Radymno

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Radymno
i razem ze mną mieszka oficjalnie
11 435
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
63 490 610,76 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
8.06%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
5 114 563 zł
8.06%
CIT
100 000 zł
0.16%
Podatki od nieruchomości
4 542 267 zł
7.15%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 909 175,25 zł
7.73%
Dotacje
26 506 449 zł
41.75%
Subwencje
20 989 372 zł
33.06%
Pozostałe dochody
1 328 784,51 zł
2.09%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
78 015 902,26 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
24 217 557,00 zł
stanowią 31% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
31%
24 217 557,00 zł
Wydatki bieżące
69%
53 798 345,26 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
19 560 087,53 zł
Rodzina
całkowity koszt
18 843 151,26 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
18 405 922,48 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
9 003 315,84 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 647 782,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 431 548,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 122 797,18 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
730 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
528 085,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
427 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
386 890,62 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
929 322,35 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Radymno na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Radymno w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
24 217 557,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
59.48%
Infrastruktura
40.52%
Sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
14 404 095,47 zł
9 813 461,53 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy;
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych.

Całkowity koszt
5 592 879,94 zł
Dla pieszych

Dla pieszych

Budowa i remont chodników w m. Chotyniec, Korczowa, Łazy, Michałówka, Nienowice, Ostrów, Święte;
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Radymno-Wacławice - pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego;
Projekt budowy chodnika w m. Skołoszów, Zabłotce.

Całkowity koszt
1 182 552,90 zł
Parkingi

Parkingi

Parking koło Kościoła;
Budowa parkingu przy UG.

Całkowity koszt
65 162,63 zł
Pozostałe zadania dot. dróg

Pozostałe zadania dot. dróg

Przebudowa mostu na rzece Szkło w ciągu drogi powiatowej Kobylnica Ruska-Budzyń-Korczowa - pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego oraz w m. Zabłotce;
Zakup wiat przystankowych.

Całkowity koszt
170 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Oświetlenie Świetlicy i grzybka w Duńkowicach;
Projekt i budowa oświetlenia na terenie Gminy;
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy;
Wkład własny do projektu "Budowa oświetlenia na terenie gminy Radymno".

Całkowity koszt
2 032 500,00 zł
Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Wniesienie wkładów pieniężnych do Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Radymno Sp. z o.o.;
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nienowice, Michałówka, Grabowiec, Zamojsce.

Całkowity koszt
5 361 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup wyposażenia do Świetlicy wiejskiej;
Doposażenie placu zabaw;
Budowa ogrodzenia oraz wyposażenie świetlicy w Duńkowicach wraz z monitoringiem;
Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w Budzyniu;
Termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Nienowicach;
Urządzenie placu zabaw na osiedlu po byłym PGR w Nienowicach.

Całkowity koszt
280 000,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Łazach;
Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Nienowicach wraz z naprawą obróbek blacharskich oraz naprawą kominów.

Całkowity koszt
250 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Montaż odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, kotłów biomasowych dla gospodarstw indywidualnych w gminie;
Usuwanie wyrobów usuwających azbest z terenu Gminy.

Całkowity koszt
9 075 461,53 zł
Kultura i sport

Kultura i sport

Prace konserwatorskie w zabytkowej świątyni w Świętem;
Zakup kontenerów do m. Zabłotce.

Całkowity koszt
83 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Wyrównanie terenu na cmentarzu komunalnym;
Budowa ogrodzenia na cmentarzu w Łazach;
Zakup wyposażenia dla administracji;
Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu;
Zakup sprzętu do łączności radiowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu.

Całkowity koszt
125 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

5 592 879,94 zł

Lepsze drogi

Budowa i przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy;
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych.

Dla pieszych

Całkowity koszt

1 182 552,90 zł

Dla pieszych

Budowa i remont chodników w m. Chotyniec, Korczowa, Łazy, Michałówka, Nienowice, Ostrów, Święte;
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Radymno-Wacławice - pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego;
Projekt budowy chodnika w m. Skołoszów, Zabłotce.

Parkingi

Całkowity koszt

65 162,63 zł

Parkingi

Parking koło Kościoła;
Budowa parkingu przy UG.

Pozostałe zadania dot. dróg

Całkowity koszt

170 000,00 zł

Pozostałe zadania dot. dróg

Przebudowa mostu na rzece Szkło w ciągu drogi powiatowej Kobylnica Ruska-Budzyń-Korczowa - pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego oraz w m. Zabłotce;
Zakup wiat przystankowych.

Oświetlenie

Całkowity koszt

2 032 500,00 zł

Oświetlenie

Oświetlenie Świetlicy i grzybka w Duńkowicach;
Projekt i budowa oświetlenia na terenie Gminy;
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy;
Wkład własny do projektu "Budowa oświetlenia na terenie gminy Radymno".

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

5 361 000,00 zł

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Wniesienie wkładów pieniężnych do Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Radymno Sp. z o.o.;
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nienowice, Michałówka, Grabowiec, Zamojsce.

Sprawy społeczne
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

280 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup wyposażenia do Świetlicy wiejskiej;
Doposażenie placu zabaw;
Budowa ogrodzenia oraz wyposażenie świetlicy w Duńkowicach wraz z monitoringiem;
Opracowanie projektu i budowa placu zabaw w Budzyniu;
Termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Nienowicach;
Urządzenie placu zabaw na osiedlu po byłym PGR w Nienowicach.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Placówki oświatowe

Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Łazach;
Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Nienowicach wraz z naprawą obróbek blacharskich oraz naprawą kominów.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

9 075 461,53 zł

Ochrona środowiska

Montaż odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, kotłów biomasowych dla gospodarstw indywidualnych w gminie;
Usuwanie wyrobów usuwających azbest z terenu Gminy.

Kultura i sport

Całkowity koszt

83 000,00 zł

Kultura i sport

Prace konserwatorskie w zabytkowej świątyni w Świętem;
Zakup kontenerów do m. Zabłotce.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

125 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Wyrównanie terenu na cmentarzu komunalnym;
Budowa ogrodzenia na cmentarzu w Łazach;
Zakup wyposażenia dla administracji;
Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu;
Zakup sprzętu do łączności radiowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Radymno zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

16 484,57 zł

Budzyń

Budowa drogi asfaltowej w kierunku do Pana Kusio.

Całkowity koszt

9 177,90 zł

Chałupki Chotynieckie

Bieżące utrzymanie dróg i rowów.

Całkowity koszt

41 790,62 zł

Chotyniec

Przebudowa nawierzchni dróg;
Imprezy okolicznościowe.

Całkowity koszt

44 552,90 zł

Duńkowice

Położenie asfaltu na drodze gminnej;
Koszenie traw na placu zabaw, koło pomnika, przy stawach i rowach;
Doposażenie Świetlicy wiejskiej;
Koszenie mienia gminnego;
Kostka koło OSP;
Czyszczeniu wiru;
Oświetlenie Świetlicy i grzybka;
Zorganizowanie imprezy kulturalnej dla dzieci.

Całkowity koszt

13 989,61 zł

Grabowiec

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej działka 197 - kontynuacja.

Całkowity koszt

35 553,21 zł

Korczowa

Przebudowa drogi gminnej;
Remont Świetlicy i zakup wyposażenia do Świetlicy;
Wymiana lamp do przysiółka zapust.

Całkowity koszt

44 552,90 zł

Łazy

Remont Świetlicy wiejskiej;
Zakup wyposażenia do Świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

22 677,00 zł

Michałówka

Zakup elementu na plac zabaw przy Świetlicy;
Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki;
Zakup nagłośnienia do Świetlicy wiejskiej;
Bieżące utrzymanie dróg;
Remont budynku klubu sportowego "SANOVIA".

Całkowity koszt

21 162,63 zł

Młyny

Bieżące utrzymanie dróg;
Parking koło Kościoła;
Wykonanie ścieżki utwardzonej.

Całkowity koszt

37 869,97 zł

Nienowice

Przebudowa dróg gminnych.

Całkowity koszt

44 552,90 zł

Ostrów

Projekt chodnika od nr 1 do krzyżówki;
Przebudowa dróg gminnych;
Koszenie mienia gminnego;
Wyrównanie terenu na cmentarz komunalny;
Projekt oświetlenia na terenie sołectwa.

Całkowity koszt

17 509,29 zł

Piaski

Bieżące utrzymanie dróg i rowów;
Przebudowa drogi gminnej;
Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka.

Całkowity koszt

44 552,90 zł

Skołoszów

Bieżące utrzymanie dróg;
Położenia asfaltów na drogach gminnych.

Całkowity koszt

44 553,00 zł

Sośnica

Przebudowa drogi gminnej ulica Krótka z połączeniem z ulicą Sportową, dokończenie ulicy Familijnej;
Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i środki chwastobójcze;
Rozbudowa oświetlenia na ul. Słonecznej;
Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Spokojnej.

Całkowity koszt

15 771,73 zł

Sośnica-Brzeg

Remont drogi 46/2;
Bieżące utrzymanie dróg;
Przegląd placu zabaw.

Całkowity koszt

44 552,90 zł

Święte

Asfaltowanie dróg;
Tablica upamiętniająca Patrona Szkoły podstawowej w Świętem, zakup krzewów, organizacja festynu.

Całkowity koszt

26 909,95 zł

Zabłotce

Przebudowa drogi gminnej nr 673, położenie nawierzchni asfaltowej;
Remont Świetlicy;
Monitoring i nagłośnienie obiektu sportowego i placu zabaw przy Świetlicy wiejskiej i Szkole;
Zaprojektowanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej;
Organizacja imprezy kulturalnej.

Całkowity koszt

16 128,15 zł

Zaleska Wola

Remont dróg i mostków, przekopanie rowów;
Doposażenie placu zabaw, światło i wodę.

Całkowity koszt

18 801,32 zł

Zamojsce

Położenie asfaltu na drodze koło P. Magnowskiej;
Koszenie mienia gminnego;
Remont studni wiejskiej;
Zakup 6 stolików;
Konserwacja i przegląd placu zabaw.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Radymno?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Radymno (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.