Skaryszew

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Skaryszewie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
14 821
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
85 436 929,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
12.66%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
10 819 188 zł
12.66%
CIT
100 000 zł
0.12%
Podatki od nieruchomości
3 300 000 zł
3.86%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 484 100 zł
6.42%
Dotacje
36 970 108 zł
43.27%
Subwencje
26 610 812 zł
31.15%
Pozostałe dochody
2 152 721 zł
2.52%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
90 701 411,83 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
14 444 891,00 zł
stanowiły 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
14 444 891,00 zł
Wydatki bieżące
84%
76 256 520,83 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
30 027 851,00 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
27 907 836,83 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 657 858,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 993 693,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 468 169,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 905 310,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 498 388,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 498 322,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
770 751,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
642 316,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
540 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
520 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
462 900,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
808 017,00 zł

Źródło: Plan budżetu Miasta i Gminy Skaryszew na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Skaryszew w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
14 444 891,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
34.91%
Infrastruktura
36.63%
Sprawy społeczne i oświata
28.45%
Rekreacja i pozostałe inwestycje
Wydatki na inwestycje w dziale
5 043 426,00 zł
5 291 873,00 zł
4 109 592,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa części wodociągu ul. Chrobrego w Skaryszewie;
Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej;
Dofinansowanie do budowy Studni Rezerwowej Stacji Uzdatniania Wody - Wincentów;
Dofinansowanie do budowy odcinka technicznego wodociągu w m. Modrzejowice łączącego ujęcie wody w Tomaszowie z wodociągiem zasilanym z ujęcia w gminie Wierzbica.

Całkowity koszt
991 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Budowa dróg gminnych: Sołtyków - Makowiec, Odechów "Gawroniec" - Wólka Twarogowa, ul. Reymonta w Skaryszewie;
Rozbudowa ul. Leśnej w miejscowości Makowiec wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz drogi gminnej Bujak-Dzierzkówek Stary;
Projekt na budowę drogi gminnej Huta Skaryszewska - Wólka Twarogowa;
Budowa łącznika dróg gminnych - ul. Błonie i Słoneczna.

Całkowity koszt
2 321 003,00 zł
Drogi wewnętrzne i powiatowe

Drogi wewnętrzne i powiatowe

Dofinansowanie do rozbudowy drogi powiatowej Gaj-Tomaszów;
Budowa drogi wewnętrznej ul. Witosa w Skaryszewie i drogi w miejscowości Kłonowiec Koracz.

Całkowity koszt
675 265,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Edwardów, Podsuliszka, Chomentów Puszcz, Huta Skaryszewska, Kłonowiec Koracz, Nowy Maków;
Projekt na budowę oświetlenia w m. Kobylany, Odechów, Maków;
Budowa oświetlenia na działce gminnej w m. Chomentów Szczygieł;
Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 9 w kierunku Radomia.

Całkowity koszt
1 056 158,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup działki z przeznaczeniem na wspólne miejsce rekreacyjne w m. Maków Nowy;
Projekt budowy budynku socjalnego w Skaryszewie;
Zakup nieruchomości w przeznaczeniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skaryszewie.

Całkowity koszt
195 551,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Budowa remizo-świetlicy w Zalesiu oraz ułożenie kostki wraz z uporządkowanie placu wokół budynku;
Wymiana drzwi garażowych do budynku OSP w m. Odechów;
Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w m. Wilczna wraz z utwardzeniem placu wokół budynku;
Budowa garażu dla OSP wraz z utwardzeniem placu w m. Wólka Twarogowa;
Modernizacja budynku OSP w Odechowie w zakresie bramy garażowej i wentylacji;
Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dzierzkówku Starym.

Całkowity koszt
897 022,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Budowa budynku szkoły podstawowej, przedszkola i żłobka wraz z budową łącznika z istniejącą salą gimanstyczną, inforstrukturą towarzyszącą w miejscowości Maków;
Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym;
Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Odechowie.

Całkowity koszt
1 811 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew.

Całkowity koszt
2 388 300,00 zł
Rekreacja

Rekreacja

Poprawa infrastruktury sołectwa na działkach gminnych w miejscowościach Antoniów, Chomentów Socha, Kłonowiec Koracz, Niwa Odechowska, Odechowiec, Podsuliszka, Miasteczko, Kazimierówka poprzez wykonanie projektu, rozbudowę placów zabaw, wyposażenie wspólnych miejsc rekreacyjnych, budowę miejsc postojowych, modernizację gminnej świetlicy wiejskiej;
Wyposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego poprzez dostawę i montaż urządzenia fitness na działce gminnej w m. Kłonowiec Koracz;
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec.

Całkowity koszt
170 634,00 zł
Bulwar w Skaryszewie

Bulwar w Skaryszewie

Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką.

Całkowity koszt
3 680 104,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
Adaptacja pomieszczenia konferencyjnego na salę ślubów Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew w budynku OSP;
Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne;
Zakup zbiornika na wodę do nawadniania płyty stadionu.

Całkowity koszt
258 854,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

991 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa części wodociągu ul. Chrobrego w Skaryszewie;
Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej;
Dofinansowanie do budowy Studni Rezerwowej Stacji Uzdatniania Wody - Wincentów;
Dofinansowanie do budowy odcinka technicznego wodociągu w m. Modrzejowice łączącego ujęcie wody w Tomaszowie z wodociągiem zasilanym z ujęcia w gminie Wierzbica.

Drogi gminne

Całkowity koszt

2 321 003,00 zł

Drogi gminne

Budowa dróg gminnych: Sołtyków - Makowiec, Odechów "Gawroniec" - Wólka Twarogowa, ul. Reymonta w Skaryszewie;
Rozbudowa ul. Leśnej w miejscowości Makowiec wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz drogi gminnej Bujak-Dzierzkówek Stary;
Projekt na budowę drogi gminnej Huta Skaryszewska - Wólka Twarogowa;
Budowa łącznika dróg gminnych - ul. Błonie i Słoneczna.

Drogi wewnętrzne i powiatowe

Całkowity koszt

675 265,00 zł

Drogi wewnętrzne i powiatowe

Dofinansowanie do rozbudowy drogi powiatowej Gaj-Tomaszów;
Budowa drogi wewnętrznej ul. Witosa w Skaryszewie i drogi w miejscowości Kłonowiec Koracz.

Oświetlenie

Całkowity koszt

1 056 158,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Edwardów, Podsuliszka, Chomentów Puszcz, Huta Skaryszewska, Kłonowiec Koracz, Nowy Maków;
Projekt na budowę oświetlenia w m. Kobylany, Odechów, Maków;
Budowa oświetlenia na działce gminnej w m. Chomentów Szczygieł;
Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 9 w kierunku Radomia.

Sprawy społeczne i oświata
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

195 551,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup działki z przeznaczeniem na wspólne miejsce rekreacyjne w m. Maków Nowy;
Projekt budowy budynku socjalnego w Skaryszewie;
Zakup nieruchomości w przeznaczeniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skaryszewie.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

897 022,00 zł

Bezpieczeństwo

Budowa remizo-świetlicy w Zalesiu oraz ułożenie kostki wraz z uporządkowanie placu wokół budynku;
Wymiana drzwi garażowych do budynku OSP w m. Odechów;
Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w m. Wilczna wraz z utwardzeniem placu wokół budynku;
Budowa garażu dla OSP wraz z utwardzeniem placu w m. Wólka Twarogowa;
Modernizacja budynku OSP w Odechowie w zakresie bramy garażowej i wentylacji;
Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dzierzkówku Starym.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

1 811 000,00 zł

Placówki oświatowe

Budowa budynku szkoły podstawowej, przedszkola i żłobka wraz z budową łącznika z istniejącą salą gimanstyczną, inforstrukturą towarzyszącą w miejscowości Maków;
Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym;
Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Odechowie.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

2 388 300,00 zł

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew.

Rekreacja i pozostałe inwestycje
Rekreacja

Całkowity koszt

170 634,00 zł

Rekreacja

Poprawa infrastruktury sołectwa na działkach gminnych w miejscowościach Antoniów, Chomentów Socha, Kłonowiec Koracz, Niwa Odechowska, Odechowiec, Podsuliszka, Miasteczko, Kazimierówka poprzez wykonanie projektu, rozbudowę placów zabaw, wyposażenie wspólnych miejsc rekreacyjnych, budowę miejsc postojowych, modernizację gminnej świetlicy wiejskiej;
Wyposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego poprzez dostawę i montaż urządzenia fitness na działce gminnej w m. Kłonowiec Koracz;
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec.

Bulwar w Skaryszewie

Całkowity koszt

3 680 104,00 zł

Bulwar w Skaryszewie

Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

258 854,00 zł

Pozostałe inwestycje

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
Adaptacja pomieszczenia konferencyjnego na salę ślubów Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew w budynku OSP;
Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne;
Zakup zbiornika na wodę do nawadniania płyty stadionu.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Skaryszewie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Skaryszew (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.