Budżet gminy
Siechnice

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Siechnice

Budżet 2021

Dochody 195 806 739,27 zł

36,44% Dotacje
25,04% PIT
16,31% Podatki od nieruchomości
13,51% Subwencje
4,94% Inne podatki i opłaty lokalne
2,73% Pozostałe dochody
1,02% CIT

Wydatki 254 165 890,09 zł

Oświata i wychowanie 35,85%
Transport i łączność 18,46%
Administracja publiczna 11,59%
Różne rozliczenia 8,22%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,51%
Gospodarka mieszkaniowa 3,39%
Kultura fizyczna 3,27%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,72%
Rodzina 2,52%
Pomoc społeczna 2,01%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,8%
Obsługa długu publicznego 1,32%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,18%
Rolnictwo i łowiectwo 0,47%
Działalność usługowa 0,33%
Ochrona zdrowia 0,31%
Pozostałe wydatki 0,04%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Siechnice

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Siechnice

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

21 960
2018
22 878
2019
24 142
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

10
2018
9
2019
9
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

18
2017
20
2018
18
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.