Budżet gminy
Żórawina

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Żórawina

Budżet 2023

Dochody 77 052 882,13 zł

22,63% PIT
20,56% Subwencje
20,38% Podatki od nieruchomości
15,03% Dotacje
8,45% Inne podatki i opłaty lokalne
6,67% Środki na dofinansowanie zadań
4,76% Pozostałe dochody
1,52% CIT

Wydatki 85 052 882,13 zł

Oświata i wychowanie 45,85%
Transport i łączność 10,38%
Administracja publiczna 10,28%
Rolnictwo i łowiectwo 8,02%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,53%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,42%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4,35%
Rodzina 3,69%
Pomoc społeczna 2,31%
Gospodarka mieszkaniowa 1,75%
Kultura fizyczna 1,72%
Różne rozliczenia 0,82%
Ochrona zdrowia 0,78%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w enegrię elektryczną, gaz i wodę 0,71%
Pozostałe wydatki 0,4%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Żórawina

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Żórawina

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.