Budżet gminy
Skaryszew

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Skaryszew

Budżet 2022

Dochody 69 111 233,0 zł

37,02% Subwencje
28,85% Dotacje
14,74% PIT
8,93% Inne podatki i opłaty lokalne
5,25% Pozostałe dochody
5,06% Podatki od nieruchomości
0,15% CIT

Wydatki 73 422 820,0 zł

Oświata i wychowanie 39,3%
Rodzina 23,61%
Administracja publiczna 8,94%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,67%
Transport i łączność 3,93%
Pomoc społeczna 3,66%
Rolnictwo i łowiectwo 3,29%
Turystyka 2,82%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,22%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,1%
Obsługa długu publicznego 0,73%
Kultura fizyczna 0,63%
Gospodarka mieszkaniowa 0,58%
Różne rozliczenia 0,53%
Ochrona zdrowia 0,5%
Pozostałe wydatki 0,48%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Skaryszew

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Skaryszew

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

14 782
2019
14 821
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

11
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.