Budżet gminy
Skaryszew

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Skaryszew

Budżet 2023

Dochody 78 911 181,55 zł

37,32% Subwencje
19,12% Dotacje
14,46% Środki na dofinansowanie zadań
12,29% PIT
8,92% Inne podatki i opłaty lokalne
4,94% Podatki od nieruchomości
2,76% Pozostałe dochody
0,19% CIT

Wydatki 90 125 551,83 zł

Oświata i wychowanie 33,29%
Transport i łączność 17,14%
Rodzina 10,17%
Administracja publiczna 7,91%
Turystyka 7,27%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,85%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,05%
Pomoc społeczna 3,29%
Rolnictwo i łowiectwo 3,2%
Gospodarka mieszkaniowa 1,17%
Obsługa długu publicznego 1,03%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,97%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,89%
Pozostałe wydatki 0,73%
Kultura fizyczna 0,57%
Ochrona zdrowia 0,49%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Skaryszew

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Skaryszew

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

14 821
2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.