy chodnika w m. Skołoszów, Zabłotce.

Całkowity koszt
1 230 416,79 zł
Parkingi

Parkingi

Budowa parkingu przy UG.

Całkowity koszt
48 496,59 zł
Pozostałe zadania dot. dróg

Pozostałe zadania dot. dróg

Przebudowa mostu na rzece Szkło w ciągu drogi powiatowej Kobylnica Ruska - Budzyń - Korczowa w m. Budzyń;
Wykonanie zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową w m. Michałówka;

Całkowity koszt
87 917,21 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Projekt i budowa oświetlenia na terenie Gminy;
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy;
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Radymno.

Całkowity koszt
686 496,06 zł
Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Wydatki na zakup i objęcie akcji.

Całkowity koszt
4 551 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Łazy;
Budowa ogrodzenia oraz wyposażenie Świetlicy w Duńkowicach wraz z montażem monitoringu
Termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Nienowicach
Urządzenie placu zabaw na osiedlu po byłym PGR w Nienowicach;
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjno - edukacyjnej na terenie Gminy;
Zakup działki w m. Sośnica i Ostrów;
Zakup kosiarki samojezdnej w m. Młyny.

Całkowity koszt
235 547,24 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Łazach;
Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Nienowicach wraz z naprawą obróbek blacharskich oraz naprawą kominów;
Zakup kosiarki samojezdnej dla SP Nienowice;
Laboratoria przyszłości;
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Utworzenie Klubu Malucha" w m. Zabłotce.

Całkowity koszt
695 723,13 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Montaż odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła typu powietrze, paneli fotowoltaicznych oraz kotłów biomasowych dla gospodarstw indywidualnych w gminie;
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów likwidacji azbestu.

Całkowity koszt
8 010 832,42 zł
Kultura i sport

Kultura i sport

Prace konserwatorskie w zabytkowej świątyni w Świętem;
Zakup kosiarki samojezdnej dla LKS SANOVIA w Michałówce i LKS w m. Święte.
Zakup kontenerów do m. Zabłotce

Całkowity koszt
112 500,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Wyrównanie terenu na cmentarz komunalnym;
Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Łazach;
Zakup wyposażenia dla administracji;
Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu;
Zakup sprzętu do łączności radiowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu.

Całkowity koszt
74 175,92 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

4 875 057,69 zł

Lepsze drogi

Przebudowa skrzyżowania ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscowości Skołoszów;
Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy;
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych.

Dla pieszych

Całkowity koszt

1 230 416,79 zł

Dla pieszych

Budowa chodnika w miejscowości Chotyniec, Korczowa, Łazy, Michałówka, Nienowice, Ostrów, Święte, Ostrów;
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1793R Radymno - Wacławice w m. Zabłotce
Projekt budowy chodnika w m. Skołoszów, Zabłotce.

Parkingi

Całkowity koszt

48 496,59 zł

Parkingi

Budowa parkingu przy UG.

Pozostałe zadania dot. dróg

Całkowity koszt

87 917,21 zł

Pozostałe zadania dot. dróg

Przebudowa mostu na rzece Szkło w ciągu drogi powiatowej Kobylnica Ruska - Budzyń - Korczowa w m. Budzyń;
Wykonanie zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową w m. Michałówka;

Oświetlenie

Całkowity koszt

686 496,06 zł

Oświetlenie

Projekt i budowa oświetlenia na terenie Gminy;
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy;
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Radymno.

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

4 551 000,00 zł

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Wydatki na zakup i objęcie akcji.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

235 547,24 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Łazy;
Budowa ogrodzenia oraz wyposażenie Świetlicy w Duńkowicach wraz z montażem monitoringu
Termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Nienowicach
Urządzenie placu zabaw na osiedlu po byłym PGR w Nienowicach;
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjno - edukacyjnej na terenie Gminy;
Zakup działki w m. Sośnica i Ostrów;
Zakup kosiarki samojezdnej w m. Młyny.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

695 723,13 zł

Placówki oświatowe

Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Łazach;
Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Nienowicach wraz z naprawą obróbek blacharskich oraz naprawą kominów;
Zakup kosiarki samojezdnej dla SP Nienowice;
Laboratoria przyszłości;
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Utworzenie Klubu Malucha" w m. Zabłotce.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

8 010 832,42 zł

Ochrona środowiska

Montaż odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła typu powietrze, paneli fotowoltaicznych oraz kotłów biomasowych dla gospodarstw indywidualnych w gminie;
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów likwidacji azbestu.

Kultura i sport

Całkowity koszt

112 500,00 zł

Kultura i sport

Prace konserwatorskie w zabytkowej świątyni w Świętem;
Zakup kosiarki samojezdnej dla LKS SANOVIA w Michałówce i LKS w m. Święte.
Zakup kontenerów do m. Zabłotce

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

74 175,92 zł

Pozostałe inwestycje

Wyrównanie terenu na cmentarz komunalnym;
Budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Łazach;
Zakup wyposażenia dla administracji;
Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu;
Zakup sprzętu do łączności radiowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Radymno zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

16 484,57 zł

Budzyń

Budowa drogi asfaltowej w kierunku do Pana Kusio.

Całkowity koszt

8 966,70 zł

Chałupki Chotynieckie

Bieżące utrzymanie dróg i rowów.

Całkowity koszt

41 790,62 zł

Chotyniec

Przebudowa nawierzchni dróg;
Imprezy okolicznościowe.

Całkowity koszt

37 150,00 zł

Duńkowice

Położenie asfaltu na drodze gminnej;
Koszenie traw na placu zabaw, koło pomnika, przy stawach i rowach;
Doposażenie Świetlicy wiejskiej;
Koszenie mienia gminnego;
Kostka koło OSP;
Zorganizowanie imprezy kulturalnej dla dzieci.

Całkowity koszt

13 989,61 zł

Grabowiec

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej działka 197 - kontynuacja.

Całkowity koszt

35 153,12 zł

Korczowa

Przebudowa drogi gminnej;
Remont Świetlicy i zakup wyposażenia do Świetlicy;
Wymiana lamp do przysiółka zapust.

Całkowity koszt

44 251,59 zł

Łazy

Remont Świetlicy wiejskiej;
Zakup wyposażenia do Świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

21 650,10 zł

Michałówka

Zakup elementu na plac zabaw przy Świetlicy;
Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki;
Zakup nagłośnienia do Świetlicy wiejskiej;
Bieżące utrzymanie dróg;
Remont budynku klubu sportowego "SANOVIA".

Całkowity koszt

20 612,27 zł

Młyny

Bieżące utrzymanie dróg;
Wykonanie drogi dojazdowej do P. Słabak;
Wykonanie ścieżki utwardzonej.

Całkowity koszt

37 869,97 zł

Nienowice

Przebudowa dróg gminnych.

Całkowity koszt

43 198,04 zł

Ostrów

Projekt chodnika od nr 1 do krzyżówki;
Przebudowa dróg gminnych;
Bieżące doposażenie Świetlicy;
Wyrównanie terenu na cmentarz komunalny;
Projekt oświetlenia na terenie sołectwa.

Całkowity koszt

17 509,29 zł

Piaski

Bieżące utrzymanie dróg i rowów;
Przebudowa drogi gminnej;
Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka.

Całkowity koszt

44 459,43 zł

Skołoszów

Bieżące utrzymanie dróg;

Położenia asfaltów na drogach gminnych;

Zorganizowanie imprezy okolicznościowej.

Całkowity koszt

44 453,58 zł

Sośnica

Przebudowa drogi gminnej ulica Krótka z połączeniem z ulicą Sportową, dokończenie ulicy Familijnej;

Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i środki chwastobójcze;

Zakup 2-óch kuchenek gazowo - elektrycznych oraz wyposażenie;

Rozbudowa oświetlenia na ul. Słonecznej;

Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Spokojnej.

Całkowity koszt

15 190,67 zł

Sośnica-Brzeg

Remont drogi 46/2;
Bieżące utrzymanie dróg;
Przegląd placu zabaw.

Całkowity koszt

44 549,08 zł

Święte

Asfaltowanie dróg;
Tablica upamiętniająca Patrona Szkoły podstawowej w Świętem, zakup krzewów, organizacja festynu.

Całkowity koszt

26 407,20 zł

Zabłotce

Przebudowa drogi gminnej nr 673, położenie nawierzchni asfaltowej;
Remont Świetlicy;
Monitoring i nagłośnienie obiektu sportowego i placu zabaw przy Świetlicy wiejskiej i Szkole;
Zaprojektowanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej;
Organizacja imprezy kulturalnej.

Całkowity koszt

16 100,70 zł

Zaleska Wola

Remont dróg i mostków, przekopanie rowów;
Utrzymanie dróg.

Całkowity koszt

18 237,86 zł

Zamojsce

Położenie asfaltu na drodze koło P. Magnowskiej;
Koszenie mienia gminnego;
Remont studni wiejskiej;
Zakup 6 stolików;
Konserwacja i przegląd placu zabaw.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Radymno?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Radymno (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.