Budżet gminy
Siechnice

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Siechnice

Budżet 2022

Dochody 180 404 298,0 zł

29,42% Dotacje
26,02% PIT
19,21% Podatki od nieruchomości
14,71% Subwencje
6,32% Inne podatki i opłaty lokalne
3,0% Pozostałe dochody
1,32% CIT

Wydatki 244 701 291,0 zł

Oświata i wychowanie 41,23%
Transport i łączność 11,95%
Rodzina 10,22%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,46%
Administracja publiczna 8,79%
Rózne rozliczenia 6,16%
Kultura fizyczna 2,46%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,34%
Gospodarka mieszkaniowa 1,78%
Pomoc społeczna 1,6%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,4%
Obsługa długu publicznego 1,23%
Ochrona zdrowia 0,67%
Rolnictwo i łowiectwo 0,36%
Pozostałe wydatki 0,19%
Działalność usługowa 0,16%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Siechnice

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Siechnice

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

22 878
2019
24 142
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

9
2019
9
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

18
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.