Skaryszew

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Skaryszewie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
14 821
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
92 622 501,69 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
12.64%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 705 631 zł
12.64%
CIT
59 658,45 zł
0.06%
Podatki od nieruchomości
3 609 798,69 zł
3.9%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 496 099,70 zł
5.93%
Dotacje
40 948 223,17 zł
44.21%
Subwencje
26 699 567 zł
28.83%
Pozostałe dochody
4 103 523,68 zł
4.43%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
85 513 199,43 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
10 422 929,85 zł
stanowiły 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
10 422 929,85 zł
Wydatki bieżące
88%
75 090 269,58 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
27 026 341,66 zł
Rodzina
całkowity koszt
29 804 462,53 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 203 266,91 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 188 974,52 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 592 377,59 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 399 767,90 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 671 625,87 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 396 525,48 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 127 158,69 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
637 042,37 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
383 295,90 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
311 401,08 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
304 525,40 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
466 433,53 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skaryszew na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Skaryszew w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
10 422 929,85 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
47.62%
Infrastruktura
34.3%
Sprawy społeczne i oświata
18.08%
Rekreacja i pozostałe inwestycje
Wydatki na inwestycje w dziale
4 963 725,56 zł
3 574 736,78 zł
1 884 467,51 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 • Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skaryszewie i Odechowie wraz z budową sieci wodociągowej w gminie Skaryszew;
 • Budowa części wodociągu ul. Chrobrego w Skaryszewie;
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Lipowej w miejscowości Maków;
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Radomskiej w Makowcu;
 • Budowa odcinka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na działkach nr ewidencyjny 244/18 do 244/6 oraz od 240/12 do 240/1 w Skaryszewie;
 • Dofinansowanie do Budowy Studni Rezerwowej Stacji Uzdatniania Wody - Wincentów;
 • Dofinansowanie do budowy odcinka technicznego wodociągu w m. Modrzejowice łączącego ujęcie wody w Tomaszowie z wodociągiem zasilanym z ujęcia w gminie Wierzbica;
 • Dofinansowanie do zakupu głębinowej pompy wody.
Całkowity koszt
1 269 535,02 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa dróg gminnych: Sołtyków - Makowiec, Odechów "Gawroniec" - Wólka Twarogowa, ul. Reymonta w Skaryszewie;
 • Projekt na budowę drogi gminnej Huta Skaryszewska - Wólka Twarogowa;
 • Budowa łącznika dróg gminnych - ul. Błonie i Słoneczna;
 • Rozbudowa drogi gminnej Bujak-Dzierzkówek Stary.
Całkowity koszt
2 071 165,09 zł
Drogi wewnętrzne i powiatowe

Drogi wewnętrzne i powiatowe

 • Dofinansowanie do rozbudowy drogi powiatowej nr 3538W Gaj-Tomaszów na odcinku długości 530,2m;
 • Budowa drogi wewnętrznej ul. Witosa w Skaryszewie i drogi w miejscowości Kłonowiec Koracz (droga do nieruchomości o numerach 15 i 16).
Całkowity koszt
668 810,95 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 9 w kierunku Radomia;
 • Budowa oświetlenia w m. Edwardów, Podsuliszka, Chomentów Puszcz, Chomentów Szczygieł, Huta Skaryszewska, Kłonowiec Koracz, Nowy Maków;
 • Projekt na budowę oświetlenia w m. Kobylany, Maków, Odechów.
Całkowity koszt
954 214,50 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Budowa budynku socjalnego w Skaryszewie - projekt;
 • Zakup nieruchomości w przeznaczeniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skaryszewie.
Całkowity koszt
126 900,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Budowa remizo-świetlicy na działce gminnej w miejscowości Zalesie;
 • Zakup i wymiana drzwi garażowych do budynku OSP w m. Odechów;
 • Ułożenie kostki i uporządkowanie placu na działce gminnej wokół remizo-świetlicy w m. Zalesie;
 • Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w m. Wilczna wraz z utwardzeniem placu wokół budynku;
 • Budowa garażu dla OSP wraz z utwardzeniem placu w m. Wólka Twarogowa;
 • Modernizacja budynku OSP w Odechowie w zakresie bramy garażowej i wentylacji;
 • Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dzierzkówku Starym.
Całkowity koszt
919 710,04 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

 • Budowa budynku szkoły podstawowej, przedszkola i żłobka wraz z budową łącznika z istniejącą salą gimnastyczną, inforstrukturą towarzyszącą w miejscowości Maków;
 • Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym;
 • Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Odechowie.
Całkowity koszt
387 983,70 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew.

Całkowity koszt
2 140 143,04 zł
Rekreacja

Rekreacja

 • Poprawa infrastruktury sołectwa na działkach gminnych w miejscowościach Antoniów, Kłonowiec Koracz, Niwa Odechowska, Odechowiec, Podsuliszka, Kazimierówka, Miasteczko, poprzez wykonanie projektu, rozbudowę placów zabaw, wyposażenie wspólnych miejsc rekreacyjnych, budowę miejsc postojowych, modernizację gminnej świetlicy wiejskiej;
 • Wyposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego poprzez dostawę i montaż urządzenia fitness na działce gminnej w m. Kłonowiec Koracz.
Całkowity koszt
143 751,40 zł
Bulwar w Skaryszewie

Bulwar w Skaryszewie

Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką.

Całkowity koszt
1 608 304,60 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Adaptacja pomieszczenia konferencyjnego na salę ślubów Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew w budynku OSP;
Zakup zbiornika na wodę do nawadniania płyty stadionu;

Całkowity koszt
132 411,51 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

1 269 535,02 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 • Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skaryszewie i Odechowie wraz z budową sieci wodociągowej w gminie Skaryszew;
 • Budowa części wodociągu ul. Chrobrego w Skaryszewie;
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Lipowej w miejscowości Maków;
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Radomskiej w Makowcu;
 • Budowa odcinka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na działkach nr ewidencyjny 244/18 do 244/6 oraz od 240/12 do 240/1 w Skaryszewie;
 • Dofinansowanie do Budowy Studni Rezerwowej Stacji Uzdatniania Wody - Wincentów;
 • Dofinansowanie do budowy odcinka technicznego wodociągu w m. Modrzejowice łączącego ujęcie wody w Tomaszowie z wodociągiem zasilanym z ujęcia w gminie Wierzbica;
 • Dofinansowanie do zakupu głębinowej pompy wody.
Drogi gminne

Całkowity koszt

2 071 165,09 zł

Drogi gminne

 • Budowa dróg gminnych: Sołtyków - Makowiec, Odechów "Gawroniec" - Wólka Twarogowa, ul. Reymonta w Skaryszewie;
 • Projekt na budowę drogi gminnej Huta Skaryszewska - Wólka Twarogowa;
 • Budowa łącznika dróg gminnych - ul. Błonie i Słoneczna;
 • Rozbudowa drogi gminnej Bujak-Dzierzkówek Stary.
Drogi wewnętrzne i powiatowe

Całkowity koszt

668 810,95 zł

Drogi wewnętrzne i powiatowe

 • Dofinansowanie do rozbudowy drogi powiatowej nr 3538W Gaj-Tomaszów na odcinku długości 530,2m;
 • Budowa drogi wewnętrznej ul. Witosa w Skaryszewie i drogi w miejscowości Kłonowiec Koracz (droga do nieruchomości o numerach 15 i 16).
Oświetlenie

Całkowity koszt

954 214,50 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 9 w kierunku Radomia;
 • Budowa oświetlenia w m. Edwardów, Podsuliszka, Chomentów Puszcz, Chomentów Szczygieł, Huta Skaryszewska, Kłonowiec Koracz, Nowy Maków;
 • Projekt na budowę oświetlenia w m. Kobylany, Maków, Odechów.
Sprawy społeczne i oświata
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

126 900,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Budowa budynku socjalnego w Skaryszewie - projekt;
 • Zakup nieruchomości w przeznaczeniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skaryszewie.
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

919 710,04 zł

Bezpieczeństwo

 • Budowa remizo-świetlicy na działce gminnej w miejscowości Zalesie;
 • Zakup i wymiana drzwi garażowych do budynku OSP w m. Odechów;
 • Ułożenie kostki i uporządkowanie placu na działce gminnej wokół remizo-świetlicy w m. Zalesie;
 • Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w m. Wilczna wraz z utwardzeniem placu wokół budynku;
 • Budowa garażu dla OSP wraz z utwardzeniem placu w m. Wólka Twarogowa;
 • Modernizacja budynku OSP w Odechowie w zakresie bramy garażowej i wentylacji;
 • Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dzierzkówku Starym.
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

387 983,70 zł

Placówki oświatowe

 • Budowa budynku szkoły podstawowej, przedszkola i żłobka wraz z budową łącznika z istniejącą salą gimnastyczną, inforstrukturą towarzyszącą w miejscowości Maków;
 • Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym;
 • Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Odechowie.
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

2 140 143,04 zł

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew.

Rekreacja i pozostałe inwestycje
Rekreacja

Całkowity koszt

143 751,40 zł

Rekreacja

 • Poprawa infrastruktury sołectwa na działkach gminnych w miejscowościach Antoniów, Kłonowiec Koracz, Niwa Odechowska, Odechowiec, Podsuliszka, Kazimierówka, Miasteczko, poprzez wykonanie projektu, rozbudowę placów zabaw, wyposażenie wspólnych miejsc rekreacyjnych, budowę miejsc postojowych, modernizację gminnej świetlicy wiejskiej;
 • Wyposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego poprzez dostawę i montaż urządzenia fitness na działce gminnej w m. Kłonowiec Koracz.
Bulwar w Skaryszewie

Całkowity koszt

1 608 304,60 zł

Bulwar w Skaryszewie

Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

132 411,51 zł

Pozostałe inwestycje

Adaptacja pomieszczenia konferencyjnego na salę ślubów Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew w budynku OSP;
Zakup zbiornika na wodę do nawadniania płyty stadionu;

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Skaryszewie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Skaryszew (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.