Radymno

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Radymno
i razem ze mną mieszka oficjalnie
11 435
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
61 315 440,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
7.89%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
4 836 284 zł
7.89%
CIT
100 000 zł
0.16%
Podatki od nieruchomości
4 373 483 zł
7.13%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 695 665 zł
6.03%
Dotacje
24 400 064 zł
39.79%
Subwencje
19 816 513 zł
32.32%
Pozostałe dochody
4 093 431 zł
6.68%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
60 482 440,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
15 676 617,40 zł
stanowią 26% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
26%
15 676 617,40 zł
Wydatki bieżące
74%
44 805 822,60 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 601 118,25 zł
Rodzina
całkowity koszt
15 575 031,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
13 635 250,60 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 043 051,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 734 114,22 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 292 391,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 085 075,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
590 600,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
455 920,25 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
393 158,68 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
71 256,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 005 474,00 zł

Źródło: Uchwała budżetowa Gminy Radymno na 2020 rok Rady Gminy Radymno Nr XIV/120/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Radymno w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
15 676 617,40 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
100.0%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
15 676 617,40 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Pomoc dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej w m. Sośnica;
Opracowanie projektów oraz zabezpieczenia wkładu własnego dla projektów drogowych w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych;
Przebudowa dróg gminnych;
Wytyczenie drogi i położenie nawierzchni asfaltowej koło P. Andrzeja Sochy w m. Duńkowice;
Zabezpieczenie udziału gminy do wniosku o środki pomocowe z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja dróg dojazdowych do pól uprawnych";
Wykonanie projektu chodnika na drodze gminnej od drogi powiatowej w kierunku Szkoły Podstawowej w m. Chotyniec.

Całkowity koszt
1 943 050,20 zł
Dla kierowców

Dla kierowców

Budowa parkingu w Ostrowie.

Całkowity koszt
250 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Oświetlenie uliczne drogi gminnej i boiska sportowego w m. Młyny;
Oświetlenie uliczne wydzielone z drogi gminnej w m. Budzyń;
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Nienowice, Święte, Młyny, Ostrów, Piaski, Sośnica;
Projekt oświetlenia na Borowce i nowe osiedle w m. Duńkowice.

Całkowity koszt
638 224,20 zł
Kultura

Kultura

Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Duńkowicach;
Zagospodarowanie terenu obok Świetlicy wiejskiej w m. Zamojsce;
Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Korczowej na "Renowację elewacji dzwonnicy".

Całkowity koszt
916 691,00 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

Wykonanie c.o. w budynku Remizo-świetlicy oraz filii szkoły w m. Zabłotce.

Całkowity koszt
250 000,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego;
Zabezpieczenie udziału gminy do wniosku o środki pomocowe z przeznaczeniem na realizacje zadania "Budowa trybun w Ostrowie";
Zakup tablicy elektronicznej do m. Święte.

Całkowity koszt
87 000,00 zł
Dla dzieci

Dla dzieci

Budowa placu zabaw dla dzieci w Łazach.

Całkowity koszt
25 000,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Wymiana centralnego ogrzewania w Szkole podstawowej w Korczowej;
Położenie asfaltu na drodze przy Szkole podstawowej w Świętem;
Budowa ogrodzenia przy Szkole podstawowej w Łazach;
Przebudowa Szkoły Podstawowej w Duńkowicach.

Całkowity koszt
680 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Montaż odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła typu powietrze, paneli fotowoltaicznych oraz kotłów biomasowych dla gospodarstw indywidualnych na terenie Gminy;
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów likwidacji azbestu.

Całkowity koszt
10 626 652,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Modernizacja mostu w m. Nienowice;
Zakup wiat przystankowych;
Zabezpieczenie udziału gminy do wniosku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi;
Budowa wiaty w m. Zalesko Wola;
Zakup wyposażenia dla administracji.

Całkowity koszt
260 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 943 050,20 zł

Lepsze drogi

Pomoc dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej w m. Sośnica;
Opracowanie projektów oraz zabezpieczenia wkładu własnego dla projektów drogowych w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych;
Przebudowa dróg gminnych;
Wytyczenie drogi i położenie nawierzchni asfaltowej koło P. Andrzeja Sochy w m. Duńkowice;
Zabezpieczenie udziału gminy do wniosku o środki pomocowe z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja dróg dojazdowych do pól uprawnych";
Wykonanie projektu chodnika na drodze gminnej od drogi powiatowej w kierunku Szkoły Podstawowej w m. Chotyniec.

Dla kierowców

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Dla kierowców

Budowa parkingu w Ostrowie.

Oświetlenie

Całkowity koszt

638 224,20 zł

Oświetlenie

Oświetlenie uliczne drogi gminnej i boiska sportowego w m. Młyny;
Oświetlenie uliczne wydzielone z drogi gminnej w m. Budzyń;
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Nienowice, Święte, Młyny, Ostrów, Piaski, Sośnica;
Projekt oświetlenia na Borowce i nowe osiedle w m. Duńkowice.

Kultura

Całkowity koszt

916 691,00 zł

Kultura

Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Duńkowicach;
Zagospodarowanie terenu obok Świetlicy wiejskiej w m. Zamojsce;
Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Korczowej na "Renowację elewacji dzwonnicy".

Modernizacja budynków

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Modernizacja budynków

Wykonanie c.o. w budynku Remizo-świetlicy oraz filii szkoły w m. Zabłotce.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

87 000,00 zł

Sport i rekreacja

Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego;
Zabezpieczenie udziału gminy do wniosku o środki pomocowe z przeznaczeniem na realizacje zadania "Budowa trybun w Ostrowie";
Zakup tablicy elektronicznej do m. Święte.

Dla dzieci

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Dla dzieci

Budowa placu zabaw dla dzieci w Łazach.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

680 000,00 zł

Placówki oświatowe

Wymiana centralnego ogrzewania w Szkole podstawowej w Korczowej;
Położenie asfaltu na drodze przy Szkole podstawowej w Świętem;
Budowa ogrodzenia przy Szkole podstawowej w Łazach;
Przebudowa Szkoły Podstawowej w Duńkowicach.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

10 626 652,00 zł

Ochrona środowiska

Montaż odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła typu powietrze, paneli fotowoltaicznych oraz kotłów biomasowych dla gospodarstw indywidualnych na terenie Gminy;
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów likwidacji azbestu.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

260 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Modernizacja mostu w m. Nienowice;
Zakup wiat przystankowych;
Zabezpieczenie udziału gminy do wniosku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi;
Budowa wiaty w m. Zalesko Wola;
Zakup wyposażenia dla administracji.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Radymno zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

15 479,68 zł

Budzyń

Położenie nawierzchni asfaltowej na części drogi gminnej nr 310.

Całkowity koszt

8 595,19 zł

Chałupki Chotynieckie

Remont drogi.

Całkowity koszt

39 804,89 zł

Chotyniec

Wykonanie projektu chodnika na drodze gminnej od drogi powiatowej w kierunku Szkoły Podstawowej;
Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek;
Organizacja imprez kulturalnych.

Całkowity koszt

41 724,20 zł

Duńkowice

Wytyczenie drogi i położenie nawierzchni asfaltowej koło P. Andrzeja Sochy;
Koszenie mienia gminnego i placów zabaw;
Projekt oświetlenia na Borowce i nowe osiedle;
Organizacja dnia dziecka.

Całkowity koszt

13 184,85 zł

Grabowiec

Przebudowa drogi gminnej na działce 197;
Zagospodarowanie działki nr 75.

Całkowity koszt

33 254,19 zł

Korczowa

Przebudowa drogi gminnej.

Całkowity koszt

41 724,20 zł

Łazy

Zakup sprzętu AGD na wyposażenie świetlicy wiejskiej;
Budowa placu zabaw dla dzieci.

Całkowity koszt

21 154,17 zł

Michałówka

Remont dróg polnych, zakup kruszywa;
Zakup i montaż progów zwalniających;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Konserwacja kosiarki i zakup paliwa.

Całkowity koszt

20 277,00 zł

Młyny

Remont budynku komunalnego;
Projekt oświetlenia i montaż oświetlenia ulicznego w kierunku od kościoła na Podolszynę i w kierunku P. Barana.

Całkowity koszt

35 465,57 zł

Nienowice

Przebudowa dróg gminnych;
Zakup drzew i krzewów ozdobnych na obsadzenie mienia wiejskiego;
Doposażenie OSP Nienowice - zakup sprzętu;
Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej.

Całkowity koszt

41 724,20 zł

Ostrów

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej;
Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku od P. Stopy do Młyna;
Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej.

Całkowity koszt

16 564,51 zł

Piaski

Bieżące utrzymanie dróg i rowów;
Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktora;
Zakup i montaż dwóch lamp;
Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 710 i 758.

Całkowity koszt

41 724,20 zł

Skołoszów

Położenie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych;
Zorganizowanie imprezy kulturalnej.

Całkowity koszt

41 724,20 zł

Sośnica

Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa, Familijna, Krótka;
Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki;
Remont pomników;
Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. J. Pawła II.

Całkowity koszt

14 853,82 zł

Sośnica-Brzeg

Remont drogi nr 46/2;
Czyszczenie rowów gminnych;
Przegląd i konserwacja placu zabaw.

Całkowity koszt

41 724,20 zł

Święte

Zakupy inwestycyjne;
Oświetlenie drogi;
Organizacja imprezy kulturalnej.

Całkowity koszt

25 284,87 zł

Zabłotce

Zakup lusterka ulicznego i słupa montażowego;
Przebudowa drogi gminnej nr 73;
Organizacja imprezy kulturalnej;
Zakup bramek do piłki nożnej.

Całkowity koszt

15 145,88 zł

Zaleska Wola

Budowa wiaty;
Organizacja imprez kulturalnych.

Całkowity koszt

17 691,00 zł

Zamojsce

Koszenie działek mienia wiejskiego;
Przegląd i konserwacja placu zabaw;
Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej.

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Radymno?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Radymno (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.