Budżet gminy
Żórawina

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Żórawina

Budżet 2022

Dochody 72 689 106,82 zł

26,46% Dotacje
24,29% PIT
18,71% Podatki od nieruchomości
17,34% Subwencje
7,79% Inne podatki i opłaty lokalne
4,47% Pozostałe dochody
0,94% CIT

Wydatki 79 944 709,82 zł

Oświata i wychowanie 43,2%
Rodzina 12,52%
Transport i łączność 11,81%
Administracja publiczna 9,67%
Rolnictwo i łowiectwo 6,63%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,14%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3,12%
Kultura fizyczna 2,28%
Pomoc społeczna 2,08%
Gospodarka mieszkaniowa 1,34%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,1%
Różne rozliczenia 0,81%
Ochrona zdrowia 0,53%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,4%
Pozostałe wydatki 0,37%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Żórawina

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Żórawina

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2019
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.