Budżet gminy
Skaryszew

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Skaryszew

Budżet 2021

Dochody 85 436 929,0 zł

43,27% Dotacje
31,15% Subwencje
12,66% PIT
6,42% Inne podatki i opłaty lokalne
3,86% Podatki od nieruchomości
2,52% Pozostałe dochody
0,12% CIT

Wydatki 90 701 411,83 zł

Oświata i wychowanie 29,9%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21,55%
Administracja publiczna 16,04%
Transport i łączność 9,86%
Pomoc społeczna 6,23%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,08%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3,87%
Gospodarka mieszkaniowa 2,11%
Różne rozliczenia 1,48%
Obsługa długu publicznego 1,42%
Kultura fizyczna 1,24%
Pozostałe wydatki 0,99%
Rolnictwo i łowiectwo 0,63%
Rodzina 0,62%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Skaryszew

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Skaryszew

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

14 724
2018
14 782
2019
14 821
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

10
2017
11
2018
11
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.